Detaliile rolului membrilor echipei de adoptare

Echipa de lansare a adoptării Dynamics 365 va include o serie de roluri, fiecare având obiective și responsabilități importante. Următoarele tabele conturează așteptările asociate cu aceste roluri de echipă:

Selectați acest link pentru a descărca o versiune PDF a ghidului pentru membrii echipei pentru adoptarea Dynamics 365.

Sponsor executiv

Obiectiv Proprietate și îndrumare
Departament Conducere executivă
Rezumat
 • Joacă un rol esențial în promovarea transformării la nivelul întregii organizații.
 • Lider influent care înțelege și comunică activ valoarea lucrului în manieră mai colaborativă.
Calificări
 • Lider de încredere și influent care poate impulsiona schimbarea culturală.
 • Vizionar inovator care încurajează adoptarea de idei noi și tehnologii de ultimă oră.
 • Colaborează interdisciplinar pentru a consolida relații strategice.
 • Adept al Dynamics 365 care este expert în tehnologie/rețele sociale.
Responsabilități
 • Descrie clar propunerea de valoare pentru echipa executivă.
 • Îndeplinește rolul de model în comunitate.
 • Asigură fondurile și personalul necesar pentru executarea cu succes a schimbării, fără a se limita la programele de colaborare.
Pașii următori cu Dynamics 365
 • Coordonează efortul de introducere a transformării, în cadrul etapei de lansare a programului.
 • Utilizează capacitățile Dynamics 365 pentru a publica anunțuri și actualizările viitoare la nivelul întregii companii, cum ar fi rapoartele de afaceri trimestriale și rezumatele de venituri.
 • Utilizează metodele moderne de implicare a angajaților – creează conținut, lansează discuții, folosește videoclipuri.

Titular pentru succes

Obiectiv Proprietate și îndrumare
Departament De obicei, membru al unității de business cheie
Rezumat
 • Joacă un rol esențial în promovarea strategiei pentru serviciile de colaborare și Dynamics 365 la nivelul întregii organizații.
 • Lider influent care înțelege și comunică activ valoarea lucrului în manieră mai colaborativă.
Calificări
 • Abilități de business și cunoștințe culturale sporite.
 • Consilier de încredere în interiorul organizației.
 • Vizionar inovator care încurajează lansarea de idei noi.
 • Colaborează interdisciplinar pentru a consolida relații strategice.
 • Adept al Dynamics 365 care este expert în tehnologie/rețele sociale.
Responsabilități
 • Descrie clar propunerea de valoare pentru participanții direct interesați și comunitățile de utilizatori din companie.
 • Îndeplinește rolul de model în comunitate.
 • Participă la evenimentele de implicare în rețea pentru a susține eforturile de lansare.
 • Încurajează utilizarea Dynamics 365 și promovează faptul că este acceptată de organizație.
 • Asigură fondurile și personalul necesar pentru executarea cu succes a programelor.
Pașii următori cu Dynamics 365
 • Coordonează efortul de introducere a transformării, în cadrul etapei de lansare a programului.
 • Utilizează capacitățile Dynamics 365 pentru a publica anunțuri și actualizările viitoare la nivelul întregii companii, cum ar fi rapoartele de afaceri trimestriale și rezumatele de venituri.
 • Folosește eficient feedul Yammer pentru a fi la curent cu pulsul organizației.
 • „Apreciază” periodic postările interesante pentru a încuraja conversațiile/colaborarea continuă în rețea.

Campioni

Obiectiv Conștientizare și implicare
Departament Membri de personal din orice unitate de business sau departament
Rezumat
 • Susțin conștientizarea, înțelegerea și implicarea privind Dynamics 365 la nivelul întregii organizații.
 • Persoane entuziaste, bune cunoscătoare ale Dynamics 365 și dornice să sporească gradul de participare.
Timp alocat
 • Pre-lansare: 2 ore pe săptămână.
 • Post-lansare: 3 ore pe săptămână.
Calificări
 • Expert în tehnologie/rețele sociale. Persoană entuziastă, orientată către progres.
 • Lideri de opinie, dornici să se implice pentru a asigura succesul soluției Dynamics 365.
Responsabilități
 • Promovează soluția Dynamics 365 și valoarea acesteia pentru companie în cadrul echipelor.
 • Sporește gradul de conștientizare folosind canalele de comunicare informale.
 • Sprijină managerul de proiect în activitățile de lansare, campaniile de conștientizare și evenimentele de implicare.
 • Oferă asistență noilor utilizatori, cu sfaturi și cele mai bune practici.

Manager de program

Obiectiv Planificarea și execuția implementării soluției Dynamics 365
Departament IT
Rezumat
 • Supraveghează întregul proces de implementare, de la planificarea proiectului și sarcinile anterioare lansării până la evaluările de execuție și succes.
 • Deține experiența necesară pentru a gestiona cu succes inițiative sau programe la nivel de întreprindere.
 • Are abilități avansate, atât tehnice, cât și de business.
Calificări
 • Abilități puternice interpersonale, de lider și motivaționale.
 • Persoană motivată pentru obținerea de rezultate și soluționarea problemelor.
 • Persoană atentă la detalii, cu abilități excelente de gestionare a timpului.
 • Expert în rețelele social, adept al rețelelor sociale din cadrul întreprinderilor.
Responsabilități
 • Definește scopul, obiectivele, calendarul și etapele proiectului și le analizează împreună cu participanții direct interesați.
 • Atribuie responsabilități echipei de implementare și comunică clar așteptările.
 • Asigură coordonarea activităților de lansare, comunicare, instruire și implicare a utilizatorilor finali.
 • Instruiește, îndrumă, motivează și supraveghează membrii echipei de proiect și rezolvă problemele/conflictele de implementare.
Pașii următori Creează un site de echipă SharePoint cu un grup de comunicare încorporat, cum ar fi Yammer, pentru a monitoriza planul și calendarele de implementare a proiectului, pentru a partaja actualizările de stare și a delega responsabilitățile.

Lider de instruire

Obiectiv Instruire
Departament Învățare și dezvoltare, Resurse umane
Rezumat
 • Asigură înțelegerea completă a soluției Dynamics 365 și a scopului de utilizare a acesteia în rândul utilizatorilor finali.
 • Gestionează și asigură toate acțiunile de creare/personalizare a conținutului de instruire.
Timp alocat
 • Pre-lansare: 4 ore pe săptămână.
 • Post-lansare: 2 ore pe săptămână.
Calificări
 • Experiență în dezvoltarea și livrarea de materiale de instruire pe canale multiple.
 • Capacitatea de a planifica și coordona un grup divers de persoane.
 • Persoană foarte organizată, atentă la detalii, cu abilități excelente de exprimare și comunicare.
 • Expert în tehnologie/rețele sociale.
Responsabilități
 • Examinează resursele disponibile pe site-ul web Microsoft Dynamics 365 și le personalizează pentru a satisface standardele interne.
 • Coordonează logistica tuturor activităților de instruire, organizează și supraveghează sesiuni periodice de instruire privind soluția Dynamics 365.
 • Integrează materialele de instruire Dynamics 365 în procesul de înrolare a angajaților noi.

Lideri de departament

Obiectiv Implicare și adoptare la nivelul unităților de business
Departament Toate departamentele/unitățile de business, la nivelul conducerii
Rezumat
 • Identifică modul în care fiecare departament și echipă va utiliza soluția Dynamics 365.
 • Promovează soluția Dynamics 365 în echipe și încurajează participarea și implicarea activă.
Timp alocat
 • Pre-lansare: 3 ore pe săptămână.
 • Post-lansare: 1 oră pe săptămână.
Calificări
 • Abilități interpersonale superioare; persoană populară, influentă și respectată de colegi.
 • Bună înțelegere și abilitatea de adaptare la operațiunile departamentale, mediul informațional, organizație și cultură.
 • Abilități puternice de ascultare și îndrumare.
 • Sprijin pentru echipa de conducere și disponibilitatea de a participa activ și a îndeplini responsabilitățile de conducere.
Responsabilități
 • Face legătura între comunitatea de utilizatori finali și echipa de implementare.
 • Descrie clar avantajele soluției Dynamics 365 și valoarea acesteia pentru unitățile de business.
 • Redactează comunicate dedicate departamentelor și oferă îndrumări privind utilizarea soluției.
 • Identifică oportunitățile de a eficientiza procesele de business cu soluția Dynamics 365.

Specialiști IT

Obiectiv Configurare și asistență tehnică
Departament IT
Rezumat
 • Supraveghează toate aspectele tehnice ale integrării soluției Dynamics 365 în aplicațiile de business existente.
 • Are autoritatea de a lua decizii IT de nivel înalt.
Calificări
 • Înțelegere foarte bună a arhitecturii tehnice interne și a oportunităților de integrare.
 • Experiență în gestionarea echipei de asistență IT și autoritatea de a lua decizii IT care afectează un public larg.
 • Adept al soluției Dynamics 365.
Responsabilități
 • Lucrează cu centrul FastTrack pentru a integra tehnic organizația în Dynamics 365.
 • Identifică și angajează tot personalul IT necesar.
 • Colaborează cu managerul de proiect privind aspectele legate de calendarul de integrare/logistică.
 • Comunică toate problemele sau întrebările tehnice.

Lider de comunicare

Obiectiv Conștientizare și înțelegere
Departament Comunicare corporativă
Rezumat
 • Supraveghează dezvoltarea, aprobarea și livrarea comunicatelor din întreaga companie legate de implementarea soluției Dynamics 365.
 • Cunoștințe de lucru solide privind cele mai bune practici de comunicare internă.
Timp alocat
 • Pre-lansare: 5 ore pe săptămână.
 • Post-lansare: 2 ore pe săptămână.
Calificări
 • Reușite demonstrate în dezvoltarea și implementarea comunicatelor la nivel corporativ pentru audiențe diverse.
 • Experiență de utilizare a instrumentelor și metodelor asociate cu rețelele sociale, ca parte a strategiei de comunicare.
 • Abilități excepționale de scriere și verificare și abilități de comunicare verbală excelente.
 • Autoritatea de a aproba și livra comunicate la nivel corporativ, cunoștințe puternice de lucru privind cele mai bune practici în materie de comunicare.
Responsabilități
 • Colaborează strâns cu alți membri ai comitetului director privind strategia de comunicare pentru implementare.
 • Personalizează materialele de comunicare pentru a asigura compatibilitatea cu cerințele interne.
 • Asigură livrarea la timp a tuturor comunicatelor anterioare și ulterioare lansării.

Consultați și