Migrarea Dynamics CRM (locală) la Dynamics 365

Microsoft oferă instrucțiuni cu privire la migrarea bazei dvs. de date Dynamics CRM (locale) la Dynamics 365 și Microsoft Dataverse. Vă oferim indicații sub formă de instrumente și documentație și efectuând activitățile de configurare acolo unde acest lucru este aplicabil și fezabil. Acest lucru este disponibil pentru toți clienții eligibili cu servicii Dynamics 365, care sunt invitați în program.

Beneficiul Centrului FastTrack include instrucțiuni pentru migrarea mediilor sursă la Dynamics 365 și Dataverse.

Notă

 • Datele migrate prin serviciile FastTrack pot fi transferate, stocate și prelucrate în orice loc în care Microsoft deține sedii (cu excepția cazului în care s-a menționat altceva pentru angajamentul dvs. FastTrack particularizat). Serviciile FastTrack nu sunt proiectate sau concepute pentru date supuse unor cerințe juridice sau de reglementare speciale.
 • Pentru a realiza migrarea, mediul dvs. sursă trebuie să fie o versiune a Dynamics CRM 2011, Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015 sau Dynamics CRM 2016, iar SQL Server trebuie să fie o versiune a SQL Server 2008, SQL Server 2012, SQL Server 2014 sau SQL Server 2016, unde versiunile Dynamics CRM și SQL Server trebuie să fie aliniate cu declarațiile de acceptabilitate documentate.
 • Problemele neprevăzute (inclusiv, fără limitare, elementele ilizibile sau deteriorate din mediul sursă) pot împiedica migrarea anumitor elemente.
 • Este responsabilitatea clientului să realizeze atenuarea sau repararea particularizărilor neacceptate sau modificările la nivel de SQL Server care ar putea bloca migrarea bazei de date prin intermediul acestei metode.

Următorul tabel descrie ce se așteaptă de la mediul dvs. sursă existent în vederea migrării.

Activitate Așteptări cu privire la mediul sursă
Migrare Dynamics 365 (online) Versiunile de Dynamics CRM (local) acceptate – Dynamics CRM 2011, Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016.
Versiunile de SQL Server acceptate – SQL Server 2008, SQL Server 2012, SQL Server 2014, SQL Server 2016.
Versiunile de Dynamics CRM și SQL Server trebuie să fie aliniate cu declarațiile de acceptabilitate a versiunii documentate.
Datele SQL Server se găsesc într-un singur fișier .mdf și unul .ldf.
Utilizatorii aparțin unui singur domeniu.
Se vor aplica ale condiții preliminare SQL Server după începerea proiectului de migrare; acestea pot fi gestionate ca procese de migrare.

Migrare la Microsoft Dataverse

Activați pentru a migra

Dacă utilizați Microsoft pentru a vă migra datele, vă putem oferi indicații pentru a pregăti Microsoft Dataverse și mediul sursă pentru migrare. În funcție de sursă, am putea efectua mai mulți pași de pregătire. Vă oferim indicații folosind o combinație de instrumente și documentație și efectuând activitățile de configurare acolo unde acest lucru este aplicabil și fezabil.

Trebuie să oferiți permisiuni și acces corespunzător pentru ca Microsoft să poată realiza anumite activități.

Pașii și politica de migrare

 • Orchestrarea migrării tehnice se realizează prin intermediul instrumentelor găzduite în portalul Dynamics 365 Lifecycle Services. Microsoft va face portalul Dynamics 365 Lifecycle Services disponibil pentru dvs. în conformitate cu un acord de utilizare pentru instrumentele de migrare cu scopul de a gestiona procesul de migrare.
 • Toate migrările necesită permisiuni și acces corespunzător la mediul sursă.

Starea finală

Starea finală așteptată după un set de migrare include:

 • Mediul Dynamics CRM din sursele eligibile și programate corespunzător din mediul sursă este migrat în Microsoft Dataverse.
 • Un raport post-migrare pentru mediul de migrare este oferit de Microsoft.

Starea finală așteptată după ce toate migrările se finalizează include:

 • Datele din sursa eligibilă sunt migrate la Microsoft Dataverse, conform definiției din tabelul următor.
 • Tipul de date de migrat depinde de mediul sursă descris în tabelul următor.
Mediul sursă Tipul de migrare Ce va migra Ce nu va migra
Dynamics CRM (local) Upgrade și migrare Toate datele Utilizatorii dezactivați nu vor fi migrați.
Proprietate Codul de integrare nu este migrat.
Partajare Integrările nu sunt migrate.
Istoricul de auditare Sincronizarea Outlook.
Metadate Sincronizarea Exchange.

Microsoft efectuează următoarele acțiuni în timpul migrărilor:

 • Realizează un atelier de migrare ce acoperă procesul și abordarea pentru scenariul de migrare selectat.
 • Asigură cerințele preliminare pentru instrumentele de evaluare și de migrare aplicabile pentru scenariu.
 • Asigură cerințele preliminare pentru ca echipa de migrare să acceseze mediul sursă și cel țintă în scopul evaluării și al migrării.
 • Face disponibile clienților Dynamics 365 Lifecycle Services și instrumentul de migrare de la Dynamics CRM On-premises la Dynamics 365 Online, în conformitate cu termenii și condițiile unei astfel de utilizări.
 • Asistă la rularea instrumentelor de evaluare și de migrare (dacă este cazul).
 • Configurează infrastructura de migrare pentru a pregăti migrarea conținutului (atunci când este cazul).
 • Realizează o migrare de test limitată pentru a valida infrastructura de migrare și cerințele preliminare obligatorii.
 • Realizează o migrare pilot înaintea migrării CRM în regim de producție.
 • Oferă indicații de planificare a migrării pentru scenariul selectat.
 • Participă la triajul problemelor de migrare și oferă instrucțiuni cu privire la potențialele opțiuni de remediere.
 • Furnizează un raport final de migrare pentru fiecare migrare.
 • Oferă asistență post-migrare în timpul testării pentru acceptare la nivel de utilizator, pentru până la cinci zile după finalizarea migrării.

Dvs. efectuați următoarele acțiuni în timpul migrărilor:

 • Oferiți resurse de proiect recomandate pentru activitățile de evaluare și de migrare. Acestea includ:
  • Gestionarea proiectelor.
  • Testarea acceptării la nivel de utilizator (UAT).
  • Administratorii responsabili pentru platformele de conținut sursă și țintă.
 • Asigurați cerințele preliminare de infrastructură pentru activitățile de evaluare și de migrare (dacă este necesar).
 • Oferiți permisiuni și acces la mediile de preproducție și la cele țintă, pentru ca personalul Microsoft să poată realiza activități de migrare (dacă este necesar).
 • Finalizați activitățile de colectare a datelor de evaluare (dacă este cazul).
 • Finalizați activitățile de remediere subliniate în raportul de remediere oferit de FastTrack (dacă este cazul).
 • Oferiți o planificare a migrării folosind indicațiile și șabloanele FastTrack.
 • Realizați controlul calității migrării și testarea pentru acceptarea la nivel de utilizator.
 • Realizați remedierile ulterioare migrării (dacă este cazul).
 • Planificați și implementați gestionarea modificărilor și comunicările cu utilizatorii (dacă este cazul).
 • Administrați și configurați modificările sistemului sursă și ale dispozitivelor necesare pentru finalizarea cu succes a activităților de evaluare și de migrare.

Notă

Migrările utilizează doar conturi care aderă la cerințele de securitate definite în timpul înrolării. Dacă nu utilizați astfel de conturi, puteți întâmpina întârzieri ale migrării.