Resurse web perimate în Project Service Automation 3.x

Din cauza noii interfețe client și a altor modificări care au fost făcute la soluția Dynamics 365 Project Service Automation, unele dintre resursele web pentru soluție nu mai sunt utilizate. Prin urmare, ele sunt învechite (perimate) începând cu versiunea 3.0.

Foi de stil perimate

 • msdyn_\Common\Css\RadialGauge.css
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Content\Calendar\Calendar.css
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Content\Calendar\dhtmlxscheduler.css
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Content\dhtmlx.css
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Content\DualViewApp.css
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Content\Grid\Grid.css
 • msdyn_\Content\Fonts\DynamicsSymbol\DynamicsSymbol.css
 • msdyn_\Content\Fonts\DynamicsSymbol\DynamicsSymbol.eot.css
 • msdyn_\Content\Fonts\DynamicsSymbol\DynamicsSymbol.svg.css
 • msdyn_\Content\Fonts\DynamicsSymbol\DynamicsSymbol.svgz.css
 • msdyn_\Content\Fonts\DynamicsSymbol\DynamicsSymbol.ttf.css
 • msdyn_\Content\Fonts\DynamicsSymbol\DynamicsSymbol.woff.css
 • msdyn_\Content\Fonts\DynamicsSymbol\DynamicsSymbolTestPage.css
 • msdyn_\ContractBilling\Style\ContractBilling.css
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\css\sch_gantt_all.css
 • msdyn_\Controls\DHTMLXGantt\Css\dhtmlxgantt.css
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\Combo\dhtmlxcombo.css
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\dhtmlxscheduler.css
 • msdyn_\Controls\DHTMLXSuite\Styles\dhtmlx.css
 • msdyn_\Controls\DHTMLXSuite\Styles\Terrace\dhtmlx.css
 • msdyn_\Controls\DHTMLXSuite\Styles\Web\dhtmlx.css
 • msdyn_\Controls\Navigation\Navigation.css
 • msdyn_\Expense\App\Content\Calendar\Calendar.css
 • msdyn_\Expense\App\Content\Expense.css
 • msdyn_\Expense\App\Content\Grid\Grid.css
 • msdyn_\Libraries\perfectScrollbar\perfectScrollbar.css
 • msdyn_\Project\Estimates\Css\Estimates.css
 • msdyn_\Project\ProjectTeam\Css\ProjectTeamControls.css
 • msdyn_\Project\WBS\Css\WBS.css
 • msdyn_\ProjectApprovals\Content\ProjectApprovals.css
 • msdyn_\ProjectTasks\App\Content\Calendar\Calendar.css
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\AvailabilityView.css
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\AvailabilityViewForm.css
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\CandidateView.css
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Demand\DemandCard.css
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Project\ProjectCard.css
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Project\ProjectReservationCard.css
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Reservation\ReservationCard.css
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Resource\ResourceCard.css
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Timeframe\Timeframe.css
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Css\DetailsPopup.css
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\GenericResourceAssignment\AvailabilityViewForm.css
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\MaintainBookings\AvailabilityViewForm.css
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\ProjectManagerView\AvailabilityViewForm.css
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\RequestFulfillment\AvailabilityViewForm.css
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\ResourceSubstitution\AvailabilityViewForm.css
 • msdyn_\Resource\Candidate\CandidateCard\HorizontalCandidateCard.css
 • msdyn_\Resource\Candidate\CandidateCard\VerticalCandidateCard.css
 • msdyn_\Resource\Candidate\Common\Progress\Bar.css
 • msdyn_\Resource\Candidate\Common\Progress\Radial.css
 • msdyn_\Resource\Capacity\Pages\WorkTemplateLookupForm.css
 • msdyn_\Resource\CompareView\CompareView.css
 • msdyn_\Resource\Css\SetRole.css
 • msdyn_\Resource\Utilization\Css\ResourceUtilization.css
 • msdyn_\Resource\Utilization\Elements\UtilizationCard.css
 • msdyn_\skins\skyblue\dhtmlx.css
 • msdyn_\skins\terrace\dhtmlx.css
 • msdyn_\Time\App\Content\Calendar\Calendar.css
 • msdyn_\Time\App\Content\Grid\Grid.css

Pagini HTML perimate

 • msdyn_\Common\Localization\Tools\LabelTool.htm
 • msdyn_\Common\Pages\RadialGaugeView.htm
 • msdyn_\Content\Fonts\DynamicsSymbol\DynamicsSymbolTestPage.htm
 • msdyn_\ContractBilling\ChargeabilityView\ChargeabilityView.htm
 • msdyn_\ContractBilling\Pages\ContractLine.htm
 • msdyn_\ContractBilling\Pages\ContractLineGrid.htm
 • msdyn_\ContractBilling\Pages\InvoiceFrequencyDetailGrid.htm
 • msdyn_\Controls\Navigation\Templates\NavigationActionButtonTemplate.htm
 • msdyn_\Controls\Navigation\Templates\NavigationButtonGroupWithDefaultTemplate.htm
 • msdyn_\Controls\Navigation\Templates\NavigationButtonTemplate.htm
 • msdyn_\Controls\Navigation\Templates\NavigationDropdownTemplate.htm
 • msdyn_\Expense\App\Pages\Expense.htm
 • msdyn_\Project\Estimates\Pages\Estimates.htm
 • msdyn_\Project\ProjectTeam\Pages\ProjectApplicantControls.htm
 • msdyn_\Project\ProjectTeam\Pages\ProposedResourcesControls.htm
 • msdyn_\Project\WBS\Pages\WBS.html
 • msdyn_\Project\WBS\Pages\WBSTracking.html
 • msdyn_\ProjectApprovals\Pages\ProjectApprovalRejectionComment.html
 • msdyn_\ProjectTasks\App\Pages\ProjectTasks.htm
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\AvailabilityView.htm
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\AvailabilityViewTemplate.htm
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\CandidateViewTemplate.htm
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Demand\DemandCard.htm
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Project\ProjectReservationCard.htm
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Reservation\ReservationCard.htm
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Resource\ResourceCard.htm
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Timeframe\Timeframe.htm
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Templates\AvailabilityViewBooking.htm
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Templates\AvailabilityViewDemand.htm
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Templates\AvailabilityViewFilter.htm
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Templates\AvailabilityViewLegend.htm
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Templates\AvailabilityViewOptions.htm
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Templates\AvailabilityViewViewPane.htm
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Templates\ProjectDetailsPopup.htm
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Templates\ResourceDetailsPopup.htm
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Templates\WorkOrderDetailsPopup.htm
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\GenericResourceAssignment\AvailabilityView.htm
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\MaintainBookings\AvailabilityView.htm
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\ProjectManagerView\AvailabilityView.htm
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\RequestFulfillment\AvailabilityView.htm
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\ResourceSubstitution\AvailabilityView.htm
 • msdyn_\Resource\Candidate\CandidateCard\HorizontalTemplate.htm
 • msdyn_\Resource\Candidate\CandidateCard\VerticalTemplate.htm
 • msdyn_\Resource\Candidate\Common\Progress\BarTemplate.htm
 • msdyn_\Resource\Candidate\Common\Progress\RadialTemplate.htm
 • msdyn_\Resource\Candidate\InfoCard\Availability\ProgressTemplate.htm
 • msdyn_\Resource\Candidate\InfoCard\Booking\TableTemplate.htm
 • msdyn_\Resource\Candidate\InfoCard\Cost\TableTemplate.htm
 • msdyn_\Resource\Candidate\InfoCard\Persona\FabricTemplate.htm
 • msdyn_\Resource\Candidate\InfoCard\Skill\ProgressTemplate.htm
 • msdyn_\Resource\Candidate\InfoCard\Utilization\TableTemplate.htm
 • msdyn_\Resource\Capacity\Pages\WorkTemplateLookup.htm
 • msdyn_\Resource\CompareView\CompareView.htm
 • msdyn_\Resource\CompareView\CompareViewPopup.htm
 • msdyn_\Resource\Pages\SetRole.htm
 • msdyn_\Resource\Utilization\Elements\UtilizationCard.htm
 • msdyn_\Resource\Utilization\Pages\ResourceUtilization.htm
 • msdyn_\Time\App\Pages\TimeEntry.htm

Imagini perimate

 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Content\Calendar\imgs\databg.png
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Content\Calendar\imgs\databg_dayoff.png
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Content\Calendar\imgs\databg_now.png
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Content\Calendar\imgs\dropdown_arrow.gif
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Content\Calendar\imgs\tentative_border.png
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Content\Grid\More_EllipsisColumn_10.png
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Content\Grid\SortingDown_10.png
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Content\Grid\SortingUp_10.png
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\1px.png
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\add.png
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\altrow.png
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\arrow_move_16x16.png
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\arrow_move_32x32.png
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\check.png
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\column_header_bg.gif
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\column_header_over_bg.gif
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\column_weekend_header_bg.gif
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\delete.gif
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\dependencyterminal.png
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\drop_above.gif
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\drop_add.gif
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\drop_append.gif
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\drop_below.gif
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\drop_between.gif
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\drop_no.gif
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\drop_no.png
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\drop_yes.gif
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\drop_yes.png
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\edit.png
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\invalid_line.gif
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\overriddenDay.png
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\overriddenWeekDay.png
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\pattern.png
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\progressbar_handle.png
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\scroll_left.gif
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\scroll_right.gif
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\tab_bar_default_bg.gif
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\transp_1px.png
 • msdyn_\Controls\BryntumGantt\images\zonebg.png
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs\but_repeat.gif
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs\buttons.png
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs\calendar.gif
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs\clock_big.gif
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs\clock_small.gif
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs\collapse_expand_icon.gif
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs\controls.gif
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs\databg.png
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs\databg_now.png
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs\export_ical.png
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs\export_pdf.png
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs\icon.png
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs\images.png
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs\loading.gif
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs\resize_dots.png
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs_dhx_terrace\arrow_left.png
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs_dhx_terrace\arrow_right.png
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs_dhx_terrace\but_repeat.gif
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs_dhx_terrace\calendar.gif
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs_dhx_terrace\clock_big.gif
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs_dhx_terrace\clock_small.gif
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs_dhx_terrace\close_icon.png
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs_dhx_terrace\collapse_expand_icon.gif
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs_dhx_terrace\controls.png
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs_dhx_terrace\databg.png
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs_dhx_terrace\databg_now.png
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs_dhx_terrace\export_ical.png
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs_dhx_terrace\export_pdf.png
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs_dhx_terrace\resize_dots.png
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\Styles\imgs_dhx_terrace\resizing.png
 • msdyn_\Expense\App\Content\Grid\minus.gif
 • msdyn_\Expense\App\Content\Grid\plus.gif
 • msdyn_\Expense\imgs\Expense.SVG
 • msdyn_\imgs\Auto_Scheduled_16.png
 • msdyn_\imgs\CreatePeriodicMilestones_icon.png
 • msdyn_\imgs\dhxgrid_skyblue\minus.gif
 • msdyn_\imgs\dhxgrid_skyblue\plus.gif
 • msdyn_\imgs\Estimates\ShowGrid_16.png
 • msdyn_\imgs\Estimates\ShowTimePhased_16.png
 • msdyn_\imgs\GoToProject_icon.png
 • msdyn_\imgs\ico_fhe_1080.png
 • msdyn_\imgs\Manual_Scheduled_16.png
 • msdyn_\imgs\NavTile_icon_PSA.png
 • msdyn_\imgs\Project_icon.png
 • msdyn_\imgs\ProjectService_White.svg
 • msdyn_\imgs\Search_Grey_16.png
 • msdyn_\imgs\WBS\ChooseColumns_16.png
 • msdyn_\imgs\WBS\DownArrow_16.png
 • msdyn_\imgs\WBS\HideGantt_16.png
 • msdyn_\imgs\WBS\Indent_16.png
 • msdyn_\imgs\WBS\NewUsers_16.png
 • msdyn_\imgs\WBS\Outdent_16.png
 • msdyn_\imgs\WBS\UpArrow_16.png
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\img\cancelIcon.png
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\img\ExtensionIcon.png
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\img\unknownResource.jpg
 • msdyn_\skins\skyblue\imgs\dhxcombo_skyblue\dhxcombo_arrow_down.gif
 • msdyn_\skins\skyblue\imgs\dhxcombo_skyblue\dhxcombo_chbx.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxacc_terrace\dhxacc_btns.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxacc_terrace\dhxacc_cell_progress.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxcombo_terrace\dhxcombo_arrow_down.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxgrid_terrace\ar_left.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxgrid_terrace\ar_left_abs.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxgrid_terrace\ar_left_abs_dis.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxgrid_terrace\ar_left_dis.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxgrid_terrace\ar_right.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxgrid_terrace\ar_right_abs.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxgrid_terrace\ar_right_abs_dis.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxgrid_terrace\ar_right_dis.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxgrid_terrace\item_chk0.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxgrid_terrace\item_chk1.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxgrid_terrace\minus.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxgrid_terrace\pagIng_page.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxgrid_terrace\pagIng_pages.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxgrid_terrace\pagIng_rows.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxgrid_terrace\plus.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxlayout_terrace\dhxlayout_cell_btns.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxlayout_terrace\dhxlayout_cell_progress.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxlayout_terrace\dhxlayout_sep_h.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxlayout_terrace\dhxlayout_sep_v.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxtabbar_terrace\dhxtabbar_arrows.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxtabbar_terrace\dhxtabbar_cell_progress.gif
 • msdyn_\skins\terrace\imgs\dhxtoolbar_terrace\dhxtoolbar_arrow.gif
 • msdyn_\Time\imgs\Time.svg

Scripturi JavaScript perimate

 • msdyn_\Common\DAL\BatchJobDataContext.js
 • msdyn_\Common\DAL\DataExportDataContext.js
 • msdyn_\Common\DAL\LoadUserSettings.js
 • msdyn_\Common\DAL\OrganizationDataContext.js
 • msdyn_\Common\DAL\PriceListItemDataContext.js
 • msdyn_\Common\DAL\ResourceBookingDataContext.js
 • msdyn_\Common\DAL\ResourceRequirementDataContext.js
 • msdyn_\Common\DAL\WebAPIAction.js
 • msdyn_\Common\DAL\WebAPIFunction.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Localization\DHTMLXFormats.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Scripts\Utils\AppUtils.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Scripts\Utils\DHTMLXUtils.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Scripts\Utils\FlexGridDefinition.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Scripts\Utils\FlexListBoxEditorDecorator.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Scripts\Utils\GridFieldDefinition.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Scripts\Utils\LightboxKeyEventHandler.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Scripts\Utils\TimeSlot.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Scripts\Utils\TrackHours.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Scripts\ViewModels\NotesViewModel.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Scripts\ViewModels\ProjectAndTaskViewModel.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Scripts\ViewModels\ResourceCategoryViewModel.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Scripts\ViewModels\ResourceScheduleViewModel.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Scripts\ViewModels\ThemeViewModel.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Scripts\Views\ActionDialogBase.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Scripts\Views\DateRangeView.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Scripts\Views\DelegationPopup.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Scripts\Views\FlyoutViewBase.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Scripts\Views\MainViewBase.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Scripts\Views\MenuView.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Scripts\Views\Message.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Scripts\Views\Messagebar.js
 • msdyn_\Common\DHTMLXDualViewApp\Scripts\Views\SidebarViewBase.js
 • msdyn_\Common\Localization\DHTMLXLocalizer.js
 • msdyn_\Common\Localization\Tools\Scripts\LabelTool.js
 • msdyn_\Common\Models\Actual.js
 • msdyn_\Common\Models\BatchJob.js
 • msdyn_\Common\Models\BookableResourceBooking.js
 • msdyn_\Common\Models\BookableResourceBookingHeader.js
 • msdyn_\Common\Models\BookingStatus.js
 • msdyn_\Common\Models\Colors.js
 • msdyn_\Common\Models\DataExport.js
 • msdyn_\Common\Models\Delegation.js
 • msdyn_\Common\Models\ExchangeAppointment.js
 • msdyn_\Common\Models\Expense.js
 • msdyn_\Common\Models\ExpenseReceipt.js
 • msdyn_\Common\Models\Note.js
 • msdyn_\Common\Models\OptionSets\BillingType.js
 • msdyn_\Common\Models\OptionSets\BookingStatus.js
 • msdyn_\Common\Models\OptionSets\CurrencyFormatCode.js
 • msdyn_\Common\Models\OptionSets\ExpenseStatus.js
 • msdyn_\Common\Models\OptionSets\OpportunityStatus.js
 • msdyn_\Common\Models\OptionSets\PriceCalculation.js
 • msdyn_\Common\Models\OptionSets\ResourceScheduleTimeCodes.js
 • msdyn_\Common\Models\PriceListItem.js
 • msdyn_\Common\Models\ProjectTaskStatusUser.js
 • msdyn_\Common\Models\ResourceAssignmentDetail.js
 • msdyn_\Common\Models\ResourceScheduleTimeInfo.js
 • msdyn_\Common\Models\Theme.js
 • msdyn_\Common\Models\TransactionOrigin.js
 • msdyn_\Common\Scripts\RadialGauge.js
 • msdyn_\Common\Scripts\RadialGaugeContractViewModel.js
 • msdyn_\Common\Scripts\RadialGaugeProjectViewModel.js
 • msdyn_\Common\Scripts\RadialGaugeView.js
 • msdyn_\Common\Utils\ComboCreator.js
 • msdyn_\Common\Utils\Cookie.js
 • msdyn_\Common\Utils\CRMHideTopBar.js
 • msdyn_\Common\Utils\DecoratorManager.js
 • msdyn_\Common\Utils\EventHandler.js
 • msdyn_\Common\Utils\FetchXMLQuery.js
 • msdyn_\Common\Utils\FetchXmlRequest.js
 • msdyn_\Common\Utils\FileSelector.js
 • msdyn_\Common\Utils\JobQueue.js
 • msdyn_\Common\Utils\SelectArray.js
 • msdyn_\Common\Utils\SoapMessage.js
 • msdyn_\Common\Utils\ViewVisibilityObserver.js
 • msdyn_\ContractBilling\ChargeabilityView\ChargeabilityView.js
 • msdyn_\ContractBilling\ChargeabilityView\ChargeabilityViewModel.js
 • msdyn_\ContractBilling\Model\AccountPriceList.js
 • msdyn_\ContractBilling\Model\ContactPriceList.js
 • msdyn_\ContractBilling\Model\ContractLineDetail.js
 • msdyn_\ContractBilling\Model\ContractLineInvoiceSchedule.js
 • msdyn_\ContractBilling\Model\DefaultPriceList.js
 • msdyn_\ContractBilling\Model\InvoiceFrequencyDetail.js
 • msdyn_\ContractBilling\Model\Quote.js
 • msdyn_\ContractBilling\Model\QuoteLineDetail.js
 • msdyn_\ContractBilling\Model\QuoteLineInvoiceSchedule.js
 • msdyn_\ContractBilling\Scripts\RequireJSConfig.js
 • msdyn_\ContractBilling\Scripts\SalesContractView.js
 • msdyn_\ContractBilling\ViewModel\InvoiceFrequencyDetailViewModel.js
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\CustomExtensions\dhtmlxscheduler_customExtension_Keyboard.js
 • msdyn_\Controls\DHTMLXScheduler\CustomExtensions\dhtmlxscheduler_customExtension_MultiSelect.js
 • msdyn_\Controls\Grid\AbstractGridControl.js
 • msdyn_\Controls\Grid\EditableGridControl.js
 • msdyn_\Controls\Grid\GridIdentifier.js
 • msdyn_\Controls\Grid\GridLoader.js
 • msdyn_\Controls\Grid\ReadOnlyGridControl.js
 • msdyn_\Controls\Grid\TimeoutLoader.js
 • msdyn_\Controls\Navigation\NavigationController.js
 • msdyn_\Controls\Navigation\NavigationFactory.js
 • msdyn_\Controls\Navigation\NavigationModel.js
 • msdyn_\Expense\App\Scripts\Utils\LightboxProjectSectionWithCheckbox.js
 • msdyn_\Expense\App\Scripts\ViewModels\ExpenseViewModel.js
 • msdyn_\Expense\App\Scripts\ViewModels\ExpenseViewModelActionDialog.js
 • msdyn_\Expense\App\Scripts\ViewModels\ExpenseViewModelCalendar.js
 • msdyn_\Expense\App\Scripts\ViewModels\ExpenseViewModelChart.js
 • msdyn_\Expense\App\Scripts\ViewModels\ExpenseViewModelFlexGrid.js
 • msdyn_\Expense\App\Scripts\Views\CalendarView.js
 • msdyn_\Expense\App\Scripts\Views\CalendarViewReceiptDecorator.js
 • msdyn_\Expense\App\Scripts\Views\ExpenseView.js
 • msdyn_\Expense\App\Scripts\Views\FlexGridView.js
 • msdyn_\Expense\App\Scripts\Views\RecallDialog.js
 • msdyn_\Expense\App\Scripts\Views\SidebarView.js
 • msdyn_\Expense\App\Scripts\Views\SubmitDialog.js
 • msdyn_\Expense\Moca\Scripts\ExpenseRibbon.js
 • msdyn_\Integration\Scripts\ExportActuals.js
 • msdyn_\Integration\Scripts\IntegrationUtils.js
 • msdyn_\Invoice\Scripts\InvoiceLineRibbon.js
 • msdyn_\Invoice\Scripts\InvoiceRibbon.js
 • msdyn_\Libraries\perfectScrollbar\perfectScrollbar.js
 • msdyn_\Libraries\SDK.Soap\Entities\Sdk.- msdyn_timeentry.js
 • msdyn_\Project\Estimates\Scripts\Estimates.js
 • msdyn_\Project\Estimates\Scripts\EstimatesView.js
 • msdyn_\Project\Estimates\Scripts\RequireJSConfig.js
 • msdyn_\Project\ProjectTeam\Scripts\ProjectTeamGridIcon.js
 • msdyn_\Project\WBS\Ext\form\field\Text.js
 • msdyn_\Project\WBS\Gnt\field\Duration.js
 • msdyn_\Project\WBS\Gnt\field\Effort.js
 • msdyn_\Project\WBS\Scripts\RequireJSConfig.js
 • msdyn_\Project\WBS\Scripts\WBS.js
 • msdyn_\Project\WBS\Scripts\WBSAssignedResourcesCombo.js
 • msdyn_\Project\WBS\Scripts\WBSLocalizer.js
 • msdyn_\Project\WBS\Scripts\WBSPredecessorsCombo.js
 • msdyn_\Project\WBS\Scripts\WBSTracking.js
 • msdyn_\Project\WBS\Scripts\WBSView.js
 • msdyn_\Project\WBS\View\AssignResourcesCombo.js
 • msdyn_\Project\WBS\View\FilterColumns\Category.js
 • msdyn_\Project\WBS\View\FilterColumns\FilterField.js
 • msdyn_\Project\WBS\View\FilterColumns\Name.js
 • msdyn_\Project\WBS\View\FilterColumns\Resources.js
 • msdyn_\Project\WBS\View\FilterColumns\Roles.js
 • msdyn_\Project\WBS\View\RequireJSConfig.js
 • msdyn_\Project\WBS\View\StoreManager.js
 • msdyn_\Project\WBS\View\ViewTask.js
 • msdyn_\Project\WBS\View\ViewTaskInitializer.js
 • msdyn_\ProjectApprovals\Scripts\ProjectApprovalRejectionComment.js
 • msdyn_\ProjectTasks\App\Scripts\ViewModels\ProjectTasksCalendarViewModel.js
 • msdyn_\ProjectTasks\App\Scripts\ViewModels\ProjectTasksGridViewModel.js
 • msdyn_\ProjectTasks\App\Scripts\ViewModels\ProjectTasksViewModel.js
 • msdyn_\ProjectTasks\App\Scripts\Views\ProjectTasksCalendarView.js
 • msdyn_\ProjectTasks\App\Scripts\Views\ProjectTasksGridView.js
 • msdyn_\ProjectTasks\App\Scripts\Views\ProjectTaskView.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\AvailabilityView.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\AvailabilityViewDataService.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\AvailabilityViewLocalStorage.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\AvailabilityViewMemoryStorage.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\AvailabilityViewViewModel.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\AvailabilityViewViewModelBase.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\AVChart.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\AVChartManager.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\AVRow.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\AVRowFactory.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\AVStateManager.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\dyn.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Candidate\CandidateCard.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Demand\DemandCard.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Project\ProjectCard.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Project\ProjectReservationCard.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Project\ProjectReservationChartRow.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Reservation\AVChartItem.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Reservation\AVChartItemFactory.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Reservation\AVChartRow.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Reservation\AVDraggableChartItem.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Reservation\AVDraggableChartRow.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Reservation\ReservationCard.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Resource\AVCollectionItem.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Resource\ResourceCard.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Base\Elements\Timeframe\Timeframe.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Scripts\AvailabilityViewBooking.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Scripts\AvailabilityViewConstants.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Scripts\AvailabilityViewDemand.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Scripts\AvailabilityViewFilter.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Scripts\AvailabilityViewOptions.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Scripts\AvailabilityViewTimeUtils.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Scripts\AvailabilityViewViewPane.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Scripts\BookingDetailsHelper.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Scripts\BookingDialog.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Scripts\ProjectDetailsPopup.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Scripts\RequireJSConfig.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Scripts\ResourceDetailsPopup.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\Common\Scripts\WorkOrderDetailsPopup.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\GenericResourceAssignment\AvailabilityViewViewModel.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\MaintainBookings\AvailabilityViewViewModel.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\MaintainBookings\Elements\MaintainBookingsResourceCard.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\MaintainBookings\MaintainBookingsProjectDetail.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\ProjectManagerView\AvailabilityViewViewModel.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\RequestFulfillment\AvailabilityViewViewModel.js
 • msdyn_\Resource\AvailabilityView\ResourceSubstitution\AvailabilityViewViewModel.js
 • msdyn_\Resource\Candidate\CandidateCard\CandidateCardViewModel.js
 • msdyn_\Resource\Candidate\Common\Model\Requirement.js
 • msdyn_\Resource\Candidate\Common\Model\Resource.js
 • msdyn_\Resource\Candidate\Common\Model\TeamMember.js
 • msdyn_\Resource\Candidate\Components\CandidateCardComponent.js
 • msdyn_\Resource\Candidate\Components\ComponentBuilder.js
 • msdyn_\Resource\Candidate\Components\HorizontalCandidateCard.js
 • msdyn_\Resource\Candidate\Components\VerticalCandidateCard.js
 • msdyn_\Resource\Candidate\InfoCard\Availability\AvailabilityInfoCard.js
 • msdyn_\Resource\Candidate\InfoCard\Booking\BookingInfoCard.js
 • msdyn_\Resource\Candidate\InfoCard\Cost\CostInfoCard.js
 • msdyn_\Resource\Candidate\InfoCard\InfoCard.js
 • msdyn_\Resource\Candidate\InfoCard\Persona\PersonaInfoCard.js
 • msdyn_\Resource\Candidate\InfoCard\Skill\SkillInfoCard.js
 • msdyn_\Resource\Candidate\InfoCard\Utilization\UtilizationInfoCard.js
 • msdyn_\Resource\Capacity\Scripts\WorkTemplateLookupViewModel.js
 • msdyn_\Resource\CompareView\CompareViewViewModel.js
 • msdyn_\Resource\CompareView\PopupViewModel.js
 • msdyn_\Resource\CompareView\RequireJSConfig.js
 • msdyn_\Resource\Fulfillment\Scripts\ResourceBookingAction.js
 • msdyn_\Resource\Profile\Scripts\UserCompetencyView.js
 • msdyn_\Resource\Utilization\Elements\UtilizationCard.js
 • msdyn_\Resource\Utilization\Scripts\ResourceUtilizationViewModel.js
 • msdyn_\SalesDocument\PSSalesDocumentCustomFormIds.js
 • msdyn_\SalesDocument\SalesDocumentFormLoader.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\Datasources\DatasourceBase.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\Datasources\ExchangeAppointmentDatasource.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\Datasources\Operations.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\Datasources\ResourceAssignmentDatasource.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\Datasources\ResourceBookingDatasource.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\Datasources\TimeEntriesDatasource.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\Utils\LightboxProjectTaskRoleSections.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\ViewModels\FilterViewModel.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\ViewModels\TimeEntryViewModel.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\ViewModels\TimeEntryViewModelActionDialog.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\ViewModels\TimeEntryViewModelCalendar.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\ViewModels\TimeEntryViewModelChart.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\ViewModels\TimeEntryViewModelFlexGrid.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\ViewModels\TimeEntryViewModelFlexGridAll.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\ViewModels\TimeEntryViewModelFlexGridApproved.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\ViewModels\TimeEntryViewModelFlexGridDraft.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\ViewModels\TimeEntryViewModelFlexGridRejected.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\ViewModels\TimeEntryViewModelFlexGridStatusBase.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\ViewModels\TimeEntryViewModelFlexGridSubmitted.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\ViewModels\TimeEntryViewModelGrid.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\Views\CalendarView.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\Views\CopyFromPopup.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\Views\FilterFlyout.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\Views\FlexGridView.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\Views\FlexGridViewAll.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\Views\FlexGridViewApproved.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\Views\FlexGridViewDraft.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\Views\FlexGridViewRejected.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\Views\FlexGridViewStatusBase.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\Views\FlexGridViewSubmitted.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\Views\ImportFromPopup.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\Views\RecallDialog.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\Views\SidebarView.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\Views\SubmitDialog.js
 • msdyn_\Time\App\Scripts\Views\TimeEntryView.js
 • msdyn_\Time\Moca\Scripts\TimeEntryRibbon.js