Rezervarea provizorie a unei resurse

Valabil pentru aplicația Project Service versiunea 3.x

Aveți posibilitatea să programați provizoriu sau să faceți o rezervare provizorie a unei resurse pe o echipă de proiect pentru a vă arăta planul de alocare a resursei pentru un proiect. Rezervările provizorii nu consumă capacitatea disponibilă a unei resurse și aveți posibilitatea să asociați membrii echipei rezervați provizoriu pentru activitățile proiectului. Cu toate acestea, deoarece rezervarea provizorie nu consumă capacitatea unei resurse, puteți „rezerva ferm” resursa pentru alte sarcini în același interval. Resursele generice nu pot fi rezervate provizoriu, respectiv o rezervare provizorie nu poate îndeplini o solicitare pentru o resursă generică.

Membrii echipei de proiect rezervați provizoriu sunt enumerați pe fila Echipă de pe pagina Proiect, cu orele rezervate provizoriu afișate în coloana Ore rezervate provizoriu în vizualizarea Resurse menționate. Membrii echipei rezervați provizoriu sunt listați, de asemenea, pe tabloul de planificare. Deoarece aceștia sunt rezervați provizoriu, tabloul de planificare nu arată niciun consum de capacitate pentru aceste resurse. Timpul rezervat provizoriu nu apare în fila Reconciliere, nici nu este indicat în câmpul Extindere rezervări din fila Reconciliere a panoului de planificare.

Există două modalități de a rezerva un membru al echipei pe un proiect: direct din tabloul de planificare sau prin adăugarea membrului echipei în fila Echipă.

Rezervare provizorie din panoul de planificare

Parcurgeți pașii următori pentru a rezerva provizoriu o resursă din tabloul de planificare.

 1. Deschideți Panoul de planificare, apoi panoul Cerințe de rezervare, selectați fila Proiect.
 2. Găsiți un proiect pentru care doriți să rezervați provizoriu o resursă. Dacă există un număr mare de proiecte în listă, selectați antetul coloanei Proiect, apoi utilizați filtrul pentru a căuta unul sau mai multe proiecte.
 3. Selectați proiectul, apoi glisați-l și fixați-l în grila de timp a resursei.
 4. În panoul Creați o rezervare de resurse, ajustați data de început și de sfârșit, setați Stare rezervare la Provizoriu, apoi setați orele.
 5. Faceți clic pe Rezervare. Resursa arată acum în fila Echipă ca o resursă pentru proiect. Pe vizualizarea Membru echipă menționat veți vedea orele rezervate provizoriu în coloana Ore rezervate provizoriu.

Notă

Aveți posibilitatea să atribuiți acum elementele rezervate provizoriu la sarcinile de pe fila Planificare. Pe fila Reconciliere, resursa prezintă un deficit de rezervare față de atribuirea sarcinii deoarece fila Reconciliere ia în calcul doar rezervările ferme. Puteți utiliza caracteristica Extindere rezervări pentru rezervarea fermă a resursei pentru eliminarea deficitului de rezervări ferme în raport cu atribuirile de resurse. Va trebui să anulați manual rezervarea provizorie pentru resursă utilizând Menține rezervările.

Rezervare provizorie pe fila Echipă

Puteți să adăugați membrii echipei direct pe fila Echipă și apoi modificați statutul lor de rezervare de la Ferm la Provizoriu cu Menține rezervările. Când adăugați un membru al echipei în acest mod, va avea întotdeauna drept consecință o rezervare fermă, cu excepția cazului în care selectați metoda de alocare Niciuna.

Pentru a utiliza această metodă, parcurgeți următorii pași.

 1. Pe pagina Proiect, în fila Echipă, faceți clic pe Nou.
 2. Afișează resursa rezervabilă, rolul și datele de la și până la.
 3. Selectați o metodă de alocare, alta decât Niciuna.
 4. Selectați Salvare. Veți vedea resursa pe grilă și orele în coloana Ore rezervate ferm.
 5. Mențineți rezervările resursei selectând Menținere rezervări.
 6. Pe tabloul de planificare, extindeți resursa pentru a arăta rezervările. Veți vedea rezervarea afișată ca Ferm.
 7. Faceți clic dreapta pe rezervare și la Modificare stare, selectați Rezervare provizorie > Provizoriu. Starea rezervării este acum Provizoriu.
 8. După închiderea taboului de planificare, veți vedea că orele pentru resursă s-au mutat din coloana Ore rezervate ferm în Ore rezervate provizoriu pe grila filei Echipă când vă uitați la vizualizarea Membri echipă numiți.

Notă

Când utilizați Menținere rezervări pentru a modifica starea din Ferm în Provizoriu, dacă rezervați ferm o resursă pe echipă și apoi le atribuiți activități în resursă, atribuirile de activități pentru resursă sunt menținute. Cu toate acestea, pe fila Reconciliere, resursa va avea un deficit de rezervare deoarece doar rezervările ferme sunt luate în calcul atunci când sunt reconciliate rezervările față de atribuiri. Puteți utiliza caracteristica Extindere rezervări pe fila Reconciliere pentru a rezerva ferm resursa pentru eliminarea deficitului de rezervări ferme în raport cu atribuirile de resurse Va trebui să anulați rezervarea provizorie pentru resursă utilizând Menține rezervările.

Când sunteți gata să modificați o resursă de membru echipă rezervat provizoriu la un membru echipă rezervat ferm, efectuați următoarele:

 1. Pe tabloul de planificare, extindeți resursa pentru a arăta rezervările. Veți vedea rezervarea afișată ca Provizoriu.
 2. Faceți clic dreapta pe rezervare și la Modificare stare, selectați Rezervare fermă > Ferm. Starea rezervării este acum Ferm.
 3. După închiderea taboului de planificare, reveniți la proiect și deschideți fila Echipă, și veți vedea că orele pentru resursă s-au mutat din coloana Ore rezervate provizoriu în Ore rezervate ferm pe grila filei Echipă când vă uitați la vizualizarea Membri echipă numiți. Dacă resursa a fost atribuită la sarcini, acestea nu vor mai prezenta un deficit de rezervare pe fila Reconciliere deoarece rezervările lor sunt acum ferme.