Windows 10, evenimente și câmpuri de diagnostic Windows la nivelul de bază în versiunea 1803Windows 10, version 1803 basic level Windows diagnostic events and fields

Se aplică laApplies to

 • Windows 10, versiunea 1803Windows 10, version 1803

Nivelul De bază colectează un set limitat de informații care sunt esențiale pentru a înțelege dispozitivul și configurarea sa, inclusiv: informații de bază despre dispozitiv, informații legate de calitate, compatibilitatea aplicațiilor și Microsoft Store.The Basic level gathers a limited set of information that is critical for understanding the device and its configuration including: basic device information, quality-related information, app compatibility, and Microsoft Store. Atunci când nivelul este setat la De bază, include, de asemenea, informații la nivel de securitate.When the level is set to Basic, it also includes the Security level information.

Nivelul De bază ajută la identificarea problemelor care pot apărea pe o anumită configurație de hardware sau software a dispozitivului.The Basic level helps to identify problems that can occur on a particular device hardware or software configuration. De exemplu, poate ajuta în a determina dacă sunt mai frecvente căderile pe dispozitivele cu o anumită cantitate de memorie sau care rulează o anumite versiune de driver.For example, it can help determine if crashes are more frequent on devices with a specific amount of memory or that are running a particular driver version. Acest lucru ajută Microsoft să remedieze problemele cu sistemul de operare sau cu aplicațiile.This helps Microsoft fix operating system or app problems.

Utilizați acest articol pentru a afla despre evenimentele de diagnosticare, grupate după zona de eveniment și câmpurile din fiecare eveniment.Use this article to learn about diagnostic events, grouped by event area, and the fields within each event. O scurtă descriere este furnizată pentru fiecare câmp.A brief description is provided for each field. Fiecare eveniment generat include date comune care colectează datele despre dispozitiv.Every event generated includes common data, which collects device data.

Puteți afla mai multe despre datele funcționale și de diagnosticare Windows în aceste articole:You can learn more about Windows functional and diagnostic data through these articles:

Evenimente AppraiserAppraiser events

Microsoft.Windows.Appraiser.General.ChecksumTotalPictureCountMicrosoft.Windows.Appraiser.General.ChecksumTotalPictureCount

Acest eveniment listează tipurile de obiecte și câte din fiecare există pe dispozitivul client.This event lists the types of objects and how many of each exist on the client device. Acest lucru oferă o modalitate rapidă de a asigura că înregistrările prezente pe server corespund cu ceea ce este prezent pe client.This allows for a quick way to ensure that the records present on the server match what is present on the client. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • DatasourceApplicationFile_RS1 Un ID pentru sistem, calculat prin codificarea hash a identificatorilor de hardware.DatasourceApplicationFile_RS1 An ID for the system, calculated by hashing hardware identifiers.
 • DatasourceApplicationFile_RS3 Număr ce indică de câte ori este prezent acest tip de obiect particular pe acest dispozitiv.DatasourceApplicationFile_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_RS5 Număr ce indică de câte ori este prezent acest tip de obiect particular pe acest dispozitiv.DatasourceApplicationFile_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_RS1 Totalul obiectelor DataSourceDevicePnp ce vizează versiunea 1607 de Windows 10 de pe acest dispozitiv.DatasourceDevicePnp_RS1 The total DataSourceDevicePnp objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DatasourceDevicePnp_RS3 Număr ce indică de câte ori este prezent acest tip de obiect particular pe acest dispozitiv.DatasourceDevicePnp_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_RS5 Număr ce indică de câte ori este prezent acest tip de obiect particular pe acest dispozitiv.DatasourceDevicePnp_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_RS1 Totalul obiectelor DataSourceDriverPackage ce vizează versiunea 1607 de Windows 10 de pe acest dispozitiv.DatasourceDriverPackage_RS1 The total DataSourceDriverPackage objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DatasourceDriverPackage_RS3 Contorizarea numărului de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.DatasourceDriverPackage_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_RS5 Contorizarea numărului de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.DatasourceDriverPackage_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_RS1 Totalul obiectelor DataSourceMatchingInfoBlock ce vizează versiunea 1607 de Windows 10 de pe acest dispozitiv.DataSourceMatchingInfoBlock_RS1 The total DataSourceMatchingInfoBlock objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_RS3 Contorizarea numărului de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.DataSourceMatchingInfoBlock_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_RS5 Contorizarea numărului de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.DataSourceMatchingInfoBlock_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_RS1 Totalul obiectelor DataSourceMatchingInfoPassive ce vizează versiunea 1607 de Windows 10 de pe acest dispozitiv.DataSourceMatchingInfoPassive_RS1 The total DataSourceMatchingInfoPassive objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_RS3 Contorizarea numărului de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.DataSourceMatchingInfoPassive_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_RS5 Contorizarea numărului de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.DataSourceMatchingInfoPassive_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS1 Totalul obiectelor DataSourceMatchingInfoPostUpgrade ce vizează versiunea 1607 de Windows 10 de pe acest dispozitiv.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS1 The total DataSourceMatchingInfoPostUpgrade objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS3 Totalul obiectelor DataSourceMatchingInfoPostUpgrade ce vizează versiunea 1709 de Windows 10 de pe acest dispozitiv.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS3 The total DataSourceMatchingInfoPostUpgrade objects targeting Windows 10 version 1709 on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS5 Contorizarea numărului de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS1 Totalul obiectelor DatasourceSystemBios ce vizează versiunea 1607 de Windows 10 prezentă pe acest dispozitiv.DatasourceSystemBios_RS1 The total DatasourceSystemBios objects targeting Windows 10 version 1607 present on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS3 Totalul obiectelor DatasourceSystemBios ce vizează versiunea 1709 de Windows 10 prezentă pe acest dispozitiv.DatasourceSystemBios_RS3 The total DatasourceSystemBios objects targeting Windows 10 version 1709 present on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS5 Contorizarea numărului de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.DatasourceSystemBios_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS5Setup Contorizarea numărului de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.DatasourceSystemBios_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_RS1 Un ID pentru sistem, calculat prin codificarea hash a identificatorilor de hardware.DecisionApplicationFile_RS1 An ID for the system, calculated by hashing hardware identifiers.
 • DecisionApplicationFile_RS3 Număr ce indică de câte ori este prezent acest tip de obiect particular pe acest dispozitiv.DecisionApplicationFile_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_RS5 Număr ce indică de câte ori este prezent acest tip de obiect particular pe acest dispozitiv.DecisionApplicationFile_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS1 Totalul obiectelor DecisionDevicePnp ce vizează versiunea 1607 de Windows 10 de pe acest dispozitiv.DecisionDevicePnp_RS1 The total DecisionDevicePnp objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS3 Contorizarea numărului de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.DecisionDevicePnp_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS5 Contorizarea numărului de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.DecisionDevicePnp_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS1 Totalul obiectelor DecisionDriverPackage ce vizează versiunea 1607 de Windows 10 de pe acest dispozitiv.DecisionDriverPackage_RS1 The total DecisionDriverPackage objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS3 Contorizarea numărului de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.DecisionDriverPackage_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS5 Contorizarea numărului de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.DecisionDriverPackage_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_RS1 Totalul obiectelor DecisionMatchingInfoBlock ce vizează versiunea 1607 de Windows 10 prezentă pe acest dispozitiv.DecisionMatchingInfoBlock_RS1 The total DecisionMatchingInfoBlock objects targeting Windows 10 version 1607 present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_RS3 Totalul obiectelor DecisionMatchingInfoBlock ce vizează versiunea 1709 de Windows 10 prezentă pe acest dispozitiv.DecisionMatchingInfoBlock_RS3 The total DecisionMatchingInfoBlock objects targeting Windows 10 version 1709 present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_RS5 Contorizarea numărului de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.DecisionMatchingInfoBlock_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_RS1 Totalul obiectelor DecisionMatchingInfoPassive ce vizează versiunea 1607 de Windows 10 de pe acest dispozitiv.DecisionMatchingInfoPassive_RS1 The total DecisionMatchingInfoPassive objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_RS3 Totalul obiectelor DecisionMatchingInfoPassive ce vizează versiunea 1803 de Windows 10 de pe acest dispozitiv.DecisionMatchingInfoPassive_RS3 The total DecisionMatchingInfoPassive objects targeting Windows 10 version 1803 on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_RS5 Contorizarea numărului de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.DecisionMatchingInfoPassive_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS1 Totalul obiectelor DecisionMatchingInfoPostUpgrade ce vizează versiunea 1607 de Windows 10 de pe acest dispozitiv.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS1 The total DecisionMatchingInfoPostUpgrade objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS3 Totalul obiectelor DecisionMatchingInfoPostUpgrade ce vizează versiunea 1709 de Windows 10 de pe acest dispozitiv.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS3 The total DecisionMatchingInfoPostUpgrade objects targeting Windows 10 version 1709 on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS5 Contorizarea numărului de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_RS1 Totalul obiectelor DecisionMediaCenter ce vizează versiunea 1607 de Windows 10 prezentă pe acest dispozitiv.DecisionMediaCenter_RS1 The total DecisionMediaCenter objects targeting Windows 10 version 1607 present on this device.
 • DecisionMediaCenter_RS3 Totalul obiectelor DecisionMediaCenter ce vizează versiunea 1709 de Windows 10 prezentă pe acest dispozitiv.DecisionMediaCenter_RS3 The total DecisionMediaCenter objects targeting Windows 10 version 1709 present on this device.
 • DecisionMediaCenter_RS5 Contorizarea numărului de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.DecisionMediaCenter_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionSystemBios_RS1 Totalul obiectelor DecisionSystemBios ce vizează versiunea 1607 de Windows 10 de pe acest dispozitiv.DecisionSystemBios_RS1 The total DecisionSystemBios objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DecisionSystemBios_RS3 Totalul obiectelor DecisionSystemBios ce vizează versiunea 1709 de Windows 10 de pe acest dispozitiv.DecisionSystemBios_RS3 The total DecisionSystemBios objects targeting Windows 10 version 1709 on this device.
 • DecisionSystemBios_RS5 Totalul obiectelor DecisionSystemBios ce vizează următoarea versiune de Windows pe acest dispozitiv.DecisionSystemBios_RS5 The total DecisionSystemBios objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionSystemBios_RS5Setup Număr ce indică de câte ori este prezent acest tip de obiect particular pe acest dispozitiv.DecisionSystemBios_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionTest_RS1 Un ID pentru sistem, calculat prin codificarea hash a identificatorilor de hardware.DecisionTest_RS1 An ID for the system, calculated by hashing hardware identifiers.
 • InventoryApplicationFile Număr ce indică de câte ori este prezent acest tip de obiect particular pe acest dispozitiv.InventoryApplicationFile The count of the number of this particular object type present on this device.
 • InventoryLanguagePack Număr ce indică de câte ori este prezent acest tip de obiect particular pe acest dispozitiv.InventoryLanguagePack The count of the number of this particular object type present on this device.
 • InventoryMediaCenter Contorizarea numărului de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.InventoryMediaCenter The count of the number of this particular object type present on this device.
 • InventorySystemBios Număr ce indică de câte ori este prezent acest tip de obiect particular pe acest dispozitiv.InventorySystemBios The count of the number of this particular object type present on this device.
 • InventoryTest Număr ce indică de câte ori este prezent acest tip de obiect particular pe acest dispozitiv.InventoryTest The count of the number of this particular object type present on this device.
 • InventoryUplevelDriverPackage Număr ce indică de câte ori este prezent acest tip de obiect particular pe acest dispozitiv.InventoryUplevelDriverPackage The count of the number of this particular object type present on this device.
 • PCFP Un ID pentru sistem, calculat prin codificarea hash a identificatorilor de hardware.PCFP An ID for the system, calculated by hashing hardware identifiers.
 • SystemMemory Contorizarea numărului de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.SystemMemory The count of the number of this particular object type present on this device.
 • SystemProcessorCompareExchange Număr ce indică de câte ori este prezent acest tip de obiect particular pe acest dispozitiv.SystemProcessorCompareExchange The count of the number of this particular object type present on this device.
 • SystemProcessorLahfSahf Contorizarea numărului de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.SystemProcessorLahfSahf The count of the number of this particular object type present on this device.
 • SystemProcessorNx Numărul total de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.SystemProcessorNx The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemProcessorPrefetchW Numărul total de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.SystemProcessorPrefetchW The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemProcessorSse2 Numărul total de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.SystemProcessorSse2 The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemTouch Numărul de obiecte SystemTouch prezente pe acest computer.SystemTouch The count of SystemTouch objects present on this machine.
 • SystemWim Numărul total de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.SystemWim The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemWindowsActivationStatus Numărul de obiecte SystemWindowsActivationStatus prezente pe acest computer.SystemWindowsActivationStatus The count of SystemWindowsActivationStatus objects present on this machine.
 • SystemWlan Numărul total de obiecte de acest tip prezente pe acest dispozitiv.SystemWlan The total number of objects of this type present on this device.
 • Wmdrm_RS1 Un ID pentru sistem, calculat prin codificarea hash a identificatorilor de hardware.Wmdrm_RS1 An ID for the system, calculated by hashing hardware identifiers.
 • Wmdrm_RS3 Un ID pentru sistem, calculat prin codificarea hash a identificatorilor de hardware.Wmdrm_RS3 An ID for the system, calculated by hashing hardware identifiers.
 • Wmdrm_RS5 Număr ce indică de câte ori este prezent acest tip de obiect particular pe acest dispozitiv.Wmdrm_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileAdd

Acest eveniment reprezintă metadatele de bază despre anumite fișiere de aplicație instalate în sistem.This event represents the basic metadata about specific application files installed on the system. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the appraiser file that is generating the events.
 • AvDisplayName Dacă aplicația este o aplicație antivirus, acesta este numele său afișat.AvDisplayName If the app is an antivirus app, this is its display name.
 • CompatModelIndex Predicția compatibilității pentru acest fișier.CompatModelIndex The compatibility prediction for this file.
 • HasCitData Indică dacă fișierul este prezent în datele CIT.HasCitData Indicates whether the file is present in CIT data.
 • HasUpgradeExe Indică dacă aplicația antivirus are un fișier upgrade.exe.HasUpgradeExe Indicates whether the anti-virus app has an upgrade.exe file.
 • IsAv Este acesta un fișier EXE de raportare antivirus?IsAv Is the file an antivirus reporting EXE?
 • ResolveAttempted Acesta va fi întotdeauna un șir gol atunci când trimiteți date de diagnostic.ResolveAttempted This will always be an empty string when sending diagnostic data.
 • SdbEntries O serie de câmpuri care indică intrările SDB care se aplică la acest fișier.SdbEntries An array of fields that indicates the SDB entries that apply to this file.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul DatasourceApplicationFile nu mai este prezent.This event indicates that the DatasourceApplicationFile object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente DatasourceApplicationFileAdd.This event indicates that a new set of DatasourceApplicationFileAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAdd

Acest eveniment trimite date de compatibilitate pentru un dispozitiv Plug and Play, pentru a menține Windows la zi.This event sends compatibility data for a Plug and Play device, to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • ActiveNetworkConnection Indică dacă dispozitivul este un dispozitiv de rețea activ.ActiveNetworkConnection Indicates whether the device is an active network device.
 • AppraiserVersion Versiunea fișierului appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • IsBootCritical Indică dacă dispozitivul este critic la bootare.IsBootCritical Indicates whether the device boot is critical.
 • WuDriverCoverage Indică dacă există un nivel superior de driver pentru acest dispozitiv în conformitate cu Windows Update.WuDriverCoverage Indicates whether there is a driver uplevel for this device, according to Windows Update.
 • WuDriverUpdateId ID-ul Windows Update al driverului de nivel superior aplicabil.WuDriverUpdateId The Windows Update ID of the applicable uplevel driver.
 • WuPopulatedFromId Driverul de nivel superior așteptat care se potrivește cu ID-ul bazat pe acoperirea driverului de la Windows Update.WuPopulatedFromId The expected uplevel driver matching ID based on driver coverage from Windows Update.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul DatasourceDevicePnp nu mai este prezent.This event indicates that the DatasourceDevicePnp object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente DatasourceDevicePnpAdd.This event indicates that a new set of DatasourceDevicePnpAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageAdd

Acest eveniment trimite date din baza de date de compatibilitate despre pachetele de driver, pentru a menține Windows actualizat.This event sends compatibility database data about driver packages to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul DatasourceDriverPackage nu mai este prezent.This event indicates that the DatasourceDriverPackage object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente DatasourceDriverPackageAdd.This event indicates that a new set of DatasourceDriverPackageAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockAdd

Acest eveniment trimite date de blocare despre orice intrări de blocare de compatibilitate din sistem care nu sunt asociate direct cu anumite aplicații sau dispozitive, pentru a menține Windows la zi.This event sends blocking data about any compatibility blocking entries on the system that are not directly related to specific applications or devices, to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul DataSourceMatchingInfoBlock nu mai este prezent.This event indicates that the DataSourceMatchingInfoBlock object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockStartSync

Acest eveniment indică faptul că s-a finalizat trimiterea unui set de evenimente DataSourceMatchingInfoBlockStAdd.This event indicates that a full set of DataSourceMatchingInfoBlockStAdd events has completed being sent. Acest eveniment este utilizat pentru a lua decizii de compatibilitate cu privire la fișiere pentru a menține Windows actualizat.This event is used to make compatibility decisions about files to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveAdd

Acest eveniment trimite informații de compatibilitate despre baza de date în legătură cu intrările de non-blocare de compatibilitate întâmpinate pe sistem ce nu sunt legate la aplicații sau dispozitive, pentru a menține Windows la zi.This event sends compatibility database information about non-blocking compatibility entries on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul DataSourceMatchingInfoPassive nu mai este prezent.This event indicates that the DataSourceMatchingInfoPassive object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente DataSourceMatchingInfoPassiveAdd.This event indicates that a new set of DataSourceMatchingInfoPassiveAdd events will be sent. Acest eveniment este utilizat pentru a lua decizii de compatibilitate cu privire la fișiere pentru a menține Windows actualizat.This event is used to make compatibility decisions about files to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd

Acest eveniment trimite informații de compatibilitate despre baza de date în legătură cu intrările ce necesită reinstalare după un upgrade întâmpinate pe sistem ce nu sunt legate la aplicații sau dispozitive, pentru a menține Windows la zi.This event sends compatibility database information about entries requiring reinstallation after an upgrade on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul DataSourceMatchingInfoPostUpgrade nu mai este prezent.This event indicates that the DataSourceMatchingInfoPostUpgrade object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd.This event indicates that a new set of DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosAdd

Acest eveniment trimite informații de compatibilitate despre baza de date despre BIOS, pentru a menține Windows la zi.This event sends compatibility database information about the BIOS to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul DatasourceSystemBios nu mai este prezent.This event indicates that the DatasourceSystemBios object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente DatasourceSystemBiosAdd.This event indicates that a new set of DatasourceSystemBiosAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileAdd

Acest eveniment trimite date de decizie de compatibilitate despre un fișier, pentru a menține Windows la zi.This event sends compatibility decision data about a file to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the appraiser file that is generating the events.
 • BlockAlreadyInbox Blocarea modulului runtime de nivel superior din fișier există deja pe sistemul de operare curent.BlockAlreadyInbox The uplevel runtime block on the file already existed on the current OS.
 • BlockingApplication Indică dacă există probleme cu aplicația ce interferează cu upgrade-ul din cauza fișierului în cauză.BlockingApplication Indicates whether there are any application issues that interfere with the upgrade due to the file in question.
 • DisplayGenericMessage Se va afișa un mesaj generic pentru acest fișier?DisplayGenericMessage Will be a generic message be shown for this file?
 • DisplayGenericMessageGated Indică dacă un mesaj generic va fi afișat pentru acest fișier.DisplayGenericMessageGated Indicates whether a generic message be shown for this file.
 • HardBlock Acest fișier este blocat în SDB.HardBlock This file is blocked in the SDB.
 • HasUxBlockOverride Fișierul are o blocare ce este înlocuită de o etichetă în SDB?HasUxBlockOverride Does the file have a block that is overridden by a tag in the SDB?
 • MigApplication Fișierul are un MigXML din SDB asociat care se aplică la modul de upgrade curent?MigApplication Does the file have a MigXML from the SDB associated with it that applies to the current upgrade mode?
 • MigRemoval Fișierul are un MigXML din SDB care va cauza ca aplicația să fie eliminată la upgrade?MigRemoval Does the file have a MigXML from the SDB that will cause the app to be removed on upgrade?
 • NeedsDismissAction Fișierul va cauza o acțiune care poate fi dezactivată?NeedsDismissAction Will the file cause an action that can be dismissed?
 • NeedsInstallPostUpgradeData După upgrade, fișierul va avea o notificare pentru a instala un înlocuitor al aplicației.NeedsInstallPostUpgradeData After upgrade, the file will have a post-upgrade notification to install a replacement for the app.
 • NeedsNotifyPostUpgradeData Fișierul are o notificare ce ar trebui să se afișeze după upgrade?NeedsNotifyPostUpgradeData Does the file have a notification that should be shown after upgrade?
 • NeedsReinstallPostUpgradeData După upgrade, acest fișier va avea o notificare pentru a reinstala aplicația.NeedsReinstallPostUpgradeData After upgrade, this file will have a post-upgrade notification to reinstall the app.
 • NeedsUninstallAction Fișierul trebuie dezinstalat pentru a finaliza upgrade-ul.NeedsUninstallAction The file must be uninstalled to complete the upgrade.
 • SdbBlockUpgrade Fișierul este etichetat ca upgrade de blocare în SDB.SdbBlockUpgrade The file is tagged as blocking upgrade in the SDB,
 • SdbBlockUpgradeCanReinstall Fișierul este etichetat ca upgrade de blocare în SDB.SdbBlockUpgradeCanReinstall The file is tagged as blocking upgrade in the SDB. Acesta poate fi reinstalat după upgrade.It can be reinstalled after upgrade.
 • SdbBlockUpgradeUntilUpdate Fișierul este etichetat ca upgrade de blocare în SDB.SdbBlockUpgradeUntilUpdate The file is tagged as blocking upgrade in the SDB. Dacă aplicația este actualizată, upgrade-ul poate continua.If the app is updated, the upgrade can proceed.
 • SdbReinstallUpgrade Fișierul este etichetat ca necesitând să fie reinstalat după upgrade în SDB.SdbReinstallUpgrade The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade in the SDB. Nu blochează upgrade-ul.It does not block upgrade.
 • SdbReinstallUpgradeWarn Fișierul este etichetat ca necesitând să fie reinstalat după upgrade cu un avertisment în SDB.SdbReinstallUpgradeWarn The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade with a warning in the SDB. Nu blochează upgrade-ul.It does not block upgrade.
 • SoftBlock Fișierul are o blocare soft în SDB și prezintă un avertisment.SoftBlock The file is softblocked in the SDB and has a warning.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul DecisionApplicationFile nu mai este prezent.This event indicates that the DecisionApplicationFile object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente DecisionApplicationFileAdd.This event indicates that a new set of DecisionApplicationFileAdd events will be sent. Acest eveniment este utilizat pentru a lua decizii de compatibilitate cu privire la un fișier pentru a menține Windows actualizat.This event is used to make compatibility decisions about a file to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpAdd

Acest eveniment trimite date de decizie de compatibilitate despre un dispozitiv Plug and Play (PNP), pentru a menține Windows la zi.This event sends compatibility decision data about a Plug and Play (PNP) device to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • AssociatedDriverIsBlocked Driverul este asociat cu acest dispozitiv PNP blocat?AssociatedDriverIsBlocked Is the driver associated with this PNP device blocked?
 • AssociatedDriverWillNotMigrate Va migra driverul asociat cu acest dispozitiv plug-and-play?AssociatedDriverWillNotMigrate Will the driver associated with this plug-and-play device migrate?
 • BlockAssociatedDriver Driverul asociat cu acest dispozitiv PNP ar trebui să fie blocat?BlockAssociatedDriver Should the driver associated with this PNP device be blocked?
 • BlockingDevice Acest dispozitiv PNP blochează upgrade-ul?BlockingDevice Is this PNP device blocking upgrade?
 • BlockUpgradeIfDriverBlocked Dispozitivul PNP este cu bootare critică și nu are un driver inclus cu sistemul de operare?BlockUpgradeIfDriverBlocked Is the PNP device both boot critical and does not have a driver included with the OS?
 • BlockUpgradeIfDriverBlockedAndOnlyActiveNetwork Acest dispozitiv PNP este singurul dispozitiv de rețea activ?BlockUpgradeIfDriverBlockedAndOnlyActiveNetwork Is this PNP device the only active network device?
 • DisplayGenericMessage Se va afișa un mesaj generic pentru în timpul configurării pentru acest dispozitiv PNP?DisplayGenericMessage Will a generic message be shown during Setup for this PNP device?
 • DisplayGenericMessageGated Indică dacă un mesaj generic va fi afișat în timpul configurării pentru acest dispozitiv PNP.DisplayGenericMessageGated Indicates whether a generic message will be shown during Setup for this PNP device.
 • DriverAvailableInbox Este inclus un driver cu sistemul de operare pentru acest dispozitiv PNP?DriverAvailableInbox Is a driver included with the operating system for this PNP device?
 • DriverAvailableOnline Există un driver pentru acest dispozitiv PNP în Windows Update?DriverAvailableOnline Is there a driver for this PNP device on Windows Update?
 • DriverAvailableUplevel Există un driver în Windows Update sau inclus cu sistemul de operare pentru acest dispozitiv PNP?DriverAvailableUplevel Is there a driver on Windows Update or included with the operating system for this PNP device?
 • DriverBlockOverridden Există o blocare de driver pe dispozitiv care a fost înlocuită?DriverBlockOverridden Is there is a driver block on the device that has been overridden?
 • NeedsDismissAction Utilizatorul ar trebui să dezactiveze o avertizare în timpul configurării pentru acest dispozitiv?NeedsDismissAction Will the user would need to dismiss a warning during Setup for this device?
 • NotRegressed Dispozitivul are un cod de problemă în sistemul de operare sursă care nu este mai bun decât cel pe care l-ar avea în sistemul de operare țintă?NotRegressed Does the device have a problem code on the source OS that is no better than the one it would have on the target OS?
 • SdbDeviceBlockUpgrade Există o blocare SDB pe dispozitivul PNP care blochează upgrade-ul?SdbDeviceBlockUpgrade Is there an SDB block on the PNP device that blocks upgrade?
 • SdbDriverBlockOverridden Există o blocare SDB pe dispozitivul PNP care blochează upgrade-ul, dar acea blocare a fost înlocuită?SdbDriverBlockOverridden Is there an SDB block on the PNP device that blocks upgrade, but that block was overridden?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul DecisionDevicePnp reprezentat de objectInstanceId nu mai este prezent.This event Indicates that the DecisionDevicePnp object represented by the objectInstanceId is no longer present. Acest eveniment este utilizat pentru a lua decizii de compatibilitate cu privire la dispozitivele PNP pentru a menține Windows actualizat.This event is used to make compatibility decisions about PNP devices to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpStartSync

Acest eveniment indică faptul că se va trimite un set nou de evenimente DecisionDevicePnpAdd.This event indicates that a new set of DecisionDevicePnpAdd events will be sent. Acest eveniment este utilizat pentru a lua decizii de compatibilitate cu privire la dispozitivele PNP pentru a menține Windows actualizat.This event is used to make compatibility decisions about PNP devices to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageAdd

Acest eveniment trimite date de decizie privind compatibilitatea pachetelor de driver, pentru a menține Windows actualizat.This event sends decision data about driver package compatibility to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • DisplayGenericMessageGated Indică dacă un mesaj generic de blocare ofertă va fi afișat pentru acest pachet driver.DisplayGenericMessageGated Indicates whether a generic offer block message will be shown for this driver package.
 • DriverBlockOverridden Pachetul de driver are o blocare SDB care îi blochează migrarea, dar acea blocare a fost înlocuită?DriverBlockOverridden Does the driver package have an SDB block that blocks it from migrating, but that block has been overridden?
 • DriverIsDeviceBlocked Pachetul de driver a fost blocat din cauza unei blocări a dispozitivului?DriverIsDeviceBlocked Was the driver package was blocked because of a device block?
 • DriverIsDriverBlocked Pachetul de driver este blocat din cauza unei blocări a driverului?DriverIsDriverBlocked Is the driver package blocked because of a driver block?
 • DriverShouldNotMigrate Pachetul de driver ar trebui să fie migrat în timpul upgrade-ului?DriverShouldNotMigrate Should the driver package be migrated during upgrade?
 • SdbDriverBlockOverridden Pachetul de driver are o blocare SDB care îi blochează migrarea, dar acea blocare a fost înlocuită?SdbDriverBlockOverridden Does the driver package have an SDB block that blocks it from migrating, but that block has been overridden?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul DecisionDriverPackage reprezentat de objectInstanceId nu mai este prezent.This event indicates that the DecisionDriverPackage object represented by the objectInstanceId is no longer present. Acest eveniment este utilizat pentru a lua decizii de compatibilitate cu privire la pachetele driverului pentru a menține Windows actualizat.This event is used to make compatibility decisions about driver packages to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageStartSync

Evenimentul DecisionDriverPackageStartSync indică faptul că se va trimite un set nou de evenimente DecisionDriverPackageAdd.The DecisionDriverPackageStartSync event indicates that a new set of DecisionDriverPackageAdd events will be sent. Acest eveniment este utilizat pentru a lua decizii de compatibilitate cu privire la pachetele driverului pentru a menține Windows actualizat.This event is used to make compatibility decisions about driver packages to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockAdd

Acest eveniment trimite date de decizie de compatibilitate privind intrările de blocare din sistem care nu sunt legate la aplicații sau dispozitive, pentru a menține Windows actualizat.This event sends compatibility decision data about blocking entries on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • BlockingApplication Există probleme cu aplicația ce interferează cu upgrade-ul din cauza blocurilor de informații care se potrivesc?BlockingApplication Are there are any application issues that interfere with upgrade due to matching info blocks?
 • DisplayGenericMessage Se va afișa un mesaj generic pentru acest bloc?DisplayGenericMessage Will a generic message be shown for this block?
 • NeedsUninstallAction Utilizatorul trebuie să efectueze vreo acțiune de configurare în urma unui bloc de informații care se potrivesc?NeedsUninstallAction Does the user need to take an action in setup due to a matching info block?
 • SdbBlockUpgrade Un bloc de informații care se potrivesc blochează upgrade-ul?SdbBlockUpgrade Is a matching info block blocking upgrade?
 • SdbBlockUpgradeCanReinstall Un bloc de informații care se potrivesc blochează upgrade-ul, dar includ eticheta „se poate reinstala”?SdbBlockUpgradeCanReinstall Is a matching info block blocking upgrade, but has the can reinstall tag?
 • SdbBlockUpgradeUntilUpdate Un bloc de informații care se potrivesc blochează upgrade-ul, dar includ eticheta „până la actualizare”?SdbBlockUpgradeUntilUpdate Is a matching info block blocking upgrade but has the until update tag?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul DecisionMatchingInfoBlock nu mai este prezent.This event indicates that the DecisionMatchingInfoBlock object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente DecisionMatchingInfoBlockAdd.This event indicates that a new set of DecisionMatchingInfoBlockAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveAdd

Acest eveniment trimite date de decizie de compatibilitate despre intrările de non-blocare din sistem care nu sunt legate la aplicații sau dispozitive, pentru a menține Windows la zi.This event sends compatibility decision data about non-blocking entries on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BlockingApplication Există probleme cu aplicația ce interferează cu upgrade-ul din cauza blocurilor de informații care se potrivesc?BlockingApplication Are there any application issues that interfere with upgrade due to matching info blocks?
 • DisplayGenericMessageGated Indică dacă se va afișa un mesaj generic de blocare ofertă din cauza blocurilor de informații care se potrivesc.DisplayGenericMessageGated Indicates whether a generic offer block message will be shown due to matching info blocks.
 • MigApplication Există un bloc de informații care se potrivesc cu un mig pentru modul curent de upgrade?MigApplication Is there a matching info block with a mig for the current mode of upgrade?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul DecisionMatchingInfoPassive nu mai este prezent.This event Indicates that the DecisionMatchingInfoPassive object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente DecisionMatchingInfoPassiveAdd.This event indicates that a new set of DecisionMatchingInfoPassiveAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeAdd

Acest eveniment trimite date de decizie de compatibilitate despre intrările care necesită reinstalare după upgrade.This event sends compatibility decision data about entries that require reinstall after upgrade. Se utilizează pentru a păstra Windows la zi.It's used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • NeedsInstallPostUpgradeData După upgrade, fișierul va avea o notificare pentru a instala un înlocuitor al aplicației?NeedsInstallPostUpgradeData Will the file have a notification after upgrade to install a replacement for the app?
 • NeedsNotifyPostUpgradeData Ar trebui să se afișeze o notificare pentru acest fișier după upgrade?NeedsNotifyPostUpgradeData Should a notification be shown for this file after upgrade?
 • NeedsReinstallPostUpgradeData După upgrade, fișierul va avea o notificare pentru a reinstala aplicația?NeedsReinstallPostUpgradeData Will the file have a notification after upgrade to reinstall the app?
 • SdbReinstallUpgrade Fișierul este etichetat ca necesitând reinstalare după upgrade în baza de date de compatibilitate (dar nu blochează upgrade-ul).SdbReinstallUpgrade The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade in the compatibility database (but is not blocking upgrade).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul DecisionMatchingInfoPostUpgrade nu mai este prezent.This event indicates that the DecisionMatchingInfoPostUpgrade object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeStartSync

Acest eveniment indică faptul că se va trimite un set nou de evenimente DecisionMatchingInfoPostUpgradeAddThis event indicates that a new set of DecisionMatchingInfoPostUpgradeAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterAdd

Acest eveniment trimite date de decizie despre prezența Windows Media Center, pentru a menține Windows actualizat.This event sends decision data about the presence of Windows Media Center, to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • BlockingApplication Există vreo problemă cu aplicația ce interferează cu upgrade-ul din cauza Windows Media Center?BlockingApplication Is there any application issues that interfere with upgrade due to Windows Media Center?
 • MediaCenterActivelyUsed Dacă Windows Media Center este acceptat în ediție, a fost rulat cel puțin o dată și MediaCenterIndicators sunt adevărați?MediaCenterActivelyUsed If Windows Media Center is supported on the edition, has it been run at least once and are the MediaCenterIndicators are true?
 • MediaCenterIndicators Indicatorii implică faptul că Windows Media Center se utilizează activ?MediaCenterIndicators Do any indicators imply that Windows Media Center is in active use?
 • MediaCenterInUse Windows Media Center este utilizat în mod activ?MediaCenterInUse Is Windows Media Center actively being used?
 • MediaCenterPaidOrActivelyUsed Windows Media Center este utilizat în mod activ sau rulează pe o ediție acceptată?MediaCenterPaidOrActivelyUsed Is Windows Media Center actively being used or is it running on a supported edition?
 • NeedsDismissAction Există acțiuni ce vin din Windows Media Center ce pot fi dezactivate?NeedsDismissAction Are there any actions that can be dismissed coming from Windows Media Center?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul DecisionMediaCenter nu mai este prezent.This event indicates that the DecisionMediaCenter object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente DecisionMediaCenterAdd.This event indicates that a new set of DecisionMediaCenterAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosAdd

Acest eveniment trimite date de decizie de compatibilitate despre BIOS, pentru a menține Windows actualizat.This event sends compatibility decision data about the BIOS to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocare Upgrade-ul dispozitivului este blocat din cauza unei blocări BIOS?Blocking Is the device blocked from upgrade due to a BIOS block?
 • DisplayGenericMessageGated Indică dacă se va afișa un mesaj generic de blocare ofertă pentru bios.DisplayGenericMessageGated Indicates whether a generic offer block message will be shown for the bios.
 • HasBiosBlock Dispozitivul are o blocare BIOS?HasBiosBlock Does the device have a BIOS block?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul DecisionSystemBios nu mai este prezent.This event indicates that the DecisionSystemBios object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente DecisionSystemBiosAdd.This event indicates that a new set of DecisionSystemBiosAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.GatedRegChangeMicrosoft.Windows.Appraiser.General.GatedRegChange

Acest eveniment trimite date despre rezultatele rulării unui set de instrucțiuni de blocare rapidă, pentru a menține Windows la zi.This event sends data about the results of running a set of quick-blocking instructions, to help keep Windows up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • NewData Datele din valoarea de registry după finalizarea scanării.NewData The data in the registry value after the scan completed.
 • OldData Datele anterioare din valoarea de registry înainte de a rula scanarea.OldData The previous data in the registry value before the scan ran.
 • PCFP Un ID pentru sistem, calculat prin codificarea hash a identificatorilor de hardware.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • RegKey Numele cheii de registry pentru care este trimis un rezultat.RegKey The registry key name for which a result is being sent.
 • RegValue Valoarea de registry pentru care este trimis un rezultat.RegValue The registry value for which a result is being sent.
 • Time Ora client a evenimentului.Time The client time of the event.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileAdd

Acest eveniment reprezintă metadatele de bază despre un fișier din sistem.This event represents the basic metadata about a file on the system. Fișierul trebuie să facă parte dintr-o aplicație și să aibă o blocare în baza de date de compatibilitate sau să facă parte dintr-un program antivirus.The file must be part of an app and either have a block in the compatibility database or be part of an antivirus program. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • AvDisplayName Dacă aplicația este o aplicație antivirus, acesta este numele său afișat.AvDisplayName If the app is an antivirus app, this is its display name.
 • AvProductState Indică dacă este activat programul antivirus și semnăturile sunt la zi.AvProductState Indicates whether the antivirus program is turned on and the signatures are up to date.
 • BinaryType Un tip binar.BinaryType A binary type. Exemplu: UNINITIALIZED, ZERO_BYTE, DATA_ONLY, DOS_MODULE, NE16_MODULE, PE32_UNKNOWN, PE32_I386, PE32_ARM, PE64_UNKNOWN, PE64_AMD64, PE64_ARM64, PE64_IA64, PE32_CLR_32, PE32_CLR_IL, PE32_CLR_IL_PREFER32, PE64_CLR_64.Example: UNINITIALIZED, ZERO_BYTE, DATA_ONLY, DOS_MODULE, NE16_MODULE, PE32_UNKNOWN, PE32_I386, PE32_ARM, PE64_UNKNOWN, PE64_AMD64, PE64_ARM64, PE64_IA64, PE32_CLR_32, PE32_CLR_IL, PE32_CLR_IL_PREFER32, PE64_CLR_64.
 • BinFileVersion O încercare de a curăța FileVersion la clientul care încearcă să plaseze versiunea în 4 octeți.BinFileVersion An attempt to clean up FileVersion at the client that tries to place the version into 4 octets.
 • BinProductVersion O încercare de a curăța ProductVersion la clientul care încearcă să plaseze versiunea în 4 octeți.BinProductVersion An attempt to clean up ProductVersion at the client that tries to place the version into 4 octets.
 • BoeProgramId Dacă nu există nicio intrare în Adăugare/eliminare programe, acesta lucru este ID-ul de program generat din metadatele de fișier.BoeProgramId If there is no entry in Add/Remove Programs, this is the ProgramID that is generated from the file metadata.
 • CompanyName Numele companiei furnizorului care a dezvoltat acest fișier.CompanyName The company name of the vendor who developed this file.
 • FileId Un cod hash care identifică în mod unic un fișier.FileId A hash that uniquely identifies a file.
 • FileVersion Câmpul Versiune fișier din metadatele fișierului, sub Proprietăți -> Detalii.FileVersion The File version field from the file metadata under Properties -> Details.
 • HasUpgradeExe Indică dacă aplicația antivirus are un fișier upgrade.exe.HasUpgradeExe Indicates whether the antivirus app has an upgrade.exe file.
 • AIS Indică dacă fișierul are un fișier EXE de raportare antivirus.IsAv Indicates whether the file an antivirus reporting EXE.
 • LinkDate Data și ora la care a fost legat acest fișier.LinkDate The date and time that this file was linked on.
 • LowerCaseLongPath Calea de fișier completă la fișierul care a fost inventariat pe dispozitiv.LowerCaseLongPath The full file path to the file that was inventoried on the device.
 • Name Numele fișierului care a fost inventariat.Name The name of the file that was inventoried.
 • ProductName Câmpul Nume de produs din metadatele de fișier, sub Proprietăți -> Detalii.ProductName The Product name field from the file metadata under Properties -> Details.
 • ProductVersion Câmpul Versiune de produs din metadatele de fișier, sub Proprietăți -> Detalii.ProductVersion The Product version field from the file metadata under Properties -> Details.
 • ProgramId Un cod hash cu numele, versiunea, editorul și limba unei aplicații utilizate pentru a o identifica.ProgramId A hash of the Name, Version, Publisher, and Language of an application used to identify it.
 • Dimensiune Dimensiunea fișierului (în byți hexazecimali).Size The size of the file (in hexadecimal bytes).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul InventoryApplicationFile nu mai este prezent.This event indicates that the InventoryApplicationFile object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un nou set de evenimente InventoryApplicationFileAdd.This event indicates that a new set of InventoryApplicationFileAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackAdd

Acest eveniment trimite date despre numărul de pachetele lingvistice instalate în sistem, pentru a menține Windows actualizat.This event sends data about the number of language packs installed on the system, to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • HasLanguagePack Indică dacă acest dispozitiv are două sau mai multe pachete lingvistice.HasLanguagePack Indicates whether this device has 2 or more language packs.
 • LanguagePackCount Numărul de pachete lingvistice instalate.LanguagePackCount The number of language packs are installed.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul InventoryLanguagePack nu mai este prezent.This event indicates that the InventoryLanguagePack object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente InventoryLanguagePackAdd.This event indicates that a new set of InventoryLanguagePackAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterAdd

Acest eveniment trimite date de tip adevărat/fals despre punctele de decizie utilizate, pentru a înțelege dacă Windows Media Center este utilizat în sistem, pentru a menține Windows la zi.This event sends true/false data about decision points used to understand whether Windows Media Center is used on the system, to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • EverLaunched Windows Media Center a fost lansat vreodată?EverLaunched Has Windows Media Center ever been launched?
 • HasConfiguredTv Utilizatorul a configurat un tuner TV prin intermediul Windows Media Center?HasConfiguredTv Has the user configured a TV tuner through Windows Media Center?
 • HasExtendedUserAccounts Sunt configurate conturi de utilizator Windows Media Center Extender?HasExtendedUserAccounts Are any Windows Media Center Extender user accounts configured?
 • HasWatchedFolders Sunt configurate foldere pe care să le urmărească Windows Media Center?HasWatchedFolders Are any folders configured for Windows Media Center to watch?
 • IsDefaultLauncher Windows Media Center este aplicația implicită pentru a deschide fișiere muzicale sau video?IsDefaultLauncher Is Windows Media Center the default app for opening music or video files?
 • IsPaid Utilizatorul rulează o ediție Windows Media Center care implică faptul că a plătit pentru Windows Media Center?IsPaid Is the user running a Windows Media Center edition that implies they paid for Windows Media Center?
 • IsSupported Sistemul de operare pe care îl rulați acceptă Windows Media Center?IsSupported Does the running OS support Windows Media Center?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul InventoryMediaCenter nu mai este prezent.This event indicates that the InventoryMediaCenter object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente InventoryMediaCenterAdd.This event indicates that a new set of InventoryMediaCenterAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosAdd

Acest eveniment trimite metadate de bază despre BIOS, pentru a determina dacă include o blocare de compatibilitate.This event sends basic metadata about the BIOS to determine whether it has a compatibility block. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BiosDate Data de lansare a BIOS în formatul UTC.BiosDate The release date of the BIOS in UTC format.
 • BiosName Câmpul de nume din Win32_BIOS.BiosName The name field from Win32_BIOS.
 • Producător Câmpul de producător din Win32_ComputerSystem.Manufacturer The manufacturer field from Win32_ComputerSystem.
 • Model Câmpul de model din Win32_ComputerSystem.Model The model field from Win32_ComputerSystem.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul InventorySystemBios nu mai este prezent.This event indicates that the InventorySystemBios object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente InventorySystemBiosAdd.This event indicates that a new set of InventorySystemBiosAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului binar Appraiser (executabil) care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser binary (executable) generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageAdd

Acest eveniment rulează doar în timpul configurării.This event runs only during setup. Oferă o listă de pachete de driver de nivel superior care au fost descărcate înainte de upgrade.It provides a listing of the uplevel driver packages that were downloaded before the upgrade. Este esențial pentru a înțelege dacă erorile din configurare pot fi urmărite pentru a nu avea suficiente drivere de nivel superior înainte de upgrade.It is critical in understanding if failures in setup can be traced to not having sufficient uplevel drivers before the upgrade. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BootCritical Pachetul de driver este marcat ca având bootare critică?BootCritical Is the driver package marked as boot critical?
 • Compilare Valoarea de compilare din pachetul de driver.Build The build value from the driver package.
 • CatalogFile Numele fișierului catalog din pachetul de driver.CatalogFile The name of the catalog file within the driver package.
 • Class Clasa de dispozitiv din pachetul de driver.Class The device class from the driver package.
 • ClassGuid ID-ul unic pentru clasa dispozitivului din pachetul de driver.ClassGuid The device class unique ID from the driver package.
 • Data Data de pe pachetul de driver.Date The date from the driver package.
 • Inbox Pachetul de driver al unui driver este inclus în Windows?Inbox Is the driver package of a driver that is included with Windows?
 • OriginalName Numele original al fișierului INF înainte de a fi redenumit.OriginalName The original name of the INF file before it was renamed. În general, o cale de sub $WINDOWS.~BT\Drivers\DU.Generally a path under $WINDOWS.~BT\Drivers\DU.
 • Furnizor Furnizorul pachetului de driver.Provider The provider of the driver package.
 • PublishedName Numele fișierului INF după ce acesta a fost redenumit.PublishedName The name of the INF file after it was renamed.
 • Revizie Revizia pachetului de driver.Revision The revision of the driver package.
 • SignatureStatus Indică dacă pachetul de driver este semnat.SignatureStatus Indicates if the driver package is signed. Necunoscute = 0, nesemnate = 1, semnate = 2.Unknown = 0, Unsigned = 1, Signed = 2.
 • VersionMajor Versiunea majoră a pachetului de driver.VersionMajor The major version of the driver package.
 • VersionMinor Versiunea minoră a pachetului de driver.VersionMinor The minor version of the driver package.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul InventoryUplevelDriverPackage nu mai este prezent.This event indicates that the InventoryUplevelDriverPackage object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente InventoryUplevelDriverPackageAdd.This event indicates that a new set of InventoryUplevelDriverPackageAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.RunContextMicrosoft.Windows.Appraiser.General.RunContext

Acest eveniment este trimis la începutul unei execuții Appraiser, RunContext indică ce ar trebui să fie așteptat în următoarele sarcini de date.This event is sent at the beginning of an appraiser run, the RunContext indicates what should be expected in the following data payload. Acest eveniment este utilizat cu alte evenimentele Appraiser pentru a lua decizii de compatibilitate pentru a menține Windows actualizat.This event is used with the other Appraiser events to make compatibility decisions to keep Windows up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserBranch Ramura de sursă în care a fost creată versiunea de Appraiser ce rulează în prezent.AppraiserBranch The source branch in which the currently running version of Appraiser was built.
 • AppraiserProcess Numele procesului care a lansat Appraiser.AppraiserProcess The name of the process that launched Appraiser.
 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Context Indică în ce mod rulează Appraiser.Context Indicates what mode Appraiser is running in. Exemplu: configurare sau telemetrie.Example: Setup or Telemetry.
 • PCFP Un ID pentru sistem, calculat prin codificarea hash a identificatorilor de hardware.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • Time Ora client a evenimentului.Time The client time of the event.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryAdd

Acest eveniment trimite date despre cantitatea de memorie din sistem și despre îndeplinirea cerințelor, pentru a menține Windows la zi.This event sends data on the amount of memory on the system and whether it meets requirements, to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocare Upgrade-ul dispozitivului este blocat din cauza restricțiilor de memorie?Blocking Is the device from upgrade due to memory restrictions?
 • MemoryRequirementViolated S-a încălcat vreo cerință de memorie?MemoryRequirementViolated Was a memory requirement violated?
 • pageFile Limita de memorie curentă comisă pentru sistem sau pentru procesul curent, în funcție de care este mai mică (în byți).pageFile The current committed memory limit for the system or the current process, whichever is smaller (in bytes).
 • ram Cantitatea de memorie de pe dispozitiv.ram The amount of memory on the device.
 • ramKB Cantitatea de memorie (în KB).ramKB The amount of memory (in KB).
 • virtual Dimensiunea porțiunii de modul de utilizator a spațiului adresei virtuale a procesului de apelare (în byți).virtual The size of the user-mode portion of the virtual address space of the calling process (in bytes).
 • virtualKB Cantitatea de memorie virtuală (în KB).virtualKB The amount of virtual memory (in KB).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul SystemMemory nu mai este prezent.This event that the SystemMemory object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente SystemMemoryAdd.This event indicates that a new set of SystemMemoryAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeAdd

Acest eveniment trimite date care indică dacă sistemul acceptă cerința de CPU CompareExchange128, pentru a menține Windows la zi.This event sends data indicating whether the system supports the CompareExchange128 CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocare Upgrade-ul este blocat din cauza procesorului?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • CompareExchange128Support Procesorul acceptă CompareExchange128?CompareExchange128Support Does the CPU support CompareExchange128?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul SystemProcessorCompareExchange nu mai este prezent.This event indicates that the SystemProcessorCompareExchange object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente SystemProcessorCompareExchangeAdd.This event indicates that a new set of SystemProcessorCompareExchangeAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfAdd

Acest eveniment trimite date care indică dacă sistemul acceptă cerința de CPU LAHF & SAHF, pentru a menține Windows actualizat.This event sends data indicating whether the system supports the LAHF & SAHF CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocare Upgrade-ul este blocat din cauza procesorului?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • LahfSahfSupport Procesorul acceptă LAHF/SAHF?LahfSahfSupport Does the CPU support LAHF/SAHF?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul SystemProcessorLahfSahf nu mai este prezent.This event indicates that the SystemProcessorLahfSahf object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente SystemProcessorLahfSahfAdd.This event indicates that a new set of SystemProcessorLahfSahfAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxAdd

Acest eveniment trimite date care indică dacă sistemul acceptă cerința de CPU NX, pentru a păstra Windows la zi.This event sends data indicating whether the system supports the NX CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocare Upgrade-ul este blocat din cauza procesorului?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • NXDriverResult Rezultatul driverului utilizat pentru a efectua o verificare non-deterministă pentru asistența NX.NXDriverResult The result of the driver used to do a non-deterministic check for NX support.
 • NXProcessorSupport Procesorul acceptă NX?NXProcessorSupport Does the processor support NX?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul SystemProcessorNx nu mai este prezent.This event indicates that the SystemProcessorNx object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente SystemProcessorNxAdd.This event indicates that a new set of SystemProcessorNxAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWAdd

Acest eveniment trimite date care indică dacă sistemul acceptă cerința de CPU PrefetchW, pentru a menține Windows actualizat.This event sends data indicating whether the system supports the PrefetchW CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocare Upgrade-ul este blocat din cauza procesorului?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • PrefetchWSupport Procesorul acceptă PrefetchW?PrefetchWSupport Does the processor support PrefetchW?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul SystemProcessorPrefetchW nu mai este prezent.This event indicates that the SystemProcessorPrefetchW object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente SystemProcessorPrefetchWAdd.This event indicates that a new set of SystemProcessorPrefetchWAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2AddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2Add

Acest eveniment trimite date care indică dacă sistemul acceptă cerința de CPU SSE2, pentru a menține Windows actualizat.This event sends data indicating whether the system supports the SSE2 CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocare Upgrade-ul este blocat din cauza procesorului?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • SSE2ProcessorSupport Procesorul acceptă SSE2?SSE2ProcessorSupport Does the processor support SSE2?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2RemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2Remove

Acest eveniment indică faptul că obiectul SystemProcessorSse2 nu mai este prezent.This event indicates that the SystemProcessorSse2 object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2StartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2StartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente SystemProcessorSse2Add.This event indicates that a new set of SystemProcessorSse2Add events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchAdd

Acest eveniment trimite date care indică dacă sistemul acceptă atingere, pentru a menține Windows actualizat.This event sends data indicating whether the system supports touch, to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • IntegratedTouchDigitizerPresent Există un digitizor integrat pentru atingere?IntegratedTouchDigitizerPresent Is there an integrated touch digitizer?
 • MaximumTouches Numărul maxim de puncte de atingere acceptate de hardware-ul dispozitivului.MaximumTouches The maximum number of touch points supported by the device hardware.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul SystemTouch nu mai este prezent.This event indicates that the SystemTouch object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente SystemTouchAdd.This event indicates that a new set of SystemTouchAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimAdd

Acest eveniment trimite date ce indică dacă sistemul de operare rulează dintr-un fișier Windows Imaging Format (WIM) comprimat, pentru a menține Windows la zi.This event sends data indicating whether the operating system is running from a compressed Windows Imaging Format (WIM) file, to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • IsWimBoot Sistemul de operare curent rulează dintr-un fișier WIM comprimat?IsWimBoot Is the current operating system running from a compressed WIM file?
 • RegistryWimBootValue Valoarea brută din registry care este utilizată pentru a indica dacă dispozitivul rulează dintr-un WIM.RegistryWimBootValue The raw value from the registry that is used to indicate if the device is running from a WIM.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul SystemWim nu mai este prezent.This event indicates that the SystemWim object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente SystemWimAdd.This event indicates that a new set of SystemWimAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusAdd

Acest eveniment trimite date ce indică dacă sistemul de operare curent este activat, pentru a menține Windows actualizat.This event sends data indicating whether the current operating system is activated, to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • WindowsIsLicensedApiValue Rezultatul de la API-ul care este utilizat pentru a indica dacă sistemul de operare este activat.WindowsIsLicensedApiValue The result from the API that's used to indicate if operating system is activated.
 • WindowsNotActivatedDecision Sistemul de operare curent este activat?WindowsNotActivatedDecision Is the current operating system activated?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusEndSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusEndSync

Acest eveniment indică faptul că un set complet de evenimente SystemWindowsActivationStatusAdd a reușit să fie trimis.This event indicates that a full set of SystemWindowsActivationStatusAdd events has succeeded in being sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul SystemWindowsActivationStatus nu mai este prezent.This event indicates that the SystemWindowsActivationStatus object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente SystemWindowsActivationStatusAdd.This event indicates that a new set of SystemWindowsActivationStatusAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanAdd

Acest eveniment trimite date care indică dacă sistemul are WLAN și, în acest caz, dacă utilizează un driver emulat care ar putea bloca un upgrade, pentru a menține Windows la zi.This event sends data indicating whether the system has WLAN, and if so, whether it uses an emulated driver that could block an upgrade, to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocare Upgrade-ul este blocat din cauza unui driver WLAN emulat?Blocking Is the upgrade blocked because of an emulated WLAN driver?
 • HasWlanBlock Driverul WLAN emulat are o blocare de upgrade?HasWlanBlock Does the emulated WLAN driver have an upgrade block?
 • WlanEmulatedDriver Dispozitivul are un driver WLAN emulat?WlanEmulatedDriver Does the device have an emulated WLAN driver?
 • WlanExists Dispozitivul nu acceptă WLAN deloc?WlanExists Does the device support WLAN at all?
 • WlanModulePresent Sunt prezente modulele WLAN?WlanModulePresent Are any WLAN modules present?
 • WlanNativeDriver Dispozitivul are un driver WLAN neemulat?WlanNativeDriver Does the device have a non-emulated WLAN driver?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul SystemWlan nu mai este prezent.This event indicates that the SystemWlan object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente SystemWlanAdd.This event indicates that a new set of SystemWlanAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.TelemetryRunHealthMicrosoft.Windows.Appraiser.General.TelemetryRunHealth

Acest eveniment indică parametrii și rezultatul unei rulări de date de diagnosticare.This event indicates the parameters and result of a diagnostic data run. Acest lucru permite ca restul datelor trimise în cursul rulării să fie corect contextualizate și înțelese, apoi utilizate pentru a păstra Windows la zi.This allows the rest of the data sent over the course of the run to be properly contextualized and understood, which is then used to keep Windows up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserBranch Ramura de sursă în care a fost creată versiunea de Appraiser care rulează.AppraiserBranch The source branch in which the version of Appraiser that is running was built.
 • AppraiserDataVersion Versiunea de fișiere de date utilizate de rularea de date de diagnostic Appraiser.AppraiserDataVersion The version of the data files being used by the Appraiser diagnostic data run.
 • AppraiserProcess Numele procesului care a lansat Appraiser.AppraiserProcess The name of the process that launched Appraiser.
 • AppraiserVersion Versiunea de fișier (majoră, minoră și de compilare) a DLL-ului Appraiser, concatenată fără puncte.AppraiserVersion The file version (major, minor and build) of the Appraiser DLL, concatenated without dots.
 • AuxFinal Învechit, setat întotdeauna la fals.AuxFinal Obsolete, always set to false.
 • AuxInitial Învechit, indică dacă Appraiser scrie fișiere de date pentru a fi citite de aplicația Obțineți Windows 10.AuxInitial Obsolete, indicates if Appraiser is writing data files to be read by the Get Windows 10 app.
 • DeadlineDate O marcă de timp reprezentând data termenului limită, adică momentul până când va aștepta appraiser pentru a efectua o scanare completă.DeadlineDate A timestamp representing the deadline date, which is the time until which appraiser will wait to do a full scan.
 • EnterpriseRun Indică dacă rularea datelor de diagnostic este una de întreprindere, ceea ce înseamnă că appraiser a fost rulat din linia de comandă cu un parametru de întreprindere suplimentar.EnterpriseRun Indicates whether the diagnostic data run is an enterprise run, which means appraiser was run from the command line with an extra enterprise parameter.
 • FullSync Indică dacă Appraiser efectuează o sincronizare completă, ceea ce înseamnă că se trimite un set întreg de evenimente ce reprezintă starea mașinii.FullSync Indicates if Appraiser is performing a full sync, which means that full set of events representing the state of the machine are sent. În caz contrar, sunt trimise doar modificările de la rularea anterioară.Otherwise, only the changes from the previous run are sent.
 • InboxDataVersion Versiunea originală a fișierelor de date înainte de recuperarea oricărei versiuni mai noi.InboxDataVersion The original version of the data files before retrieving any newer version.
 • IndicatorsWritten Indică dacă toți indicatorii UEX relevanți au fost scriși sau actualizați cu succes.IndicatorsWritten Indicates if all relevant UEX indicators were successfully written or updated.
 • InventoryFullSync Indică dacă inventarul efectuează o sincronizare completă, ceea ce înseamnă că se trimite setul întreg de evenimente ce reprezintă inventarul mașinii.InventoryFullSync Indicates if inventory is performing a full sync, which means that the full set of events representing the inventory of machine are sent.
 • PCFP Un ID pentru sistem, calculat prin codificarea hash a identificatorilor de hardware.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • PerfBackoff Indică dacă rularea a fost invocată cu logica de a opri rularea atunci când este prezent un utilizator.PerfBackoff Indicates if the run was invoked with logic to stop running when a user is present. Vă ajută să înțeleagă de ce o rulare poate avea un timp mai lung decât în mod normal.Helps to understand why a run may have a longer elapsed time than normal.
 • PerfBackoffInsurance Indică dacă appraiser rulează fără backoff de performanță, deoarece a rulat cu backoff de performanță și nu a reușit finalizarea de mai multe ori la rând.PerfBackoffInsurance Indicates if appraiser is running without performance backoff because it has run with perf backoff and failed to complete several times in a row.
 • RunAppraiser Indică dacă Appraiser a fost setat să ruleze.RunAppraiser Indicates if Appraiser was set to run at all. Dacă valoarea este fals, se înțelege că evenimentele de date nu vor fi primite de pe acest dispozitiv.If this if false, it is understood that data events will not be received from this device.
 • RunDate Data la care s-a enunțat rularea datelor de diagnostic, exprimată ca filetime.RunDate The date that the diagnostic data run was stated, expressed as a filetime.
 • RunGeneralTel Indică dacă s-a rulat componenta generaltel.dll.RunGeneralTel Indicates if the generaltel.dll component was run. Generaltel colectează date de diagnostic suplimentare după o planificare ocazională și numai de pe mașini la niveluri de date de diagnostic mai mari decât nivelul De bază.Generaltel collects additional diagnostic data on an infrequent schedule and only from machines at diagnostic data levels higher than Basic.
 • RunOnline Indică dacă appraiser s-a putut conecta la Windows Update și, prin urmare, dacă ia decizii utilizând informații de acoperire actualizate despre driver.RunOnline Indicates if appraiser was able to connect to Windows Update and theefore is making decisions using up-to-date driver coverage information.
 • RunResult Valoarea hresult pentru rularea datelor de diagnostic Appraiser.RunResult The hresult of the Appraiser diagnostic data run.
 • SendingUtc Indică dacă clientul Appraiser trimite evenimente în timpul rulării datelor de diagnostic curente.SendingUtc Indicates whether the Appraiser client is sending events during the current diagnostic data run.
 • StoreHandleIsNotNull Învechit, setat întotdeauna la falsStoreHandleIsNotNull Obsolete, always set to false
 • TelementrySent Indică dacă datele de diagnostic au fost trimise cu succes.TelementrySent Indicates whether diagnostic data was successfully sent.
 • ThrottlingUtc Indică dacă clientul Appraiser își limitează ieșirea de evenimente CUET pentru a evita dezactivarea.ThrottlingUtc Indicates whether the Appraiser client is throttling its output of CUET events to avoid being disabled. Acest lucru crește modulul runtime, precum și fiabilitatea datelor de diagnostic.This increases runtime but also diagnostic data reliability.
 • Time Ora client a evenimentului.Time The client time of the event.
 • VerboseMode Indică dacă appraiser a rulat în modul detaliat, care este un mod doar pentru testare, cu o înregistrare în jurnal suplimentară.VerboseMode Indicates if appraiser ran in Verbose mode, which is a test-only mode with extra logging.
 • WhyFullSyncWithoutTablePrefix Indică motivul sau motivele pentru care s-a generat o sincronizare completă.WhyFullSyncWithoutTablePrefix Indicates the reason or reasons that a full sync was generated.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmAdd

Acest eveniment trimite date despre utilizarea unei administrări mai vechi de drepturi digitale în sistem, pentru a menține Windows la zi.This event sends data about the usage of older digital rights management on the system, to help keep Windows up to date. Aceste date nu indică detaliile suportului fizic ce utilizează administrarea drepturilor digitale, ci doar dacă există orice astfel de fișiere.This data does not indicate the details of the media using the digital rights management, only whether any such files exist. Colectarea acestor date a fost esențială pentru a asigura o atenuare corectă pentru clienți, iar datele ar trebui să poată fi eliminate după ce se aplică toate atenuările.Collecting this data was critical to ensuring the correct mitigation for customers, and should be able to be removed once all mitigations are in place.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BlockingApplication La fel ca NeedsDismissAction.BlockingApplication Same as NeedsDismissAction.
 • NeedsDismissAction Indică dacă este necesar un mesaj ce se poate îndepărta pentru a-l avertiza pe utilizator în legătură cu posibilitatea pierderii datelor din cauza perimării DRM.NeedsDismissAction Indicates if a dismissible message is needed to warn the user about a potential loss of data due to DRM deprecation.
 • WmdrmApiResult Valoarea brută a API-ului utilizat pentru a colecta starea DRM.WmdrmApiResult Raw value of the API used to gather DRM state.
 • WmdrmCdRipped Indică dacă sistemul are orice fișiere criptate cu DRM personal, care a fost utilizat pentru CD-uri extrase.WmdrmCdRipped Indicates if the system has any files encrypted with personal DRM, which was used for ripped CDs.
 • WmdrmIndicators WmdrmCdRipped sau WmdrmPurchased.WmdrmIndicators WmdrmCdRipped OR WmdrmPurchased.
 • WmdrmInUse Blocul WmdrmIndicators AND ce se poate dezactiva din configurație nu a fost dezactivat.WmdrmInUse WmdrmIndicators AND dismissible block in setup was not dismissed.
 • WmdrmNonPermanent Indică dacă sistemul are fișiere cu licențe care nu sunt permanente.WmdrmNonPermanent Indicates if the system has any files with non-permanent licenses.
 • WmdrmPurchased Indică dacă sistemul are fișiere cu licențe permanente.WmdrmPurchased Indicates if the system has any files with permanent licenses.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul Wmdrm nu mai este prezent.This event indicates that the Wmdrm object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmStartSync

Evenimentul WmdrmStartSync indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente WmdrmAdd.The WmdrmStartSync event indicates that a new set of WmdrmAdd events will be sent. Acest eveniment este utilizat pentru a înțelege utilizarea administrării drepturilor digitale în sistem, pentru a menține Windows actualizat.This event is used to understand the usage of older digital rights management on the system, to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Versiunea fișierului Appraiser care generează evenimentele.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Evenimente CensusCensus events

Census.AppCensus.App

Acest eveniment trimite date referitoare la versiune despre aplicațiile care rulează pe acest dispozitiv.This event sends version data about the Apps running on this device. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserEnterpriseErrorCode Codul de eroare al ultimei rulări de întreprindere Appraiser.AppraiserEnterpriseErrorCode The error code of the last Appraiser enterprise run.
 • AppraiserErrorCode Codul de eroare al ultimei rulări Appraiser.AppraiserErrorCode The error code of the last Appraiser run.
 • AppraiserRunEndTimeStamp Ora de sfârșit a ultimei rulări Appraiser.AppraiserRunEndTimeStamp The end time of the last Appraiser run.
 • AppraiserRunIsInProgressOrCrashed Semnalizare care indică dacă rularea Appraiser este în curs de desfășurare sau s-a blocat.AppraiserRunIsInProgressOrCrashed Flag that indicates if the Appraiser run is in progress or has crashed.
 • AppraiserRunStartTimeStamp Ora de început a ultimei rulări Appraiser.AppraiserRunStartTimeStamp The start time of the last Appraiser run.
 • AppraiserTaskEnabled Dacă activitatea Appraiser este activată.AppraiserTaskEnabled Whether the Appraiser task is enabled.
 • AppraiserTaskExitCode Codul de existență al activității Appraiser.AppraiserTaskExitCode The Appraiser task exist code.
 • AppraiserTaskLastRun Ultimul runtime pentru activitatea Appraiser.AppraiserTaskLastRun The last runtime for the Appraiser task.
 • CensusVersion Versiunea de Census care a generat datele curente pentru acest dispozitiv.CensusVersion The version of Census that generated the current data for this device.
 • IEVersion Versiunea de Internet Explorer care rulează pe dispozitiv.IEVersion The version of Internet Explorer that is running on the device.

Census.AzureCensus.Azure

Acest eveniment returnează date de pe mașinile de server Azure Microsoft interne (doar de la mașinile Microsoft interne cu SKU-uri de server).This event returns data from Microsoft-internal Azure server machines (only from Microsoft-internal machines with Server SKUs). Toate celelalte mașini (cele din afara Microsoft și/sau mașinile care nu fac parte din „flota Azure”) returnează seturi de date goale.All other machines (those outside Microsoft and/or machines that are not part of the “Azure fleet”) return empty data sets. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows în siguranță.The data collected with this event is used to help keep Windows secure.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CloudCoreBuildEx Numărul de compilare CloudCore Azure.CloudCoreBuildEx The Azure CloudCore build number.
 • CloudCoreSupportBuildEx Numărul compilării de asistență Azure CloudCore.CloudCoreSupportBuildEx The Azure CloudCore support build number.
 • NodeID Identificatorul de nod de pe dispozitiv care indică dacă dispozitivul face parte din flota Azure.NodeID The node identifier on the device that indicates whether the device is part of the Azure fleet.
 • PartA_PrivTags Etichetele de confidențialitate asociate evenimentului.PartA_PrivTags The privacy tags associated with the event.

Census.BatteryCensus.Battery

Acest eveniment trimite date referitoare la tip și capacitate despre bateria din dispozitiv, precum și despre dispozitivele conectate în așteptare, care se află în uz.This event sends type and capacity data about the battery on the device, as well as the number of connected standby devices in use. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InternalBatteryCapablities Reprezintă informații despre ce poate face bateria.InternalBatteryCapablities Represents information about what the battery is capable of doing.
 • InternalBatteryCapacityCurrent Reprezintă capacitatea de încărcare completă curentă a bateriei în mWh (sau relativă).InternalBatteryCapacityCurrent Represents the battery's current fully charged capacity in mWh (or relative). Comparați această valoare cu DesignedCapacity pentru a estima uzura bateriei.Compare this value to DesignedCapacity to estimate the battery's wear.
 • InternalBatteryCapacityDesign Reprezintă capacitatea teoretică a bateriei atunci când este nouă, în mWh.InternalBatteryCapacityDesign Represents the theoretical capacity of the battery when new, in mWh.
 • InternalBatteryNumberOfCharges Furnizează numărul de niveluri ale bateriei.InternalBatteryNumberOfCharges Provides the number of battery charges. Acest lucru este utilizat atunci când se creează produse noi și se validează faptul că produsele existente îndeplinesc performanța de funcționalitate țintă.This is used when creating new products and validating that existing products meets targeted functionality performance.
 • IsAlwaysOnAlwaysConnectedCapable Specifică dacă bateria permite ca dispozitivul să fie AlwaysOnAlwaysConnected.IsAlwaysOnAlwaysConnectedCapable Represents whether the battery enables the device to be AlwaysOnAlwaysConnected. Valoare booleană.Boolean value.

Census.EnterpriseCensus.Enterprise

Acest eveniment trimite date despre prezența, tipul și domeniul de cloud utilizat Azure pentru a oferi o înțelegere a utilizării și a integrării dispozitivelor într-un mediu de întreprindere, cloud și server.This event sends data about Azure presence, type, and cloud domain use in order to provide an understanding of the use and integration of devices in an enterprise, cloud, and server environment. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows în siguranță.The data collected with this event is used to help keep Windows secure.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AADDeviceId ID-ul dispozitivului Azure Active Directory.AADDeviceId Azure Active Directory device ID.
 • AzureOSIDPresent Reprezintă câmpul utilizat pentru a identifica o mașină Azure.AzureOSIDPresent Represents the field used to identify an Azure machine.
 • AzureVMType Specifică dacă instanța este Azure VM PAAS, Azure VM IAAS sau orice altă mașină virtuală.AzureVMType Represents whether the instance is Azure VM PAAS, Azure VM IAAS or any other VMs.
 • CDJType Reprezintă tipul de domeniu de cloud asociat pentru computer.CDJType Represents the type of cloud domain joined for the machine.
 • CommercialId Reprezintă GUID-ul pentru entitatea comercială din care face parte dispozitivul.CommercialId Represents the GUID for the commercial entity which the device is a member of. Va fi utilizat pentru a reflecta detaliile înapoi pentru clienți. Will be used to reflect insights back to customers.
 • ContainerType Tipul de container, cum ar fi dacă sunt găzduite de procese sau mașini virtuale.ContainerType The type of container, such as process or virtual machine hosted.
 • EnrollmentType Definește tipul de înscriere MDM de pe dispozitiv.EnrollmentType Defines the type of MDM enrollment on the device.
 • HashedDomain Reprezentarea în hash a domeniului de utilizator utilizat pentru conectare.HashedDomain The hashed representation of the user domain used for login.
 • IsCloudDomainJoined Dispozitivul este asociat cu o entitate găzduită Azure Active Directory (AAD)? adevărat/falsIsCloudDomainJoined Is this device joined to an Azure Active Directory (AAD) tenant? true/false
 • IsDERequirementMet Specifică dacă dispozitivul poate efectua criptări de dispozitiv.IsDERequirementMet Represents if the device can do device encryption.
 • IsDeviceProtected Specifică dacă dispozitivul este protejat cu BitLocker/Criptare dispozitivIsDeviceProtected Represents if Device protected by BitLocker/Device Encryption
 • IsDomainJoined Indică dacă o mașină este asociată la un domeniu.IsDomainJoined Indicates whether a machine is joined to a domain.
 • IsEDPEnabled Specifică dacă datele de întreprindere sunt protejate pe dispozitiv.IsEDPEnabled Represents if Enterprise data protected on the device.
 • IsMDMEnrolled Dacă dispozitivul a fost înregistrat sau nu cu MDM.IsMDMEnrolled Whether the device has been MDM Enrolled or not.
 • MPNId Returnează ID-ul de partener/ID-ul MPN din Regkey.MPNId Returns the Partner ID/MPN ID from Regkey. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\DeployIDHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\DeployID
 • SCCMClientId Acest ID corelează sistemele care trimit date la Compat Analytics (OMS) și la alte sisteme bazate pe OMS cu sisteme într-un mediu SCCM de tip Enterprise.SCCMClientId This ID correlate systems that send data to Compat Analytics (OMS) and other OMS based systems with systems in an Enterprise SCCM environment.
 • ServerFeatures Reprezintă caracteristicile instalate pe un Windows Server.ServerFeatures Represents the features installed on a Windows Server. Acest lucru poate fi utilizat de dezvoltatorii și administratorii care trebuie să automatizeze procesul de determinare a caracteristicilor instalate pe un set de computere server.This can be used by developers and administrators who need to automate the process of determining the features installed on a set of server computers.
 • SystemCenterID ID-ul SCCM este un hash într-o singură direcție anonimizat al identificatorului de organizație Active DirectorySystemCenterID The SCCM ID is an anonymized one-way hash of the Active Directory Organization identifier

Census.FirmwareCensus.Firmware

Acest eveniment trimite date referitoare la BIOS și la pornire încorporate în dispozitiv.This event sends data about the BIOS and startup embedded in the device. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • FirmwareManufacturer Reprezintă producătorul firmware-ului de dispozitiv (BIOS).FirmwareManufacturer Represents the manufacturer of the device's firmware (BIOS).
 • FirmwareReleaseDate Reprezintă data de lansare a firmware-ului curent.FirmwareReleaseDate Represents the date the current firmware was released.
 • FirmwareType Reprezintă tipul de firmware.FirmwareType Represents the firmware type. Diverse tipuri pot fi necunoscute, BIOS, UEFI.The various types can be unknown, BIOS, UEFI.
 • FirmwareVersion Reprezintă versiunea firmware-ului curent.FirmwareVersion Represents the version of the current firmware.

Census.FlightingCensus.Flighting

Acest eveniment trimite date referitoare la Windows Insider de la clienți care participă la programe de testare și de feedback pentru îmbunătățire.This event sends Windows Insider data from customers participating in improvement testing and feedback programs. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • DeviceSampleRate Rata de eșantionare a telemetriei atribuită dispozitivului.DeviceSampleRate The telemetry sample rate assigned to the device.
 • EnablePreviewBuilds Se utilizează pentru a activa versiuni Windows Insider pe un dispozitiv.EnablePreviewBuilds Used to enable Windows Insider builds on a device.
 • FlightIds O listă cu diverse compilări Windows Insider de pe acest dispozitiv.FlightIds A list of the different Windows Insider builds on this device.
 • FlightingBranchName Numele ramurii Windows Insider utilizată în prezent de dispozitiv.FlightingBranchName The name of the Windows Insider branch currently used by the device.
 • IsFlightsDisabled Specifică dacă dispozitivul participă la programul Windows Insider.IsFlightsDisabled Represents if the device is participating in the Windows Insider program.
 • MSA_Accounts Reprezintă o listă de ID-uri în hash a conturilor Microsoft care au versiuni flight (versiuni preliminare) pe acest dispozitiv.MSA_Accounts Represents a list of hashed IDs of the Microsoft Accounts that are flighting (pre-release builds) on this device.
 • SSRK Regăsește setările pentru țintirea dispozitivelor mobile.SSRK Retrieves the mobile targeting settings.

Census.HardwareCensus.Hardware

Acest eveniment trimite date despre dispozitiv, inclusiv despre tipul de hardware, marca OEM, seria de model, modelul, setarea la nivel de telemetrie și asistența TPM.This event sends data about the device, including hardware type, OEM brand, model line, model, telemetry level setting, and TPM support. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • ActiveMicCount Numărul de microfoane active atașate la dispozitiv.ActiveMicCount The number of active microphones attached to the device.
 • ChassisType Reprezintă tipul de carcasă de dispozitiv, cum ar fi desktop sau desktop cu profil scăzut.ChassisType Represents the type of device chassis, such as desktop or low profile desktop. Valorile posibile pot fi între 1 și 36.The possible values can range between 1 - 36.
 • ComputerHardwareID Identifică o clasă de dispozitive reprezentată de un cod hash cu diverse câmpuri SMBIOS.ComputerHardwareID Identifies a device class that is represented by a hash of different SMBIOS fields.
 • D3DMaxFeatureLevel Versiunea Direct3D acceptată.D3DMaxFeatureLevel Supported Direct3D version.
 • DeviceColor Specifică o culoare a dispozitivului.DeviceColor Indicates a color of the device.
 • DeviceForm Indică formularul conform clasificării per dispozitiv.DeviceForm Indicates the form as per the device classification.
 • DeviceName Numele de dispozitiv setat de utilizator.DeviceName The device name that is set by the user.
 • DigitizerSupport Este acceptat un digitizor?DigitizerSupport Is a digitizer supported?
 • DUID ID-ul unic al dispozitivului.DUID The device unique ID.
 • Giroscop Indică dacă dispozitivul are un giroscop (o componentă mecanică ce măsoară și menține orientarea).Gyroscope Indicates whether the device has a gyroscope (a mechanical component that measures and maintains orientation).
 • InventoryId ID-ul de dispozitiv utilizat pentru testarea compatibilității.InventoryId The device ID used for compatibility testing.
 • Magnetometru Indică dacă dispozitivul are un magnetometru (o componentă mecanică ce funcționează ca o busolă).Magnetometer Indicates whether the device has a magnetometer (a mechanical component that works like a compass).
 • NFCProximity Indică dacă dispozitivul acceptă NFC (un set de protocoale de comunicare ce vă ajută să stabiliți o comunicare între două dispozitive care sunt aduse unul lângă celălalt.)NFCProximity Indicates whether the device supports NFC (a set of communication protocols that helps establish communication when applicable devices are brought close together.)
 • OEMDigitalMarkerFileName Numele fișierului plasat în directorul \Windows\system32\drivers care specifică producătorul OEM și numele de model al dispozitivului.OEMDigitalMarkerFileName The name of the file placed in the \Windows\system32\drivers directory that specifies the OEM and model name of the device.
 • OEMManufacturerName Numele producătorului dispozitivului.OEMManufacturerName The device manufacturer name. Numele producătorului OEM pentru un dispozitiv inactiv nu este reprocesat, chiar dacă numele OEM curat s-a modificat ulterior.The OEMName for an inactive device is not reprocessed even if the clean OEM name is changed at a later date.
 • OEMModelBaseBoard Modelul de placă de bază utilizată de producătorul OEM.OEMModelBaseBoard The baseboard model used by the OEM.
 • OEMModelBaseBoardVersion Distinge între dispozitivele de la dezvoltatori și dispozitivele vândute cu amănuntul.OEMModelBaseBoardVersion Differentiates between developer and retail devices.
 • OEMModelName Numele modelului dispozitivului.OEMModelName The device model name.
 • OEMModelNumber Numărul de model al dispozitivului.OEMModelNumber The device model number.
 • OEMModelSKU Ediția de dispozitiv definită de producător.OEMModelSKU The device edition that is defined by the manufacturer.
 • OEMModelSystemFamily Familia de sisteme setată pe dispozitiv de un producător OEM.OEMModelSystemFamily The system family set on the device by an OEM.
 • OEMModelSystemVersion Versiunea de model de sistem setată pe dispozitiv de producătorul OEM.OEMModelSystemVersion The system model version set on the device by the OEM.
 • OEMOptionalIdentifier O valoare atribuită de Microsoft care reprezintă o filială OEM specifică.OEMOptionalIdentifier A Microsoft assigned value that represents a specific OEM subsidiary.
 • OEMSerialNumber Numărul de serie al dispozitivului, setat de către producător.OEMSerialNumber The serial number of the device that is set by the manufacturer.
 • PhoneManufacturer Numele prietenos al producătorului telefonului.PhoneManufacturer The friendly name of the phone manufacturer.
 • PowerPlatformRole Profilul de management energetic preferat de producătorul OEM.PowerPlatformRole The OEM preferred power management profile. Este utilizat pentru a identifica factorul de formă de bază al dispozitivului.It's used to help to identify the basic form factor of the device.
 • SoCName Producătorul de firmware al dispozitivului.SoCName The firmware manufacturer of the device.
 • StudyID Se utilizează pentru a identifica dispozitivele vândute cu amănuntul și pe cele nevândute cu amănuntul.StudyID Used to identify retail and non-retail device.
 • TelemetryLevel Nivelul de telemetrie ales de utilizator, cum ar fi De bază sau Îmbunătățit.TelemetryLevel The telemetry level the user has opted into, such as Basic or Enhanced.
 • TelemetryLevelLimitEnhanced Nivelul de telemetrie pentru soluțiile bazate pe Windows Analytics.TelemetryLevelLimitEnhanced The telemetry level for Windows Analytics-based solutions.
 • TelemetrySettingAuthority Determină cine a setat nivelul de telemetrie, cum ar fi GP, MDM sau utilizatorul.TelemetrySettingAuthority Determines who set the telemetry level, such as GP, MDM, or the user.
 • TPMVersion Acel Trusted Platform Module (TPM) acceptat pe dispozitiv.TPMVersion The supported Trusted Platform Module (TPM) on the device. Dacă nu este prezent niciun TPM, valoarea este 0.If no TPM is present, the value is 0.
 • VoiceSupported Dispozitivul are un radio celular capabil să efectueze apeluri vocale?VoiceSupported Does the device have a cellular radio capable of making voice calls?

Census.MemoryCensus.Memory

Acest eveniment trimite date referitoare la memoria din dispozitiv, inclusiv ROM și RAM.This event sends data about the memory on the device, including ROM and RAM. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • TotalPhysicalRAM Reprezintă memoria fizică (în MB).TotalPhysicalRAM Represents the physical memory (in MB).
 • TotalVisibleMemory Reprezintă memoria care nu este rezervată de sistem.TotalVisibleMemory Represents the memory that is not reserved by the system.

Census.NetworkCensus.Network

Acest eveniment trimite date referitoare la mobil și la rețeaua celulară utilizate de dispozitiv (furnizor de servicii mobile, rețea, ID dispozitiv și factori de cost ai serviciului).This event sends data about the mobile and cellular network used by the device (mobile service provider, network, device ID, and service cost factors). Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • IMEI0 Reprezintă identitatea de echipament de stație de telefonie mobilă internațională.IMEI0 Represents the International Mobile Station Equipment Identity. Acest număr este de obicei unic și este utilizat de operatorul de telefonie mobilă pentru a distinge între diverse modele hardware de telefoane.This number is usually unique and used by the mobile operator to distinguish different phone hardware. Microsoft nu are acces la datele de facturare ale operatorului de telefonie mobilă, așadar, colectarea acestor date nu expune sau identifică utilizatorul.Microsoft does not have access to mobile operator billing data so collecting this data does not expose or identify the user. Cele două câmpuri reprezintă telefonul cu acoperire dual sim.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • IMEI1 Reprezintă identitatea de echipament de stație de telefonie mobilă internațională.IMEI1 Represents the International Mobile Station Equipment Identity. Acest număr este de obicei unic și este utilizat de operatorul de telefonie mobilă pentru a distinge între diverse modele hardware de telefoane.This number is usually unique and used by the mobile operator to distinguish different phone hardware. Microsoft nu are acces la datele de facturare ale operatorului de telefonie mobilă, așadar, colectarea acestor date nu expune sau identifică utilizatorul.Microsoft does not have access to mobile operator billing data so collecting this data does not expose or identify the user. Cele două câmpuri reprezintă telefonul cu acoperire dual sim.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MCC0 Reprezintă codul de țară mobil (MCC).MCC0 Represents the Mobile Country Code (MCC). Este folosit cu codul de rețea mobil (MNC - Mobile Network Code) pentru a identifica în mod unic un operator de telefonie mobilă.It used with the Mobile Network Code (MNC) to uniquely identify a mobile network operator. Cele două câmpuri reprezintă telefonul cu acoperire dual sim.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MCC1 Reprezintă codul de țară mobil (MCC).MCC1 Represents the Mobile Country Code (MCC). Este folosit cu codul de rețea mobil (MNC - Mobile Network Code) pentru a identifica în mod unic un operator de telefonie mobilă.It used with the Mobile Network Code (MNC) to uniquely identify a mobile network operator. Cele două câmpuri reprezintă telefonul cu acoperire dual sim.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MEID Reprezintă identitatea de echipament mobil (MEID - Mobile Equipment Identity).MEID Represents the Mobile Equipment Identity (MEID). MEID este un ID de telefonie unic la nivel global, atribuit telefoanelor CDMA.MEID is a worldwide unique phone ID assigned to CDMA phones. MEID înlocuiește numărul de serie electronic (ESN) și este echivalent cu codul IMEI pentru telefoanele GSM și WCDMA.MEID replaces electronic serial number (ESN), and is equivalent to IMEI for GSM and WCDMA phones. Microsoft nu are acces la datele de facturare ale operatorului de telefonie mobilă, așadar, colectarea acestor date nu expune sau identifică utilizatorul.Microsoft does not have access to mobile operator billing data so collecting this data does not expose or identify the user.
 • MNC0 Regăsește codul de rețea mobilă (MNC - Mobile Network Code).MNC0 Retrieves the Mobile Network Code (MNC). Este folosit cu un cod de țară mobil (MCC - Mobile Country Code) pentru a identifica în mod unic un operator de telefonie mobilă.It used with the Mobile Country Code (MCC) to uniquely identify a mobile network operator. Cele două câmpuri reprezintă telefonul cu acoperire dual sim.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MNC1 Regăsește codul de rețea mobilă (MNC - Mobile Network Code).MNC1 Retrieves the Mobile Network Code (MNC). Este folosit cu un cod de țară mobil (MCC - Mobile Country Code) pentru a identifica în mod unic un operator de telefonie mobilă.It used with the Mobile Country Code (MCC) to uniquely identify a mobile network operator. Cele două câmpuri reprezintă telefonul cu acoperire dual sim.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MobileOperatorBilling Reprezintă compania de telefonie care oferă servicii utilizatorilor de telefoane mobile.MobileOperatorBilling Represents the telephone company that provides services for mobile phone users.
 • MobileOperatorCommercialized Reprezintă resellerul și zona geografică pentru care este comercializat telefonul.MobileOperatorCommercialized Represents which reseller and geography the phone is commercialized for. Acesta este setul de valori de pe telefon pentru persoana și locul alese pentru utilizare.This is the set of values on the phone for who and where it was intended to be used. De exemplu, codul de operator de telefonie mobilă comercializat AT&T în Statele Unite ar fi ATT-SUA.For example, the commercialized mobile operator code AT&T in the US would be ATT-US.
 • MobileOperatorNetwork0 Reprezintă operatorul rețelei mobile curente pe care este utilizat dispozitivul.MobileOperatorNetwork0 Represents the operator of the current mobile network that the device is used on. (AT&T, T-Mobile, Vodafone).(AT&T, T-Mobile, Vodafone). Cele două câmpuri reprezintă telefonul cu acoperire dual sim.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MobileOperatorNetwork1 Reprezintă operatorul rețelei mobile curente pe care este utilizat dispozitivul.MobileOperatorNetwork1 Represents the operator of the current mobile network that the device is used on. (AT&T, T-Mobile, Vodafone).(AT&T, T-Mobile, Vodafone). Cele două câmpuri reprezintă telefonul cu acoperire dual sim.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • NetworkAdapterGUID GUID-ul adaptorului de rețea principal.NetworkAdapterGUID The GUID of the primary network adapter.
 • NetworkCost Reprezintă costul de rețea asociat unei conexiuni.NetworkCost Represents the network cost associated with a connection.
 • SPN0 Regăsește numele furnizorului de servicii (SPN).SPN0 Retrieves the Service Provider Name (SPN). De exemplu, acestea pot fi AT&T, Sprint, T-Mobile sau Verizon.For example, these might be AT&T, Sprint, T-Mobile, or Verizon. Cele două câmpuri reprezintă telefonul cu acoperire dual sim.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • SPN1 Regăsește numele furnizorului de servicii (SPN).SPN1 Retrieves the Service Provider Name (SPN). De exemplu, acestea pot fi AT&T, Sprint, T-Mobile sau Verizon.For example, these might be AT&T, Sprint, T-Mobile, or Verizon. Cele două câmpuri reprezintă telefonul cu acoperire dual sim.The two fields represent phone with dual sim coverage.

Census.OSCensus.OS

Acest eveniment trimite date despre sistemul de operare, cum ar fi versiunea, setările regionale, configurația serviciului de actualizare, când și cum a fost instalat inițial, și dacă este un dispozitiv virtual.This event sends data about the operating system such as the version, locale, update service configuration, when and how it was originally installed, and whether it is a virtual device. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • ActivationChannel Regăsește cheia de licențiere sau cheia de licență în volum vândută cu amănuntul pentru un computer.ActivationChannel Retrieves the retail license key or Volume license key for a machine.
 • AssignedAccessStatus Modul de configurare de chioșc.AssignedAccessStatus Kiosk configuration mode.
 • CompactOS Indică dacă este activată caracteristica Sistem de operare compact din Win10.CompactOS Indicates if the Compact OS feature from Win10 is enabled.
 • DeveloperUnlockStatus Specifică dacă un dispozitiv a fost deblocat pentru dezvoltatori de utilizator sau de politica de grup.DeveloperUnlockStatus Represents if a device has been developer unlocked by the user or Group Policy.
 • DeviceTimeZone Fusul orar setat pe dispozitiv.DeviceTimeZone The time zone that is set on the device. Exemplu: ora standard a PacificuluiExample: Pacific Standard Time
 • GenuineState Regăsește valoarea ID ce specifică verificarea sistemului de operare pentru a se depista dacă este original.GenuineState Retrieves the ID Value specifying the OS Genuine check.
 • InstallationType Specifică tipul de instalare a sistemului de operare.InstallationType Retrieves the type of OS installation. (Curat, Upgrade, Resetare, Reîmprospătare, Actualizare).(Clean, Upgrade, Reset, Refresh, Update).
 • InstallLanguage Prima limbă instalată pe computerul utilizatorului.InstallLanguage The first language installed on the user machine.
 • IsDeviceRetailDemo Specifică dacă dispozitivul rulează în modul demonstrativ.IsDeviceRetailDemo Retrieves if the device is running in demo mode.
 • IsEduData Returnează o valoare booleană dacă este activată politica pentru datele de educație.IsEduData Returns Boolean if the education data policy is enabled.
 • IsPortableOperatingSystem Specifică dacă sistemul de operare rulează Windows-To-GoIsPortableOperatingSystem Retrieves whether OS is running Windows-To-Go
 • IsSecureBootEnabled Specifică dacă lanțul de bootare este semnat sub UEFI.IsSecureBootEnabled Retrieves whether Boot chain is signed under UEFI.
 • LanguagePacks Lista de pachete lingvistice instalate pe dispozitiv.LanguagePacks The list of language packages installed on the device.
 • LicenseStateReason Specifică de ce (sau cum) este licențiat sau nu un sistem.LicenseStateReason Retrieves why (or how) a system is licensed or unlicensed. HRESULT poate specifica un cod de eroare ce indică o eroare de cheie blocată sau poate indica faptul că rulăm o licență de sistem de operare acordată de MS Store.The HRESULT may indicate an error code that indicates a key blocked error, or it may indicate that we are running an OS License granted by the MS store.
 • OA3xOriginalProductKey Regăsește cheia de licență adăugată de producătorul OEM la computer.OA3xOriginalProductKey Retrieves the License key stamped by the OEM to the machine.
 • OSEdition Regăsește versiunea sistemului de operare curent.OSEdition Retrieves the version of the current OS.
 • OSInstallType Regăsește o descriere numerică a instalării utilizate pe dispozitiv, adică dacă este curată, upgrade, reîmprospătare, resetare etcOSInstallType Retrieves a numeric description of what install was used on the device i.e. clean, upgrade, refresh, reset, etc
 • OSOOBEDateTime Regăsește data experienței OOBE (Out of Box Experience) în Timp universal (UTC).OSOOBEDateTime Retrieves Out of Box Experience (OOBE) Date in Coordinated Universal Time (UTC).
 • OSSKU Regăsește numele prietenos al ediției sistemului de operare.OSSKU Retrieves the Friendly Name of OS Edition.
 • OSSubscriptionStatus Reprezintă starea existentă pentru caracteristica de abonament de întreprindere pentru computerele PRO.OSSubscriptionStatus Represents the existing status for enterprise subscription feature for PRO machines.
 • OSSubscriptionTypeId Returnează o valoare booleană pentru caracteristica de abonament de întreprindere pentru computerele PRO selectate.OSSubscriptionTypeId Returns boolean for enterprise subscription feature for selected PRO machines.
 • OSTimeZoneBiasInMins Regăsește fusul orar setat pe computer.OSTimeZoneBiasInMins Retrieves the time zone set on machine.
 • OSUILocale Regăsește setările regionale din interfața utilizator care sunt utilizate în prezent de sistemul de operare.OSUILocale Retrieves the locale of the UI that is currently used by the OS.
 • ProductActivationResult Returnează o valoare booleană dacă activarea sistemului de operare a reușit.ProductActivationResult Returns Boolean if the OS Activation was successful.
 • ProductActivationTime Returnează ora de activare a sistemului de operare pentru urmărirea problemelor cu pirateria.ProductActivationTime Returns the OS Activation time for tracking piracy issues.
 • ProductKeyID2 Regăsește cheia de licență în cazul în care computerul este actualizat cu o cheie de licență nouă.ProductKeyID2 Retrieves the License key if the machine is updated with a new license key.
 • RACw7Id Regăsește identificatorul Componentă de analiză a fiabilității Microsoft (RAC) Win7.RACw7Id Retrieves the Microsoft Reliability Analysis Component (RAC) Win7 Identifier. RAC este utilizat pentru a monitoriza și a analiza utilizarea și fiabilitatea sistemului.RAC is used to monitor and analyze system usage and reliability.
 • ServiceMachineIP Regăsește adresa IP a gazdei KMS utilizate împotriva pirateriei.ServiceMachineIP Retrieves the IP address of the KMS host used for anti-piracy.
 • ServiceMachinePort Regăsește portul gazdei KMS utilizate împotriva pirateriei.ServiceMachinePort Retrieves the port of the KMS host used for anti-piracy.
 • ServiceProductKeyID Regăsește cheia de licență a KMSServiceProductKeyID Retrieves the License key of the KMS
 • SharedPCMode Returnează o valoare booleană pentru dispozitivele de educație utilizate drept coș partajatSharedPCMode Returns Boolean for education devices used as shared cart
 • Semnătură Specifică dacă este un computer cu semnătură vândut de Microsoft Store.Signature Retrieves if it is a signature machine sold by Microsoft store.
 • SLICStatus Dacă există un tabel SLIC pe dispozitiv.SLICStatus Whether a SLIC table exists on the device.
 • SLICVersion Returnează tipul/versiunea de sistem de operare din tabelul SLIC.SLICVersion Returns OS type/version from SLIC table.

Census.PrivacySettingsCensus.PrivacySettings

Acest eveniment oferă informații despre setările de confidențialitate la nivel de dispozitiv și indică dacă s-a acordat acces la nivel de dispozitiv pentru aceste capacități.This event provides information about the device level privacy settings and whether device-level access was granted to these capabilities. Nu toate setările se aplică tuturor dispozitivelor.Not all settings are applicable to all devices. Fiecare câmp înregistrează starea consimțământului pentru setarea de confidențialitate corespunzătoare.Each field records the consent state for the corresponding privacy setting. Starea consimțământului este codificată ca număr întreg semnat pe 16 biți, unde primii 8 biți reprezintă valoarea efectivă a consimțământului și ultimii 8 biți reprezintă autoritatea care a setat valoarea.The consent state is encoded as a 16-bit signed integer, where the first 8 bits represents the effective consent value, and the last 8 bits represent the authority that set the value. Consimțământul efectiv (primii 8 biți) are una dintre următoarele valori: -3 = valoarea consimțământului neașteptat, -2 = valoarea nu s-a solicitat, -1 = a apărut o eroare în timpul regăsirii valorii, 0 = nedefinit, 1 = permite, 2 = refuză, 3 = solicită.The effective consent (first 8 bits) is one of the following values: -3 = unexpected consent value, -2 = value was not requested, -1 = an error occurred while attempting to retrieve the value, 0 = undefined, 1 = allow, 2 = deny, 3 = prompt. Autoritatea care acordă consimțământul (ultimii 8 biți) are una dintre următoarele valori: -3 = autoritate neașteptată, -2 = valoarea nu s-a solicitat, -1 = a apărut o eroare în timpul regăsirii valorii, 0 = sistem, 1 = o autoritate superioară (o setare pentru gating, setarea la nivel de sistem sau o politică de grup), 2 = politica de grup privind ID-ul de publicitate, 3 = politica privind ID-ul de publicitate pentru un cont de copil, 4 = furnizorul setărilor de confidențialitate nu cunoaște autoritatea efectivă care a acordat consimțământul, 5 = consimțământul nu a fost configurat și s-a utilizat o valoare implicită setată în cod, 6 = valoare implicită a sistemului, 7 = politică de organizație, 8 = OneSettings.The consent authority (last 8 bits) is one of the following values: -3 = unexpected authority, -2 = value was not requested, -1 = an error occurred while attempting to retrieve the value, 0 = system, 1 = a higher authority (a gating setting, the system-wide setting, or a group policy), 2 = advertising ID group policy, 3 = advertising ID policy for child account, 4 = privacy setting provider doesn't know the actual consent authority, 5 = consent was not configured and a default set in code was used, 6 = system default, 7 = organization policy, 8 = OneSettings. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows în siguranță.The data collected with this event is used to help keep Windows secure.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • Activity Starea curentă a setării pentru istoricul activităților.Activity Current state of the activity history setting.
 • ActivityHistoryCloudSync Starea curentă a setării pentru sincronizarea în cloud a istoricului activităților.ActivityHistoryCloudSync Current state of the activity history cloud sync setting.
 • ActivityHistoryCollection Starea curentă a setării pentru colectarea istoricului activităților.ActivityHistoryCollection Current state of the activity history collection setting.
 • AdvertisingId Starea curentă a setării pentru ID-ul de publicitate.AdvertisingId Current state of the advertising ID setting.
 • AppDiagnostics Starea curentă a setării pentru diagnosticul aplicațiilor.AppDiagnostics Current state of the app diagnostics setting.
 • Appointments Starea curentă a setării pentru calendar.Appointments Current state of the calendar setting.
 • Bluetooth Starea curentă a setării pentru Bluetooth.Bluetooth Current state of the Bluetooth capability setting.
 • BluetoothSync Starea curentă a setării pentru sincronizarea cu Bluetooth.BluetoothSync Current state of the Bluetooth sync capability setting.
 • BroadFileSystemAccess Starea curentă a setării pentru accesul general la sistemul de fișiere.BroadFileSystemAccess Current state of the broad file system access setting.
 • CellularData Starea curentă a setării pentru datele de rețea celulară.CellularData Current state of the cellular data capability setting.
 • Chat Starea curentă a setării pentru chat.Chat Current state of the chat setting.
 • Contacts Starea curentă a setării pentru contacte.Contacts Current state of the contacts setting.
 • DocumentsLibrary Starea curentă a setării pentru biblioteca de documente.DocumentsLibrary Current state of the documents library setting.
 • Email Starea curentă a setării pentru e-mail.Email Current state of the email setting.
 • FindMyDevice Starea curentă a setării pentru caracteristica „Găsește-mi dispozitivul”.FindMyDevice Current state of the "find my device" setting.
 • GazeInput Starea curentă a setării pentru intrările de urmărire a privirii.GazeInput Current state of the gaze input setting.
 • HumanInterfaceDevice Starea curentă a setării pentru dispozitivul de interfață umană.HumanInterfaceDevice Current state of the human interface device setting.
 • InkTypeImprovement Starea curentă a setării pentru îmbunătățirea scrierii în cerneală și tastării.InkTypeImprovement Current state of the improve inking and typing setting.
 • Location Starea curentă a setării pentru locație.Location Current state of the location setting.
 • LocationHistory Starea curentă a setării pentru istoricul locațiilor.LocationHistory Current state of the location history setting.
 • Microphone Starea curentă a setării pentru microfon.Microphone Current state of the microphone setting.
 • PhoneCall Starea curentă a setării pentru apeluri telefonice.PhoneCall Current state of the phone call setting.
 • PhoneCallHistory Starea curentă a setării pentru istoricul apelurilor.PhoneCallHistory Current state of the call history setting.
 • PicturesLibrary Starea curentă a setării pentru biblioteca de imagini.PicturesLibrary Current state of the pictures library setting.
 • Radios Starea curentă a setării pentru echipamente radio.Radios Current state of the radios setting.
 • SensorsCustom Starea curentă a setării pentru senzorul particularizat.SensorsCustom Current state of the custom sensor setting.
 • SerialCommunication Starea curentă a setării pentru comunicații seriale.SerialCommunication Current state of the serial communication setting.
 • Sms Starea curentă a setării pentru mesageria text.Sms Current state of the text messaging setting.
 • SpeechPersonalization Starea curentă a setării pentru serviciile de vorbire.SpeechPersonalization Current state of the speech services setting.
 • USB Starea curentă a setării USB.USB Current state of the USB setting.
 • UserAccountInformation Starea curentă a setării pentru informațiile contului.UserAccountInformation Current state of the account information setting.
 • UserDataTasks Starea curentă a setării pentru activități.UserDataTasks Current state of the tasks setting.
 • UserNotificationListener Starea curentă a setării pentru notificări.UserNotificationListener Current state of the notifications setting.
 • VideosLibrary Starea curentă a setării pentru biblioteca de videoclipuri.VideosLibrary Current state of the videos library setting.
 • Webcam Starea curentă a setării pentru camera web.Webcam Current state of the camera setting.
 • WiFiDirect Starea curentă a setării pentru Wi-Fi direct.WiFiDirect Current state of the Wi-Fi direct setting.

Census.ProcessorCensus.Processor

Acest eveniment trimite date despre procesor.This event sends data about the processor. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • KvaShadow Aceasta este informația din micro codul procesorului.KvaShadow This is the micro code information of the processor.
 • MMSettingOverride Setarea pentru microcodul procesorului.MMSettingOverride Microcode setting of the processor.
 • MMSettingOverrideMask Înlocuirea setării de microcod a procesorului.MMSettingOverrideMask Microcode setting override of the processor.
 • PreviousUpdateRevision Revizie anterioară de microcod.PreviousUpdateRevision Previous microcode revision.
 • ProcessorArchitecture Regăsește arhitectura de procesor a sistemului de operare instalat.ProcessorArchitecture Retrieves the processor architecture of the installed operating system.
 • ProcessorClockSpeed Viteza de ceas a procesorului în MHz.ProcessorClockSpeed Clock speed of the processor in MHz.
 • ProcessorCores Numărul de nuclee logice din procesor.ProcessorCores Number of logical cores in the processor.
 • ProcessorIdentifier Identificatorul de procesor al unui producător.ProcessorIdentifier Processor Identifier of a manufacturer.
 • ProcessorManufacturer Numele producătorului de procesor.ProcessorManufacturer Name of the processor manufacturer.
 • ProcessorModel Numele modelului de procesor.ProcessorModel Name of the processor model.
 • ProcessorPhysicalCores Numărul de nuclee fizice din procesor.ProcessorPhysicalCores Number of physical cores in the processor.
 • ProcessorUpdateRevision Revizuirea microcodului.ProcessorUpdateRevision The microcode revision.
 • ProcessorUpdateStatus Valoarea de enumerare care reprezintă starea de încărcare a microcodului procesorului.ProcessorUpdateStatus Enum value that represents the processor microcode load status.
 • SocketCount Numărul de mufe CPU.SocketCount Count of CPU sockets.
 • SpeculationControl Indică dacă sistemul are protecțiile activate necesare pentru a valida vulnerabilitatea pentru controlul speculațiilor.SpeculationControl Indicates whether the system has enabled protections needed to validate the speculation control vulnerability.

Census.SecurityCensus.Security

Acest eveniment furnizează informații despre setările de securitate.This event provides information about security settings. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AvailableSecurityProperties Acest câmp ajută la enumerarea și raportarea stării proprietăților de securitate relevante pentru Device Guard.AvailableSecurityProperties This field helps to enumerate and report state on the relevant security properties for Device Guard.
 • CGRunning Credential Guard izolează și întărește secretele cheie de utilizator și de sistem împotriva compromisurilor, ajutând la minimizarea impactului și a răspândirii atacurilor cu transmitere de hash în cazul în care un cod rău intenționat rulează deja prin intermediul unui vector local sau bazat pe o rețea.CGRunning Credential Guard isolates and hardens key system and user secrets against compromise, helping to minimize the impact and breadth of a Pass the Hash style attack in the event that malicious code is already running via a local or network based vector. Acest câmp vă informează dacă rulează Credential Guard.This field tells if Credential Guard is running.
 • DGState Acest câmp rezumă starea Device Guard.DGState This field summarizes the Device Guard state.
 • HVCIRunning Hypervisor Code Integrity (HVCI) activează Device Guard, pentru a contribui la protejarea proceselor și driverelor modului kernel împotriva exploatării vulnerabilității și a zilelor zero.HVCIRunning Hypervisor Code Integrity (HVCI) enables Device Guard to help protect kernel mode processes and drivers from vulnerability exploits and zero days. HVCI utilizează funcționalitatea procesorului pentru a impune tot software-ul care rulează în modul kernel pentru alocarea în siguranță a memoriei.HVCI uses the processor’s functionality to force all software running in kernel mode to safely allocate memory. Acest câmp vă spune dacă rulează HVCI.This field tells if HVCI is running.
 • IsSawGuest Indică dacă dispozitivul rulează ca invitat de stație de lucru de administrare securizată.IsSawGuest Indicates whether the device is running as a Secure Admin Workstation Guest.
 • IsSawHost Indică dacă dispozitivul rulează ca gazdă de stație de lucru de administrare securizată.IsSawHost Indicates whether the device is running as a Secure Admin Workstation Host.
 • RequiredSecurityProperties Descrie proprietățile de securitate necesare pentru a activa securitatea bazată pe virtualizare.RequiredSecurityProperties Describes the required security properties to enable virtualization-based security.
 • SecureBootCapable Sistemele care acceptă bootarea sigură pot avea dezactivată caracteristica prin BIOS.SecureBootCapable Systems that support Secure Boot can have the feature turned off via BIOS. Acest câmp ne spune dacă sistemul este capabil să ruleze bootarea sigură, indiferent de setarea BIOS.This field tells if the system is capable of running Secure Boot, regardless of the BIOS setting.
 • SModeState Stare traseu Windows S mode.SModeState The Windows S mode trail state.
 • VBSState Securitatea bazată pe virtualizare (VBS) utilizează hipervizorul pentru a contribui la protejarea kernelului și a altor părți ale sistemului de operare.VBSState Virtualization-based security (VBS) uses the hypervisor to help protect the kernel and other parts of the operating system. Atât Credential Guard, cât și Hypervisor Code Integrity (HVCI) depind de VBS pentru a izola/proteja secretele și validarea integrității codului de mod kernel.Credential Guard and Hypervisor Code Integrity (HVCI) both depend on VBS to isolate/protect secrets, and kernel-mode code integrity validation. VBS are o stare triplă, care pot fi dezactivată, activată sau în curs de rulare.VBS has a tri-state that can be Disabled, Enabled, or Running.

Census.SpeechCensus.Speech

Acest eveniment este utilizat pentru a colecta setări de bază despre vorbire pe dispozitiv.This event is used to gather basic speech settings on the device. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows în siguranță.The data collected with this event is used to help keep Windows secure.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AboveLockEnabled Setarea Cortana care specifică dacă se poate invoca aplicația Cortana atunci când dispozitivul este blocat.AboveLockEnabled Cortana setting that represents if Cortana can be invoked when the device is locked.
 • GPAllowInputPersonalization Indică dacă o setare de politică de grup a activat funcționalitățile de vorbire.GPAllowInputPersonalization Indicates if a Group Policy setting has enabled speech functionalities.
 • HolographicSpeechInputDisabled Setare holografică ce specifică dacă dispozitivele HMD atașate au funcționalitatea de vorbire dezactivată de utilizator.HolographicSpeechInputDisabled Holographic setting that represents if the attached HMD devices have speech functionality disabled by the user.
 • HolographicSpeechInputDisabledRemote Indică dacă o politică de la distanță a dezactivat funcționalitățile de vorbire pentru dispozitivele HMD.HolographicSpeechInputDisabledRemote Indicates if a remote policy has disabled speech functionalities for the HMD devices.
 • KWSEnabled Setare Cortana ce specifică dacă un utilizator a activat instrumentul de depistare a cuvintelor cheie „Salut, Cortana” (KWS).KWSEnabled Cortana setting that represents if a user has enabled the "Hey Cortana" keyword spotter (KWS).
 • MDMAllowInputPersonalization Indică dacă o politică MDM a activat funcționalitățile de vorbire.MDMAllowInputPersonalization Indicates if an MDM policy has enabled speech functionalities.
 • RemotelyManaged Indică dacă dispozitivul este controlat de un administrator de la distanță (MDM sau Politică de grup) în contextul funcționalităților de vorbire.RemotelyManaged Indicates if the device is being controlled by a remote administrator (MDM or Group Policy) in the context of speech functionalities.
 • SpeakerIdEnabled Setare Cortana ce specifică dacă o detectare de cuvinte cheie a fost instruită să încerce să răspundă la vocea unui singur utilizator.SpeakerIdEnabled Cortana setting that represents if keyword detection has been trained to try to respond to a single user's voice.
 • SpeechServicesEnabled Setare Windows care specifică dacă un utilizator a optat pentru serviciile de vorbire pe dispozitiv.SpeechServicesEnabled Windows setting that represents whether a user is opted-in for speech services on the device.

Census.StorageCensus.Storage

Acest eveniment trimite date despre capacitatea totală a volumului de sistem și a discului principal.This event sends data about the total capacity of the system volume and primary disk. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • PrimaryDiskTotalCapacity Regăsește cantitatea de spațiu-disc de pe discul principal al dispozitivului, în MB.PrimaryDiskTotalCapacity Retrieves the amount of disk space on the primary disk of the device in MB.
 • PrimaryDiskType Regăsește o valoare de enumerator de tip STORAGE_BUS_TYPE care indică tipul de magistrală la care este conectat dispozitivul.PrimaryDiskType Retrieves an enumerator value of type STORAGE_BUS_TYPE that indicates the type of bus to which the device is connected. Aceasta ar trebui utilizată pentru a interpreta proprietățile brute ale dispozitivului la sfârșitul acestei structuri (dacă este cazul).This should be used to interpret the raw device properties at the end of this structure (if any).
 • SystemVolumeTotalCapacity Regăsește dimensiunea partiției pe care este instalat volumul de sistem, în MB.SystemVolumeTotalCapacity Retrieves the size of the partition that the System volume is installed on in MB.

Census.UserdefaultCensus.Userdefault

Acest eveniment trimite date despre preferințele implicite ale utilizatorului actual pentru browser și câteva dintre cele mai populare extensii și protocoale.This event sends data about the current user's default preferences for browser and several of the most popular extensions and protocols. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • DefaultApp Programul implicit al utilizatorului curent selectat pentru următoarele extensii sau protocoale: .html, .htm, .jpg, .jpeg, .png, .mp3, .mp4, .mov, .pdf.DefaultApp The current uer's default program selected for the following extension or protocol: .html, .htm, .jpg, .jpeg, .png, .mp3, .mp4, .mov, .pdf.
 • DefaultBrowserProgId Valoarea ProgramId a browserului implicit al utilizatorului curent.DefaultBrowserProgId The ProgramId of the current user's default browser.

Census.UserDisplayCensus.UserDisplay

Acest eveniment trimite date despre dimensiunea logică și cea fizică de ecran, rezoluția și numărul ecranelor interne/externe și VRAM-ul din sistem.This event sends data about the logical/physical display size, resolution and number of internal/external displays, and VRAM on the system. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InternalPrimaryDisplayLogicalDPIX Regăsește DPI-ul logic în direcția x a afișajului intern.InternalPrimaryDisplayLogicalDPIX Retrieves the logical DPI in the x-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayLogicalDPIY Regăsește DPI-ul logic în direcția y a afișajului intern.InternalPrimaryDisplayLogicalDPIY Retrieves the logical DPI in the y-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIX Regăsește DPI-ul fizic în direcția x a afișajului intern.InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIX Retrieves the physical DPI in the x-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIY Regăsește DPI-ul fizic în direcția y a afișajului intern.InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIY Retrieves the physical DPI in the y-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayResolutionHorizontal Regăsește numărul de pixeli în direcția orizontală a afișajului intern.InternalPrimaryDisplayResolutionHorizontal Retrieves the number of pixels in the horizontal direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayResolutionVertical Regăsește numărul de pixeli în direcția verticală a afișajului intern.InternalPrimaryDisplayResolutionVertical Retrieves the number of pixels in the vertical direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplaySizePhysicalH Regăsește lungimea fizică orizontală a afișajului, în mm.InternalPrimaryDisplaySizePhysicalH Retrieves the physical horizontal length of the display in mm. Se utilizează pentru calcularea lungimii diagonale, în inchi.Used for calculating the diagonal length in inches .
 • InternalPrimaryDisplaySizePhysicalY Regăsește lungimea fizică verticală a afișajului, în mm.InternalPrimaryDisplaySizePhysicalY Retrieves the physical vertical length of the display in mm. Se utilizează pentru calcularea lungimii diagonale, în inchiUsed for calculating the diagonal length in inches
 • NumberofExternalDisplays Regăsește numărul de afișaje externe conectate la computer.NumberofExternalDisplays Retrieves the number of external displays connected to the machine
 • NumberofInternalDisplays Regăsește numărul de afișaje interne de pe un computer.NumberofInternalDisplays Retrieves the number of internal displays in a machine.
 • VRAMDedicated Regăsește valoarea de RAM video, în MB.VRAMDedicated Retrieves the video RAM in MB.
 • VRAMDedicatedSystem Regăsește cantitatea de memorie de pe placa video dedicată.VRAMDedicatedSystem Retrieves the amount of memory on the dedicated video card.
 • VRAMSharedSystem Regăsește cantitatea de memorie RAM pe care o poate utiliza placa video.VRAMSharedSystem Retrieves the amount of RAM memory that the video card can use.

Census.UserNLSCensus.UserNLS

Acest eveniment trimite date despre limba implicită a aplicației, despre intrare și preferințele pentru limba de afișare setate de utilizator.This event sends data about the default app language, input, and display language preferences set by the user. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • DefaultAppLanguage Limba curentă implicită a aplicației de utilizator.DefaultAppLanguage The current user Default App Language.
 • DisplayLanguage Limba de afișare Windows curentă preferată a utilizatorului.DisplayLanguage The current user preferred Windows Display Language.
 • HomeLocation Locația curentă a utilizatorului, completată folosind funcția GetUserGeoId().HomeLocation The current user location, which is populated using GetUserGeoId() function.
 • KeyboardInputLanguages Limbile de intrare pentru tastatură instalate pe dispozitiv.KeyboardInputLanguages The Keyboard input languages installed on the device.
 • SpeechInputLanguages Limbile de intrare pentru vorbire instalate pe dispozitiv.SpeechInputLanguages The Speech Input languages installed on the device.

Census.UserPrivacySettingsCensus.UserPrivacySettings

Acest eveniment oferă informații despre setările de confidențialitate ale utilizatorilor curenți și indică dacă s-a acordat acces la nivel de dispozitiv pentru aceste capacități.This event provides information about the current users privacy settings and whether device-level access was granted to these capabilities. Nu toate setările se aplică tuturor dispozitivelor.Not all settings are applicable to all devices. Fiecare câmp înregistrează starea consimțământului pentru setarea de confidențialitate corespunzătoare.Each field records the consent state for the corresponding privacy setting. Starea consimțământului este codificată ca număr întreg semnat pe 16 biți, unde primii 8 biți reprezintă valoarea efectivă a consimțământului și ultimii 8 biți reprezintă autoritatea care a setat valoarea.The consent state is encoded as a 16-bit signed integer, where the first 8 bits represents the effective consent value, and the last 8 bits represents the authority that set the value. Consimțământul efectiv are una dintre următoarele valori: -3 = valoarea consimțământului neașteptat, -2 = valoarea nu s-a solicitat, -1 = a apărut o eroare în timpul regăsirii valorii, 0 = nedefinit, 1 = permite, 2 = refuză, 3 = solicită.The effective consent is one of the following values: -3 = unexpected consent value, -2 = value was not requested, -1 = an error occurred while attempting to retrieve the value, 0 = undefined, 1 = allow, 2 = deny, 3 = prompt. Autoritatea care acordă consimțământul are una dintre următoarele valori: -3 = autoritate neașteptată, -2 = valoarea nu s-a solicitat, -1 = a apărut o eroare în timpul regăsirii valorii, 0 = utilizator, 1 = o autoritate superioară (o setare pentru gating, setarea la nivel de sistem sau o politică de grup), 2 = politica de grup privind ID-ul de publicitate, 3 = politica privind ID-ul de publicitate pentru un cont de copil, 4 = furnizorul setărilor de confidențialitate nu cunoaște autoritatea efectivă care a acordat consimțământul, 5 = consimțământul nu a fost configurat și s-a utilizat o valoare implicită setată în cod, 6 = valoare implicită a sistemului, 7 = politică de organizație, 8 = OneSettings.The consent authority is one of the following values: -3 = unexpected authority, -2 = value was not requested, -1 = an error occurred while attempting to retrieve the value, 0 = user, 1 = a higher authority (a gating setting, the system-wide setting, or a group policy), 2 = advertising ID group policy, 3 = advertising ID policy for child account, 4 = privacy setting provider doesn't know the actual consent authority, 5 = consent was not configured and a default set in code was used, 6 = system default, 7 = organization policy, 8 = OneSettings. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows în siguranță.The data collected with this event is used to help keep Windows secure.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • Activity Starea curentă a setării pentru istoricul activităților.Activity Current state of the activity history setting.
 • ActivityHistoryCloudSync Starea curentă a setării pentru sincronizarea în cloud a istoricului activităților.ActivityHistoryCloudSync Current state of the activity history cloud sync setting.
 • ActivityHistoryCollection Starea curentă a setării pentru colectarea istoricului activităților.ActivityHistoryCollection Current state of the activity history collection setting.
 • AdvertisingId Starea curentă a setării pentru ID-ul de publicitate.AdvertisingId Current state of the advertising ID setting.
 • AppDiagnostics Starea curentă a setării pentru diagnosticul aplicațiilor.AppDiagnostics Current state of the app diagnostics setting.
 • Appointments Starea curentă a setării pentru calendar.Appointments Current state of the calendar setting.
 • Bluetooth Starea curentă a setării pentru Bluetooth.Bluetooth Current state of the Bluetooth capability setting.
 • BluetoothSync Starea curentă a setării pentru sincronizarea cu Bluetooth.BluetoothSync Current state of the Bluetooth sync capability setting.
 • BroadFileSystemAccess Starea curentă a setării pentru accesul general la sistemul de fișiere.BroadFileSystemAccess Current state of the broad file system access setting.
 • CellularData Starea curentă a setării pentru datele de rețea celulară.CellularData Current state of the cellular data capability setting.
 • Chat Starea curentă a setării pentru chat.Chat Current state of the chat setting.
 • Contacts Starea curentă a setării pentru contacte.Contacts Current state of the contacts setting.
 • DocumentsLibrary Starea curentă a setării pentru biblioteca de documente.DocumentsLibrary Current state of the documents library setting.
 • Email Starea curentă a setării pentru e-mail.Email Current state of the email setting.
 • GazeInput Starea curentă a setării pentru intrările de urmărire a privirii.GazeInput Current state of the gaze input setting.
 • HumanInterfaceDevice Starea curentă a setării pentru dispozitivul de interfață umană.HumanInterfaceDevice Current state of the human interface device setting.
 • InkTypeImprovement Starea curentă a setării pentru îmbunătățirea scrierii în cerneală și tastării.InkTypeImprovement Current state of the improve inking and typing setting.
 • InkTypePersonalization Starea curentă a setării pentru personalizarea scrierii în cerneală și tastării.InkTypePersonalization Current state of the inking and typing personalization setting.
 • Location Starea curentă a setării pentru locație.Location Current state of the location setting.
 • LocationHistory Starea curentă a setării pentru istoricul locațiilor.LocationHistory Current state of the location history setting.
 • Microphone Starea curentă a setării pentru microfon.Microphone Current state of the microphone setting.
 • PhoneCall Starea curentă a setării pentru apeluri telefonice.PhoneCall Current state of the phone call setting.
 • PhoneCallHistory Starea curentă a setării pentru istoricul apelurilor.PhoneCallHistory Current state of the call history setting.
 • PicturesLibrary Starea curentă a setării pentru biblioteca de imagini.PicturesLibrary Current state of the pictures library setting.
 • Radios Starea curentă a setării pentru echipamente radio.Radios Current state of the radios setting.
 • SensorsCustom Starea curentă a setării pentru senzorul particularizat.SensorsCustom Current state of the custom sensor setting.
 • SerialCommunication Starea curentă a setării pentru comunicații seriale.SerialCommunication Current state of the serial communication setting.
 • Sms Starea curentă a setării pentru mesageria text.Sms Current state of the text messaging setting.
 • SpeechPersonalization Starea curentă a setării pentru serviciile de vorbire.SpeechPersonalization Current state of the speech services setting.
 • USB Starea curentă a setării USB.USB Current state of the USB setting.
 • UserAccountInformation Starea curentă a setării pentru informațiile contului.UserAccountInformation Current state of the account information setting.
 • UserDataTasks Starea curentă a setării pentru activități.UserDataTasks Current state of the tasks setting.
 • UserNotificationListener Starea curentă a setării pentru notificări.UserNotificationListener Current state of the notifications setting.
 • VideosLibrary Starea curentă a setării pentru biblioteca de videoclipuri.VideosLibrary Current state of the videos library setting.
 • Webcam Starea curentă a setării pentru camera web.Webcam Current state of the camera setting.
 • WiFiDirect Starea curentă a setării pentru Wi-Fi direct.WiFiDirect Current state of the Wi-Fi direct setting.

Census.VMCensus.VM

Acest eveniment trimite date care indică dacă s-a activat virtualizarea pe dispozitiv, precum și caracteristicile diverse ale acesteia.This event sends data indicating whether virtualization is enabled on the device, and its various characteristics. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CloudService Indică serviciul cloud, dacă există, în care rulează această mașină virtuală.CloudService Indicates which cloud service, if any, that this virtual machine is running within.
 • HyperVisor Specifică dacă sistemul de operare curent rulează peste un hipervizor.HyperVisor Retrieves whether the current OS is running on top of a Hypervisor.
 • IOMMUPresent Specifică dacă este prezentă o unitate de management al memoriei de intrare/ieșire (IOMMU).IOMMUPresent Represents if an input/output memory management unit (IOMMU) is present.
 • IsVDI Dispozitivul utilizează infrastructura de desktop virtual?IsVDI Is the device using Virtual Desktop Infrastructure?
 • IsVirtualDevice Regăsește aceasta dacă hipervizorul este hipervizor Hyper-V Microsoft sau alt hipervizor Hv#1, acest câmp va fi setat la FALSE pentru sistemul de operare de gazdă Hyper-V și la TRUE pentru orice sistem de operare invitat.IsVirtualDevice Retrieves that when the Hypervisor is Microsoft's Hyper-V Hypervisor or other Hv#1 Hypervisor, this field will be set to FALSE for the Hyper-V host OS and TRUE for any guest OS's. Acest câmp nu ar trebui să fie invocat pentru hipervizoarele non-Hv#1.This field should not be relied upon for non-Hv#1 Hypervisors.
 • SLATSupported Specifică dacă hardware-ul acceptă capacitățile SLAT.SLATSupported Represents whether Second Level Address Translation (SLAT) is supported by the hardware.
 • VirtualizationFirmwareEnabled Specifică dacă s-a activat virtualizarea în firmware.VirtualizationFirmwareEnabled Represents whether virtualization is enabled in the firmware.

Census.WUCensus.WU

Acest eveniment trimite date despre serverul de actualizare Windows și alte politici pentru App Store.This event sends data about the Windows update server and other App store policies. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppraiserGatedStatus Indică dacă un dispozitiv are o barieră pentru upgrade.AppraiserGatedStatus Indicates whether a device has been gated for upgrading.
 • AppStoreAutoUpdate Regăsește setările Appstore pentru upgrade-ul automat.AppStoreAutoUpdate Retrieves the Appstore settings for auto upgrade. (Activat/Dezactivat).(Enable/Disabled).
 • AppStoreAutoUpdateMDM Regăsește valoarea de actualizare automată a aplicațiilor pentru MDM: 0 - Nepermis.AppStoreAutoUpdateMDM Retrieves the App Auto Update value for MDM: 0 - Disallowed. 1 - Permis.1 - Allowed. 2 - Neconfigurat.2 - Not configured. Implicit: [2] neconfiguratDefault: [2] Not configured
 • AppStoreAutoUpdatePolicy Regăsește setarea politicii de grup pentru actualizarea automată a aplicațiilor din Microsoft StoreAppStoreAutoUpdatePolicy Retrieves the Microsoft Store App Auto Update group policy setting
 • DelayUpgrade Regăsește semnalizarea de upgrade Windows pentru upgrade-urile întârziate.DelayUpgrade Retrieves the Windows upgrade flag for delaying upgrades.
 • OSAssessmentFeatureOutOfDate Câte zile au trecut de la ultima actualizare de caracteristici lansată, dar pe care dispozitivul nu a instalat-o?OSAssessmentFeatureOutOfDate How many days has it been since a the last feature update was released but the device did not install it?
 • OSAssessmentForFeatureUpdate Dispozitivul utilizează cea mai recentă actualizare de caracteristici?OSAssessmentForFeatureUpdate Is the device is on the latest feature update?
 • OSAssessmentForQualityUpdate Dispozitivul utilizează cea mai recentă actualizare de calitate?OSAssessmentForQualityUpdate Is the device on the latest quality update?
 • OSAssessmentForSecurityUpdate Dispozitivul utilizează cea mai recentă actualizare de securitate?OSAssessmentForSecurityUpdate Is the device on the latest security update?
 • OSAssessmentQualityOutOfDate Câte zile au trecut de la ultima actualizare de calitate lansată, dar pe care dispozitivul nu a instalat-o?OSAssessmentQualityOutOfDate How many days has it been since a the last quality update was released but the device did not install it?
 • OSAssessmentReleaseInfoTime Actualitatea informațiilor despre lansare utilizate pentru a efectua o evaluare.OSAssessmentReleaseInfoTime The freshness of release information used to perform an assessment.
 • OSRollbackCount De câte ori au revenit actualizările de caracteristici pe dispozitiv.OSRollbackCount The number of times feature updates have rolled back on the device.
 • OSRolledBack O semnalizare care specifică dacă o actualizare de caracteristici a revenit în timpul instalării.OSRolledBack A flag that represents when a feature update has rolled back during setup.
 • OSUninstalled O semnalizare care specifică dacă o actualizare de caracteristici este dezinstalată pe un dispozitiv.OSUninstalled A flag that represents when a feature update is uninstalled on a device .
 • OSWUAutoUpdateOptions Regăsește setările de actualizare automată de pe dispozitiv.OSWUAutoUpdateOptions Retrieves the auto update settings on the device.
 • OSWUAutoUpdateOptionsSource Sursa setării pentru actualizarea automată care apare în câmpul OSWUAutoUpdateOptions.OSWUAutoUpdateOptionsSource The source of auto update setting that appears in the OSWUAutoUpdateOptions field. De exemplu: Politică de grup (GP), Managementul dispozitivelor mobile (MDM) și Implicită.For example: Group Policy (GP), Mobile Device Management (MDM), and Default.
 • UninstallActive O semnalizare care specifică dacă un dispozitiv a dezinstalat recent un upgrade anterior.UninstallActive A flag that represents when a device has uninstalled a previous upgrade recently.
 • UpdateServiceURLConfigured Specifică dacă dispozitivul este gestionat de Serviciile de actualizare Windows Server (WSUS).UpdateServiceURLConfigured Retrieves if the device is managed by Windows Server Update Services (WSUS).
 • WUDeferUpdatePeriod Specifică dacă s-a setat amânarea pentru actualizări.WUDeferUpdatePeriod Retrieves if deferral is set for Updates.
 • WUDeferUpgradePeriod Specifică dacă s-a setat amânarea pentru upgrade-uri.WUDeferUpgradePeriod Retrieves if deferral is set for Upgrades.
 • WUDODownloadMode Specifică dacă s-a activat optimizarea distribuirii și cum să obțineți/distribuiți actualizări. Optimizarea distribuirilor (DO) le permite utilizatorilor să implementeze pe alte dispozitive din aceeași rețea actualizările WU descărcate anterior.WUDODownloadMode Retrieves whether DO is turned on and how to acquire/distribute updates Delivery Optimization (DO) allows users to deploy previously downloaded WU updates to other devices on the same network.
 • WUMachineId Regăsește identificatorul de mașină Windows Update (WU).WUMachineId Retrieves the Windows Update (WU) Machine Identifier.
 • WUPauseState Regăsește setarea WU pentru a determina dacă actualizările sunt în pauză.WUPauseState Retrieves WU setting to determine if updates are paused.
 • WUServer Regăsește URL-ul HTTP(S) al serverului WSUS utilizat de actualizările automate și apelanții de API (în mod implicit).WUServer Retrieves the HTTP(S) URL of the WSUS server that is used by Automatic Updates and API callers (by default).

Census.XboxCensus.Xbox

Acest eveniment trimite date despre consola Xbox, cum ar fi numărul de serie și ID-ul de dispozitiv, pentru a menține Windows la zi.This event sends data about the Xbox Console, such as Serial Number and DeviceId, to help keep Windows up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • XboxConsolePreferredLanguage Regăsește limba preferată selectată de utilizator pe consola Xbox.XboxConsolePreferredLanguage Retrieves the preferred language selected by the user on Xbox console.
 • XboxConsoleSerialNumber Regăsește numărul de serie al consolei Xbox.XboxConsoleSerialNumber Retrieves the serial number of the Xbox console.
 • XboxLiveDeviceId Regăsește ID-ul de dispozitiv unic al consolei.XboxLiveDeviceId Retrieves the unique device ID of the console.
 • XboxLiveSandboxId Regăsește ID-ul sandbox al dezvoltatorului dacă dispozitivul este intern în Microsoft.XboxLiveSandboxId Retrieves the developer sandbox ID if the device is internal to Microsoft.

Extensii de date comuneCommon data extensions

Common Data Extensions.appCommon Data Extensions.app

Descrie proprietățile aplicației care rulează.Describes the properties of the running application. Această extensie ar putea fi completată de o aplicație client sau o aplicație web.This extension could be populated by a client app or a web app.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • asId O valoare întreg care reprezintă sesiunea de aplicație.asId An integer value that represents the app session. Această valoare începe de la 0 în prima lansare a aplicației și crește treptat după fiecare lansare ulterioară a aplicației pentru fiecare sesiune de pornire.This value starts at 0 on the first app launch and increments after each subsequent app launch per boot session.
 • env Mediul din care s-a înregistrat în jurnal evenimentul.env The environment from which the event was logged.
 • expId Asociază o versiune flight, cum ar fi o versiune flight de sistem de operare, sau un experiment, cum ar fi un experiment UX de site web, cu un eveniment.expId Associates a flight, such as an OS flight, or an experiment, such as a web site UX experiment, with an event.
 • id Reprezintă un identificator unic al aplicației client încărcate în prezent în procesul care produce evenimentul; și este utilizat pentru a grupa evenimentele și a înțelege modelul de utilizare, erorile aplicației.id Represents a unique identifier of the client application currently loaded in the process producing the event; and is used to group events together and understand usage pattern, errors by application.
 • locale Setările regionale ale aplicației.locale The locale of the app.
 • name Numele aplicației.name The name of the app.
 • userId ID-ul de utilizator cunoscut de aplicație.userId The userID as known by the application.
 • ver Reprezintă numărul de versiune al aplicației.ver Represents the version number of the application. Se utilizează pentru a înțelege erorile după versiune, utilizarea în funcție de versiune într-o aplicație.Used to understand errors by Version, Usage by Version across an app.

Extensii de date comune.containerCommon Data Extensions.container

Descrie proprietățile containerului pentru evenimentele înregistrate într-un container.Describes the properties of the container for events logged within a container.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • epoch Un ID care este incrementat pentru fiecare inițializare de SDK.epoch An ID that's incremented for each SDK initialization.
 • localId ID-ul de dispozitiv cunoscut de client.localId The device ID as known by the client.
 • osVer Versiunea sistemului de operare.osVer The operating system version.
 • seq Un ID care este incrementat pentru fiecare eveniment.seq An ID that's incremented for each event.
 • type Tipul de container.type The container type. Exemple: Proces sau VMHostExamples: Process or VMHost

Common Data Extensions.csCommon Data Extensions.cs

Descrie proprietăți ale schemei evenimentului.Describes properties related to the schema of the event.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • sig O semnătură de schemă comună care identifică schemele de eveniment noi și modificate.sig A common schema signature that identifies new and modified event schemas.

Common Data Extensions.deviceCommon Data Extensions.device

Descrie câmpurile asociate dispozitivului.Describes the device-related fields.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • deviceClass Clasificarea dispozitivului.deviceClass The device classification. De exemplu, Desktop, Server sau Telefon mobil.For example, Desktop, Server, or Mobile.
 • localId Un ID unic definit local pentru dispozitiv.localId A locally-defined unique ID for the device. Acesta nu este numele dispozitivului inteligibil pentru oameni.This is not the human-readable device name. Cel mai probabil, este egal cu valoarea stocată în HKLM\Software\Microsoft\SQMClient\MachineIdMost likely equal to the value stored at HKLM\Software\Microsoft\SQMClient\MachineId
 • make Producătorul dispozitivului.make Device manufacturer.
 • model Modelul dispozitivului.model Device model.

Common Data Extensions.EnvelopeCommon Data Extensions.Envelope

Reprezintă un plic care conține toate extensiile de date comune.Represents an envelope that contains all of the common data extensions.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • cV Reprezintă vectorul de corelare: un câmp unic pentru urmărirea ordinii parțiale a evenimentelor de telemetrie asociate din toate limitele de componente.cV Represents the Correlation Vector: A single field for tracking partial order of related telemetry events across component boundaries.
 • data Reprezintă datele de diagnosticare unice opționale pentru o anumită schemă de eveniment.data Represents the optional unique diagnostic data for a particular event schema.
 • ext_app Descrie proprietățile aplicației care rulează.ext_app Describes the properties of the running application. Această extensie ar putea fi completată de o aplicație client sau de o aplicație web.This extension could be populated by either a client app or a web app. Consultați Common Data Extensions.app.See Common Data Extensions.app.
 • ext_container Descrie proprietățile containerului pentru evenimentele înregistrate într-un container.ext_container Describes the properties of the container for events logged within a container. Consultați Common Data Extensions.container.See Common Data Extensions.container.
 • ext_cs Descrie proprietăți ale schemei evenimentului.ext_cs Describes properties related to the schema of the event. Consultați Common Data Extensions.cs.See Common Data Extensions.cs.
 • ext_device Descrie câmpurile asociate dispozitivului.ext_device Describes the device-related fields. Consultați Common Data Extensions.device.See Common Data Extensions.device.
 • ext_os Descrie proprietățile sistemului de operare care ar fi completate de client.ext_os Describes the operating system properties that would be populated by the client. Consultați Extensii de date comune.os.See Common Data Extensions.os.
 • ext_sdk Descrie câmpurile asociate unei biblioteci de platforme necesare pentru un anumit SDK.ext_sdk Describes the fields related to a platform library required for a specific SDK. Consultați Common Data Extensions.sdk.See Common Data Extensions.sdk.
 • ext_user Descrie câmpurile asociate utilizatorului.ext_user Describes the fields related to a user. Consultați Common Data Extensions.user.See Common Data Extensions.user.
 • ext_utc Descrie câmpurile care ar putea fi completate de o bibliotecă de înregistrări în jurnal din Windows.ext_utc Describes the fields that might be populated by a logging library on Windows. Consultați Common Data Extensions.utc.See Common Data Extensions.utc.
 • ext_xbl Descrie câmpurile asociate cu XBOX Live.ext_xbl Describes the fields related to XBOX Live. Consultați Common Data Extensions.xbl.See Common Data Extensions.xbl.
 • flags Reprezintă o colecție de biți care descrie cum ar trebui să fie procesat evenimentul de experiența de utilizator conectat și de canalul de componente de telemetrie.flags Represents a collection of bits that describe how the event should be processed by the Connected User Experience and Telemetry component pipeline. Byte-ul cu ordinea cea mai joasă este persistența evenimentului.The lowest-order byte is the event persistence. Următorul byte este latența evenimentului.The next byte is the event latency.
 • iKey Reprezintă un ID pentru aplicații sau alte grupuri logice de evenimente.iKey Represents an ID for applications or other logical groupings of events.
 • name Reprezintă numele unic calificat pentru eveniment.name Represents the uniquely qualified name for the event.
 • popSample Reprezintă rata de eșantionare efectivă pentru acest eveniment în momentul în care a fost generat de un client.popSample Represents the effective sample rate for this event at the time it was generated by a client.
 • time Reprezintă valorile de dată și oră ale evenimentului în Timp universal (UTC), atunci când evenimentul s-a generat pe client.time Represents the event date time in Coordinated Universal Time (UTC) when the event was generated on the client. Acesta ar trebui să fie în formatul ISO 8601.This should be in ISO 8601 format.
 • ver Reprezintă versiunile majoră și minoră ale extensiei.ver Represents the major and minor version of the extension.

Common Data Extensions.osCommon Data Extensions.os

Descrie unele proprietăți ale sistemului de operare.Describes some properties of the operating system.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • bootId O valoare întreg care reprezintă sesiunea de pornire.bootId An integer value that represents the boot session. Această valoare începe de la 0 la prima pornire după instalarea unui sistem de operare și crește treptat după fiecare repornire.This value starts at 0 on first boot after OS install and increments after every reboot.
 • expId Reprezintă ID-ul de experiment.expId Represents the experiment ID. Standardul pentru asocierea unei versiuni flight, cum ar fi o versiune flight de sistem de operare (versiune prelansată) sau a unui experiment, cum ar fi un experiment UX de site web, cu un eveniment este de a înregistra ID-urile de versiune flight/experiment în Partea A a schemei comune.The standard for associating a flight, such as an OS flight (pre-release build), or an experiment, such as a web site UX experiment, with an event is to record the flight / experiment IDs in Part A of the common schema.
 • locale Reprezintă setările regionale ale sistemului de operare.locale Represents the locale of the operating system.
 • name Reprezintă numele sistemului de operare.name Represents the operating system name.
 • ver Reprezintă versiunile majoră și minoră ale extensiei.ver Represents the major and minor version of the extension.

Common Data Extensions.sdkCommon Data Extensions.sdk

Utilizat de biblioteci specifice platformei pentru a înregistra câmpurile necesare pentru un anumit SDK.Used by platform specific libraries to record fields that are required for a specific SDK.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • epoch Un ID care este incrementat pentru fiecare inițializare de SDK.epoch An ID that is incremented for each SDK initialization.
 • installId Un ID creat în timpul primei inițializări a SDK-ului.installId An ID that's created during the initialization of the SDK for the first time.
 • libVer Versiunea de SDK.libVer The SDK version.
 • seq Un ID care este incrementat pentru fiecare eveniment.seq An ID that is incremented for each event.

Common Data Extensions.userCommon Data Extensions.user

Descrie câmpurile asociate unui utilizator.Describes the fields related to a user.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • authId Acesta este un ID al utilizatorului asociat cu acest eveniment, dedus dintr-un simbol, cum ar fi un tichet din contul Microsoft sau un simbol XBOX.authId This is an ID of the user associated with this event that is deduced from a token such as a Microsoft Account ticket or an XBOX token.
 • locale Limba și regiunea.locale The language and region.
 • localId Reprezintă o identitate de utilizator unică ce este creată local și adăugată de client.localId Represents a unique user identity that is created locally and added by the client. Acesta nu este ID-ul de cont al utilizatorului.This is not the user's account ID.

Common Data Extensions.utcCommon Data Extensions.utc

Descrie proprietățile care ar putea fi completate de o bibliotecă de înregistrări în jurnal din Windows.Describes the properties that could be populated by a logging library on Windows.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • aId Reprezintă ID-ul de activitate ETW.aId Represents the ETW ActivityId. Conectat prin TraceLogging sau direct prin ETW.Logged via TraceLogging or directly via ETW.
 • bSeq Încărcați numărul de secvență de tampon în formatul: identificator tampon:numărul de secvențăbSeq Upload buffer sequence number in the format: buffer identifier:sequence number
 • cat Reprezintă o mască de biți a cuvintelor cheie ETW asociate evenimentului.cat Represents a bitmask of the ETW Keywords associated with the event.
 • cpId ID-ul de compozitor, cum ar fi Referință Desktop, Telefon, Holografic, Hub, Compozitor IoT.cpId The composer ID, such as Reference, Desktop, Phone, Holographic, Hub, IoT Composer.
 • epoch Reprezintă câmpurile de epocă și seqNum care ajută la monitorizarea numărului de evenimente ce au fost declanșate și a numărului de evenimente care au fost încărcate, și permite identificarea datelor pierdute în timpul încărcării evenimentelor și al anulării dedublării lor pe serverul ingress.epoch Represents the epoch and seqNum fields, which help track how many events were fired and how many events were uploaded, and enables identification of data lost during upload and de-duplication of events on the ingress server.
 • flags Reprezintă structura bitmap care capturează diverse semnalizări specifice din Windows.flags Represents the bitmap that captures various Windows specific flags.
 • mon Numerele combinate de secvențe de monitorizare și de evenimente în formatul: secvență de monitorizare:secvență de evenimentemon Combined monitor and event sequence numbers in the format: monitor sequence : event sequence
 • op Reprezintă codul de operator ETW.op Represents the ETW Op Code.
 • raId Reprezintă ID-ul de activitate ETW asociat.raId Represents the ETW Related ActivityId. Conectat prin TraceLogging sau direct prin ETW.Logged via TraceLogging or directly via ETW.
 • seq Reprezintă câmpul de secvență utilizat pentru a urmări ordinea absolută a evenimentelor încărcate.seq Represents the sequence field used to track absolute order of uploaded events. Este un identificator de incrementare pentru fiecare eveniment adăugat în coada de încărcare.It is an incrementing identifier for each event added to the upload queue. Secvența ajută la monitorizarea numărului de evenimente ce au fost declanșate și a numărului de evenimente care au fost încărcate și permite identificarea datelor pierdute în timpul încărcării evenimentelor și al anulării dedublării lor pe serverul ingress.The Sequence helps track how many events were fired and how many events were uploaded and enables identification of data lost during upload and de-duplication of events on the ingress server.
 • stId Reprezintă ID-ul de punct de intrare pentru scenariu.stId Represents the Scenario Entry Point ID. Acesta este un GUID unic pentru fiecare eveniment dintr-un scenariu de diagnosticare.This is a unique GUID for each event in a diagnostic scenario. Acesta era înainte ID-ul de declanșare a scenariului.This used to be Scenario Trigger ID.

Common Data Extensions.xblCommon Data Extensions.xbl

Descrie câmpurile care sunt asociate cu XBOX Live.Describes the fields that are related to XBOX Live.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • claims Toate revendicările suplimentare ale căror nume scurt nu a fost adăugat la această structură.claims Any additional claims whose short claim name hasn't been added to this structure.
 • did ID de dispozitiv XBOXdid XBOX device ID
 • dty Tip de dispozitiv XBOXdty XBOX device type
 • dvr Versiunea sistemului de operare de pe dispozitiv.dvr The version of the operating system on the device.
 • eid Un ID unic care reprezintă entitatea dezvoltatorului.eid A unique ID that represents the developer entity.
 • exp Timpul de expirareexp Expiration time
 • ip Adresa IP a dispozitivului client.ip The IP address of the client device.
 • nbf Not before time („timp nu înainte de”)nbf Not before time
 • pid O listă cu separator virgulă cu PUID-uri listate ca numere base10.pid A comma separated list of PUIDs listed as base10 numbers.
 • sbx Identificator sandbox XBOXsbx XBOX sandbox identifier
 • sid ID-ul instanței de serviciu.sid The service instance ID.
 • sty Tipul de serviciu.sty The service type.
 • tid ID-ul titlului XBOX Live.tid The XBOX Live title ID.
 • tvr Versiunea de titlu XBOX Live.tvr The XBOX Live title version.
 • uts Un câmp de biți cu 2 biți atribuiți fiecărui ID de utilizator listat în xid.uts A bit field, with 2 bits being assigned to each user ID listed in xid. Acest câmp este omis dacă toți utilizatorii sunt conturi de vânzare cu amănuntul.This field is omitted if all users are retail accounts.
 • xid O listă de ID-uri de utilizator XBOX codificate în baza 10.xid A list of base10-encoded XBOX User IDs.

Câmpuri de date comuneCommon data fields

Ms.Device.DeviceInventoryChangeMs.Device.DeviceInventoryChange

Descrie starea de instalare a tuturor componentelor hardware și software disponibile pe un anumit dispozitiv.Describes the installation state for all hardware and software components available on a particular device.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • action Modificarea care a fost invocată pe un obiect de inventar de dispozitiv.action The change that was invoked on a device inventory object.
 • inventoryId ID-ul de dispozitiv utilizat pentru a testa compatibilitateainventoryId Device ID used for Compatibility testing
 • objectInstanceId Identitatea obiectului, care este unică pe dispozitiv.objectInstanceId Object identity which is unique within the device scope.
 • objectType Indică tipul de obiect la care se aplică evenimentul.objectType Indicates the object type that the event applies to.
 • syncId Un șir utilizat pentru a grupa operațiuni de tip StartSync, EndSync, Adăugare și Eliminare care trebuie să fie împreună.syncId A string used to group StartSync, EndSync, Add, and Remove operations that belong together. Acest câmp este unic după perioada de sincronizare și este utilizat pentru dezambiguizare în situațiile în care mai mulți agenți efectuează inventare suprapuse pentru același obiect.This field is unique by Sync period and is used to disambiguate in situations where multiple agents perform overlapping inventories for the same object.

Evenimente de compatibilitateCompatibility events

Microsoft.Windows.Compatibility.Apphelp.SdbFixMicrosoft.Windows.Compatibility.Apphelp.SdbFix

Instrumente de produs pentru a ajuta la depanarea problemelor cu componente de compatibilitate ale inboxului.Product instrumentation for helping debug/troubleshoot issues with inbox compatibility components. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppName Numele aplicației afectate de SDB.AppName Name of the application impacted by SDB.
 • FixID SDB GUID.FixID SDB GUID.
 • Flags Lista de semnalizări aplicate.Flags List of flags applied.
 • ImageName Nume de fișier.ImageName Name of file.

Evenimente de service bazate pe componenteComponent-based Servicing events

CbsServicingProvider.CbsCapabilityEnumerationCbsServicingProvider.CbsCapabilityEnumeration

Acest eveniment raportează rezultatele scanării după conținut Windows opțional în Windows Update, pentru a menține Windows actualizat.This event reports on the results of scanning for optional Windows content on Windows Update to keep Windows up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • architecture Indică faptul că scanarea a fost limitată la arhitectura specificată.architecture Indicates the scan was limited to the specified architecture.
 • capabilityCount Numărul de pachete cu conținut opțional găsite în timpul scanării.capabilityCount The number of optional content packages found during the scan.
 • clientId Numele aplicației care solicită conținutul opțional.clientId The name of the application requesting the optional content.
 • duration Perioada de timp necesară pentru finalizarea scanării.duration The amount of time it took to complete the scan.
 • hrStatus Codul HReturn al scanării.hrStatus The HReturn code of the scan.
 • language Indică faptul că scanarea a fost limitată la limba specificată.language Indicates the scan was limited to the specified language.
 • majorVersion Indică faptul că scanarea a fost limitată la versiunea majoră specificată.majorVersion Indicates the scan was limited to the specified major version.
 • minorVersion Indică faptul că scanarea a fost limitată la versiunea minoră specificată.minorVersion Indicates the scan was limited to the specified minor version.
 • namespace Indică faptul că scanarea a fost limitată la pachetele din spațiul de nume specificat.namespace Indicates the scan was limited to packages in the specified namespace.
 • sourceFilter O mască de biți care indică faptul că scanarea a verificat conținutul opțional disponibil local.sourceFilter A bitmask indicating the scan checked for locally available optional content.
 • stackBuild Numărul de generare al stivei de servicii.stackBuild The build number of the servicing stack.
 • stackMajorVersion Numărul de versiune majoră al stivei de servicii.stackMajorVersion The major version number of the servicing stack.
 • stackMinorVersion Numărul de versiune minoră al stivei de servicii.stackMinorVersion The minor version number of the servicing stack.
 • stackRevision Numărul de revizuire al stivei de servicii.stackRevision The revision number of the servicing stack.

CbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionFinalizeCbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionFinalize

Acest eveniment oferă informații despre rezultatele de instalare sau dezinstalare a conținutul Windows opțional din Windows Update.This event provides information about the results of installing or uninstalling optional Windows content from Windows Update. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • capabilities Numele pachetelor de conținut opțional care au fost instalate.capabilities The names of the optional content packages that were installed.
 • clientId Numele aplicației care solicită conținutul opțional.clientId The name of the application requesting the optional content.
 • currentID ID-ul sesiunii de instalare curente.currentID The ID of the current install session.
 • highestState Cea mai înaltă stare de instalare finală a conținutului opțional.highestState The highest final install state of the optional content.
 • hrLCUReservicingStatus Indică dacă conținutul opțional a fost actualizat la cea mai recentă versiune disponibilă.hrLCUReservicingStatus Indicates whether the optional content was updated to the latest available version.
 • hrStatus Codul HReturn al operațiunii de instalare.hrStatus The HReturn code of the install operation.
 • rebootCount Numărul de reporniri necesare pentru a finaliza instalarea.rebootCount The number of reboots required to complete the install.
 • retryID ID-ul de sesiune care va fi utilizat pentru a reîncerca o operațiune nereușită.retryID The session ID that will be used to retry a failed operation.
 • retryStatus Precizează dacă instalarea va fi reîncercată în cazul unei erori.retryStatus Indicates whether the install will be retried in the event of failure.
 • stackBuild Numărul de generare al stivei de servicii.stackBuild The build number of the servicing stack.
 • stackMajorVersion Numărul de versiune majoră al stivei de servicii.stackMajorVersion The major version number of the servicing stack.
 • stackMinorVersion Numărul de versiune minoră al stivei de servicii.stackMinorVersion The minor version number of the servicing stack.
 • stackRevision Numărul de revizuire al stivei de servicii.stackRevision The revision number of the servicing stack.

CbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionPendedCbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionPended

Acest eveniment oferă informații despre rezultatele instalării de conținut Windows opțional care necesită o repornire pentru a menține Windows la zi.This event provides information about the results of installing optional Windows content that requires a reboot to keep Windows up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • clientId Numele aplicației care solicită conținutul opțional.clientId The name of the application requesting the optional content.
 • pendingDecision Indică cauza repornirii, dacă este cazul.pendingDecision Indicates the cause of reboot, if applicable.

CbsServicingProvider.CbsPackageRemovalCbsServicingProvider.CbsPackageRemoval

Acest eveniment oferă informații despre rezultatele dezinstalării unei actualizări cumulative de securitate Windows, pentru a facilita menținerea Windows la zi.This event provides information about the results of uninstalling a Windows Cumulative Security Update to help keep Windows up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • buildVersion Numărul de generare al actualizării de securitate care este dezinstalată.buildVersion The build number of the security update being uninstalled.
 • clientId Numele aplicației care solicită dezinstalarea.clientId The name of the application requesting the uninstall.
 • currentStateEnd Starea finală a actualizării după operațiune.currentStateEnd The final state of the update after the operation.
 • failureDetails Informații despre cauza unei erori, dacă este cazul.failureDetails Information about the cause of a failure, if applicable.
 • failureSourceEnd Etapa din timpul dezinstalării în cadrul căreia a intervenit eroarea.failureSourceEnd The stage during the uninstall where the failure occurred.
 • hrStatusEnd Codul de ieșire general al operațiunii.hrStatusEnd The overall exit code of the operation.
 • initiatedOffline Precizează dacă dezinstalarea a fost inițiată pentru o imagine Windows montată.initiatedOffline Indicates if the uninstall was initiated for a mounted Windows image.
 • majorVersion Numărul de versiune majoră al actualizării de securitate care este dezinstalată.majorVersion The major version number of the security update being uninstalled.
 • minorVersion Numărul de versiune minoră al actualizării de securitate care este dezinstalată.minorVersion The minor version number of the security update being uninstalled.
 • originalState Starea de pornire a actualizării înainte de operațiune.originalState The starting state of the update before the operation.
 • pendingDecision Indică cauza repornirii, dacă este cazul.pendingDecision Indicates the cause of reboot, if applicable.
 • primitiveExecutionContext Starea din timpul pornirii sistemului după ce a fost finalizată dezinstalarea.primitiveExecutionContext The state during system startup when the uninstall was completed.
 • revisionVersion Numărul de revizuire al actualizării de securitate care este dezinstalată.revisionVersion The revision number of the security update being uninstalled.
 • transactionCanceled Precizează dacă dezinstalarea a fost anulată.transactionCanceled Indicates whether the uninstall was cancelled.

CbsServicingProvider.CbsQualityUpdateInstallCbsServicingProvider.CbsQualityUpdateInstall

Acest eveniment raportează privind rezultatele de performanță și fiabilitate la instalarea conținutului de service din Windows Update pentru menținerea Windows la zi.This event reports on the performance and reliability results of installing Servicing content from Windows Update to keep Windows up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • buildVersion Numărul de versiune generare pentru pachetul de actualizare.buildVersion The build version number of the update package.
 • clientId Numele aplicației care solicită conținutul opțional.clientId The name of the application requesting the optional content.
 • corruptionHistoryFlags O mască de biți cu tipurile de deteriorare depozit de componentă care au produs erori de actualizare pe dispozitiv.corruptionHistoryFlags A bitmask of the types of component store corruption that have caused update failures on the device.
 • corruptionType O enumerare listând tipul de deteriorării de date responsabile pentru eroarea de actualizare curentă.corruptionType An enumeration listing the type of data corruption responsible for the current update failure.
 • currentStateEnd Statul finală a pachetului după terminarea operațiunii.currentStateEnd The final state of the package after the operation has completed.
 • doqTimeSeconds Timpul în secunde petrecut actualizând drivere.doqTimeSeconds The time in seconds spent updating drivers.
 • executeTimeSeconds Numărul de secunde necesare pentru a executa instalarea.executeTimeSeconds The number of seconds required to execute the install.
 • failureDetails Driverul sau programul de instalare care a provocat eșecul actualizării.failureDetails The driver or installer that caused the update to fail.
 • failureSourceEnd O enumerare care indică la ce etapă de actualizare a avut loc o defectare.failureSourceEnd An enumeration indicating at what phase of the update a failure occurred.
 • hrStatusEnd Codul de returnare al operațiunii de instalare.hrStatusEnd The return code of the install operation.
 • initiatedOffline O valoare adevărat sau fals care indică dacă pachetul a fost instalat într-un fișier Windows Imaging Format (WIM) offline.initiatedOffline A true or false value indicating whether the package was installed into an offline Windows Imaging Format (WIM) file.
 • majorVersion Numărul de versiune majoră a pachetului de actualizare.majorVersion The major version number of the update package.
 • minorVersion Numărul de versiune minoră a pachetului de actualizare.minorVersion The minor version number of the update package.
 • originalState Starea de pornire a pachetului.originalState The starting state of the package.
 • overallTimeSeconds Timpul (în secunde) pentru a efectua operațiunea de întreținere generală.overallTimeSeconds The time (in seconds) to perform the overall servicing operation.
 • PartA_PrivTags Etichetele de confidențialitate asociate evenimentului.PartA_PrivTags The privacy tags associated with the event.
 • planTimeSeconds Timpul în secunde necesar pentru a planifica operațiunile de actualizare.planTimeSeconds The time in seconds required to plan the update operations.
 • poqTimeSeconds Timpul în secunde pentru procesarea operațiunilor fișier și registry.poqTimeSeconds The time in seconds processing file and registry operations.
 • postRebootTimeSeconds Timpul (în secunde) pentru a realiza procesarea pornirii pentru actualizare.postRebootTimeSeconds The time (in seconds) to do startup processing for the update.
 • preRebootTimeSeconds Timpul (în secunde) între execuția instalării și repornire.preRebootTimeSeconds The time (in seconds) between execution of the installation and the reboot.
 • primitiveExecutionContext O enumerare care indică la ce fază de închidere sau pornire s-a instalat actualizarea.primitiveExecutionContext An enumeration indicating at what phase of shutdown or startup the update was installed.
 • rebootCount Numărul de reporniri necesar pentru instalarea actualizării.rebootCount The number of reboots required to install the update.
 • rebootTimeSeconds Timpul (în secunde) înainte de începerea procesării pornirii pentru actualizare.rebootTimeSeconds The time (in seconds) before startup processing begins for the update.
 • resolveTimeSeconds Timpul în secunde necesar pentru a rezolva pachetele care fac parte din actualizare.resolveTimeSeconds The time in seconds required to resolve the packages that are part of the update.
 • revisionVersion Numărul de versiune de revizuire al pachetului de actualizare.revisionVersion The revision version number of the update package.
 • rptTimeSeconds Timpul în secunde petrecut executând inserturi program de instalare.rptTimeSeconds The time in seconds spent executing installer plugins.
 • shutdownTimeSeconds Timpul (în secunde) necesar pentru a realiza procesarea închiderii pentru actualizare.shutdownTimeSeconds The time (in seconds) required to do shutdown processing for the update.
 • stackRevision Numărul de revizuire al stivei de servicii.stackRevision The revision number of the servicing stack.
 • stageTimeSeconds Timpul (în secunde) necesar pentru a monta toate fișierele care fac parte din actualizare.stageTimeSeconds The time (in seconds) required to stage all files that are part of the update.

CbsServicingProvider.CbsSelectableUpdateChangeV2CbsServicingProvider.CbsSelectableUpdateChangeV2

Acest eveniment raportează rezultatele pentru activarea sau dezactivarea conținutului Windows opțional, pentru a menține Windows la zi.This event reports the results of enabling or disabling optional Windows Content to keep Windows up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • applicableUpdateState Indică starea maximă aplicabilă a conținutului opțional.applicableUpdateState Indicates the highest applicable state of the optional content.
 • buildVersion Versiunea de compilare a pachetului instalat.buildVersion The build version of the package being installed.
 • clientId Numele aplicației care solicită modificarea conținutului opțional.clientId The name of the application requesting the optional content change.
 • downloadSource Indică dacă s-a obținut un conținut opțional de la Windows Update sau dintr-un fișier accesibil local.downloadSource Indicates if optional content was obtained from Windows Update or a locally accessible file.
 • downloadtimeInSeconds Indică dacă s-a obținut conținut opțional de la Windows Update sau dintr-un fișier accesibil local.downloadtimeInSeconds Indicates if optional content was obtained from Windows Update or a locally accessible file.
 • executionID Un ID unic utilizat pentru a identifica evenimentele asociate cu o singură operațiune de service și neutilizate pentru operațiunile viitoare.executionID A unique ID used to identify events associated with a single servicing operation and not reused for future operations.
 • executionSequence Un contor care urmărește numărul de operațiuni de service încercate pe dispozitiv.executionSequence A counter that tracks the number of servicing operations attempted on the device.
 • firstMergedExecutionSequence Valoarea unui contor executionSequence anterior care este îmbinat cu operațiunea curentă, dacă este cazul.firstMergedExecutionSequence The value of a pervious executionSequence counter that is being merged with the current operation, if applicable.
 • firstMergedID Un ID unic al unei operațiuni de service anterioare care este îmbinat cu această operațiune, dacă este cazul.firstMergedID A unique ID of a pervious servicing operation that is being merged with this operation, if applicable.
 • hrDownloadResult Codul returnat al operațiunii de descărcare.hrDownloadResult The return code of the download operation.
 • hrStatusUpdate Codul returnat al operațiunii de service.hrStatusUpdate The return code of the servicing operation.
 • identityHash Un identificator cu pseudonim (cu hash) pentru pachetul Windows care este instalat sau dezinstalat.identityHash A pseudonymized (hashed) identifier for the Windows Package that is being installed or uninstalled.
 • initiatedOffline Indică dacă operațiunea s-a efectuat cu un fișier imagine Windows offline sau cu o instanță Windows care rulează.initiatedOffline Indicates whether the operation was performed against an offline Windows image file or a running instance of Windows.
 • majorVersion Versiunea majoră a pachetului instalat.majorVersion The major version of the package being installed.
 • minorVersion Versiunea minoră a pachetului instalat.minorVersion The minor version of the package being installed.
 • packageArchitecture Arhitectura pachetului instalat.packageArchitecture The architecture of the package being installed.
 • packageLanguage Limba pachetului instalat.packageLanguage The language of the package being installed.
 • packageName Numele pachetului instalat.packageName The name of the package being installed.
 • rebootRequired Indică dacă este necesară o repornire pentru a finaliza operațiunea.rebootRequired Indicates whether a reboot is required to complete the operation.
 • revisionVersion Numărul de revizuire al pachetului instalat.revisionVersion The revision number of the package being installed.
 • stackBuild Numărul de compilare al fișierului binar stivă de service care efectuează instalarea.stackBuild The build number of the servicing stack binary performing the installation.
 • stackMajorVersion Numărul versiunii majore a fișierului binar stivă de service care efectuează instalarea.stackMajorVersion The major version number of the servicing stack binary performing the installation.
 • stackMinorVersion Numărul versiunii minore a fișierului binar stivă de service care efectuează instalarea.stackMinorVersion The minor version number of the servicing stack binary performing the installation.
 • stackRevision Numărul de revizuire al fișierului binar stivă de service care efectuează instalarea.stackRevision The revision number of the servicing stack binary performing the installation.
 • updateName Numele caracteristicii opționale de sistem de operare Windows care este activată sau dezactivată.updateName The name of the optional Windows Operation System feature being enabled or disabled.
 • updateStartState O valoare care indică starea conținutului opțional înainte să înceapă operațiunea.updateStartState A value indicating the state of the optional content before the operation started.
 • updateTargetState O valoare care indică starea dorită a conținutului opțional.updateTargetState A value indicating the desired state of the optional content.

Extensii de implementareDeployment extensions

DeploymentTelemetry.Deployment_EndDeploymentTelemetry.Deployment_End

Acest eveniment indică faptul că s-a încheiat un API 360 de implementare.This event indicates that a Deployment 360 API has completed. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • ClientId ID-ul de client al utilizatorului API-ului D360.ClientId Client ID of the user utilizing the D360 API.
 • ErrorCode Codul de eroare al acțiunii.ErrorCode Error code of action.
 • FlightId ID-ul specific al versiunii de Windows Insider pe care o primește dispozitivul.FlightId The specific ID of the Windows Insider build the device is getting.
 • Mode Faza de upgrade.Mode Phase in upgrade.
 • RelatedCV Vectorul de corecție (CV) cu orice alte evenimente asociateRelatedCV The correction vector (CV) of any other related events
 • Result Rezultatul final al acțiunii.Result End result of the action.

DeploymentTelemetry.Deployment_InitializeDeploymentTelemetry.Deployment_Initialize

Acest eveniment indică faptul că API-urile 360 de implementare au fost inițializate pentru utilizare.This event indicates that the Deployment 360 APIs have been initialized for use. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • ClientId ID-ul de client al utilizatorului API-ului D360.ClientId Client ID of user utilizing the D360 API.
 • ErrorCode Codul de eroare al acțiunii.ErrorCode Error code of the action.
 • FlightId ID-ul specific al versiunii de Windows Insider pe care o primește dispozitivul.FlightId The specific ID of the Windows Insider build the device is getting.
 • RelatedCV Vectorul de corelare cu orice alte evenimente asociate.RelatedCV The correlation vector of any other related events.
 • Result Rezultatul final al acțiunii.Result End result of the action.

DeploymentTelemetry.Deployment_SetupBoxLaunchDeploymentTelemetry.Deployment_SetupBoxLaunch

Acest eveniment indică faptul că API-urile 360 de implementare au lansat caseta de configurare.This event indicates that the Deployment 360 APIs have launched Setup Box. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • ClientId ID-ul de client al utilizatorului API-ului D360.ClientId The client ID of the user utilizing the D360 API.
 • FlightId ID-ul specific al versiunii de Windows Insider pe care o primește dispozitivul.FlightId The specific ID of the Windows Insider build the device is getting.
 • Quiet Dacă va rula configurarea în modul silențios sau în modul complet.Quiet Whether Setup will run in quiet mode or full mode.
 • RelatedCV Vectorul de corelare cu orice alte evenimente asociate.RelatedCV The correlation vector (CV) of any other related events.
 • SetupMode Faza de configurare curentă.SetupMode The current setup phase.

DeploymentTelemetry.Deployment_SetupBoxResultDeploymentTelemetry.Deployment_SetupBoxResult

Acest eveniment indică faptul că API-urile 360 de implementare au primit o returnare de la caseta de configurare.This event indicates that the Deployment 360 APIs have received a return from Setup Box. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • ClientId ID-ul de client al utilizatorului API-ului D360.ClientId Client ID of the user utilizing the D360 API.
 • ErrorCode Codul de eroare al acțiunii.ErrorCode Error code of the action.
 • FlightId ID-ul specific al versiunii de Windows Insider pe care o primește dispozitivul.FlightId The specific ID of the Windows Insider build the device is getting.
 • Quiet Indică dacă va rula configurarea în modul silențios sau în modul complet.Quiet Indicates whether Setup will run in quiet mode or full mode.
 • RelatedCV Vectorul de corelare cu orice alte evenimente asociate.RelatedCV The correlation vector (CV) of any other related events.
 • SetupMode Faza de configurare curentă.SetupMode The current Setup phase.

DeploymentTelemetry.Deployment_StartDeploymentTelemetry.Deployment_Start

Acest eveniment indică faptul că s-a apelat un API 360 de implementare.This event indicates that a Deployment 360 API has been called. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • ClientId ID-ul de client al utilizatorului API-ului D360.ClientId Client ID of the user utilizing the D360 API.
 • FlightId ID-ul specific al versiunii de Windows Insider pe care o primește dispozitivul.FlightId The specific ID of the Windows Insider build the device is getting.
 • Mode Faza curentă a upgrade-ului.Mode The current phase of the upgrade.
 • RelatedCV Vectorul de corelare cu orice alte evenimente asociate.RelatedCV The correlation vector (CV) of any other related events.

Evenimentele de date de diagnosticareDiagnostic data events

TelClientSynthetic.AuthorizationInfo_RuntimeTransitionTelClientSynthetic.AuthorizationInfo_RuntimeTransition

Acest eveniment este declanșat de UTC la tranzițiile de stare, pentru a semnala ce date ne este permis să colectăm.This event is fired by UTC at state transitions to signal what data we are allowed to collect. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat, securizat și funcționând corespunzător.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CanAddMsaToMsTelemetry Adevărat dacă putem adăuga MSA PUID și CID la telemetrie. În caz contrar, fals.CanAddMsaToMsTelemetry True if we can add MSA PUID and CID to telemetry, false otherwise.
 • CanCollectAnyTelemetry Adevărat dacă ne este permis să colectăm telemetrie de parteneri. În caz contrar, este fals.CanCollectAnyTelemetry True if we are allowed to collect partner telemetry, false otherwise.
 • CanCollectCoreTelemetry Adevărat dacă putem să colectăm telemetrie NUCLEU/de bază. În caz contrar, este fals.CanCollectCoreTelemetry True if we can collect CORE/Basic telemetry, false otherwise.
 • CanCollectHeartbeats Adevărat dacă putem să colectăm telemetrie de mesaje repetate. În caz contrar, este fals.CanCollectHeartbeats True if we can collect heartbeat telemetry, false otherwise.
 • CanCollectOsTelemetry Adevărat dacă putem să colectăm telemetrie de date de diagnostic. În caz contrar, este fals.CanCollectOsTelemetry True if we can collect diagnostic data telemetry, false otherwise.
 • CanCollectWindowsAnalyticsEvents Adevărat dacă putem să colectăm date Windows Analytics. În caz contrar, este fals.CanCollectWindowsAnalyticsEvents True if we can collect Windows Analytics data, false otherwise.
 • CanPerformDiagnosticEscalations Adevărat dacă putem să efectuăm colectarea escaladării de diagnostic. În caz contrar, este fals.CanPerformDiagnosticEscalations True if we can perform diagnostic escalation collection, false otherwise.
 • CanPerformTraceEscalations Adevărat dacă putem să efectuăm colectarea escaladării urmăririi. În caz contrar, este fals.CanPerformTraceEscalations True if we can perform trace escalation collection, false otherwise.
 • CanReportScenarios Adevărat dacă putem raporta finalizările scenariului. În caz contrar, este fals.CanReportScenarios True if we can report scenario completions, false otherwise.
 • PreviousPermissions Masca de biți a stării de telemetrie anterioare.PreviousPermissions Bitmask of previous telemetry state.
 • TransitionFromEverythingOff Adevărat dacă trecem de la întreaga telemetrie care este dezactivată. În caz contrar, este fals.TransitionFromEverythingOff True if we are transitioning from all telemetry being disabled, false otherwise.

TelClientSynthetic.AuthorizationInfo_StartupTelClientSynthetic.AuthorizationInfo_Startup

Acest eveniment este declanșat de UTC la pornire, pentru a semnala ce date ne este permis să colectăm.This event is fired by UTC at startup to signal what data we are allowed to collect. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat, securizat și funcționând corespunzător.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CanAddMsaToMsTelemetry Adevărat dacă putem adăuga MSA PUID și CID la telemetrie. În caz contrar, fals.CanAddMsaToMsTelemetry True if we can add MSA PUID and CID to telemetry, false otherwise.
 • CanCollectAnyTelemetry Adevărat dacă ne este permis să colectăm telemetrie de parteneri. În caz contrar, este fals.CanCollectAnyTelemetry True if we are allowed to collect partner telemetry, false otherwise.
 • CanCollectCoreTelemetry Adevărat dacă putem să colectăm telemetrie NUCLEU/de bază. În caz contrar, este fals.CanCollectCoreTelemetry True if we can collect CORE/Basic telemetry, false otherwise.
 • CanCollectHeartbeats Adevărat dacă putem să colectăm telemetrie de mesaje repetate. În caz contrar, este fals.CanCollectHeartbeats True if we can collect heartbeat telemetry, false otherwise.
 • CanCollectOsTelemetry Adevărat dacă putem să colectăm telemetrie de date de diagnostic. În caz contrar, este fals.CanCollectOsTelemetry True if we can collect diagnostic data telemetry, false otherwise.
 • CanCollectWindowsAnalyticsEvents Adevărat dacă putem să colectăm date Windows Analytics. În caz contrar, este fals.CanCollectWindowsAnalyticsEvents True if we can collect Windows Analytics data, false otherwise.
 • CanPerformDiagnosticEscalations Adevărat dacă putem să efectuăm colectarea escaladării de diagnostic. În caz contrar, este fals.CanPerformDiagnosticEscalations True if we can perform diagnostic escalation collection, false otherwise.
 • CanPerformTraceEscalations Adevărat dacă putem să efectuăm colectarea escaladării urmăririi. În caz contrar, este fals.CanPerformTraceEscalations True if we can perform trace escalation collection, false otherwise.
 • CanReportScenarios Adevărat dacă putem raporta finalizările scenariului. În caz contrar, este fals.CanReportScenarios True if we can report scenario completions, false otherwise.
 • PreviousPermissions Masca de biți a stării de telemetrie anterioare.PreviousPermissions Bitmask of previous telemetry state.
 • TransitionFromEverythingOff Adevărat dacă trecem de la întreaga telemetrie care este dezactivată. În caz contrar, este fals.TransitionFromEverythingOff True if we are transitioning from all telemetry being disabled, false otherwise.

TelClientSynthetic.ConnectivityHeartbeat_0TelClientSynthetic.ConnectivityHeartbeat_0

Acest eveniment trimite date despre starea de conectivitate a componentei Experiență de utilizator conectată și telemetrie care încarcă evenimentele de telemetrie.This event sends data about the connectivity status of the Connected User Experience and Telemetry component that uploads telemetry events. Dacă este disponibilă o rețea gratuită nerestricționată (cum ar fi o rețea Wi-Fi), acest eveniment actualizează ultima oră de încărcare reușită.If an unrestricted free network (such as Wi-Fi) is available, this event updates the last successful upload time. În caz contrar, verifică dacă a fost lansat un eveniment de mesaj repetat de conectivitate în ultimele 24 de ore și, dacă nu a fost, trimite un eveniment.Otherwise, it checks whether a Connectivity Heartbeat event was fired in the past 24 hours, and if not, it sends an event. De asemenea, un eveniment mesaj repetat de conectivitate se trimite atunci când un dispozitiv iese dintr-o rețea cu plată și intră într-o rețea gratuită.A Connectivity Heartbeat event is also sent when a device recovers from costed network to free network.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CensusExitCode Ultimul cod de ieșire pentru activitatea Census.CensusExitCode Last exit code of the Census task.
 • CensusStartTime Timpul ultimei rulări a Census.CensusStartTime Time of last Census run.
 • CensusTaskEnabled Adevărat dacă este activat Census. În caz contrar, este fals.CensusTaskEnabled True if Census is enabled, false otherwise.
 • LastFreeNetworkLossTime FILETIME la care a avut loc ultima pierdere de rețea gratuită.LastFreeNetworkLossTime The FILETIME at which the last free network loss occurred.
 • NetworkState Starea rețelei dispozitivului.NetworkState The network state of the device.
 • NoNetworkTimeSec Numărul total de secunde fără rețea în timpul acestei perioade cu mesaj repetat.NoNetworkTimeSec The total number of seconds without network during this heartbeat period.
 • RestrictedNetworkTimeSec Numărul total de secunde într-o rețea restricționată în timpul acestei perioade cu mesaj repetat.RestrictedNetworkTimeSec The total number of seconds with restricted network during this heartbeat period.

TelClientSynthetic.ConnectivityHeartBeat_0TelClientSynthetic.ConnectivityHeartBeat_0

Acest eveniment trimite date despre starea de conectivitate a componentei Experiență de utilizator conectată și telemetrie care încarcă evenimentele de telemetrie.This event sends data about the connectivity status of the Connected User Experience and Telemetry component that uploads telemetry events. Dacă este disponibilă o rețea gratuită nerestricționată (cum ar fi o rețea Wi-Fi), acest eveniment actualizează ultima oră de încărcare reușită.If an unrestricted free network (such as Wi-Fi) is available, this event updates the last successful upload time. În caz contrar, verifică dacă a fost lansat un eveniment de mesaj repetat de conectivitate în ultimele 24 de ore și, dacă nu a fost, trimite un eveniment.Otherwise, it checks whether a Connectivity Heartbeat event was fired in the past 24 hours, and if not, it sends an event. De asemenea, un eveniment mesaj repetat de conectivitate se trimite atunci când un dispozitiv iese dintr-o rețea cu plată și intră într-o rețea gratuită.A Connectivity Heartbeat event is also sent when a device recovers from costed network to free network. Acest eveniment este declanșat de UTC în timpul intervalelor fără rețea, ca un semnal repetat, pentru a menține Windows securizat și actualizat.This event is fired by UTC during periods of no network as a heartbeat signal, to keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CensusExitCode Ultimul cod de ieșire pentru activitatea Census.CensusExitCode Last exit code of the Census task.
 • CensusStartTime Timpul ultimei rulări a Census.CensusStartTime Time of last Census run.
 • CensusTaskEnabled Adevărat dacă este activat Census. În caz contrar, este fals.CensusTaskEnabled True if Census is enabled, false otherwise.
 • LastFreeNetworkLossTime FILETIME la care a avut loc ultima pierdere de rețea gratuită.LastFreeNetworkLossTime The FILETIME at which the last free network loss occurred.
 • NetworkState Starea rețelei dispozitivului.NetworkState The network state of the device.
 • NoNetworkTimeSec Numărul total de secunde fără rețea în timpul acestei perioade cu mesaj repetat.NoNetworkTimeSec The total number of seconds without network during this heartbeat period.
 • RestrictedNetworkTimeSec Numărul total de secunde într-o rețea restricționată în timpul acestei perioade cu mesaj repetat.RestrictedNetworkTimeSec The total number of seconds with restricted network during this heartbeat period.

TelClientSynthetic.HeartBeat_5TelClientSynthetic.HeartBeat_5

Acest eveniment trimite date despre starea și calitatea datelor de diagnosticare de pe dispozitivul dat, pentru a păstra Windows la zi.This event sends data about the health and quality of the diagnostic data from the given device, to help keep Windows up to date. De asemenea, permite ca analiza de date să determine cât sunt „de încredere” datele de pe un anumit dispozitiv.It also enables data analysts to determine how 'trusted' the data is from a given device.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AgentConnectionErrorsCount Numărul de erori de neexpirare asociate canalului de gazdă/agent.AgentConnectionErrorsCount Number of non-timeout errors associated with the host/agent channel.
 • CensusExitCode Ultimul cod de ieșire al activității Census.CensusExitCode The last exit code of the Census task.
 • CensusStartTime Ora ultimei rulări a Census.CensusStartTime Time of last Census run.
 • CensusTaskEnabled Adevărat dacă este activat Census. În caz contrar, este fals.CensusTaskEnabled True if Census is enabled, false otherwise.
 • CompressedBytesUploaded Numărul de byți comprimați încărcați.CompressedBytesUploaded Number of compressed bytes uploaded.
 • ConsumerDroppedCount Numărul de evenimente abandonate la stratul de consumator al clientului de telemetrie.ConsumerDroppedCount Number of events dropped at consumer layer of telemetry client.
 • CriticalDataDbDroppedCount Numărul de evenimente eșantionate de date esențiale abandonate la nivelul bazei de date.CriticalDataDbDroppedCount Number of critical data sampled events dropped at the database layer.
 • CriticalDataThrottleDroppedCount Numărul de evenimente eșantionate de date critice care au fost abandonate din cauza limitărilor.CriticalDataThrottleDroppedCount The number of critical data sampled events that were dropped because of throttling.
 • CriticalOverflowEntersCounter De câte ori a fost introdus modul de depășire critic în baza de date de evenimente.CriticalOverflowEntersCounter Number of times critical overflow mode was entered in event DB.
 • DbCriticalDroppedCount Numărul total de evenimente critice abandonate în baza de date de eveniment.DbCriticalDroppedCount Total number of dropped critical events in event DB.
 • DbDroppedCount Numărul de evenimente abandonate din cauza faptului că este plină baza de date.DbDroppedCount Number of events dropped due to DB fullness.
 • DbDroppedFailureCount Numărul de evenimente abandonate din cauza erorilor bazei de date.DbDroppedFailureCount Number of events dropped due to DB failures.
 • DbDroppedFullCount Numărul de evenimente abandonate din cauza faptului că este plină baza de date.DbDroppedFullCount Number of events dropped due to DB fullness.
 • DecodingDroppedCount Numărul de evenimente abandonate din cauza erorilor de decodare.DecodingDroppedCount Number of events dropped due to decoding failures.
 • EnteringCriticalOverflowDroppedCounter Numărul de evenimente abandonate deoarece s-a inițiat modul de depășire esențială.EnteringCriticalOverflowDroppedCounter Number of events dropped due to critical overflow mode being initiated.
 • EtwDroppedBufferCount Numărul de tampoane omise în sesiunea UTC ETW.EtwDroppedBufferCount Number of buffers dropped in the UTC ETW session.
 • EtwDroppedCount Numărul de evenimente abandonate la stratul ETW al clientului de telemetrie.EtwDroppedCount Number of events dropped at ETW layer of telemetry client.
 • EventsPersistedCount Numărul de evenimente care au atins faza PersistEvent.EventsPersistedCount Number of events that reached the PersistEvent stage.
 • EventStoreLifetimeResetCounter De câte ori a fost resetată baza de date de evenimente pe durata UTC.EventStoreLifetimeResetCounter Number of times event DB was reset for the lifetime of UTC.
 • EventStoreResetCounter De câte ori a fost resetată baza de date de evenimente.EventStoreResetCounter Number of times event DB was reset.
 • EventStoreResetSizeSum Dimensiunea totală a bazei de date de evenimente din toate rapoartele de resetare din această instanță.EventStoreResetSizeSum Total size of event DB across all resets reports in this instance.
 • EventSubStoreResetCounter De câte ori a fost resetată baza de date de evenimente.EventSubStoreResetCounter Number of times event DB was reset.
 • EventSubStoreResetSizeSum Dimensiunea totală a bazei de date de evenimente din toate rapoartele de resetare din această instanță.EventSubStoreResetSizeSum Total size of event DB across all resets reports in this instance.
 • EventsUploaded Numărul de evenimente încărcate.EventsUploaded Number of events uploaded.
 • Semnalizări Semnalizări ce indică starea dispozitivului, cum ar fi starea rețelei, starea bateriei și starea de optare.Flags Flags indicating device state such as network state, battery state, and opt-in state.
 • FullTriggerBufferDroppedCount Numărul de evenimente care au fost abandonate deoarece tamponul de declanșator a fost plin.FullTriggerBufferDroppedCount Number of events dropped due to trigger buffer being full.
 • HeartBeatSequenceNumber Numărul de secvență al acestui mesaj repetat.HeartBeatSequenceNumber The sequence number of this heartbeat.
 • InvalidHttpCodeCount Numărul de coduri HTTP nevalide primite de la contactarea Vortexului.InvalidHttpCodeCount Number of invalid HTTP codes received from contacting Vortex.
 • LastAgentConnectionError Ultima eroare de neexpirare întâmpinată în canalul de gazdă/agent.LastAgentConnectionError Last non-timeout error encountered in the host/agent channel.
 • LastEventSizeOffender Numele ultimului eveniment ce a depășit dimensiunea de eveniment maximă.LastEventSizeOffender Event name of last event which exceeded max event size.
 • LastInvalidHttpCode Ultimul cod HTTP nevalid primit de la Vortex.LastInvalidHttpCode Last invalid HTTP code received from Vortex.
 • MaxActiveAgentConnectionCount Numărul maxim de agenți activi din intervalul de timp al acestor mesaje repetate.MaxActiveAgentConnectionCount The maximum number of active agents during this heartbeat timeframe.
 • MaxInUseScenarioCounter Numărul maxim soft de scenarii încărcate de UTC.MaxInUseScenarioCounter Soft maximum number of scenarios loaded by UTC.
 • PreviousHeartBeatTime Ora ultimului eveniment mesaj repetat (permite înlănțuirea evenimentelor).PreviousHeartBeatTime Time of last heartbeat event (allows chaining of events).
 • SettingsHttpAttempts Numărul de încercări de a contacta serviciul OneSettings.SettingsHttpAttempts Number of attempts to contact OneSettings service.
 • SettingsHttpFailures Numărul de erori la contactarea serviciului OneSettings.SettingsHttpFailures The number of failures from contacting the OneSettings service.
 • ThrottledDroppedCount Numărul de evenimente abandonate din cauza limitărilor unor furnizori „generatori de zgomot”.ThrottledDroppedCount Number of events dropped due to throttling of noisy providers.
 • UploaderDroppedCount Numărul de evenimente abandonate la stratul de încărcător al clientului de telemetrie.UploaderDroppedCount Number of events dropped at the uploader layer of telemetry client.
 • VortexFailuresTimeout Numărul de erori de expirare primite de la Vortex.VortexFailuresTimeout The number of timeout failures received from Vortex.
 • VortexHttpAttempts Numărul de încercări de a contacta Vortex.VortexHttpAttempts Number of attempts to contact Vortex.
 • VortexHttpFailures4xx Numărul de coduri de eroare 400-499 primite de la Vortex.VortexHttpFailures4xx Number of 400-499 error codes received from Vortex.
 • VortexHttpFailures5xx Numărul de coduri de eroare 500-599 primite de la Vortex.VortexHttpFailures5xx Number of 500-599 error codes received from Vortex.
 • VortexHttpResponseFailures Numărul de răspunsuri Vortex care nu sunt 2XX sau 400.VortexHttpResponseFailures Number of Vortex responses that are not 2XX or 400.
 • VortexHttpResponsesWithDroppedEvents Numărul de răspunsuri Vortex care conțin cel puțin 1 eveniment abandonat.VortexHttpResponsesWithDroppedEvents Number of Vortex responses containing at least 1 dropped event.

TelClientSynthetic.HeartBeat_Aria_5TelClientSynthetic.HeartBeat_Aria_5

Acest eveniment este mesajul repetat ARIA de client de telemetrie.This event is the telemetry client ARIA heartbeat.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CompressedBytesUploaded Numărul de byți comprimați încărcați.CompressedBytesUploaded Number of compressed bytes uploaded.
 • CriticalDataDbDroppedCount Numărul de evenimente eșantionate de date critice abandonate în stratul bazei de date.CriticalDataDbDroppedCount Number of critical data sampled events dropped at the database layer.
 • CriticalOverflowEntersCounter De câte ori a fost introdus modul de depășire critic în baza de date de evenimente.CriticalOverflowEntersCounter Number of times critical overflow mode was entered in event database.
 • DbCriticalDroppedCount Numărul total de evenimente critice abandonate în baza de date de eveniment.DbCriticalDroppedCount Total number of dropped critical events in event database.
 • DbDroppedCount Numărul de evenimente abandonate la stratul bazei de date.DbDroppedCount Number of events dropped at the database layer.
 • DbDroppedFailureCount Numărul de evenimente abandonate din cauza erorilor bazei de date.DbDroppedFailureCount Number of events dropped due to database failures.
 • DbDroppedFullCount Numărul de evenimente abandonate din cauza faptului că baza de date este plină.DbDroppedFullCount Number of events dropped due to database being full.
 • EnteringCriticalOverflowDroppedCounter Numărul de evenimente abandonate deoarece s-a inițiat un mod de depășire critic.EnteringCriticalOverflowDroppedCounter Number of events dropped due to critical overflow mode being initiated.
 • EventsPersistedCount Numărul de evenimente care au atins faza PersistEvent.EventsPersistedCount Number of events that reached the PersistEvent stage.
 • EventSubStoreResetCounter De câte ori s-a resetat baza de date a evenimentului.EventSubStoreResetCounter Number of times event database was reset.
 • EventSubStoreResetSizeSum Dimensiunea totală a bazei de date a evenimentului în toate rapoartele de resetare din această instanță.EventSubStoreResetSizeSum Total size of event database across all resets reports in this instance.
 • EventsUploaded Numărul de evenimente încărcate.EventsUploaded Number of events uploaded.
 • HeartBeatSequenceNumber Numărul de secvență al acestui mesaj repetat.HeartBeatSequenceNumber The sequence number of this heartbeat.
 • InvalidHttpCodeCount Numărul de coduri HTTP nevalide primite de la contactarea Vortexului.InvalidHttpCodeCount Number of invalid HTTP codes received from contacting Vortex.
 • LastEventSizeOffender Numele ultimului eveniment ce a depășit dimensiunea de eveniment maximă.LastEventSizeOffender Event name of last event which exceeded max event size.
 • LastInvalidHttpCode Ultimul cod HTTP nevalid primit de la Vortex.LastInvalidHttpCode Last invalid HTTP code received from Vortex.
 • PreviousHeartBeatTime FILETIME al declanșării anterioare a unui mesaj repetat.PreviousHeartBeatTime The FILETIME of the previous heartbeat fire.
 • SettingsHttpAttempts Numărul de încercări de a contacta serviciul OneSettings.SettingsHttpAttempts Number of attempts to contact OneSettings service.
 • SettingsHttpFailures Numărul de erori de la contactarea serviciului OneSettings.SettingsHttpFailures Number of failures from contacting OneSettings service.
 • UploaderDroppedCount Numărul de evenimente abandonate la stratul de încărcător al clientului de telemetrie.UploaderDroppedCount Number of events dropped at the uploader layer of telemetry client.
 • VortexFailuresTimeout Numărul de erori de expirare primite de la Vortex.VortexFailuresTimeout Number of time out failures received from Vortex.
 • VortexHttpAttempts Numărul de încercări de a contacta Vortex.VortexHttpAttempts Number of attempts to contact Vortex.
 • VortexHttpFailures4xx Numărul de coduri de eroare 400-499 primite de la Vortex.VortexHttpFailures4xx Number of 400-499 error codes received from Vortex.
 • VortexHttpFailures5xx Numărul de coduri de eroare 500-599 primite de la Vortex.VortexHttpFailures5xx Number of 500-599 error codes received from Vortex.
 • VortexHttpResponseFailures Numărul de răspunsuri Vortex care nu sunt 2XX sau 400.VortexHttpResponseFailures Number of Vortex responses that are not 2XX or 400.
 • VortexHttpResponsesWithDroppedEvents Numărul de răspunsuri Vortex care conțin cel puțin 1 eveniment abandonat.VortexHttpResponsesWithDroppedEvents Number of Vortex responses containing at least 1 dropped event.

Direcționare către evenimentele de actualizareDirect to update events

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCheckApplicabilityMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCheckApplicability

Acest eveniment indică faptul că apelul CheckApplicability pentru coordonator a reușit.This event indicates that the Coordinator CheckApplicability call succeeded. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • ApplicabilityResult Rezultatul funcției CheckApplicability.ApplicabilityResult Result of CheckApplicability function.
 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID-ul de client care rulează.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Versiunea de coordonator a DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCheckApplicabilityGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCheckApplicabilityGenericFailure

Acest eveniment indică faptul că am primit o eroare neașteptată în apelul CheckApplicability pentru coordonatorii Direct to Update (DTU).This event indicatse that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Coordinators CheckApplicability call. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID ID of the campaign being run.
 • ClientId ID-ul clientului care primește actualizarea.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Versiunea de Direct to Update a coordonatorului.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • hResult Valoarea HRESULT a erorii.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCleanupGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCleanupGenericFailure

Acest eveniment indică faptul că am primit o eroare neașteptată în apelul de curățare pentru coordonatorii Direct to Update (DTU).This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Coordinator Cleanup call. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID-ul de client care rulează.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Versiunea de coordonator a DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • hResult Valoarea HRESULT a erorii.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCleanupSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCleanupSuccess

Acest eveniment indică faptul că apelul de curățare a coordonatorului a reușit.This event indicates that the Coordinator Cleanup call succeeded. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID-ul de client care rulează.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Versiunea de coordonator a DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCommitGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCommitGenericFailure

Acest eveniment indică faptul că am primit o eroare neașteptată în apelul de comitere pentru coordonatorii Direct to Update (DTU).This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Coordinator Commit call. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID-ul de client care rulează.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Versiunea de coordonator a DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • hResult Valoarea HRESULT a erorii.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCommitSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorCommitSuccess

Acest eveniment indică faptul că apelul de comitere a coordonatorului a reușit.This event indicates that the Coordinator Commit call succeeded. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID-ul de client care rulează.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Versiunea de coordonator a DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorDownloadGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorDownloadGenericFailure

Acest eveniment indică faptul că am primit o eroare neașteptată în apelul de descărcare pentru coordonatorii Direct to Update (DTU).This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Coordinator Download call. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID-ul de client care rulează.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Versiunea de coordonator a DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • hResult Valoarea HRESULT a erorii.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorDownloadIgnoredFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorDownloadIgnoredFailure

Acest eveniment indică faptul că am primit o eroare neașteptată în apelul de descărcare a coordonatorului Direct to Update (DTU), care va fi ignorată.This event indicates that we have received an error in the Direct to Update (DTU) Coordinator Download call that will be ignored. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID-ul de client care rulează.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Versiunea de coordonator a DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • hResult Valoarea HRESULT a erorii.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorDownloadSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorDownloadSuccess

Acest eveniment indică faptul că apelul de descărcare a coordonatorului a reușit.This event indicates that the Coordinator Download call succeeded. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID-ul de client care rulează.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Versiunea de coordonator a DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorHandleShutdownGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorHandleShutdownGenericFailure

Acest eveniment indică faptul că am primit o eroare neașteptată în apelul HandleShutdown pentru coordonatorul Direct to Update (DTU).This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Coordinator HandleShutdown call. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID-ul de client care rulează.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Versiunea de coordonare a DTU.CoordinatorVersion Coordinate version of DTU.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • hResult Valoarea HRESULT a erorii.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorHandleShutdownSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorHandleShutdownSuccess

Acest eveniment indică faptul că apelul HandleShutdown pentru coordonator a reușit.This event indicates that the Coordinator HandleShutdown call succeeded. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID-ul de client care rulează.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Versiunea de coordonator a DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorInitializeGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorInitializeGenericFailure

Acest eveniment indică faptul că am primit o eroare neașteptată în apelul de inițializare pentru coordonatorii Direct to Update (DTU).This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Coordinator Initialize call. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID-ul de client care rulează.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Versiunea de coordonator a DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • hResult Valoarea HRESULT a erorii.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorInitializeSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorInitializeSuccess

Acest eveniment indică faptul că apelul de inițializare a coordonatorului a reușit.This event indicates that the Coordinator Initialize call succeeded. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID-ul de client care rulează.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Versiunea de coordonator a DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorInstallGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorInstallGenericFailure

Acest eveniment indică faptul că am primit o eroare neașteptată în apelul de instalare pentru coordonatorii Direct to Update (DTU).This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Coordinator Install call. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID-ul de client care rulează.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Versiunea de coordonator a DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • hResult Valoarea HRESULT a erorii.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorInstallIgnoredFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorInstallIgnoredFailure

Acest eveniment indică faptul că am primit o eroare neașteptată în apelul de instalare a coordonatorului Direct to Update (DTU), care va fi ignorată.This event indicates that we have received an error in the Direct to Update (DTU) Coordinator Install call that will be ignored. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID-ul de client care rulează.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Versiunea de coordonator a DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • hResult Valoarea HRESULT a erorii.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorInstallSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorInstallSuccess

Acest eveniment indică faptul că apelul de instalare a coordonatorului a reușit.This event indicates that the Coordinator Install call succeeded. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID-ul de client care rulează.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Versiunea de coordonator a DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorProgressCallBackMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorProgressCallBack

Acest eveniment indică faptul că a fost solicitată apelarea inversă de progres a coordonatorului.This event indicates that the Coordinator's progress callback has been called. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID-ul de client care rulează.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Versiunea de coordonator a DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • DeployPhase Faza de implementare curentă.DeployPhase Current Deploy Phase.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorSetCommitReadyGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorSetCommitReadyGenericFailure

Acest eveniment indică faptul că am primit o eroare neașteptată în apelul SetCommitReady pentru coordonatorul Direct to Update (DTU).This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Coordinator SetCommitReady call.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID-ul de client care rulează.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Versiunea de coordonator a DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • hResult Valoarea HRESULT a erorii.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorSetCommitReadySuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorSetCommitReadySuccess

Acest eveniment indică faptul că apelul SetCommitReady pentru coordonator a reușit.This event indicates that the Coordinator SetCommitReady call succeeded. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie de actualizare care rulează.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientId ID-ul clientului care primește actualizarea.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Versiunea de Direct to Update a coordonatorului.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorWaitForRebootUiGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorWaitForRebootUiGenericFailure

Acest eveniment indică faptul că am primit o eroare neașteptată în apelul WaitForRebootUi pentru coordonatorul Direct to Update (DTU).This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Coordinator WaitForRebootUi call.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientID ID-ul de client care rulează.ClientID Client ID being run.
 • CoordinatorVersion Versiunea de coordonator a DTU.CoordinatorVersion Coordinator version of DTU.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • hResult Valoarea HRESULT a erorii.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorWaitForRebootUiNotShownMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorWaitForRebootUiNotShown

Acest eveniment indică faptul că apelul WaitForRebootUi pentru coordonator a reușit.This event indicates that the Coordinator WaitForRebootUi call succeeded. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID Campaign ID being run.
 • ClientId ID-ul clientului care primește actualizarea.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Versiunea de Direct to Update a coordonatorului.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • hResult Valoarea HRESULT a erorii.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorWaitForRebootUiSelectionMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorWaitForRebootUiSelection

Acest eveniment indică faptul că utilizatorul a selectat o opțiune în interfața de utilizator de repornire.This event indicates that the user selected an option on the Reboot UI. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie de actualizare care rulează.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientId ID-ul clientului care primește actualizarea.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Versiunea de Direct to Update a coordonatorului.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • rebootUiSelection Selecție în interfața de utilizator de repornire.rebootUiSelection Selection on the Reboot UI.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorWaitForRebootUiSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUCoordinatorWaitForRebootUiSuccess

Acest eveniment indică faptul că apelul WaitForRebootUi pentru coordonator a reușit.This event indicates that the Coordinator WaitForRebootUi call succeeded. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie de actualizare care rulează.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientId ID-ul clientului care primește actualizarea.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Versiunea de Direct to Update a coordonatorului.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckApplicabilityGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckApplicabilityGenericFailure

Acest eveniment indică faptul că am primit o eroare neașteptată în apelul CheckApplicability de handler Direct to Update (DTU).This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Handler CheckApplicability call. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care ruleazăCampaignID Campaign ID being run
 • ClientID ID-ul de client care ruleazăClientID Client ID being run
 • CoordinatorVersion Versiunea de coordonator a DTUCoordinatorVersion Coordinator version of DTU
 • CV Vector de corelareCV Correlation vector
 • CV_new Vector de corelare nouCV_new New correlation vector
 • hResult Valoarea HRESULT a eroriihResult HRESULT of the failure

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckApplicabilityInternalGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckApplicabilityInternalGenericFailure

Acest eveniment indică faptul că am primit o eroare neașteptată în apelul CheckApplicabilityInternal de handler Direct to Update (DTU).This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Handler CheckApplicabilityInternal call. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID ID of the campaign being run.
 • ClientId ID-ul clientului care primește actualizarea.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Versiunea de Direct to Update a coordonatorului.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • hResult Valoarea HRESULT a erorii.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckApplicabilityInternalSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckApplicabilityInternalSuccess

Acest eveniment indică faptul că apelul CheckApplicabilityInternal de handler a reușit.This event indicates that the Handler CheckApplicabilityInternal call succeeded. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • ApplicabilityResult Rezultatul verificării aplicabilității.ApplicabilityResult The result of the applicability check.
 • CampaignID ID-ul de campanie de actualizare care rulează.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientId ID-ul clientului care primește actualizarea.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Versiunea de Direct to Update a coordonatorului.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckApplicabilitySuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckApplicabilitySuccess

Acest eveniment indică faptul că apelul CheckApplicability de handler a reușit.This event indicates that the Handler CheckApplicability call succeeded. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • ApplicabilityResult Codul de rezultat care indică dacă actualizarea este aplicabilă.ApplicabilityResult The result code indicating whether the update is applicable.
 • CampaignID ID-ul de campanie de actualizare care rulează.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientId ID-ul clientului care primește actualizarea.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Versiunea de Direct to Update a coordonatorului.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • CV_new Vector de corelare nou.CV_new New correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckIfCoordinatorMinApplicableVersionGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckIfCoordinatorMinApplicableVersionGenericFailure

Acest eveniment indică faptul că am primit o eroare neașteptată în apelul CheckIfCoordinatorMinApplicableVersion de handler Direct to Update (DTU).This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Handler CheckIfCoordinatorMinApplicableVersion call. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care ruleazăCampaignID Campaign ID being run
 • ClientID ID-ul de client care ruleazăClientID Client ID being run
 • CoordinatorVersion Versiunea de coordonator a DTUCoordinatorVersion Coordinator version of DTU
 • CV Vector de corelareCV Correlation vector
 • hResult Valoarea HRESULT a eroriihResult HRESULT of the failure

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckIfCoordinatorMinApplicableVersionSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckIfCoordinatorMinApplicableVersionSuccess

Acest eveniment indică faptul că apelul CheckIfCoordinatorMinApplicableVersion de handler a reușit.This event indicates that the Handler CheckIfCoordinatorMinApplicableVersion call succeeded. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie de actualizare care rulează.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • CheckIfCoordinatorMinApplicableVersionResult Rezultatul funcției CheckIfCoordinatorMinApplicableVersion.CheckIfCoordinatorMinApplicableVersionResult Result of CheckIfCoordinatorMinApplicableVersion function.
 • ClientId ID-ul clientului care primește actualizarea.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Versiunea de Direct to Update a coordonatorului.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCommitGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCommitGenericFailure

Acest eveniment indică faptul că am primit o eroare neașteptată în apelul de comitere pentru handlerul Direct to Update (DTU).This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Handler Commit call. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie de actualizare care rulează.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientId ID-ul clientului care primește actualizarea.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Versiunea de Direct to Update a coordonatorului.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • CV_new Vector de corelare nou.CV_new New correlation vector.
 • hResult Valoarea HRESULT a erorii.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCommitSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCommitSuccess

Acest eveniment indică faptul că apelul de comitere a handlerului a reușit.This event indicates that the Handler Commit call succeeded. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie de actualizare care rulează.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientId ID-ul clientului care primește actualizarea.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Versiunea de Direct to Update a coordonatorului.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • CV_new Vector de corelare nou.CV_new New correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerDownloadAndExtractCabAlreadyDownloadedMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerDownloadAndExtractCabAlreadyDownloaded

Acest eveniment indică faptul că fișierul de descărcare și extragere de handler a returnat o valoare ce indică faptul că fișierul care se încearcă să se descarce a fost deja descărcat.This event indicates that the Handler Download and Extract cab returned a value indicating that the cab has already been downloaded. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care ruleazăCampaignID Campaign ID being run
 • ClientID ID-ul de client care ruleazăClientID Client ID being run
 • CoordinatorVersion Versiunea de coordonator a DTUCoordinatorVersion Coordinator version of DTU
 • CV Vector de corelareCV Correlation vector

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerDownloadAndExtractCabFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerDownloadAndExtractCabFailure

Acest eveniment indică faptul că apelarea fișierului de descărcare și extragere de handler nu a reușit.This event indicates that the Handler Download and Extract cab call failed. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie de actualizare care rulează.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientId ID-ul clientului care primește actualizarea.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Versiunea de Direct to Update a coordonatorului.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • DownloadAndExtractCabFunction_failureReason Motivul pentru care procesul de descărcare și extragere a actualizării nu a reușit.DownloadAndExtractCabFunction_failureReason Reason why the update download and extract process failed.
 • hResult Valoarea HRESULT a erorii.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerDownloadAndExtractCabSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerDownloadAndExtractCabSuccess

Acest eveniment indică faptul că apelarea fișierului de descărcare și extragere de handler a reușit.This event indicates that the Handler Download and Extract cab call succeeded. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie de actualizare care rulează.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientId ID-ul clientului care primește actualizarea.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Versiunea de Direct to Update a coordonatorului.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerDownloadGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerDownloadGenericFailure

Acest eveniment indică faptul că am primit o eroare neașteptată în apelul de descărcare pentru handlerul Direct to Update (DTU).This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Handler Download call. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie de actualizare care rulează.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientId ID-ul clientului care primește actualizarea.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Versiunea de Direct to Update a coordonatorului.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • hResult Valoarea HRESULT a erorii.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerDownloadSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerDownloadSuccess

Acest eveniment indică faptul că apelul de descărcare a handlerului a reușit.This event indicates that the Handler Download call succeeded. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie de actualizare care rulează.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientId ID-ul clientului care primește actualizarea.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Versiunea de Direct to Update a coordonatorului.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerInitializeGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerInitializeGenericFailure

Acest eveniment indică faptul că am primit o eroare neașteptată în apelul de inițializare pentru handlerul Direct to Update (DTU).This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Handler Initialize call. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie de actualizare care rulează.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientId ID-ul clientului care primește actualizarea.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Versiunea de Direct to Update a coordonatorului.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • DownloadAndExtractCabFunction_hResult Valoarea HRESULT a descărcării și extragerii.DownloadAndExtractCabFunction_hResult HRESULT of the download and extract.
 • hResult Valoarea HRESULT a erorii.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerInitializeSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerInitializeSuccess

Acest eveniment indică faptul că apelul de inițializare a handlerului a reușit.This event indicates that the Handler Initialize call succeeded. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie de actualizare care rulează.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientId ID-ul clientului care primește actualizarea.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Versiunea de Direct to Update a coordonatorului.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • DownloadAndExtractCabFunction_hResult Valoarea HRESULT a descărcării și extragerii.DownloadAndExtractCabFunction_hResult HRESULT of the download and extraction.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerInstallGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerInstallGenericFailure

Acest eveniment indică faptul că am primit o eroare neașteptată în apelul de instalare pentru handlerul Direct to Update (DTU).This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Handler Install call. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie de actualizare care rulează.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientId ID-ul clientului care primește actualizarea.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Versiunea de Direct to Update a coordonatorului.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • hResult Valoarea HRESULT a erorii.hResult HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerInstallSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerInstallSuccess

Acest eveniment indică faptul că apelul de instalare a coordonatorului a reușit.This event indicates that the Coordinator Install call succeeded. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie de actualizare care rulează.CampaignID ID of the update campaign being run.
 • ClientId ID-ul clientului care primește actualizarea.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Versiunea de Direct to Update a coordonatorului.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerSetCommitReadyGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerSetCommitReadyGenericFailure

Acest eveniment indică faptul că am primit o eroare neașteptată în apelul SetCommitReady pentru handlerul Direcționării către actualizare (DTU).This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Handler SetCommitReady call. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care ruleazăCampaignID Campaign ID being run
 • ClientID ID-ul de client care ruleazăClientID Client ID being run
 • CoordinatorVersion Versiunea de coordonator a DTUCoordinatorVersion Coordinator version of DTU
 • CV Vector de corelareCV Correlation vector
 • hResult Valoarea HRESULT a eroriihResult HRESULT of the failure

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerSetCommitReadySuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerSetCommitReadySuccess

Acest eveniment indică faptul că apelul SetCommitReady al handlerului a reușit.This event indicates that the Handler SetCommitReady call succeeded. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID ID of the campaign being run.
 • ClientId ID-ul clientului care primește actualizarea.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Versiunea de Direct to Update a coordonatorului.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerWaitForRebootUiGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerWaitForRebootUiGenericFailure

Acest eveniment indică faptul că am primit o eroare neașteptată în apelul WaitForRebootUi pentru handlerul Direct to Update (DTU).This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Handler WaitForRebootUi call. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul campaniei care rulează.CampaignID The ID of the campaigning being run.
 • ClientId ID-ul clientului care primește actualizarea.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Versiunea de Direct to Update a coordonatorului.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.
 • hResult Valoarea HRESULT a erorii.hResult The HRESULT of the failure.

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerWaitForRebootUiSuccessMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerWaitForRebootUiSuccess

Acest eveniment indică faptul că apelul WaitForRebootUi al handlerului a reușit.This event indicates that the Handler WaitForRebootUi call succeeded. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows securizat și actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • CampaignID ID-ul de campanie care rulează.CampaignID ID of the campaign being run.
 • ClientId ID-ul clientului care primește actualizarea.ClientID ID of the client receiving the update.
 • CoordinatorVersion Versiunea de Direct to Update a coordonatorului.CoordinatorVersion Coordinator version of Direct to Update.
 • CV Vector de corelare.CV Correlation vector.

Evenimente DxgKernelTelemetryDxgKernelTelemetry events

DxgKrnlTelemetry.GPUAdapterInventoryV2DxgKrnlTelemetry.GPUAdapterInventoryV2

Acest eveniment trimite informații de bază despre GPU și driverul de afișare, pentru a menține la zi Windows și driverele de afișare.This event sends basic GPU and display driver information to keep Windows and display drivers up-to-date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AdapterTypeValue Valoare numerică ce indică tipul de adaptor de grafică.AdapterTypeValue The numeric value indicating the type of Graphics adapter.
 • aiSeqId ID-ul de secvență al evenimentului.aiSeqId The event sequence ID.
 • bootId ID-ul de pornire a sistemului.bootId The system boot ID.
 • BrightnessVersionViaDDI Versiunea interfeței de luminozitate a afișajului.BrightnessVersionViaDDI The version of the Display Brightness Interface.
 • ComputePreemptionLevel Nivelul maxim de preempțiune acceptat de GPU pentru sarcina de calcul.ComputePreemptionLevel The maximum preemption level supported by GPU for compute payload.
 • DedicatedSystemMemoryB Cantitatea de memorie de sistem dedicată pentru utilizarea GPU (în byți).DedicatedSystemMemoryB The amount of system memory dedicated for GPU use (in bytes).
 • DedicatedVideoMemoryB Cantitatea de VRAM dedicat al GPU (în byți).DedicatedVideoMemoryB The amount of dedicated VRAM of the GPU (in bytes).
 • DisplayAdapterLuid LUID-ul de placă video.DisplayAdapterLuid The display adapter LUID.
 • DriverDate Data driverului de afișare.DriverDate The date of the display driver.
 • DriverRank Clasificarea driverului de afișare.DriverRank The rank of the display driver.
 • DriverVersion Versiunea driverului de afișare.DriverVersion The display driver version.
 • DX10UMDFilePath Calea de fișier către locația driverului de mod utilizator pentru afișaj DirectX 10 din depozitul de drivere.DX10UMDFilePath The file path to the location of the DirectX 10 Display User Mode Driver in the Driver Store.
 • DX11UMDFilePath Calea de fișier către locația driverului de mod utilizator pentru afișaj DirectX 11 din depozitul de drivere.DX11UMDFilePath The file path to the location of the DirectX 11 Display User Mode Driver in the Driver Store.
 • DX12UMDFilePath Calea de fișier către locația driverului de mod utilizator pentru afișaj DirectX 12 din depozitul de drivere.DX12UMDFilePath The file path to the location of the DirectX 12 Display User Mode Driver in the Driver Store.
 • DX9UMDFilePath Calea de fișier către locația driverului de mod utilizator pentru afișaj DirectX 9 din depozitul de drivere.DX9UMDFilePath The file path to the location of the DirectX 9 Display User Mode Driver in the Driver Store.
 • GPUDeviceID ID-ul de dispozitiv GPU.GPUDeviceID The GPU device ID.
 • GPUPreemptionLevel Nivelul maxim de preempțiune acceptat de GPU pentru sarcina grafică.GPUPreemptionLevel The maximum preemption level supported by GPU for graphics payload.
 • GPURevisionID ID-ul de revizuire GPU.GPURevisionID The GPU revision ID.
 • GPUVendorID ID-ul de furnizor GPU.GPUVendorID The GPU vendor ID.
 • InterfaceId ID-ul de interfață GPU.InterfaceId The GPU interface ID.
 • IsDisplayDevice GPU are capacități de afișare?IsDisplayDevice Does the GPU have displaying capabilities?
 • IsHybridDiscrete GPU are capacități GPU discrete într-un dispozitiv hibrid?IsHybridDiscrete Does the GPU have discrete GPU capabilities in a hybrid device?
 • IsHybridIntegrated GPU are capacități GPU integrate într-un dispozitiv hibrid?IsHybridIntegrated Does the GPU have integrated GPU capabilities in a hybrid device?
 • IsLDA GPU este cuprins din plăci video legate?IsLDA Is the GPU comprised of Linked Display Adapters?
 • IsMiracastSupported GPU acceptă Miracast?IsMiracastSupported Does the GPU support Miracast?
 • IsMismatchLDA Cel puțin un dispozitiv din lanțul de plăci video legate este de la un alt distribuitor?IsMismatchLDA Is at least one device in the Linked Display Adapters chain from a different vendor?
 • IsMPOSupported GPU acceptă suprapuneri multi-plan?IsMPOSupported Does the GPU support Multi-Plane Overlays?
 • IsMsMiracastSupported Capacitățile GPU Miracast sunt generate de o soluție Microsoft?IsMsMiracastSupported Are the GPU Miracast capabilities driven by a Microsoft solution?
 • IsPostAdapter Este acest GPU procesorul POST GPU din dispozitiv?IsPostAdapter Is this GPU the POST GPU in the device?
 • IsRemovable TRUE dacă adaptorul acceptă să fie dezactivat sau eliminat.IsRemovable TRUE if the adapter supports being disabled or removed.
 • IsRenderDevice GPU are capacități de randare?IsRenderDevice Does the GPU have rendering capabilities?
 • IsSoftwareDevice Aceasta este o implementare de software a GPU?IsSoftwareDevice Is this a software implementation of the GPU?
 • KMDFilePath Calea de fișier către locația driverului de mod kernel pentru afișaj din depozitul de drivere.KMDFilePath The file path to the location of the Display Kernel Mode Driver in the Driver Store.
 • MeasureEnabled Dispozitivul ascultă MICROSOFT_KEYWORD_MEASURES?MeasureEnabled Is the device listening to MICROSOFT_KEYWORD_MEASURES?
 • NumVidPnSources Numărul de surse de ieșire de afișaj acceptate.NumVidPnSources The number of supported display output sources.
 • NumVidPnTargets Numărul de ținte de ieșire de afișaj acceptate.NumVidPnTargets The number of supported display output targets.
 • SharedSystemMemoryB Cantitatea de memorie de sistem partajată de GPU și CPU (în byți).SharedSystemMemoryB The amount of system memory shared by GPU and CPU (in bytes).
 • SubSystemID ID-ul de subsistem.SubSystemID The subsystem ID.
 • SubVendorID ID-ul de subfurnizor GPU.SubVendorID The GPU sub vendor ID.
 • TelemetryEnabled Dispozitivul ascultă MICROSOFT_KEYWORD_TELEMETRY?TelemetryEnabled Is the device listening to MICROSOFT_KEYWORD_TELEMETRY?
 • TelInvEvntTrigger Ce a determinat înregistrarea în jurnal a acestui eveniment?TelInvEvntTrigger What triggered this event to be logged? Exemplu: 0 (enumerarea GPU) sau 1 (comutarea furnizorului DxgKrnlTelemetry)Example: 0 (GPU enumeration) or 1 (DxgKrnlTelemetry provider toggling)
 • versiunea Versiunea de eveniment.version The event version.
 • WDDMVersion Versiunea de model a driverului de afișare Windows.WDDMVersion The Windows Display Driver Model version.

Reluare în caz de eșec evenimente de grupare în clustereFailover Clustering events

Microsoft.Windows.Server.FailoverClusteringCritical.ClusterSummary2Microsoft.Windows.Server.FailoverClusteringCritical.ClusterSummary2

Acest eveniment returnează informații despre cât de multe resurse și de ce tip sunt în clusterul de servere.This event returns information about how many resources and of what type are in the server cluster. Aceste date se vor colecta pentru a păstra Windows Server sigur, securizat și la zi.This data is collected to keep Windows Server safe, secure, and up to date. Datele includ și informații despre hardware, dacă este configurat corect, dacă software-ul este bine corectat și ajută la prevenirea defectelor prin alocarea de probleme (cum ar fi erori fatale) la sarcinile de lucru și configurațiile de sistem.The data includes information about whether hardware is configured correctly, if the software is patched correctly, and assists in preventing crashes by attributing issues (like fatal errors) to workloads and system configurations.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • autoAssignSite Parametrul cluster: site automat.autoAssignSite The cluster parameter: auto site.
 • autoBalancerLevel Parametrul cluster: nivel de echilibrare automată.autoBalancerLevel The cluster parameter: auto balancer level.
 • autoBalancerMode Parametrul cluster: modul de echilibrare automată.autoBalancerMode The cluster parameter: auto balancer mode.
 • blockCacheSize Dimensiunea configurată a memoriei cache de blocare.blockCacheSize The configured size of the block cache.
 • ClusterAdConfiguration Configurația publicității pentru cluster.ClusterAdConfiguration The ad configuration of the cluster.
 • clusterAdType Parametrul cluster: mgmt_point_type.clusterAdType The cluster parameter: mgmt_point_type.
 • clusterDumpPolicy Politica de dump configurată pentru cluster.clusterDumpPolicy The cluster configured dump policy.
 • clusterFunctionalLevel Nivelul funcțional pentru clusterul curent.clusterFunctionalLevel The current cluster functional level.
 • clusterGuid Identificatorul unic pentru cluster.clusterGuid The unique identifier for the cluster.
 • clusterWitnessType Tipul de martor pentru care este configurat clusterul.clusterWitnessType The witness type the cluster is configured for.
 • countNodesInSite Numărul de noduri din cluster.countNodesInSite The number of nodes in the cluster.
 • crossSiteDelay Parametrul cluster: CrossSiteDelay.crossSiteDelay The cluster parameter: CrossSiteDelay.
 • crossSiteThreshold Parametrul cluster: CrossSiteThreshold.crossSiteThreshold The cluster parameter: CrossSiteThreshold.
 • crossSubnetDelay Parametrul cluster: CrossSubnetDelay.crossSubnetDelay The cluster parameter: CrossSubnetDelay.
 • crossSubnetThreshold Parametrul cluster: CrossSubnetThreshold.crossSubnetThreshold The cluster parameter: CrossSubnetThreshold.
 • csvCompatibleFilters Parametrul cluster: ClusterCsvCompatibleFilters.csvCompatibleFilters The cluster parameter: ClusterCsvCompatibleFilters.
 • csvIncompatibleFilters Parametrul cluster: ClusterCsvIncompatibleFilters.csvIncompatibleFilters The cluster parameter: ClusterCsvIncompatibleFilters.
 • csvResourceCount Numărul de resurse din cluster.csvResourceCount The number of resources in the cluster.
 • currentNodeSite Numele configurat pentru site-ul curent pentru cluster.currentNodeSite The name configured for the current site for the cluster.
 • dasModeBusType Tipul de magistrală de stocare directă pentru spațiile de stocare.dasModeBusType The direct storage bus type of the storage spaces.
 • downLevelNodeCount Numărul de noduri din cluster care rulează la nivel inferior.downLevelNodeCount The number of nodes in the cluster that are running down-level.
 • drainOnShutdown Specifică dacă un nod ar trebui să fie golit atunci când este închis.drainOnShutdown Specifies whether a node should be drained when it is shut down.
 • dynamicQuorumEnabled Specifică dacă s-a activat cvorumul dinamic.dynamicQuorumEnabled Specifies whether dynamic Quorum has been enabled.
 • enforcedAntiAffinity Parametrul cluster: anti afinitate impusă.enforcedAntiAffinity The cluster parameter: enforced anti affinity.
 • genAppNames Numele de serviciu win32 dintr-un serviciu în cluster.genAppNames The win32 service name of a clustered service.
 • genSvcNames Linia de comandă pentru o genapp în cluster.genSvcNames The command line of a clustered genapp.
 • hangRecoveryAction Parametrul cluster: acțiune de recuperare blocare.hangRecoveryAction The cluster parameter: hang recovery action.
 • hangTimeOut Specifică parametrul „expirare blocare” pentru cluster.hangTimeOut Specifies the “hang time out” parameter for the cluster.
 • isCalabria Specifică dacă sunt activate spațiile de stocare directe.isCalabria Specifies whether storage spaces direct is enabled.
 • isMixedMode Identifică dacă un cluster rulează cu altă versiune de sistem de operare pentru noduri.isMixedMode Identifies if the cluster is running with different version of OS for nodes.
 • isRunningDownLevel Identifică dacă nodul curent rulează la nivel inferior.isRunningDownLevel Identifies if the current node is running down-level.
 • logLevel Specifică granularitatea care este înregistrată în jurnalul de cluster.logLevel Specifies the granularity that is logged in the cluster log.
 • logSize Specifică dimensiunea jurnalului de cluster.logSize Specifies the size of the cluster log.
 • lowerQuorumPriorityNodeId Parametrul cluster: ID nod prioritar cvorum inferior.lowerQuorumPriorityNodeId The cluster parameter: lower quorum priority node ID.
 • minNeverPreempt Parametrul cluster: minim fără preempțiune.minNeverPreempt The cluster parameter: minimum never preempt.
 • minPreemptor Parametrul cluster: prioritate minimă preempțiune.minPreemptor The cluster parameter: minimum preemptor priority.
 • netftIpsecEnabled Parametrul: netftIpsecEnabled.netftIpsecEnabled The parameter: netftIpsecEnabled.
 • NodeCount Numărul de noduri în cluster.NodeCount The number of nodes in the cluster.
 • nodeId Numărul de nod curent în cluster.nodeId The current node number in the cluster.
 • nodeResourceCounts Specifică numărul de resurse nod.nodeResourceCounts Specifies the number of node resources.
 • nodeResourceOnlineCounts Specifică numărul de resurse nod care sunt online.nodeResourceOnlineCounts Specifies the number of node resources that are online.
 • numberOfSites Numărul de site-uri diferite.numberOfSites The number of different sites.
 • numNodesInNoSite Numărul de noduri ce nu aparțin unui site.numNodesInNoSite The number of nodes not belonging to a site.
 • plumbAllCrossSubnetRoutes Parametrul cluster: pregătiți toate traseele între subrețele.plumbAllCrossSubnetRoutes The cluster parameter: plumb all cross subnet routes.
 • preferredSite Locația preferată de site.preferredSite The preferred site location.
 • privateCloudWitness Specifică dacă există un martor privat cloud pentru acest cluster.privateCloudWitness Specifies whether a private cloud witness exists for this cluster.
 • quarantineDuration Durata de carantină.quarantineDuration The quarantine duration.
 • quarantineThreshold Pragul de carantină.quarantineThreshold The quarantine threshold.
 • quorumArbitrationTimeout În cazul unui eveniment de arbitraj, acesta specifică perioada de expirare cvorum.quorumArbitrationTimeout In the event of an arbitration event, this specifies the quorum timeout period.
 • resiliencyLevel Specifică nivelul de reziliență.resiliencyLevel Specifies the level of resiliency.
 • resourceCounts Specifică numărul de resurse.resourceCounts Specifies the number of resources.
 • resourceTypeCounts Specifică numărul de tipuri de resurse în cluster.resourceTypeCounts Specifies the number of resource types in the cluster.
 • resourceTypes Date reprezentante pentru fiecare tip de resursă.resourceTypes Data representative of each resource type.
 • resourceTypesPath Date reprezentante pentru calea DLL pentru fiecare tip de resursă.resourceTypesPath Data representative of the DLL path for each resource type.
 • sameSubnetDelay Parametrul cluster: aceeași întârziere subrețea.sameSubnetDelay The cluster parameter: same subnet delay.
 • sameSubnetThreshold Parametrul cluster: același prag subrețea.sameSubnetThreshold The cluster parameter: same subnet threshold.
 • secondsInMixedMode Perioada de timp (în secunde) în care clusterul a fost în modul mixt (noduri cu versiuni diferite de sistem de operare în același cluster).secondsInMixedMode The amount of time (in seconds) that the cluster has been in mixed mode (nodes with different operating system versions in the same cluster).
 • securityLevel Parametrul cluster: nivelul de securitate.securityLevel The cluster parameter: security level.
 • securityLevelForStorage Parametrul cluster: nivelul de securitate pentru stocare.securityLevelForStorage The cluster parameter: security level for storage.
 • sharedVolumeBlockCacheSize Specifică dimensiunea memoriei cache de blocare pentru volume partajate.sharedVolumeBlockCacheSize Specifies the block cache size for shared for shared volumes.
 • shutdownTimeoutMinutes Specifică perioada de timp necesară pentru expirare la închidere.shutdownTimeoutMinutes Specifies the amount of time it takes to time out when shutting down.
 • upNodeCount Specifică numărul de noduri care sunt active (online).upNodeCount Specifies the number of nodes that are up (online).
 • useClientAccessNetworksForCsv Parametrul cluster: utilizarea rețelelor de acces client pentru CSV.useClientAccessNetworksForCsv The cluster parameter: use client access networks for CSV.
 • vmIsolationTime Parametrul cluster: timp de separare VM.vmIsolationTime The cluster parameter: VM isolation time.
 • witnessDatabaseWriteTimeout Specifică perioada de expirare pentru scrierea către baza de date martor cvorum.witnessDatabaseWriteTimeout Specifies the timeout period for writing to the quorum witness database.

Evenimente de raportare cu eroriFault Reporting events

Microsoft.Windows.FaultReporting.AppCrashEventMicrosoft.Windows.FaultReporting.AppCrashEvent

Acest eveniment trimite date despre căderi atât pentru aplicațiile native, cât și pentru cele gestionate, pentru a menține Windows la zi.This event sends data about crashes for both native and managed applications, to help keep Windows up to date. Datele includ informații despre procesele care se confruntă cu căderi, precum și un rezumat al înregistrării sale de excepție.The data includes information about the crashing process and a summary of its exception record. Nu conține informații de bucket Watson.It does not contain any Watson bucketing information. Informațiile de bucket sunt înregistrate într-un eveniment de raportare a erorilor Windows (WER) care este generat atunci când clientul WER raportează căderea la serviciul Watson și evenimentul WER va conține același ReportID (consultați câmpul 14 al evenimentului de cădere, câmpul 19 al evenimentului WER) drept eveniment de cădere pentru căderea raportată.The bucketing information is recorded in a Windows Error Reporting (WER) event that is generated when the WER client reports the crash to the Watson service, and the WER event will contain the same ReportID (see field 14 of crash event, field 19 of WER event) as the crash event for the crash being reported. AppCrash este emis o dată pentru fiecare cădere gestionată de WER (de exemplu, de la o excepție netratată sau FailFast sau ReportException).AppCrash is emitted once for each crash handled by WER (e.g. from an unhandled exception or FailFast or ReportException). Rețineți că tipurile de evenimente Watson generice (de exemplu, de la PLM) care pot fi considerate „căderi” de către un utilizator NU emit acest eveniment.Note that Generic Watson event types (e.g. from PLM) that may be considered crashes" by a user DO NOT emit this event.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppName Numele aplicației care a suferit o cădere.AppName The name of the app that has crashed.
 • AppSessionGuid GUID-ul este alcătuit din ID-ul de proces și este folosit ca vector de corelare pentru instanțele de proces din sistemul backend al telemetriei.AppSessionGuid GUID made up of process ID and is used as a correlation vector for process instances in the telemetry backend.
 • AppTimeStamp Marcajul de dată/oră al aplicației.AppTimeStamp The date/time stamp of the app.
 • AppVersion Versiunea aplicației care a suferit o cădere.AppVersion The version of the app that has crashed.
 • ExceptionCode Codul de excepție returnat de procesul care a suferit o cădere.ExceptionCode The exception code returned by the process that has crashed.
 • ExceptionOffset Adresa la care a avut loc excepția.ExceptionOffset The address where the exception had occurred.
 • Semnalizări Semnalizări care indică modalitatea de efectuare a raportării.Flags Flags indicating how reporting is done. De exemplu: se pune în coadă raportul, nu se oferă depanare JIT sau nu se termină procesul după raportare.For example, queue the report, do not offer JIT debugging, or do not terminate the process after reporting.
 • FriendlyAppName Descrierea aplicației care a suferit o cădere, dacă este diferită de AppName.FriendlyAppName The description of the app that has crashed, if different from the AppName. În caz contrar, numele procesului.Otherwise, the process name.
 • IsCrashFatal (Eliminat) True/False pentru a indica dacă căderea s-a soldat cu terminarea procesului.IsCrashFatal (Deprecated) True/False to indicate whether the crash resulted in process termination.
 • IsFatal True/False pentru a indica dacă căderea s-a soldat cu terminarea procesului.IsFatal True/False to indicate whether the crash resulted in process termination.
 • ModName Numele modulului de excepție (de exemplu, bar.dll).ModName Exception module name (e.g. bar.dll).
 • ModTimeStamp Marca de dată/oră a modulului.ModTimeStamp The date/time stamp of the module.
 • ModVersion Versiunea modulului care a suferit o cădere.ModVersion The version of the module that has crashed.
 • PackageFullName Identitatea aplicației Store.PackageFullName Store application identity.
 • PackageRelativeAppId Identitatea aplicației Store.PackageRelativeAppId Store application identity.
 • ProcessArchitecture Arhitectura procesului de cădere, ca una dintre constantele PROCESSOR_ARCHITECTURE_*: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL.ProcessArchitecture Architecture of the crashing process, as one of the PROCESSOR_ARCHITECTURE_* constants: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL. 5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM.5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM. 9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64.9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64. 12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.
 • ProcessCreateTime Momentul de creare a procesului care a suferit o cădere.ProcessCreateTime The time of creation of the process that has crashed.
 • ProcessId ID-ul de proces care a suferit o cădere.ProcessId The ID of the process that has crashed.
 • ReportId Un GUID utilizat pentru a identifica raportul.ReportId A GUID used to identify the report. Acest lucru poate fi utilizat pentru a raporta în Watson.This can used to track the report across Watson.
 • TargetAppId AppId raportat de kernel pentru aplicația raportată.TargetAppId The kernel reported AppId of the application being reported.
 • TargetAppVer Versiunea specifică a aplicației raportateTargetAppVer The specific version of the application being reported
 • TargetAsId Numărul de ordine pentru procesul agățat.TargetAsId The sequence number for the hanging process.

Evenimente de actualizare de caracteristiciFeature update events

Microsoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallFailedMicrosoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallFailed

Acest eveniment trimite date de diagnostic despre erori atunci când dezinstalați o actualizare de caracteristici, pentru a contribui la rezolvarea problemelor care împiedică clienții să revină la o stare cunoscută.This event sends diagnostic data about failures when uninstalling a feature update, to help resolve any issues preventing customers from reverting to a known state. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat și funcționând corespunzător.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date and performing properly.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • failureReason Furnizează date despre nereușita operațiunii de inițializare a dezinstalării.failureReason Provides data about the uninstall initialization operation failure.
 • hr Furnizează codul de eroare Win32 pentru nereușita operațiunii.hr Provides the Win32 error code for the operation failure.

Microsoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallFinalizedAndRebootTriggeredMicrosoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallFinalizedAndRebootTriggered

Acest eveniment indică faptul că dezinstalarea a fost configurată corect și că s-a inițiat o reinițializare a sistemului.This event indicates that the uninstall was properly configured and that a system reboot was initiated. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat și funcționând corespunzător.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date and performing properly.

Microsoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallGoBackButtonClickedMicrosoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallGoBackButtonClicked

Acest eveniment trimite metadate de bază despre punctul de pornire al dezinstalării unei actualizări de caracteristici, care vă ajută să vă asigurați că clienții pot reveni în siguranță la o stare cunoscută dacă actualizarea a cauzat probleme.This event sends basic metadata about the starting point of uninstalling a feature update, which helps ensure customers can safely revert to a well-known state if the update caused any problems.

Evenimente de raportare a blocărilorHang Reporting events

Microsoft.Windows.HangReporting.AppHangEventMicrosoft.Windows.HangReporting.AppHangEvent

Acest eveniment trimite date despre blocări atât pentru aplicațiile native, cât și pentru cele gestionate, pentru a menține Windows la zi.This event sends data about hangs for both native and managed applications, to help keep Windows up to date. Nu conține informații de bucket Watson.It does not contain any Watson bucketing information. Informațiile de bucket sunt înregistrate într-un eveniment de raportare a erorilor Windows (WER) care este generat atunci când clientul WER raportează blocarea la serviciul Watson și evenimentul WER va conține același ReportID (consultați câmpul 13 al evenimentului de blocare, câmpul 19 al evenimentului WER) drept eveniment de blocare pentru blocarea raportată.The bucketing information is recorded in a Windows Error Reporting (WER) event that is generated when the WER client reports the hang to the Watson service, and the WER event will contain the same ReportID (see field 13 of hang event, field 19 of WER event) as the hang event for the hang being reported. AppHang este raportat doar pe PC-uri.AppHang is reported only on PC devices. Tratează blocările Win32 clasice și este emis doar o dată pentru fiecare raport.It handles classic Win32 hangs and is emitted only once per report. Unele comportamente care pot fi percepute de utilizator ca blocare sunt raportate de managerii de aplicații (de exemplu, PLM/RM/EM) ca date generice Watson și nu vor produce evenimente AppHang.Some behaviors that may be perceived by a user as a hang are reported by app managers (e.g. PLM/RM/EM) as Watson Generics and will not produce AppHang events.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AppName Numele aplicației care a suferit o blocare.AppName The name of the app that has hung.
 • AppSessionGuid GUID-ul este alcătuit din ID-ul de proces și este folosit ca vector de corelare pentru instanțele de proces din sistemul backend al telemetriei.AppSessionGuid GUID made up of process id used as a correlation vector for process instances in the telemetry backend.
 • AppVersion Versiunea aplicației care a suferit o blocare.AppVersion The version of the app that has hung.
 • IsFatal True/False dacă aplicația blocată a determinat generarea unui Raport de blocare fatală.IsFatal True/False based on whether the hung application caused the creation of a Fatal Hang Report.
 • PackageFullName Identitatea aplicației Store.PackageFullName Store application identity.
 • PackageRelativeAppId Identitatea aplicației Store.PackageRelativeAppId Store application identity.
 • ProcessArchitecture Arhitectura procesului de blocare, ca una dintre constantele PROCESSOR_ARCHITECTURE_*: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL.ProcessArchitecture Architecture of the hung process, as one of the PROCESSOR_ARCHITECTURE_* constants: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL. 5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM.5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM. 9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64.9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64. 12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.
 • ProcessCreateTime Momentul de creare a procesului care a suferit o blocare.ProcessCreateTime The time of creation of the process that has hung.
 • ProcessId ID-ul de proces care a suferit o blocare.ProcessId The ID of the process that has hung.
 • ReportId Un GUID utilizat pentru a identifica raportul.ReportId A GUID used to identify the report. Acest lucru poate fi utilizat pentru a raporta în Watson.This can used to track the report across Watson.
 • TargetAppId AppId raportat de kernel pentru aplicația raportată.TargetAppId The kernel reported AppId of the application being reported.
 • TargetAppVer Versiunea specifică a aplicației raportate.TargetAppVer The specific version of the application being reported.
 • TargetAsId Numărul de ordine pentru procesul agățat.TargetAsId The sequence number for the hanging process.
 • TypeCode Bitmap ce descrie tipul de blocare.TypeCode Bitmap describing the hang type.
 • WaitingOnAppName Dacă aceasta este o blocare între procese ce așteaptă o aplicație, include numele aplicației.WaitingOnAppName If this is a cross process hang waiting for an application, this has the name of the application.
 • WaitingOnAppVersion Dacă aceasta este o blocare între procese, include versiunea aplicației pe care o așteaptă.WaitingOnAppVersion If this is a cross process hang, this has the version of the application for which it is waiting.
 • WaitingOnPackageFullName Dacă aceasta este o blocare între procese ce așteaptă un pachet, include numele complet al pachetului pe care îl așteaptă.WaitingOnPackageFullName If this is a cross process hang waiting for a package, this has the full name of the package for which it is waiting.
 • WaitingOnPackageRelativeAppId Dacă aceasta este o blocare între procese ce așteaptă un pachet, include ID-ul de aplicație relativ al pachetului.WaitingOnPackageRelativeAppId If this is a cross process hang waiting for a package, this has the relative application id of the package.

Evenimente de inventarInventory events

Microsoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheChecksumMicrosoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheChecksum

Acest eveniment capturează date checksum de bază despre elementele de inventar ale dispozitivului stocate în memoria cache, pentru a fi utilizate la finalizarea datelor pentru evenimentele Microsoft.Windows.Inventory.Core.This event captures basic checksum data about the device inventory items stored in the cache for use in validatingdata completeness for Microsoft.Windows.Inventory.Core events. Câmpurile în acest eveniment se pot schimba în timp, dar vor reprezenta întotdeauna un contor al unui anumit obiect.The fields in this event may change over time, but they will always represent a count of a given object. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • DeviceCensus Numărul de obiecte devicecensus din cache.DeviceCensus A count of devicecensus objects in cache.
 • DriverPackageExtended Numărul de obiecte driverpackageextended din cache.DriverPackageExtended A count of driverpackageextended objects in cache.
 • FileSigningInfo Un număr de obiecte de semnare a fișierelor în cache.FileSigningInfo A count of file signing objects in cache.
 • InventoryApplication Un număr de obiecte de aplicație din cache.InventoryApplication A count of application objects in cache.
 • InventoryApplicationAppV Un număr de obiecte de aplicație AppV din cache.InventoryApplicationAppV A count of application AppV objects in cache.
 • InventoryApplicationDriver Un număr de obiecte driver de aplicație din cache.InventoryApplicationDriver A count of application driver objects in cache.
 • InventoryApplicationFile Un număr de obiecte fișiere de aplicație din cache.InventoryApplicationFile A count of application file objects in cache.
 • InventoryApplicationFramework Un număr de obiecte cadru de aplicație din cache.InventoryApplicationFramework A count of application framework objects in cache.
 • InventoryApplicationShortcut Un număr de obiecte comandă rapidă de aplicație din cache.InventoryApplicationShortcut A count of application shortcut objects in cache.
 • InventoryDeviceContainer Un număr de obiecte container de dispozitiv din cache.InventoryDeviceContainer A count of device container objects in cache.
 • InventoryDeviceInterface Un număr de obiecte de interfață de dispozitiv Plug and Play din cache.InventoryDeviceInterface A count of Plug and Play device interface objects in cache.
 • InventoryDeviceMediaClass Un număr de obiecte media de dispozitiv din cache.InventoryDeviceMediaClass A count of device media objects in cache.
 • InventoryDevicePnp Un număr de obiecte Plug and Play de dispozitive din cache.InventoryDevicePnp A count of device Plug and Play objects in cache.
 • InventoryDeviceUsbHubClass Un număr de obiecte usb de dispozitiv din cacheInventoryDeviceUsbHubClass A count of device usb objects in cache
 • InventoryDriverBinary Un număr de obiecte binare de driver din cache.InventoryDriverBinary A count of driver binary objects in cache.
 • InventoryDriverPackage Un număr de obiecte de dispozitiv din cache.InventoryDriverPackage A count of device objects in cache.
 • InventoryMiscellaneousOfficeAddIn Un număr de obiecte de programe de completare Office din cache.InventoryMiscellaneousOfficeAddIn A count of office add-in objects in cache.
 • InventoryMiscellaneousOfficeAddInUsage Un număr de obiecte de utilizare a programelor de completare Office din cache.InventoryMiscellaneousOfficeAddInUsage A count of office add-in usage objects in cache.
 • InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiers Un număr de obiecte identificatoare Office din cache.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiers A count of office identifier objects in cache.
 • InventoryMiscellaneousOfficeIESettings Un număr de obiecte de setări IE Office din cache.InventoryMiscellaneousOfficeIESettings A count of office IE settings objects in cache.
 • InventoryMiscellaneousOfficeInsights Un număr de obiecte de detalii Office din cache.InventoryMiscellaneousOfficeInsights A count of office insights objects in cache.
 • InventoryMiscellaneousOfficeProducts Un număr de obiecte de produse Office din cache.InventoryMiscellaneousOfficeProducts A count of office products objects in cache.
 • InventoryMiscellaneousOfficeSettings Un număr de obiecte de setări Office din cache.InventoryMiscellaneousOfficeSettings A count of office settings objects in cache.
 • InventoryMiscellaneousOfficeVBA Un număr de obiecte VBA Office din cache.InventoryMiscellaneousOfficeVBA A count of office VBA objects in cache.
 • InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolations Un număr de obiecte de încălcare a regulilor VBA Office din cache.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolations A count of office VBA rule violations objects in cache.
 • InventoryMiscellaneousUUPInfo Un număr de obiecte de informații UUP din cache.InventoryMiscellaneousUUPInfo A count of UUP info objects in cache.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheVersionsMicrosoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheVersions

Acest eveniment trimite versiuni de componentă de inventar pentru datele de inventar ale dispozitivului.This event sends inventory component versions for the Device Inventory data. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • aeinv Versiunea de componentei de inventar a aplicației.aeinv The version of the App inventory component.
 • devinv Versiunea de fișier a componentei de inventar a dispozitivului.devinv The file version of the Device inventory component.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationAdd

Acest eveniment trimite metadate de bază despre o aplicație din sistem.This event sends basic metadata about an application on the system. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows funcționând corespunzător și actualizat.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly and up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • HiddenArp Indică dacă un program se ascunde în ARP.HiddenArp Indicates whether a program hides itself from showing up in ARP.
 • InstallDate Data la care a fost instalată aplicația (cea mai bună estimare bazată pe euristica datei de creare a folderului).InstallDate The date the application was installed (a best guess based on folder creation date heuristics).
 • InstallDateArpLastModified Data cheii ARP de registry pentru o anumită aplicație.InstallDateArpLastModified The date of the registry ARP key for a given application. Estimează data de instalare, dar nu este întotdeauna corectă.Hints at install date but not always accurate. Transmisă ca matrice.Passed as an array. Exemplu: 4/11/2015 00:00:00Example: 4/11/2015 00:00:00
 • InstallDateFromLinkFile Data estimată a instalării pe baza linkurilor la fișiere.InstallDateFromLinkFile The estimated date of install based on the links to the files. Transmisă ca matrice.Passed as an array.
 • InstallDateMsi Data instalării dacă aplicația a fost instalată prin Microsoft Installer (MSI).InstallDateMsi The install date if the application was installed via Microsoft Installer (MSI). Transmisă ca matrice.Passed as an array.
 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Limba Codul de limbă al programului.Language The language code of the program.
 • MsiPackageCode Un GUID care descrie pachetul MSI.MsiPackageCode A GUID that describes the MSI Package. Mai multe „produse” (aplicații) pot alcătui un MsiPackage.Multiple 'Products' (apps) can make up an MsiPackage.
 • MsiProductCode Un GUID care descrie produsul MSI.MsiProductCode A GUID that describe the MSI Product.
 • Nume Numele aplicației.Name The name of the application.
 • OSVersionAtInstallTime Cei patru octeți din versiunea sistemului de operare în momentul instalării aplicației.OSVersionAtInstallTime The four octets from the OS version at the time of the application's install.
 • PackageFullName Numele complet al pachetului pentru o aplicație din Store.PackageFullName The package full name for a Store application.
 • ProgramInstanceId Un cod hash al ID-ului de fișier dintr-o aplicație.ProgramInstanceId A hash of the file IDs in an app.
 • Editor Editorul aplicației.Publisher The Publisher of the application. Locația de extragere depinde de câmpul „Sursă”.Location pulled from depends on the 'Source' field.
 • RootDirPath Calea către directorul rădăcină în care a fost instalat programul.RootDirPath The path to the root directory where the program was installed.
 • Source Cum a fost instalat programul (de exemplu, ARP, MSI, Appx).Source How the program was installed (for example, ARP, MSI, Appx).
 • StoreAppType O subclasificare a tipului de aplicație Microsoft Store, cum ar fi UWP sau Win8StoreApp.StoreAppType A sub-classification for the type of Microsoft Store app, such as UWP or Win8StoreApp.
 • Tip Una dintre acestea („Aplicație”, „Remediere rapidă”, „BOE”, „Serviciu”, „Necunoscut”).Type One of ("Application", "Hotfix", "BOE", "Service", "Unknown"). Aplicație indică Win32 sau Appx, Remediere rapidă indică actualizările de aplicații (KB-uri), BOE indică faptul că este o aplicație fără intrare ARP sau MSI, Serviciu indică faptul că este un serviciu.Application indicates Win32 or Appx app, Hotfix indicates app updates (KBs), BOE indicates it's an app with no ARP or MSI entry, Service indicates that it is a service. Aplicație și BOE sunt cele care apar cel mai des.Application and BOE are the ones most likely seen.
 • Versiune Numărul de versiune al programului.Version The version number of the program.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverAdd

Acest eveniment reprezintă ce drivere instalează o aplicație.This event represents what drivers an application installs. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea componentei de inventar.InventoryVersion The version of the inventory component.
 • ProgramIds Identificatorul unic de program cu care este asociat driverul.ProgramIds The unique program identifier the driver is associated with.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverStartSync

Evenimentul InventoryApplicationDriverStartSync indică faptul că se va trimite un set nou de evenimente InventoryApplicationDriverStartAdd.The InventoryApplicationDriverStartSync event indicates that a new set of InventoryApplicationDriverStartAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea componentei de inventar.InventoryVersion The version of the inventory component.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkAdd

Acest eveniment oferă metadate de bază despre cadrele de care poate depinde o aplicație.This event provides the basic metadata about the frameworks an application may depend on. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • FileId Un cod hash care identifică în mod unic un fișier.FileId A hash that uniquely identifies a file.
 • Frameworks Lista de cadre de care depinde acest fișier.Frameworks The list of frameworks this file depends on.
 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente InventoryApplicationFrameworkAdd.This event indicates that a new set of InventoryApplicationFrameworkAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationRemove

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente InventoryDevicePnpAdd.This event indicates that a new set of InventoryDevicePnpAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente InventoryApplicationAdd.This event indicates that a new set of InventoryApplicationAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerAdd

Acest eveniment trimite metadate de bază despre un container de dispozitiv (precum un monitor sau o imprimantă, spre deosebire de un dispozitiv Plug and Play).This event sends basic metadata about a device container (such as a monitor or printer as opposed to a Plug and Play device). Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat și funcționând corespunzător.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date and to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • Categories O listă de categorii funcționale separate prin virgulă din care face parte containerul.Categories A comma separated list of functional categories in which the container belongs.
 • DiscoveryMethod Metoda de descoperire pentru containerul de dispozitiv.DiscoveryMethod The discovery method for the device container.
 • FriendlyName Numele containerului de dispozitiv.FriendlyName The name of the device container.
 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • IsActive Dispozitivul este conectat sau a fost văzut în ultimele 14 zile?IsActive Is the device connected, or has it been seen in the last 14 days?
 • IsConnected Pentru un dispozitiv fizic atașat, această valoare este la fel ca cea pentru IsPresent.IsConnected For a physically attached device, this value is the same as IsPresent. Pentru un dispozitiv wireless, această valoare reprezintă un link de comunicare.For wireless a device, this value represents a communication link.
 • IsMachineContainer Containerul este dispozitivul rădăcină propriu-zis?IsMachineContainer Is the container the root device itself?
 • IsNetworked Acesta este un dispozitiv în rețea?IsNetworked Is this a networked device?
 • IsPaired Containerul de dispozitiv necesită asociere?IsPaired Does the device container require pairing?
 • Manufacturer Numele producătorului pentru containerul de dispozitiv.Manufacturer The manufacturer name for the device container.
 • ModelId ID-ul unic al modelului.ModelId A unique model ID.
 • ModelName Numele modelului.ModelName The model name.
 • ModelNumber Numărul de model pentru containerul de dispozitiv.ModelNumber The model number for the device container.
 • PrimaryCategory Categoria principală pentru containerul de dispozitiv.PrimaryCategory The primary category for the device container.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul InventoryDeviceContainer nu mai este prezent.This event indicates that the InventoryDeviceContainer object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente InventoryDeviceContainerAdd.This event indicates that a new set of InventoryDeviceContainerAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceAdd

Acest eveniment regăsește informațiile despre interfețele de senzor disponibile pe dispozitiv.This event retrieves information about what sensor interfaces are available on the device. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • Accelerometer3D Indică dacă se găsește un senzor Accelerator3D.Accelerometer3D Indicates if an Accelerator3D sensor is found.
 • ActivityDetection Indică dacă se găsește un senzor de detectare a activității.ActivityDetection Indicates if an Activity Detection sensor is found.
 • AmbientLight Indică dacă se găsește un senzor de lumină ambientală.AmbientLight Indicates if an Ambient Light sensor is found.
 • Barometer Indică dacă se găsește un senzor de barometru.Barometer Indicates if a Barometer sensor is found.
 • Custom Indică dacă se găsește un senzor particularizat.Custom Indicates if a Custom sensor is found.
 • EnergyMeter Indică dacă se găsește un senzor de energie.EnergyMeter Indicates if an Energy sensor is found.
 • FloorElevation Indică dacă se găsește un senzor de elevare a podelei.FloorElevation Indicates if a Floor Elevation sensor is found.
 • GeomagneticOrientation Indică dacă se găsește un senzor de orientare magnetică geografică.GeomagneticOrientation Indicates if a Geo Magnetic Orientation sensor is found.
 • GravityVector Indică dacă se găsește un senzor Detector de gravitație.GravityVector Indicates if a Gravity Detector sensor is found.
 • Gyrometer3D Indică dacă se găsește un senzor Gyrometer3D.Gyrometer3D Indicates if a Gyrometer3D sensor is found.
 • Umiditate Indică dacă se găsește un senzor de umiditate.Humidity Indicates if a Humidity sensor is found.
 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • LinearAccelerometer Indică dacă se găsește un senzor de accelerometru liniar.LinearAccelerometer Indicates if a Linear Accelerometer sensor is found.
 • Magnetometer3D Indică dacă se găsește un senzor Magnetometer3D.Magnetometer3D Indicates if a Magnetometer3D sensor is found.
 • Orientation Indică dacă se găsește un senzor de orientare.Orientation Indicates if an Orientation sensor is found.
 • Pedometer Indică dacă se găsește un senzor de pedometru.Pedometer Indicates if a Pedometer sensor is found.
 • Proximity Indică dacă se găsește un senzor de proximitate.Proximity Indicates if a Proximity sensor is found.
 • RelativeOrientation Indică dacă se găsește un senzor de orientare relativ.RelativeOrientation Indicates if a Relative Orientation sensor is found.
 • SimpleDeviceOrientation Indică dacă se găsește un senzor simplu de orientare a dispozitivului.SimpleDeviceOrientation Indicates if a Simple Device Orientation sensor is found.
 • Temperatură Indică dacă se găsește un senzor de temperatură.Temperature Indicates if a Temperature sensor is found.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente InventoryDeviceInterfaceAdd.This event indicates that a new set of InventoryDeviceInterfaceAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassAdd

Acest eveniment trimite metadate suplimentare despre dispozitivul Plug and Play specific unei anumite clase de dispozitive.This event sends additional metadata about a Plug and Play device that is specific to a particular class of devices. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat și funcționând corespunzător, în timp ce se reduce dimensiunea generală a sarcinii de date.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date and performing properly while reducing overall size of data payload.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • Audio_CaptureDriver Punctul final al driverului capturii dispozitivului audio.Audio_CaptureDriver The Audio device capture driver endpoint.
 • Audio_RenderDriver Punctul final al driverului de redare a dispozitivului audio.Audio_RenderDriver The Audio device render driver endpoint.
 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul InventoryDeviceMediaClass, reprezentat de objectInstanceId, nu mai este prezent.This event indicates that the InventoryDeviceMediaClass object represented by the objectInstanceId is no longer present. Acest eveniment este utilizat pentru a înțelege dispozitivul PNP specific unei anumite clase de dispozitive.This event is used to understand a PNP device that is specific to a particular class of devices. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat și funcționând corespunzător, în timp ce se reduce dimensiunea generală a sarcinii de date.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date and performing properly while reducing overall size of data payload.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente InventoryDeviceMediaClassSAdd.This event indicates that a new set of InventoryDeviceMediaClassSAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpAdd

Acest eveniment trimite metadate de bază despre un dispozitiv PNP și driverul său asociat, pentru a menține Windows la zi.This event sends basic metadata about a PNP device and its associated driver to help keep Windows up to date. Aceste informații sunt utilizate pentru a evalua dacă dispozitivul PNP și driverul vor rămâne compatibile atunci când faceți upgrade sistemului Windows.This information is used to assess if the PNP device and driver will remain compatible when upgrading Windows.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • BusReportedDescription Descrierea dispozitivului raportat de magistrală.BusReportedDescription The description of the device reported by the bus.
 • Class Clasa de configurare de dispozitiv a driverului încărcat pentru dispozitiv.Class The device setup class of the driver loaded for the device.
 • ClassGuid Identificatorul unic al clasei de dispozitiv al pachetului de drivere încărcate pe dispozitiv.ClassGuid The device class unique identifier of the driver package loaded on the device.
 • COMPID Lista „ID-urilor compatibile” pentru acest dispozitiv.COMPID The list of “Compatible IDs” for this device.
 • ContainerId Identificator unic furnizat de sistem, care specifică cărui grup aparține dispozitivul instalat pe dispozitivul părinte (principal).ContainerId The system-supplied unique identifier that specifies which group(s) the device(s) installed on the parent (main) device belong to.
 • Description Descrierea dispozitivului.Description The description of the device.
 • DeviceState Identifică starea curentă a dispozitivului părinte (principal).DeviceState Identifies the current state of the parent (main) device.
 • DriverId Identificatorul unic pentru driverul instalat.DriverId The unique identifier for the installed driver.
 • DriverName Numele fișierului imagine al driverului.DriverName The name of the driver image file.
 • DriverPackageStrongName Numele imediat al directorului părinte din câmpul Director al InventoryDriverPackage.DriverPackageStrongName The immediate parent directory name in the Directory field of InventoryDriverPackage.
 • DriverVerDate Data asociată cu driverul încărcat pe dispozitiv.DriverVerDate The date associated with the driver loaded on the device.
 • DriverVerVersion Numele imediat al directorului părinte din câmpul Director al InventoryDriverPackage.DriverVerVersion The immediate parent directory name in the Directory field of InventoryDriverPackage.
 • Enumerator Identifică magistrala care a enumerat dispozitivul.Enumerator Identifies the bus that enumerated the device.
 • HWID O listă de ID-uri hardware pentru dispozitiv.HWID A list of hardware IDs for the device.
 • Inf Numele fișierului INF (posibil redenumit de sistemul de operare, cum ar fi oemXX.inf).Inf The name of the INF file (possibly renamed by the OS, such as oemXX.inf).
 • InstallState Starea de instalare a dispozitivului.InstallState The device installation state. Pentru o listă de valori, consultați: https://msdn.microsoft.com/library/windows/hardware/ff543130.aspxFor a list of values, see: https://msdn.microsoft.com/library/windows/hardware/ff543130.aspx
 • InventoryVersion Numărul de versiune a procesului de inventar generator de evenimente.InventoryVersion The version number of the inventory process generating the events.
 • LowerClassFilters Identificatorii filtrelor din clasa inferioară instalate pentru dispozitiv.LowerClassFilters The identifiers of the Lower Class filters installed for the device.
 • LowerFilters Identificatorii filtrelor inferioare instalate pentru dispozitiv.LowerFilters The identifiers of the Lower filters installed for the device.
 • Manufacturer Producătorul dispozitivului.Manufacturer The manufacturer of the device.
 • MatchingID ID-ul hardware sau ID-ul compatibil folosit de Windows pentru a instala o instanță de dispozitiv.MatchingID The Hardware ID or Compatible ID that Windows uses to install a device instance.
 • Model Identifică modelul de dispozitiv.Model Identifies the model of the device.
 • ParentId ID-ul instanță dispozitiv pentru părintele dispozitivului.ParentId The Device Instance ID of the parent of the device.
 • ProblemCode Codul de eroare returnat curent de dispozitiv, dacă este cazul.ProblemCode The error code currently returned by the device, if applicable.
 • Provider Identifică furnizorul dispozitivului.Provider Identifies the device provider.
 • Service Numele serviciului dispozitivului.Service The name of the device service.
 • STACKID Lista de ID-uri hardware pentru stivă.STACKID The list of hardware IDs for the stack.
 • UpperClassFilters Identificatorii filtrelor de clasă superioară instalate pentru dispozitiv.UpperClassFilters The identifiers of the Upper Class filters installed for the device.
 • UpperFilters Identificatorii filtrelor superioare instalate pentru dispozitivUpperFilters The identifiers of the Upper filters installed for the device.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul InventoryDevicePnpRemove nu mai este prezent.This event indicates that the InventoryDevicePnpRemove object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente InventoryDevicePnpAdd.This event indicates that a new set of InventoryDevicePnpAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassAdd

Acest eveniment trimite metadate de bază despre huburile USB de pe dispozitiv.This event sends basic metadata about the USB hubs on the device. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • TotalUserConnectablePorts Numărul total de porturi USB ce se pot conecta.TotalUserConnectablePorts Total number of connectable USB ports.
 • TotalUserConnectableTypeCPorts Numărul total de porturi USB de Tip C ce se pot conecta.TotalUserConnectableTypeCPorts Total number of connectable USB Type C ports.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente InventoryDeviceUsbHubClassAdd.This event indicates that a new set of InventoryDeviceUsbHubClassAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryAdd

Acest eveniment trimite metadate de bază despre fișierele binare din driver care rulează în sistem.This event sends basic metadata about driver binaries running on the system. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat și funcționând corespunzător.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date and performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • DriverCheckSum Valoarea checksum a fișierului de driver.DriverCheckSum The checksum of the driver file.
 • DriverCompany Numele firmei care a dezvoltat driverul.DriverCompany The company name that developed the driver.
 • DriverInBox Driverul este inclus cu sistemul de operare?DriverInBox Is the driver included with the operating system?
 • DriverIsKernelMode Este acesta un driver de mod kernel?DriverIsKernelMode Is it a kernel mode driver?
 • DriverName Numele de fișier al driverului.DriverName The file name of the driver.
 • DriverPackageStrongName Numele puternic al pachetului de driverDriverPackageStrongName The strong name of the driver package
 • DriverSigned Numele puternic al pachetului de driverDriverSigned The strong name of the driver package
 • DriverTimeStamp Valoarea minimă pe 32 de biți a mărcii de timp a fișierului de driver.DriverTimeStamp The low 32 bits of the time stamp of the driver file.
 • DriverType Un câmp de biți cu atribute de driver: 1.DriverType A bitfield of driver attributes: 1. definiți DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_PRINTER 0x0001.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_PRINTER 0x0001. 2.2. definiți DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_KERNEL 0x0002.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_KERNEL 0x0002. 3.3. definiți DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_USER 0x0004.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_USER 0x0004. 4.4. definiți DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SIGNED 0x0008.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SIGNED 0x0008. 5.5. definiți DRIVER_MAP_DRIVER_IS_INBOX 0x0010.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_INBOX 0x0010. 6.6. definiți DRIVER_MAP_DRIVER_IS_WINQUAL 0x0040.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_WINQUAL 0x0040. 7.7. definiți DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SELF_SIGNED 0x0020.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SELF_SIGNED 0x0020. 8.8. definiți DRIVER_MAP_DRIVER_IS_CI_SIGNED 0x0080.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_CI_SIGNED 0x0080. 9.9. definiți DRIVER_MAP_DRIVER_HAS_BOOT_SERVICE 0x0100.define DRIVER_MAP_DRIVER_HAS_BOOT_SERVICE 0x0100. 10.10. definiți DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_I386 0x10000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_I386 0x10000. 11.11. definiți DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_IA64 0x20000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_IA64 0x20000. 12.12. definiți DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_AMD64 0x40000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_AMD64 0x40000. 13.13. definiți DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARM 0x100000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARM 0x100000. 14.14. definiți DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_THUMB 0x200000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_THUMB 0x200000. 15.15. definiți DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARMNT 0x400000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARMNT 0x400000. 16.16. definiți DRIVER_MAP_DRIVER_IS_TIME_STAMPED 0x800000.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_TIME_STAMPED 0x800000.
 • DriverVersion Versiunea fișierului de driver.DriverVersion The version of the driver file.
 • ImageSize Dimensiunea fișierului de driver.ImageSize The size of the driver file.
 • Inf Numele fișierului INF.Inf The name of the INF file.
 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Produs Numele de produs care este inclus în fișierul de driver.Product The product name that is included in the driver file.
 • ProductVersion Versiunea de produs care este inclusă în fișierul de driver.ProductVersion The product version that is included in the driver file.
 • Serviciu Numele serviciului care este instalat pentru dispozitiv.Service The name of the service that is installed for the device.
 • WdfVersion Versiunea Windows Driver Framework.WdfVersion The Windows Driver Framework version.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul InventoryDriverBinary nu mai este prezent.This event indicates that the InventoryDriverBinary object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente InventoryDriverBinaryAdd.This event indicates that a new set of InventoryDriverBinaryAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageAdd

Evenimentul trimite metadate de bază despre pachete de unități instalate în sistem.This event sends basic metadata about drive packages installed on the system. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat și funcționând corespunzător.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date and performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • Class Numele de clasă pentru driverul de dispozitiv.Class The class name for the device driver.
 • ClassGuid GUID-ul de clasă pentru driverul de dispozitiv.ClassGuid The class GUID for the device driver.
 • Data Data de pe pachetul de driver.Date The driver package date.
 • Director Calea la pachetul de driver.Directory The path to the driver package.
 • DriverInBox Driverul este inclus cu sistemul de operare?DriverInBox Is the driver included with the operating system?
 • Inf Numele INF al pachetului de driver.Inf The INF name of the driver package.
 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Furnizor Furnizorul pachetului de driver.Provider The provider for the driver package.
 • SubmissionId ID-ul de remitere HLK pentru pachetul de driver.SubmissionId The HLK submission ID for the driver package.
 • Versiune Versiunea pachetului de driver.Version The version of the driver package.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul InventoryDriverPackageRemove nu mai este prezent.This event indicates that the InventoryDriverPackageRemove object is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageStartSync

Acest eveniment indică faptul că va fi trimis un set nou de evenimente InventoryDriverPackageAdd.This event indicates that a new set of InventoryDriverPackageAdd events will be sent. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.Microsoft.Windows.Inventory.General. InventoryMiscellaneousMemorySlotArrayInfoRemoveInventoryMiscellaneousMemorySlotArrayInfoRemove

Acest eveniment indică faptul că acest obiect de date specific, reprezentat de ObjectInstanceId, nu mai este prezent.This event indicates that this particular data object represented by the ObjectInstanceId is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține Windows actualizat.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticAdd

Acest eveniment trimite detalii colectate pentru o anumită aplicație de pe dispozitivul sursă.This event sends details collected for a specific application on the source device. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AhaVersion Versiunea binară a instrumentului App Health Analyzer.AhaVersion The binary version of the App Health Analyzer tool.
 • ApplicationErrors Numărul de erori de aplicație din jurnalul de evenimente.ApplicationErrors The count of application errors from the event log.
 • Bitness Tipul arhitecturii aplicației (16 biți, 32 de biți sau 64 de biți).Bitness The architecture type of the application (16 Bit or 32 bit or 64 bit).
 • device_level Versiunile JRE/JAVA diferite instalate pe un anumit dispozitiv.device_level Various JRE/JAVA versions installed on a particular device.
 • ExtendedProperties Atribut utilizat pentru agregarea tuturor celorlalte atribute ale acestui tip de eveniment.ExtendedProperties Attribute used for aggregating all other attributes under this event type.
 • Jar Semnalizare care indică dacă o aplicație are o dependență de fișiere JAR Java.Jar Flag to determine if an app has a Java JAR file dependency.
 • Jre Semnalizare care indică dacă o aplicație are o dependență de cadre JRE.Jre Flag to determine if an app has JRE framework dependency.
 • Jre_version Versiunile JRE pentru care o aplicație a declarat o dependență de cadre.Jre_version JRE versions an app has declared framework dependency for.
 • Name Numele aplicației.Name Name of the application.
 • NonDPIAware Semnalizare care indică dacă o aplicație nu ia în considerare DPI-ulNonDPIAware Flag to determine if an app is non-DPI aware
 • NumBinaries Numărul tuturor fișierelor binare (.sys, .dll, .ini) din locația de instalare a aplicației.NumBinaries Count of all binaries (.sys,.dll,.ini) from application install location.
 • ProgramId ID-ul programului asociat.ProgramId The ID of the associated program.
 • RequiresAdmin Semnalizare care indică dacă o aplicație solicită privilegii de administrator pentru executare.RequiresAdmin Flag to determine if an app requests admin privileges for execution.
 • RequiresAdminv2 Semnalizare suplimentară care indică dacă o aplicație solicită privilegii de administrator pentru executare.RequiresAdminv2 Additional flag to determine if an app requests admin privileges for execution.
 • RequiresUIAccess Semnalizare care indică dacă o aplicație se bazează pe caracteristicile IU pentru accesibilitate.RequiresUIAccess Flag to determine if an app is based on UI features for accessibility.
 • VB6 Semnalizare care indică dacă o aplicație se bazează pe cadrul VB6.VB6 Flag to determine if an app is based on VB6 framework.
 • VB6v2 Semnalizare suplimentară care indică dacă o aplicație se bazează pe cadrul VB6.VB6v2 Additional flag to determine if an app is based on VB6 framework.
 • Version Versiunea aplicației.Version Version of the application.
 • VersionCheck Semnalizare care indică dacă o aplicație are o dependență statică de versiunea sistemului de operare.VersionCheck Flag to determine if an app has a static dependency on OS version.
 • VersionCheckv2 Semnalizare suplimentară care indică dacă o aplicație are o dependență statică de versiunea sistemului de operare.VersionCheckv2 Additional flag to determine if an app has a static dependency on OS version.

Microsoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticStartSync

Acest eveniment indică începutul unei serii de evenimente AppHealthStaticAdd.This event indicates the beginning of a series of AppHealthStaticAdd events. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AllowTelemetry Indică prezența argumentului „allowtelemetry” din linia de comandă.AllowTelemetry Indicates the presence of the 'allowtelemetry' command line argument.
 • CommandLineArgs Argumente din linia de comandă transmise la lansarea executabilului App Health Analyzer.CommandLineArgs Command line arguments passed when launching the App Health Analyzer executable.
 • Enhanced Indică prezența argumentului „enhanced” din linia de comandă.Enhanced Indicates the presence of the 'enhanced' command line argument.
 • StartTime Data și ora UTC la care a fost trimis acest eveniment.StartTime UTC date and time at which this event was sent.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousMemorySlotArrayInfoStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousMemorySlotArrayInfoStartSync

Acest eveniment de diagnosticare indică faptul că se generează o sincronizare nouă pentru acest tip de obiect.This diagnostic event indicates a new sync is being generated for this object type.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInAdd

Acest eveniment furnizează date despre programele de completare Office instalate. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.This event provides data on the installed Office add-ins. The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AddinCLSID Cheia de identificator clasă pentru programul de completare Microsoft Office.AddinCLSID The class identifier key for the Microsoft Office add-in.
 • AddInCLSID Cheia de identificator clasă pentru programul de completare Microsoft Office.AddInCLSID The class identifier key for the Microsoft Office add-in.
 • AddInId Identificatorul pentru programul de completare Microsoft Office.AddInId The identifier for the Microsoft Office add-in.
 • AddinType Tipul de program de completare Microsoft Office.AddinType The type of the Microsoft Office add-in.
 • BinFileTimestamp Marcaj temporal pentru programul de completare Office.BinFileTimestamp The timestamp of the Office add-in.
 • BinFileVersion Versiunea de program de completare Microsoft Office.BinFileVersion The version of the Microsoft Office add-in.
 • Description Descrierea programului de completare Microsoft Office.Description Description of the Microsoft Office add-in.
 • FileId Identificatorul fișierului pentru programul de completare Microsoft Office.FileId The file identifier of the Microsoft Office add-in.
 • FileSize Dimensiunea fișierului pentru programul de completare Microsoft Office.FileSize The file size of the Microsoft Office add-in.
 • FriendlyName Numele prietenos al programului de completare Microsoft Office.FriendlyName The friendly name for the Microsoft Office add-in.
 • FullPath Calea completă a programului de completare Microsoft Office.FullPath The full path to the Microsoft Office add-in.
 • InventoryVersion Versiunea fișierului binar de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • LoadBehavior Număr întreg care descrie comportamentul de încărcare.LoadBehavior Integer that describes the load behavior.
 • LoadTime Timpul de încărcare pentru programul de completare OfficeLoadTime Load time for the office addin
 • OfficeApplication Aplicația Microsoft Office asociată cu programul de completare.OfficeApplication The Microsoft Office application associated with the add-in.
 • OfficeArchitecture Arhitectura programului de completare.OfficeArchitecture The architecture of the add-in.
 • OfficeVersion Versiunea de Microsoft Office pentru acest program de completare.OfficeVersion The Microsoft Office version for this add-in.
 • OutlookCrashingAddin Indică dacă au fost găsite căderi pentru acest program de completare.OutlookCrashingAddin Indicates whether crashes have been found for this add-in.
 • ProductCompany Numele firmei asociate cu programul de completare Office.ProductCompany The name of the company associated with the Office add-in.
 • ProductName Numele de produs asociat cu programul de completare Microsoft Office.ProductName The product name associated with the Microsoft Office add-in.
 • ProductVersion Versiunea asociată cu programul de completare Office.ProductVersion The version associated with the Office add-in.
 • ProgramId Identificatorul unic program al programului de completare Microsoft Office.ProgramId The unique program identifier of the Microsoft Office add-in.
 • Provider Numele furnizorului pentru acest program de completare.Provider Name of the provider for this add-in.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul de date specific reprezentat de objectInstanceId nu mai este prezent.This event indicates that the particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului binar de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInStartSync

Acest eveniment indică faptul că se generează o nouă sincronizare pentru acest tip de obiect.This event indicates that a new sync is being generated for this object type. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului binar de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersAdd

Acest eveniment furnizează date despre identificatorii Office.This event provides data on the Office identifiers. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului binar de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • OAudienceData Subidentificator pentru gestionarea lansărilor Microsoft Office, identificând grupul pilot pentru un dispozitivOAudienceData Sub-identifier for Microsoft Office release management, identifying the pilot group for a device
 • OAudienceId Identificator Microsoft Office pentru gestionarea lansărilor Microsoft Office, identificând grupul pilot pentru un dispozitivOAudienceId Microsoft Office identifier for Microsoft Office release management, identifying the pilot group for a device
 • OMID Identificator pentru mașina Office SQMOMID Identifier for the Office SQM Machine
 • OPlatform Dacă produsul Microsoft Office instalat este pe 32 de biți sau pe 64 de bițiOPlatform Whether the installed Microsoft Office product is 32-bit or 64-bit
 • OTenantId GUID unic reprezentând entitatea Microsoft O365 găzduităOTenantId Unique GUID representing the Microsoft O365 Tenant
 • OVersion Versiunea de Microsoft Office instalată.OVersion Installed version of Microsoft Office. De exemplu, 16.0.8602.1000For example, 16.0.8602.1000
 • OWowMID Identificatorul de telemetrie Microsoft Office moștenit (ID-ul mașinii SQM) pentru sistemele WoW (Microsoft Office pe 32 de biți în Windows pe 64 de biți)OWowMID Legacy Microsoft Office telemetry identifier (SQM Machine ID) for WoW systems (32-bit Microsoft Office on 64-bit Windows)

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersStartSync

Acesta este un eveniment de diagnosticare care indică faptul că se generează o sincronizare nouă pentru acest tip de obiect.This is a diagnostic event that indicates a new sync is being generated for this object type. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului binar de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsAdd

Acest eveniment furnizează date despre caracteristici Internet Explorer referitoare la Office.This event provides data on Office-related Internet Explorer features. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului binar de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • OIeFeatureAddon Semnalizare ce indică produsele Microsoft Office care au această setare activată.OIeFeatureAddon Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Caracteristica FEATURE_ADDON_MANAGEMENT le permite aplicațiilor să găzduiască controlul WebBrowser pentru a respecta selecțiile de gestionare a programelor de completare realizate cu ajutorul caracteristicii Manager de programe de completare din Internet Explorer.The FEATURE_ADDON_MANAGEMENT feature lets applications hosting the WebBrowser Control to respect add-on management selections made using the Add-on Manager feature of Internet Explorer. Programele de completare dezactivate de utilizator sau de politica de grup administrativă vor fi dezactivate, de asemenea, în aplicațiile care activează această caracteristică.Add-ons disabled by the user or by administrative group policy will also be disabled in applications that enable this feature.
 • OIeMachineLockdown Semnalizare ce indică produsele Microsoft Office care au această setare activată.OIeMachineLockdown Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Când este activată caracteristica FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN, Internet Explorer aplică restricții de securitate pentru conținutul încărcat din computerul local al utilizatorului, ceea ce ajută la prevenirea comportamentului rău intenționat legat de fișierele locale.When the FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN feature is enabled, Internet Explorer applies security restrictions on content loaded from the user's local machine, which helps prevent malicious behavior involving local files.
 • OIeMimeHandling Semnalizare ce indică produsele Microsoft Office care au această setare activată.OIeMimeHandling Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Atunci când este activat controlul caracteristicii FEATURE_MIME_HANDLING, Internet Explorer gestionează tipurile MIME mai în siguranță.When the FEATURE_MIME_HANDLING feature control is enabled, Internet Explorer handles MIME types more securely. Se aplică numai pentru Windows Internet Explorer 6 pentru Windows XP Service Pack 2 (SP2)Only applies to Windows Internet Explorer 6 for Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • OIeMimeSniffing Semnalizare ce indică produsele Microsoft Office care au această setare activată.OIeMimeSniffing Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Determină tipul de fișier examinându-i semnătura de biți.Determines a file's type by examining its bit signature. Windows Internet Explorer utilizează aceste informații pentru a determina cum să redea fișierul.Windows Internet Explorer uses this information to determine how to render the file. Atunci când este activată, caracteristica FEATURE_MIME_SNIFFING permite să fie setată diferit pentru fiecare zonă de securitate, utilizând semnalizatorul de acțiune URL URLACTION_FEATURE_MIME_SNIFFINGThe FEATURE_MIME_SNIFFING feature, when enabled, allows to be set differently for each security zone by using the URLACTION_FEATURE_MIME_SNIFFING URL action flag
 • OIeNoAxInstall Semnalizare ce indică produsele Microsoft Office care au această setare activată.OIeNoAxInstall Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Atunci când o pagină web încearcă să încarce sau să instaleze un control ActiveX care nu este instalat deja, caracteristica FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL blochează solicitarea.When a webpage attempts to load or install an ActiveX control that isn't already installed, the FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL feature blocks the request. Atunci când o pagină web încearcă să încarce sau să instaleze un control ActiveX care nu este instalat deja, caracteristica FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL blochează solicitareaWhen a webpage tries to load or install an ActiveX control that isn't already installed, the FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL feature blocks the request
 • OIeNoDownload Semnalizare ce indică produsele Microsoft Office care au această setare activată.OIeNoDownload Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Caracteristica FEATURE_RESTRICT_FILEDOWNLOAD blochează solicitările de descărcare a fișierelor care navighează la o resursă, care afișează o casetă de dialog de descărcare a fișierelor sau care nu sunt inițiate în mod explicit de o acțiune de utilizator (de exemplu, un clic de mouse sau o apăsare de taste).The FEATURE_RESTRICT_FILEDOWNLOAD feature blocks file download requests that navigate to a resource, that display a file download dialog box, or that are not initiated explicitly by a user action (for example, a mouse click or key press). Se aplică numai pentru Windows Internet Explorer 6 pentru Windows XP Service Pack 2 (SP2)Only applies to Windows Internet Explorer 6 for Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • OIeObjectCaching Semnalizare ce indică produsele Microsoft Office care au această setare activată.OIeObjectCaching Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Când este activată, caracteristica FEATURE_OBJECT_CACHING împiedică paginile web să acceseze sau să instanțieze controalele ActiveX în cache de la domenii diferite sau contexte de securitateWhen enabled, the FEATURE_OBJECT_CACHING feature prevents webpages from accessing or instantiating ActiveX controls cached from different domains or security contexts
 • OIePasswordDisable Semnalizare ce indică produsele Microsoft Office care au această setare activată.OIePasswordDisable Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. După Windows Internet Explorer 6 pentru Windows XP Service Pack 2 (SP2), Internet Explorer nu mai permite specificarea de nume de utilizator și parole în URL-urile care utilizează protocoale HTTP sau HTTPS.After Windows Internet Explorer 6 for Windows XP Service Pack 2 (SP2), Internet Explorer no longer allows usernames and passwords to be specified in URLs that use the HTTP or HTTPS protocols. Adresele URL care utilizează alte protocoale, cum ar fi FTP, permit în continuare nume de utilizator și paroleURLs using other protocols, such as FTP, still allow usernames and passwords
 • OIeSafeBind Semnalizare ce indică produsele Microsoft Office care au această setare activată.OIeSafeBind Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Caracteristica FEATURE_SAFE_BINDTOOBJECT efectuează verificări suplimentare de securitate atunci când apelați MonikerBindToObject pentru a crea și a inițializa controale ActiveX Microsoft.The FEATURE_SAFE_BINDTOOBJECT feature performs additional safety checks when calling MonikerBindToObject to create and initialize Microsoft ActiveX controls. Mai exact, împiedică crearea controlului dacă COMPAT_EVIL_DONT_LOAD se află în registry pentru controlSpecifically, prevent the control from being created if COMPAT_EVIL_DONT_LOAD is in the registry for the control
 • OIeSecurityBand Semnalizare ce indică produsele Microsoft Office care au această setare activată.OIeSecurityBand Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Caracteristica FEATURE_SECURITYBAND controlează afișajul barei Informații din Internet Explorer.The FEATURE_SECURITYBAND feature controls the display of the Internet Explorer Information bar. Când este activată, bara Informații apare atunci când este restricționată descărcarea fișierelor sau instalarea coduluiWhen enabled, the Information bar appears when file download or code installation is restricted
 • OIeUncSaveCheck Semnalizare ce indică produsele Microsoft Office care au această setare activată.OIeUncSaveCheck Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Caracteristica FEATURE_UNC_SAVEDFILECHECK activează Mark of the Web (MOTW) pentru fișierele locale încărcate din locațiile de rețea care au fost partajate utilizând Convenția universală de denumire (UNC)The FEATURE_UNC_SAVEDFILECHECK feature enables the Mark of the Web (MOTW) for local files loaded from network locations that have been shared by using the Universal Naming Convention (UNC)
 • OIeValidateUrl Semnalizare ce indică produsele Microsoft Office care au această setare activată.OIeValidateUrl Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Când este activat, controlul caracteristicii FEATURE_VALIDATE_NAVIGATE_URL împiedică Windows Internet Explorer să navigheze la un URL cu format incorectWhen enabled, the FEATURE_VALIDATE_NAVIGATE_URL feature control prevents Windows Internet Explorer from navigating to a badly formed URL
 • OIeWebOcPopup Semnalizare ce indică produsele Microsoft Office care au această setare activată.OIeWebOcPopup Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Caracteristica FEATURE_WEBOC_POPUPMANAGEMENT permite ca aplicațiile ce găzduiesc controlul WebBrowser să primească comportamentul implicit de gestionare a ferestrelor pop-ul Internet ExplorerThe FEATURE_WEBOC_POPUPMANAGEMENT feature allows applications hosting the WebBrowser Control to receive the default Internet Explorer pop-up window management behavior
 • OIeWinRestrict Semnalizare ce indică produsele Microsoft Office care au această setare activată.OIeWinRestrict Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Când este activată, caracteristica FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS adaugă mai multe restricții la dimensiunea și comportamentul ferestrelor pop-upWhen enabled, the FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS feature adds several restrictions to the size and behavior of popup windows
 • OIeZoneElevate Semnalizare ce indică produsele Microsoft Office care au această setare activată.OIeZoneElevate Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Când este activată, caracteristica FEATURE_ZONE_ELEVATION împiedică paginile dintr-o zonă să navigheze la paginile dintr-o zonă cu securitate mai mare, cu excepția cazului în care navigarea este generată de utilizatorWhen enabled, the FEATURE_ZONE_ELEVATION feature prevents pages in one zone from navigating to pages in a higher security zone unless the navigation is generated by the user

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsStartSync

Acesta este un eveniment de diagnosticare care indică faptul că se generează o sincronizare nouă pentru acest tip de obiect.This is a diagnostic event that indicates a new sync is being generated for this object type. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului binar de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsAdd

Acest eveniment oferă date detaliate despre produsele Office instalate.This event provides insight data on the installed Office products. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului binar de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • OfficeApplication Numele aplicației Office.OfficeApplication The name of the Office application.
 • OfficeArchitecture Numărul de biți al aplicației Office.OfficeArchitecture The bitness of the Office application.
 • OfficeVersion Versiunea aplicației Office.OfficeVersion The version of the Office application.
 • Valoare Detaliile colectate despre această entitate.Value The insights collected about this entity.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul de date specific reprezentat de objectInstanceId nu mai este prezent.This event indicates that the particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului binar de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsStartSync

Acest eveniment de diagnosticare indică faptul că se generează o nouă sincronizare pentru acest tip de obiect.This diagnostic event indicates that a new sync is being generated for this object type. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului binar de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsAdd

Acest eveniment descrie toate produsele Office instalate.This event describes all installed Office products. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului binar de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • OC2rApps Un GUID care descrie aplicațiile Clic și Pornire OfficeOC2rApps A GUID the describes the Office Click-To-Run apps
 • OC2rSkus Lista de produse Clic și Pornire Office delimitate prin virgulă (CSV) instalate pe dispozitiv.OC2rSkus Comma-delimited list (CSV) of Office Click-To-Run products installed on the device. De exemplu, Office 2016 ProPlusFor example, Office 2016 ProPlus
 • OMsiApps Lista de produse MSI delimitate prin virgulă (CSV) instalate pe dispozitiv.OMsiApps Comma-delimited list (CSV) of Office MSI products installed on the device. De exemplu, Microsoft WordFor example, Microsoft Word
 • OProductCodes Un GUID care descrie produsele MSI OfficeOProductCodes A GUID that describes the Office MSI products

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsStartSync

Acesta este un eveniment de diagnosticare care indică faptul că se generează o sincronizare nouă pentru acest tip de obiect.This is a diagnostic event that indicates a new sync is being generated for this object type. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului binar de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsAdd

Acest eveniment descrie diverse setări de Office.This event describes various Office settings. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • BrowserFlags Semnalizări de browser pentru produsele legate de Office.BrowserFlags Browser flags for Office-related products.
 • ExchangeProviderFlags Politicile furnizorului pentru Office Exchange.ExchangeProviderFlags Provider policies for Office Exchange.
 • InventoryVersion Versiunea fișierului binar de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • SharedComputerLicensing Politici de licențiere a computerului cu Office partajat.SharedComputerLicensing Office shared computer licensing policies.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsStartSync

Acesta este un eveniment de diagnosticare care indică faptul că se generează o sincronizare nouă pentru acest tip de obiect.This is a diagnostic event that indicates a new sync is being generated for this object type. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului binar de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBAAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBAAdd

Acest eveniment oferă un număr de seturi de rezumat despre condițiile întâlnite în timpul efectuării unei scanări locale a fișierelor Office, analizând dacă există probleme de compatibilitate de programare VBA cunoscute între versiunea de Office moștenită și ProPlus, și între versiunile pe 32 și pe 64 de biți.This event provides a summary rollup count of conditions encountered while performing a local scan of Office files, analyzing for known VBA programmability compatibility issues between legacy office version and ProPlus, and between 32 and 64-bit versions. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • Design Numărul de fișiere cu probleme de designDesign Count of files with design issues found
 • Design_x64 Numărul de fișiere cu probleme de design pe 64 de bițiDesign_x64 Count of files with 64 bit design issues found
 • DuplicateVBA Numărul de fișiere cu cod VBA dublatDuplicateVBA Count of files with duplicate VBA code
 • HasVBA Numărul de fișiere cu cod VBAHasVBA Count of files with VBA code
 • Inaccesibil Numărul de fișiere care au fost accesibile pentru scanareInaccessible Count of files that were inaccessible for scanning
 • InventoryVersion Versiunea elementului binar de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • Issues Numărul de fișiere cu probleme detectateIssues Count of files with issues detected
 • Issues_x64 Numărul de fișiere cu probleme detectate pe 64 de bițiIssues_x64 Count of files with 64-bit issues detected
 • IssuesNone Numărul de fișiere fără probleme detectateIssuesNone Count of files with no issues detected
 • IssuesNone_x64 Numărul de fișiere fără probleme detectate pe 64 de bițiIssuesNone_x64 Count of files with no 64-bit issues detected
 • Locked Numărul de fișiere care au fost blocate, împiedicând scanareaLocked Count of files that were locked, preventing scanning
 • NoVBA Numărul de fișiere fără VBA în interiorNoVBA Count of files with no VBA inside
 • Protected Numărul de fișiere care au fost protejate prin parolă, împiedicând scanareaProtected Count of files that were password protected, preventing scanning
 • RemLimited Numărul de fișiere care necesită modificări de remediere limitateRemLimited Count of files that require limited remediation changes
 • RemLimited_x64 Numărul de fișiere care necesită modificări de remediere limitate pentru problemele pe 64 de bițiRemLimited_x64 Count of files that require limited remediation changes for 64-bit issues
 • RemSignificant Numărul de fișiere care necesită modificări de remediere semnificativeRemSignificant Count of files that require significant remediation changes
 • RemSignificant_x64 Numărul de fișiere care necesită modificări de remediere semnificative pentru problemele pe 64 de bițiRemSignificant_x64 Count of files that require significant remediation changes for 64-bit issues
 • Score Scorul de compatibilitate general calculat pentru conținutul scanatScore Overall compatibility score calculated for scanned content
 • Scor Scorul de compatibilitate pe 64 de biți general calculat pentru conținutul scanatScore_x64 Overall 64-bit compatibility score calculated for scanned content
 • Total Numărul total de fișiere scanateTotal Total number of files scanned
 • Validation Numărul de fișiere care necesită validare manuală suplimentarăValidation Count of files that require additional manual validation
 • Validation_x64 Numărul de fișiere care necesită validare manuală suplimentară pentru problemele pe 64 de bițiValidation_x64 Count of files that require additional manual validation for 64-bit issues

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul de date specific reprezentat de objectInstanceId nu mai este prezent.This event indicates that the particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsAdd

Acest eveniment oferă date despre încălcările regulii Microsoft Office VBA, inclusiv un număr de seturi pentru fiecare tip de încălcare, oferind un indiciu legat de cerințele de remediere pentru o organizație.This event provides data on Microsoft Office VBA rule violations, including a rollup count per violation type, giving an indication of remediation requirements for an organization. Identificatorul de eveniment este un GUID unic, asociat cu regula de validare.The event identifier is a unique GUID, associated with the validation rule. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • Count Numărul total de încălcări ale regulii Microsoft Office VBACount Count of total Microsoft Office VBA rule violations

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsRemove

Acest eveniment indică faptul că obiectul de date specific reprezentat de objectInstanceId nu mai este prezent.This event indicates that the particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsStartSync

Acest eveniment indică faptul că se generează o nouă sincronizare pentru acest tip de obiect.This event indicates that a new sync is being generated for this object type. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului binar de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBAStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBAStartSync

Acest eveniment de diagnosticare indică faptul că se generează o nouă sincronizare pentru acest tip de obiect.This diagnostic event indicates that a new sync is being generated for this object type. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • InventoryVersion Versiunea fișierului binar de inventar care generează evenimentele.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoAdd

Acest eveniment furnizează date despre produsele platformei unificate de actualizare (UUP) și despre versiunile la care se află.This event provides data on Unified Update Platform (UUP) products and what version they are at. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • Identificator Identificatorul UUPIdentifier UUP identifier
 • LastActivatedVersion Ultima versiune activatăLastActivatedVersion Last activated version
 • PreviousVersion Versiunea anterioarăPreviousVersion Previous version
 • Sursă Sursa UUPSource UUP source
 • Versiune Versiunea UUPVersion UUP version

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoRemove

Acest eveniment indică faptul că acest obiect de date specific, reprezentat de objectInstanceId, nu mai este prezent.This event indicates that this particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoStartSync

Acesta este un eveniment de diagnosticare care indică faptul că se generează o sincronizare nouă pentru acest tip de obiect.This is a diagnostic event that indicates a new sync is being generated for this object type. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.ChecksumMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.Checksum

Acest eveniment rezumă numărul de evenimente InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd.This event summarizes the counts for the InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd events. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • ChecksumDictionary Un număr pentru fiecare indicator de sistem de operare.ChecksumDictionary A count of each operating system indicator.
 • PCFP Echivalent cu câmpul InventoryId care se află în alte evenimente de bază.PCFP Equivalent to the InventoryId field that is found in other core events.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorAddMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd

Acest eveniment reprezintă metadatele de bază despre indicatorii sistemului de operare din sistem.This event represents the basic metadata about the OS indicators installed on the system. Datele colectate cu acest eveniment ajută să asigurați actualizarea dispozitivului și mențin funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event helps ensure the device is up to date and keeps Windows performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • IndicatorValue Valoarea indicatorului.IndicatorValue The indicator value.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorRemove

Acest eveniment indică faptul că acest obiect de date specific, reprezentat de objectInstanceId, nu mai este prezent.This event indicates that this particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present. Acest eveniment este utilizat pentru a înțelege indicatorii sistemului de operare instalați în sistem.This event is used to understand the OS indicators installed on the system. Datele colectate cu acest eveniment ajută să vă asigurați că dispozitivul este curent, iar Windows este actualizat și funcționând corespunzător.The data collected with this event helps ensure the device is current and Windows is up to date and performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorStartSync

Acest eveniment indică faptul că acest obiect de date specific, reprezentat de objectInstanceId, nu mai este prezent.This event indicates that this particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present. Acest eveniment este utilizat pentru a înțelege indicatorii sistemului de operare instalați în sistem.This event is used to understand the OS indicators installed on the system. Datele colectate cu acest eveniment ajută să vă asigurați că dispozitivul este curent, iar Windows este actualizat și funcționând corespunzător.The data collected with this event helps ensure the device is current and Windows is up to date and performing properly.

Acest eveniment include câmpuri din Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Evenimente kernelKernel events

IOIO

Acest eveniment indică numărul de byți citiți de pe sau citiți de sistemul de operare și scriși pe sau scriși de sistemul de operare la pornirea sistemului.This event indicates the number of bytes read from or read by the OS and written to or written by the OS upon system startup.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • BytesRead Numărul total de byți citiți de pe sau citiți de sistemul de operare la pornirea sistemului.BytesRead The total number of bytes read from or read by the OS upon system startup.
 • BytesWritten Numărul total de byți scriși pe sau scriși de sistemul de operare la pornirea sistemului.BytesWritten The total number of bytes written to or written by the OS upon system startup.

Microsoft.Windows.Kernel.BootEnvironment.OsLaunchMicrosoft.Windows.Kernel.BootEnvironment.OsLaunch

Acest eveniment include date de bază despre sistemul de operare, colectate în timpul încărcării și utilizate pentru a evalua succesul procesului de upgrade.This event includes basic data about the Operating System, collected during Boot and used to evaluate the success of the upgrade process. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • BootApplicationId Acest câmp definește identificatorul aplicației de încărcare din sistemul de operare.BootApplicationId This field tells us what the OS Loader Application Identifier is.
 • BootAttemptCount Numărul încercărilor consecutive de încărcare ale managerului de încărcare de pe acest sistem de operare.BootAttemptCount The number of consecutive times the boot manager has attempted to boot into this operating system.
 • BootSequence ID-ul de bootare curent, utilizat pentru corelarea evenimentelor legate de o anumită sesiune de bootare.BootSequence The current Boot ID, used to correlate events related to a particular boot session.
 • BootStatusPolicy Identifică politica aplicabilă pentru starea de bootare.BootStatusPolicy Identifies the applicable Boot Status Policy.
 • BootType Identifică tipul de bootare (exemplu: „Cold”, „Hiber”, „Resume”).BootType Identifies the type of boot (e.g.: "Cold", "Hiber", "Resume").
 • EventTimestamp Numărul de secunde care au trecut de la un moment arbitrar.EventTimestamp Seconds elapsed since an arbitrary time point. Acesta poate fi utilizat pentru a identifica diferența de timp dintre încercările succesive de bootare făcute.This can be used to identify the time difference in successive boot attempts being made.
 • FirmwareResetReasonEmbeddedController Motivul resetării sistemului furnizat de firmware.FirmwareResetReasonEmbeddedController Reason for system reset provided by firmware.
 • FirmwareResetReasonEmbeddedControllerAdditional Date suplimentare despre motivul resetării sistemului, furnizate de firmware, dacă este cazul.FirmwareResetReasonEmbeddedControllerAdditional Additional information on system reset reason provided by firmware if needed.
 • FirmwareResetReasonPch Motivul resetării sistemului, furnizat de firmware.FirmwareResetReasonPch Reason for system reset provided by firmware.
 • FirmwareResetReasonPchAdditional Date suplimentare despre motivul resetării sistemului, furnizate de firmware, dacă este cazul.FirmwareResetReasonPchAdditional Additional information on system reset reason provided by firmware if needed.
 • FirmwareResetReasonSupplied Semnalizare care indică faptul că un motiv de resetare a sistemului a fost furnizat de firmware.FirmwareResetReasonSupplied Flag indicating that a reason for system reset was provided by firmware.
 • IO Volumul de date scrise pe și citite de pe disc de către încărcătorul sistemului de operare în timpul bootării.IO Amount of data written to and read from the disk by the OS Loader during boot. Consultați IO.See IO.
 • LastBootSucceeded Semnalizare care indică dacă ultima bootare a reușit.LastBootSucceeded Flag indicating whether the last boot was successful.
 • LastShutdownSucceeded Semnalizare care indică dacă ultima închidere a reușit.LastShutdownSucceeded Flag indicating whether the last shutdown was successful.
 • MaxAbove4GbFreeRange Acest câmp descrie cel mai mare interval de memorie disponibil peste 4 GB.MaxAbove4GbFreeRange This field describes the largest memory range available above 4Gb.
 • MaxBelow4GbFreeRange Acest câmp descrie cel mai mare interval de memorie disponibil sub 4 GB.MaxBelow4GbFreeRange This field describes the largest memory range available below 4Gb.
 • MeasuredLaunchPrepared Acest câmp indică dacă lansarea sistemului de operare a fost inițializată folosind boot-ul măsurat/securizat prin DRTM (Dynamic Root of Trust for Measurement).MeasuredLaunchPrepared This field tells us if the OS launch was initiated using Measured/Secure Boot over DRTM (Dynamic Root of Trust for Measurement).
 • MenuPolicy Tipul de meniu cu opțiuni complexe care ar trebui să se afișeze pentru utilizator (Moștenire, Standard etc.).MenuPolicy Type of advanced options menu that should be shown to the user (Legacy, Standard, etc.).
 • RecoveryEnabled Indică dacă este activată recuperarea.RecoveryEnabled Indicates whether recovery is enabled.
 • SecureLaunchPrepared Acest câmp indică dacă DRTM a fost pregătit în timpul bootului.SecureLaunchPrepared This field indicates if DRTM was prepared during boot.
 • UserInputTime Timpul petrecut de aplicația de încărcare în așteptarea introducerii informațiilor de către utilizator.UserInputTime The amount of time the loader application spent waiting for user input.

Microsoft.Windows.Kernel.Power.OSStateChangeMicrosoft.Windows.Kernel.Power.OSStateChange

Acest eveniment indică o modificare de stare a sistemului de operare.This event indicates an OS state change. Datele colectate cu acest eveniment sunt utilizate pentru a menține funcționarea corespunzătoare pentru Windows.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • AcPowerOnline Dacă este setat la „TRUE”, dispozitivul utilizează alimentarea cu c.a.AcPowerOnline If "TRUE," the device is using AC power. Dacă este setat la „FALSE”, dispozitivul utilizează alimentare de la baterie.If "FALSE," the device is using battery power.
 • ActualTransitions Numărul de tranziții între stările sistemului de operare de la ultima bootare a sistemuluiActualTransitions The number of transitions between operating system states since the last system boot
 • BatteryCapacity Capacitatea maximă a bateriei în mWhBatteryCapacity Maximum battery capacity in mWh
 • BatteryCharge Nivelul curent al bateriei ca procent din capacitatea totalăBatteryCharge Current battery charge as a percentage of total capacity
 • BatteryDischarging Semnalizare care indică dacă bateria se descarcă sau se încarcăBatteryDischarging Flag indicating whether the battery is discharging or charging
 • BootId Numărul total de încărcări de la instalarea sistemului de operareBootId Total boot count since the operating system was installed
 • BootTimeUTC Data și ora unui anumit eveniment de încărcare (identificate de BootId)BootTimeUTC Date and time of a particular boot event (identified by BootId)
 • EnergyChangeV2 O valoare instantaneu în mWh care reflectă o modificare în utilizarea energieiEnergyChangeV2 A snapshot value in mWh reflecting a change in power usage
 • EnergyChangeV2Flags Semnalizări pentru dezambiguizarea contextului EnergyChangeV2EnergyChangeV2Flags Flags for disambiguating EnergyChangeV2 context
 • EventSequence Indică ordinea secvenței pentru această instanță de eveniment, în raport cu instanțele anterioare de evenimente OSStateChange care au avut loc de la bootareEventSequence Indicates the sequence order for this event instance, relative to previous instances of OSStateChange events that have occurred since boot
 • LastStateTransition: ID-ul ultimei de stări la care trece sistemul de operareLastStateTransition ID of the last operating system state transition
 • LastStateTransitionSub: ID-ul tranziției la ultima substare a sistemului de operareLastStateTransitionSub ID of the last operating system sub-state transition
 • StateDurationMS: Numărul de milisecunde petrecut în ultima stare de către sistemul de operareStateDurationMS Number of milliseconds spent in the last operating system state
 • LastStateTransition: ID-ul stării sistemului de operare la care trece sistemulStateTransition ID of the operating system state the system is transitioning to
 • StateTransitionSub: ID-ul substării sistemului de operare la care trece sistemulStateTransitionSub ID of the operating system sub-state the system is transitioning to
 • TotalDurationMS: Timpul total (în milisecunde) petrecut în toate stările de la ultima bootareTotalDurationMS Total time (in milliseconds) spent in all states since the last boot
 • TotalUptimeMS: Timpul total (în milisecunde) în care dispozitivul a fost în stările Activ sau Rulează de la ultima bootareTotalUptimeMS Total time (in milliseconds) the device was in Up or Running states since the last boot
 • TransitionsToOn: Numărul de tranziții la starea Pornit de la ultima bootareTransitionsToOn Number of transitions to the Powered On state since the last boot
 • UptimeDeltaMS: Timpul total (în milisecunde) adăugat la Timpul de funcționare de la ultimul evenimentUptimeDeltaMS Total time (in milliseconds) added to Uptime since the last event

Evenimente din Microsoft EdgeMicrosoft Edge events

Aria.160f0649efde47b7832f05ed000fc453.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.ConfigAria.160f0649efde47b7832f05ed000fc453.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.Config

Acest eveniment de configurare trimite informații de bază despre conectivitatea și configurația dispozitivelor din Microsoft Edge, legate de acordul curent de colectare a datelor, de versiunea de aplicație și de starea de instalare, pentru a menține Microsoft Edge la zi și securizat.This config event sends basic device connectivity and configuration information from Microsoft Edge about the current data collection consent, app version, and installation state to keep Microsoft Edge up to date and secure.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • app_version Șirul intern al versiunii de compilare Edge, luat din câmpul de măsurători UMA system_profile.app_version.app_version The internal Edge build version string, taken from the UMA metrics field system_profile.app_version.
 • appConsentState Semnalizări de biți care descriu consimțământul pentru colectarea datelor de pe mașină sau valoarea zero dacă starea nu a fost regăsită.appConsentState Bit flags describing consent for data collection on the machine or zero if the state was not retrieved. Următoarele aspecte sunt adevărate atunci când este setat bitul asociat: consimțământul a fost acordat (0x1), consimțământul a fost comunicat la instalare (0x2), consimțământul pentru datele de diagnosticare a fost acordat (0x20000), consimțământul pentru datele de navigare a fost acordat (0x40000).The following are true when the associated bit is set: consent was granted (0x1), consent was communicated at install (0x2), diagnostic data consent granted (0x20000), browsing data consent granted (0x40000).
 • Canal Un număr întreg indicând canalul instalării (Canary sau Dev).Channel An integer indicating the channel of the installation (Canary or Dev).
 • client_id Un identificator unic non-durabil cu care sunt asociate toate celelalte date despre clientul de diagnosticare, luat din furnizorul de măsurători UMA.client_id A unique identifier with which all other diagnostic client data is associated, taken from the UMA metrics provider. Acest ID este efectiv unic pentru fiecare dispozitiv, pentru fiecare profil de utilizator al sistemului de operare, pentru fiecare canal de lansare (de exemplu, Canary/Dev/Beta/Stable).This ID is effectively unique per device, per OS user profile, per release channel (e.g. Canary/Dev/Beta/Stable). client_id nu este durabil, pe baza preferințelor utilizatorului.client_id is not durable, based on user preferences. client_id este inițializat în prima lansare a aplicației sub fiecare profil de utilizator al sistemului de operare.client_id is initialized on the first application launch under each OS user profile. client_id este conectabil, dar nu este unic pe toate dispozitivele sau profilurile de utilizator ale sistemului de operare.client_id is linkable, but not unique across devices or OS user profiles. client_id este resetat de fiecare dată când este dezactivată colectarea datelor UMA sau atunci când aplicația este dezinstalată.client_id is reset whenever UMA data collection is disabled, or when the application is uninstalled.
 • ConnectionType Primul tip de conexiune de rețea raportat care se realizează în prezent.ConnectionType The first reported type of network connection currently connected. Poate fi Necunoscut, Ethernet, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, Fără sau Bluetooth.This can be one of Unknown, Ethernet, WiFi, 2G, 3G, 4G, None, or Bluetooth.
 • container_client_id ID-ul de client al containerului, dacă se află în modul WDAG.container_client_id The client ID of the container, if in WDAG mode. Acesta va fi diferit de ID-ul de client jurnal UMA, care este ID-ul de client al gazdei în modul WDAG.This will be different from the UMA log client ID, which is the client ID of the host in WDAG mode.
 • container_session_id ID-ul de sesiune al containerului, dacă se află în modul WDAG.container_session_id The session ID of the container, if in WDAG mode. Acesta va fi diferit de ID-ul de sesiune jurnal UMA, care este ID-ul de sesiune al gazdei în modul WDAG.This will be different from the UMA log session ID, which is the session ID of the host in WDAG mode.
 • Etag Etag este un identificator care reprezintă toate configurațiile și experimentele aplicate serviciului pentru sesiunea curentă de browser.Etag Etag is an identifier representing all service applied configurations and experiments for the current browser session. Acest câmp este lăsat necompletat atunci când nivelul de diagnostic Windows este setat la cel de bază sau mai mic sau atunci când consimțământul pentru datele de diagnostic a fost refuzat.This field is left empty when Windows diagnostic level is set to Basic or lower or when consent for diagnostic data has been denied.
 • EventInfo.Level Nivelul minim de date de diagnosticare Windows necesar pentru eveniment, în care 1 înseamnă De bază, 2 însemnă Îmbunătățit și 3 Complet.EventInfo.Level The minimum Windows diagnostic data level required for the event, where 1 is basic, 2 is enhanced, and 3 is full.
 • install_date Data și ora celei mai recente instalări, în secunde, de la miezul nopții, la 1 ianuarie 1970 UTC, rotunjite în jos până la cea mai apropiată oră.install_date The date and time of the most recent installation in seconds since midnight on January 1, 1970 UTC, rounded down to the nearest hour.
 • installSource O enumerare care reprezintă sursa acestei instalări: sursa nu a fost regăsită (0), sursă nespecificată (1), program de instalare site web (2), MSI de întreprindere (3), Windows Update (4), program de actualizare Edge (5), activitate programată sau temporizată (6, 7), dezinstalare (8), pagină Despre Edge (9), reparare automată (10), altă linie de comandă pentru instalare (11), rezervat (12), sursă necunoscută (13).installSource An enumeration representing the source of this installation: source was not retrieved (0), unspecified source (1), website installer (2), enterprise MSI (3), Windows update (4), Edge updater (5), scheduled or timed task (6, 7), uninstall (8), Edge about page (9), self-repair (10), other install command line (11), reserved (12), unknown source (13).
 • PayloadClass Clasa de bază utilizată pentru a serializa și a deserializa sarcina binară Protobuf.PayloadClass The base class used to serialize and deserialize the Protobuf binary payload.
 • PayloadGUID Un identificator aleatoriu generat pentru fiecare sarcină Protobuf originală monolitică, înainte ca sarcina să fie împărțită potențial în fragmente de dimensiuni ce pot fi gestionate pentru transmisie.PayloadGUID A random identifier generated for each original monolithic Protobuf payload, before the payload is potentially broken up into manageably-sized chunks for transmission.
 • PayloadLogType Tipul de jurnal pentru evenimentul corelat cu 0 pentru necunoscut, 1 pentru stabilitate, 2 pentru în curs, 3 pentru independent, 4 pentru UKM, sau 5, pentru nivel de instanță.PayloadLogType The log type for the event correlating with 0 for unknown, 1 for stability, 2 for on-going, 3 for independent, 4 for UKM, or 5 for instance level.
 • session_id Un identificator incrementat de fiecare dată când utilizatorul lansează aplicația, indiferent de modificările client_id.session_id An identifier that is incremented each time the user launches the application, irrespective of any client_id changes. session_id este implementat în timpul instalării inițiale a aplicației.session_id is seeded during the initial installation of the application. session_id este unic pentru fiecare valoare client_id.session_id is effectively unique per client_id value. Alte câteva valori de identificator intern, cum ar fi ID-urile de ferestre sau de file, sunt semnificative doar într-o anumită sesiune.Several other internal identifier values, such as window or tab IDs, are only meaningful within a particular session. Valoarea session_id este uitată atunci când aplicația este dezinstalată, dar nu în timpul unui upgrade.The session_id value is forgotten when the application is uninstalled, but not during an upgrade.

Aria.29e24d069f27450385c7acaa2f07e277.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.ConfigAria.29e24d069f27450385c7acaa2f07e277.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.Config

Acest eveniment de configurare trimite informații de bază despre conectivitatea și configurația dispozitivelor din Microsoft Edge, legate de acordul curent de colectare a datelor, de versiunea de aplicație și de starea de instalare, pentru a menține Microsoft Edge la zi și securizat.This config event sends basic device connectivity and configuration information from Microsoft Edge about the current data collection consent, app version, and installation state to keep Microsoft Edge up to date and secure.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • app_version Șirul intern al versiunii de compilare Edge, luat din câmpul de măsurători UMA system_profile.app_version.app_version The internal Edge build version string, taken from the UMA metrics field system_profile.app_version.
 • appConsentState Semnalizări de biți care descriu consimțământul pentru colectarea datelor de pe mașină sau valoarea zero dacă starea nu a fost regăsită.appConsentState Bit flags describing consent for data collection on the machine or zero if the state was not retrieved. Următoarele aspecte sunt adevărate atunci când este setat bitul asociat: consimțământul a fost acordat (0x1), consimțământul a fost comunicat la instalare (0x2), consimțământul pentru datele de diagnosticare a fost acordat (0x20000), consimțământul pentru datele de navigare a fost acordat (0x40000).The following are true when the associated bit is set: consent was granted (0x1), consent was communicated at install (0x2), diagnostic data consent granted (0x20000), browsing data consent granted (0x40000).
 • Canal Un număr întreg indicând canalul instalării (Canary sau Dev).Channel An integer indicating the channel of the installation (Canary or Dev).
 • client_id Un identificator unic non-durabil cu care sunt asociate toate celelalte date despre clientul de diagnosticare, luat din furnizorul de măsurători UMA.client_id A unique identifier with which all other diagnostic client data is associated, taken from the UMA metrics provider. Acest ID este efectiv unic pentru fiecare dispozitiv, pentru fiecare profil de utilizator al sistemului de operare, pentru fiecare canal de lansare (de exemplu, Canary/Dev/Beta/Stable).This ID is effectively unique per device, per OS user profile, per release channel (e.g. Canary/Dev/Beta/Stable). client_id nu este durabil, pe baza preferințelor utilizatorului.client_id is not durable, based on user preferences. client_id este inițializat în prima lansare a aplicației sub fiecare profil de utilizator al sistemului de operare.client_id is initialized on the first application launch under each OS user profile. client_id este conectabil, dar nu este unic pe toate dispozitivele sau profilurile de utilizator ale sistemului de operare.client_id is linkable, but not unique across devices or OS user profiles. client_id este resetat de fiecare dată când este dezactivată colectarea datelor UMA sau atunci când aplicația este dezinstalată.client_id is reset whenever UMA data collection is disabled, or when the application is uninstalled.
 • ConnectionType Primul tip de conexiune de rețea raportat care se realizează în prezent.ConnectionType The first reported type of network connection currently connected. Poate fi Necunoscut, Ethernet, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, Fără sau Bluetooth.This can be one of Unknown, Ethernet, WiFi, 2G, 3G, 4G, None, or Bluetooth.
 • container_client_id ID-ul de client al containerului, dacă se află în modul WDAG.container_client_id The client ID of the container, if in WDAG mode. Acesta va fi diferit de ID-ul de client jurnal UMA, care este ID-ul de client al gazdei în modul WDAG.This will be different from the UMA log client ID, which is the client ID of the host in WDAG mode.
 • container_session_id ID-ul de sesiune al containerului, dacă se află în modul WDAG.container_session_id The session ID of the container, if in WDAG mode. Acesta va fi diferit de ID-ul de sesiune jurnal UMA, care este ID-ul de sesiune al gazdei în modul WDAG.This will be different from the UMA log session ID, which is the session ID of the host in WDAG mode.
 • Etag Etag este un identificator care reprezintă toate configurațiile și experimentele aplicate serviciului pentru sesiunea curentă de browser.Etag Etag is an identifier representing all service applied configurations and experiments for the current browser session. Acest câmp este lăsat necompletat atunci când nivelul de diagnostic Windows este setat la cel de bază sau mai mic sau atunci când consimțământul pentru datele de diagnostic a fost refuzat.This field is left empty when Windows diagnostic level is set to Basic or lower or when consent for diagnostic data has been denied.
 • EventInfo.Level Nivelul minim de date de diagnosticare Windows necesar pentru eveniment, în care 1 înseamnă De bază, 2 însemnă Îmbunătățit și 3 Complet.EventInfo.Level The minimum Windows diagnostic data level required for the event where 1 is basic, 2 is enhanced, and 3 is full.
 • install_date Data și ora celei mai recente instalări, în secunde, de la miezul nopții, la 1 ianuarie 1970 UTC, rotunjite în jos până la cea mai apropiată oră.install_date The date and time of the most recent installation in seconds since midnight on January 1, 1970 UTC, rounded down to the nearest hour.
 • installSource O enumerare care reprezintă sursa acestei instalări: sursa nu a fost regăsită (0), sursă nespecificată (1), program de instalare site web (2), MSI de întreprindere (3), Windows Update (4), program de actualizare Edge (5), activitate programată sau temporizată (6, 7), dezinstalare (8), pagină Despre Edge (9), reparare automată (10), altă linie de comandă pentru instalare (11), rezervat (12), sursă necunoscută (13).installSource An enumeration representing the source of this installation: source was not retrieved (0), unspecified source (1), website installer (2), enterprise MSI (3), Windows update (4), Edge updater (5), scheduled or timed task (6, 7), uninstall (8), Edge about page (9), self-repair (10), other install command line (11), reserved (12), unknown source (13).
 • PayloadClass Clasa de bază utilizată pentru a serializa și a deserializa sarcina binară Protobuf.PayloadClass The base class used to serialize and deserialize the Protobuf binary payload.
 • PayloadGUID Un identificator aleatoriu generat pentru fiecare sarcină Protobuf originală monolitică, înainte ca sarcina să fie împărțită potențial în fragmente de dimensiuni ce pot fi gestionate pentru transmisie.PayloadGUID A random identifier generated for each original monolithic Protobuf payload, before the payload is potentially broken up into manageably-sized chunks for transmission.
 • PayloadLogType Tipul de jurnal pentru evenimentul corelat cu 0 pentru necunoscut, 1 pentru stabilitate, 2 pentru în curs, 3 pentru independent, 4 pentru UKM, sau 5, pentru nivel de instanță.PayloadLogType The log type for the event correlating with 0 for unknown, 1 for stability, 2 for on-going, 3 for independent, 4 for UKM, or 5 for instance level.
 • session_id Un identificator incrementat de fiecare dată când utilizatorul lansează aplicația, indiferent de modificările client_id.session_id An identifier that is incremented each time the user launches the application, irrespective of any client_id changes. session_id este implementat în timpul instalării inițiale a aplicației.session_id is seeded during the initial installation of the application. session_id este unic pentru fiecare valoare client_id.session_id is effectively unique per client_id value. Alte câteva valori de identificator intern, cum ar fi ID-urile de ferestre sau de file, sunt semnificative doar într-o anumită sesiune.Several other internal identifier values, such as window or tab IDs, are only meaningful within a particular session. Valoarea session_id este uitată atunci când aplicația este dezinstalată, dar nu în timpul unui upgrade.The session_id value is forgotten when the application is uninstalled, but not during an upgrade.

Aria.7005b72804a64fa4b2138faab88f877b.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.ConfigAria.7005b72804a64fa4b2138faab88f877b.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.Config

Acest eveniment de configurare trimite informații de bază despre conectivitatea și configurația dispozitivelor din Microsoft Edge, legate de acordul curent de colectare a datelor, de versiunea de aplicație și de starea de instalare, pentru a menține Microsoft Edge la zi și securizat.This config event sends basic device connectivity and configuration information from Microsoft Edge about the current data collection consent, app version, and installation state to keep Microsoft Edge up to date and secure.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • app_version Șirul intern al versiunii de compilare Edge, luat din câmpul de măsurători UMA system_profile.app_version.app_version The internal Edge build version string, taken from the UMA metrics field system_profile.app_version.
 • appConsentState Semnalizări de biți care descriu consimțământul pentru colectarea datelor de pe mașină sau valoarea zero dacă starea nu a fost regăsită.appConsentState Bit flags describing consent for data collection on the machine or zero if the state was not retrieved. Următoarele aspecte sunt adevărate atunci când este setat bitul asociat: consimțământul a fost acordat (0x1), consimțământul a fost comunicat la instalare (0x2), consimțământul pentru datele de diagnosticare a fost acordat (0x20000), consimțământul pentru datele de navigare a fost acordat (0x40000).The following are true when the associated bit is set: consent was granted (0x1), consent was communicated at install (0x2), diagnostic data consent granted (0x20000), browsing data consent granted (0x40000).
 • Canal Un număr întreg indicând canalul instalării (Canary sau Dev).Channel An integer indicating the channel of the installation (Canary or Dev).
 • client_id Un identificator unic non-durabil cu care sunt asociate toate celelalte date despre clientul de diagnosticare, luat din furnizorul de măsurători UMA.client_id A unique identifier with which all other diagnostic client data is associated, taken from the UMA metrics provider. Acest ID este efectiv unic pentru fiecare dispozitiv, pentru fiecare profil de utilizator al sistemului de operare, pentru fiecare canal de lansare (de exemplu, Canary/Dev/Beta/Stable).This ID is effectively unique per device, per OS user profile, per release channel (e.g. Canary/Dev/Beta/Stable). client_id nu este durabil, pe baza preferințelor utilizatorului.client_id is not durable, based on user preferences. client_id este inițializat în prima lansare a aplicației sub fiecare profil de utilizator al sistemului de operare.client_id is initialized on the first application launch under each OS user profile. client_id este conectabil, dar nu este unic pe toate dispozitivele sau profilurile de utilizator ale sistemului de operare.client_id is linkable, but not unique across devices or OS user profiles. client_id este resetat de fiecare dată când este dezactivată colectarea datelor UMA sau atunci când aplicația este dezinstalată.client_id is reset whenever UMA data collection is disabled, or when the application is uninstalled.
 • ConnectionType Primul tip de conexiune de rețea raportat care se realizează în prezent.ConnectionType The first reported type of network connection currently connected. Poate fi Necunoscut, Ethernet, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, Fără sau Bluetooth.This can be one of Unknown, Ethernet, WiFi, 2G, 3G, 4G, None, or Bluetooth.
 • container_client_id ID-ul de client al containerului, dacă se află în modul WDAG.container_client_id The client ID of the container, if in WDAG mode. Acesta va fi diferit de ID-ul de client jurnal UMA, care este ID-ul de client al gazdei în modul WDAG.This will be different from the UMA log client ID, which is the client ID of the host in WDAG mode.
 • container_session_id ID-ul de sesiune al containerului, dacă se află în modul WDAG.container_session_id The session ID of the container, if in WDAG mode. Acesta va fi diferit de ID-ul de sesiune jurnal UMA, care este ID-ul de sesiune al gazdei în modul WDAG.This will be different from the UMA log session ID, which is the session ID of the host in WDAG mode.
 • Etag Etag este un identificator care reprezintă toate configurațiile și experimentele aplicate serviciului pentru sesiunea curentă de browser.Etag Etag is an identifier representing all service applied configurations and experiments for the current browser session. Acest câmp este lăsat necompletat atunci când nivelul de diagnostic Windows este setat la cel de bază sau mai mic sau atunci când consimțământul pentru datele de diagnostic a fost refuzat.This field is left empty when Windows diagnostic level is set to Basic or lower or when consent for diagnostic data has been denied.
 • EventInfo.Level Nivelul minim de date de diagnosticare Windows necesar pentru eveniment, în care 1 înseamnă De bază, 2 însemnă Îmbunătățit și 3 Complet.EventInfo.Level The minimum Windows diagnostic data level required for the event where 1 is basic, 2 is enhanced, and 3 is full.
 • install_date Data și ora celei mai recente instalări, în secunde, de la miezul nopții, la 1 ianuarie 1970 UTC, rotunjite în jos până la cea mai apropiată oră.install_date The date and time of the most recent installation in seconds since midnight on January 1, 1970 UTC, rounded down to the nearest hour.
 • installSource O enumerare care reprezintă sursa acestei instalări: sursa nu a fost regăsită (0), sursă nespecificată (1), program de instalare site web (2), MSI de întreprindere (3), Windows Update (4), program de actualizare Edge (5), activitate programată sau temporizată (6, 7), dezinstalare (8), pagină Despre Edge (9), reparare automată (10), altă linie de comandă pentru instalare (11), rezervat (12), sursă necunoscută (13).installSource An enumeration representing the source of this installation: source was not retrieved (0), unspecified source (1), website installer (2), enterprise MSI (3), Windows update (4), Edge updater (5), scheduled or timed task (6, 7), uninstall (8), Edge about page (9), self-repair (10), other install command line (11), reserved (12), unknown source (13).
 • PayloadClass Clasa de bază utilizată pentru a serializa și a deserializa sarcina binară Protobuf.PayloadClass The base class used to serialize and deserialize the Protobuf binary payload.
 • PayloadGUID Un identificator aleatoriu generat pentru fiecare sarcină Protobuf originală monolitică, înainte ca sarcina să fie împărțită potențial în fragmente de dimensiuni ce pot fi gestionate pentru transmisie.PayloadGUID A random identifier generated for each original monolithic Protobuf payload, before the payload is potentially broken up into manageably-sized chunks for transmission.
 • PayloadLogType Tipul de jurnal pentru evenimentul corelat cu 0 pentru necunoscut, 1 pentru stabilitate, 2 pentru în curs, 3 pentru independent, 4 pentru UKM, sau 5, pentru nivel de instanță.PayloadLogType The log type for the event correlating with 0 for unknown, 1 for stability, 2 for on-going, 3 for independent, 4 for UKM, or 5 for instance level.
 • session_id Un identificator incrementat de fiecare dată când utilizatorul lansează aplicația, indiferent de modificările client_id.session_id An identifier that is incremented each time the user launches the application, irrespective of any client_id changes. session_id este implementat în timpul instalării inițiale a aplicației.session_id is seeded during the initial installation of the application. session_id este unic pentru fiecare valoare client_id.session_id is effectively unique per client_id value. Alte câteva valori de identificator intern, cum ar fi ID-urile de ferestre sau de file, sunt semnificative doar într-o anumită sesiune.Several other internal identifier values, such as window or tab IDs, are only meaningful within a particular session. Valoarea session_id este uitată atunci când aplicația este dezinstalată, dar nu în timpul unui upgrade.The session_id value is forgotten when the application is uninstalled, but not during an upgrade.

Aria.754de735ccd546b28d0bfca8ac52c3de.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.ConfigAria.754de735ccd546b28d0bfca8ac52c3de.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.Config

Acest eveniment de configurare trimite informații de bază despre conectivitatea și configurația dispozitivelor din Microsoft Edge, legate de acordul curent de colectare a datelor, de versiunea de aplicație și de starea de instalare, pentru a menține Microsoft Edge la zi și securizat.This config event sends basic device connectivity and configuration information from Microsoft Edge about the current data collection consent, app version, and installation state to keep Microsoft Edge up to date and secure.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • app_version Șirul intern al versiunii de compilare Edge, luat din câmpul de măsurători UMA system_profile.app_version.app_version The internal Edge build version string, taken from the UMA metrics field system_profile.app_version.
 • appConsentState Semnalizări de biți care descriu consimțământul pentru colectarea datelor de pe mașină sau valoarea zero dacă starea nu a fost regăsită.appConsentState Bit flags describing consent for data collection on the machine or zero if the state was not retrieved. Următoarele aspecte sunt adevărate atunci când este setat bitul asociat: consimțământul a fost acordat (0x1), consimțământul a fost comunicat la instalare (0x2), consimțământul pentru datele de diagnosticare a fost acordat (0x20000), consimțământul pentru datele de navigare a fost acordat (0x40000).The following are true when the associated bit is set: consent was granted (0x1), consent was communicated at install (0x2), diagnostic data consent granted (0x20000), browsing data consent granted (0x40000).
 • Canal Un număr întreg indicând canalul instalării (Canary sau Dev).Channel An integer indicating the channel of the installation (Canary or Dev).
 • client_id Un identificator unic non-durabil cu care sunt asociate toate celelalte date despre clientul de diagnosticare, luat din furnizorul de măsurători UMA.client_id A unique identifier with which all other diagnostic client data is associated, taken from the UMA metrics provider. Acest ID este efectiv unic pentru fiecare dispozitiv, pentru fiecare profil de utilizator al sistemului de operare, pentru fiecare canal de lansare (de exemplu, Canary/Dev/Beta/Stable).This ID is effectively unique per device, per OS user profile, per release channel (e.g. Canary/Dev/Beta/Stable). client_id nu este durabil, pe baza preferințelor utilizatorului.client_id is not durable, based on user preferences. client_id este inițializat în prima lansare a aplicației sub fiecare profil de utilizator al sistemului de operare.client_id is initialized on the first application launch under each OS user profile. client_id este conectabil, dar nu este unic pe toate dispozitivele sau profilurile de utilizator ale sistemului de operare.client_id is linkable, but not unique across devices or OS user profiles. client_id este resetat de fiecare dată când este dezactivată colectarea datelor UMA sau atunci când aplicația este dezinstalată.client_id is reset whenever UMA data collection is disabled, or when the application is uninstalled.
 • ConnectionType Primul tip de conexiune de rețea raportat care se realizează în prezent.ConnectionType The first reported type of network connection currently connected. Poate fi Necunoscut, Ethernet, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, Fără sau Bluetooth.This can be one of Unknown, Ethernet, WiFi, 2G, 3G, 4G, None, or Bluetooth.
 • container_client_id ID-ul de client al containerului, dacă se află în modul WDAG.container_client_id The client ID of the container, if in WDAG mode. Acesta va fi diferit de ID-ul de client jurnal UMA, care este ID-ul de client al gazdei în modul WDAG.This will be different from the UMA log client ID, which is the client ID of the host in WDAG mode.
 • container_session_id ID-ul de sesiune al containerului, dacă se află în modul WDAG.container_session_id The session ID of the container, if in WDAG mode. Acesta va fi diferit de ID-ul de sesiune jurnal UMA, care este ID-ul de sesiune al gazdei în modul WDAG.This will be different from the UMA log session ID, which is the session ID of the host in WDAG mode.
 • Etag Etag este un identificator care reprezintă toate configurațiile și experimentele aplicate serviciului pentru sesiunea curentă de browser.Etag Etag is an identifier representing all service applied configurations and experiments for the current browser session. Acest câmp este lăsat necompletat atunci când nivelul de diagnostic Windows este setat la cel de bază sau mai mic sau atunci când consimțământul pentru datele de diagnostic a fost refuzat.This field is left empty when Windows diagnostic level is set to Basic or lower or when consent for diagnostic data has been denied.
 • EventInfo.Level Nivelul minim de date de diagnosticare Windows necesar pentru eveniment, în care 1 înseamnă De bază, 2 însemnă Îmbunătățit și 3 Complet.EventInfo.Level The minimum Windows diagnostic data level required for the event where 1 is basic, 2 is enhanced, and 3 is full.
 • install_date Data și ora celei mai recente instalări, în secunde, de la miezul nopții, la 1 ianuarie 1970 UTC, rotunjite în jos până la cea mai apropiată oră.install_date The date and time of the most recent installation in seconds since midnight on January 1, 1970 UTC, rounded down to the nearest hour.
 • installSource O enumerare care reprezintă sursa acestei instalări: sursa nu a fost regăsită (0), sursă nespecificată (1), program de instalare site web (2), MSI de întreprindere (3), Windows Update (4), program de actualizare Edge (5), activitate programată sau temporizată (6, 7), dezinstalare (8), pagină Despre Edge (9), reparare automată (10), altă linie de comandă pentru instalare (11), rezervat (12), sursă necunoscută (13).installSource An enumeration representing the source of this installation: source was not retrieved (0), unspecified source (1), website installer (2), enterprise MSI (3), Windows update (4), Edge updater (5), scheduled or timed task (6, 7), uninstall (8), Edge about page (9), self-repair (10), other install command line (11), reserved (12), unknown source (13).
 • PayloadClass Clasa de bază utilizată pentru a serializa și a deserializa sarcina binară Protobuf.PayloadClass The base class used to serialize and deserialize the Protobuf binary payload.
 • PayloadGUID Un identificator aleatoriu generat pentru fiecare sarcină Protobuf originală monolitică, înainte ca sarcina să fie împărțită potențial în fragmente de dimensiuni ce pot fi gestionate pentru transmisie.PayloadGUID A random identifier generated for each original monolithic Protobuf payload, before the payload is potentially broken up into manageably-sized chunks for transmission.
 • PayloadLogType Tipul de jurnal pentru evenimentul corelat cu 0 pentru necunoscut, 1 pentru stabilitate, 2 pentru în curs, 3 pentru independent, 4 pentru UKM, sau 5, pentru nivel de instanță.PayloadLogType The log type for the event correlating with 0 for unknown, 1 for stability, 2 for on-going, 3 for independent, 4 for UKM, or 5 for instance level.
 • session_id Un identificator incrementat de fiecare dată când utilizatorul lansează aplicația, indiferent de modificările client_id.session_id An identifier that is incremented each time the user launches the application, irrespective of any client_id changes. session_id este implementat în timpul instalării inițiale a aplicației.session_id is seeded during the initial installation of the application. session_id este unic pentru fiecare valoare client_id.session_id is effectively unique per client_id value. Alte câteva valori de identificator intern, cum ar fi ID-urile de ferestre sau de file, sunt semnificative doar într-o anumită sesiune.Several other internal identifier values, such as window or tab IDs, are only meaningful within a particular session. Valoarea session_id este uitată atunci când aplicația este dezinstalată, dar nu în timpul unui upgrade.The session_id value is forgotten when the application is uninstalled, but not during an upgrade.

Aria.af397ef28e484961ba48646a5d38cf54.Microsoft.WebBrowser.Installer.EdgeUpdate.PingAria.af397ef28e484961ba48646a5d38cf54.Microsoft.WebBrowser.Installer.EdgeUpdate.Ping

Acest eveniment Ping trimite un inventar detaliat de informații referitoare la software și hardware despre serviciul EdgeUpdate, despre aplicațiile Microsoft Edge și despre mediul curent al sistemului, inclusiv despre configurarea aplicației, configurarea actualizărilor și capacitățile hardware.This Ping event sends a detailed inventory of software and hardware information about the EdgeUpdate service, Edge applications, and the current system environment including app configuration, update configuration, and hardware capabilities. Acest eveniment conține conectivitatea și configurația dispozitivelor, performanța produselor și a serviciilor, precum și instalarea de software și datele de inventar.This event contains Device Connectivity and Configuration, Product and Service Performance, and Software Setup and Inventory data. Unul sau mai multe evenimente sunt trimise de fiecare dată când are loc o instalare, actualizare sau dezinstalare cu serviciul EdgeUpdate sau cu aplicațiile Microsoft Edge.One or more events is sent each time any installation, update, or uninstallation occurs with the EdgeUpdate service or with Edge applications. Acest eveniment este utilizat pentru a măsura fiabilitatea și performanța serviciului EdgeUpdate și pentru a depista dacă aplicațiile Microsoft Edge sunt actualizate.This event is used to measure the reliability and performance of the EdgeUpdate service and if Edge applications are up to date. Aceasta este o indicație că evenimentul este proiectat să mențină Windows securizat și actualizat.This is an indication that the event is designed to keep Windows secure and up to date.

Următoarele câmpuri sunt disponibile:The following fields are available:

 • appAp Orice parametri suplimentari pentru aplicația specificată.appAp Any additional parameters for the specified application. Valoare implicită: ''.Default: ''.
 • appAppId GUID-ul care identifică produsul.appAppId The GUID that identifies the product. Clienții compatibili trebuie să transmită acest atribut.Compatible clients must transmit this attribute. Consultați wiki pentru informații suplimentare.Please see the wiki for additional information. Valoare implicită: nedefinit.Default: undefined.
 • appBrandCode Codul de brand sub care a fost instalat produsul, dacă există.appBrandCode The brand code under which the product was installed, if any. Un cod de brand este un șir scurt (4 caractere) utilizat pentru a identifica instalările care au avut loc ca urmare a ofertelor pentru parteneri sau a promoțiilor de pe site-urile web.A brand code is a short (4-character) string used to identify installations that took place as a result of partner deals or website promotions. Valoare implicită: ''.Default: ''.
 • appChannel Un număr întreg indicând canalul instalării (Canary sau Dev).appChannel An integer indicating the channel of the installation (i.e. Canary or Dev).
 • appClientId O formă generalizată a codului de brand ce poate accepta o gamă mai largă de valori și care este utilizată în scopuri similare.appClientId A generalized form of the brand code that can accept a wider range of values and is used for similar purposes. Valoare implicită: ''.Default: ''.
 • appCohort Un șir care poate fi citit de computere și care este capabil să identifice cohorta (canalul) de lansare căreia îi aparține aplicația.appCohort A machine-readable string identifying the release cohort (channel) that the app belongs to. Se limitează la caracterele ASCII 32 - 127 (inclusiv) și la o lungime maximă de 1024 de caractere.Limited to ASCII characters 32 to 127 (inclusive) and a maximum length of 1024 characters. Valoare implicită: ''.Default: ''.
 • appCohortHint O enumerare ce poate fi citită de computere și care indică faptul că clientul are dorința de a comuta la o altă cohortă de lansare.appCohortHint A machine-readable enum indicating that the client has a desire to switch to a different release cohort. Valorile legale exacte sunt specifice aplicațiilor și ar trebui să fie partajate între server și implementările de aplicații.The exact legal values are app-specific and should be shared between the server and app implementations. Se limitează la caracterele ASCII 32 - 127 (inclusiv) și la o lungime maximă de 1024 de caractere.Limited to ASCII characters 32 to 127 (inclusive) and a maximum length of 1024 characters. Valoare implicită: ''.Default: ''.
 • appCohortName O enumerare stabilă nelocalizată, ce poate fi citită de om, care indică (dacă există) un set de mesaje pe care aplicația ar trebui să le afișeze utilizatorului.appCohortName A stable non-localized human-readable enum indicating which (if any) set of messages the app should display to the user. De exemplu, o aplicație cu un nume de cohortă „beta” poate afișa un branding beta specific pentru utilizator.For example, an app with a cohort Name of 'beta' might display beta-specific branding to the user. Se limitează la caracterele ASCII 32 - 127 (inclusiv) și la o lungime maximă de 1024 de caractere.Limited to ASCII characters 32 to 127 (inclusive) and a maximum length of 1024 characters. Valoare implicită: ''.Default: ''.
 • appConsentState Semnalizări de biți care descriu dezvăluirea datelor de diagnosticare și fluxul de răspuns în care 1 indică afirmativ și 0 indică date negative sau date nespecificate.appConsentState Bit flags describing the diagnostic data disclosure and response flow where 1 indicates the affirmative and 0 indicates the negative or unspecified data. Bitul 1 indică faptul că s-a acordat consimțământul, bitul 2 indică faptul că datele provin din pagina de descărcare, bitul 18 indică opțiunea de a trimite date despre modul în care este utilizat browserul și bitul 19 indică opțiunea de a trimite date despre site-urile web vizitate.Bit 1 indicates consent was given, bit 2 indicates data originated from the download page, bit 18 indicates choice for sending data about how the browser is used, and bit 19 indicates choice for sending data about websites visited.
 • appDayOfInstall Echivalentul de contorizare bazat pe date al appInstallTimeDiffSec (ziua calendaristică numerică la care a fost instalată aplicația).appDayOfInstall The date-based counting equivalent of appInstallTimeDiffSec (the numeric calendar day that the app was installed on). Această valoare este furnizată de server în răspunsul la prima solicitare din fluxul de instalare.This value is provided by the server in the response to the first request in the installation flow. Clientul POATE detalia această valoare la granularitatea săptămânală (de exemplu, să trimită „0” pentru 0 până la 6, „7” pentru 7 până la 13 etc.).The client MAY fuzz this value to the week granularity (e.g. send '0' for 0 through 6, '7' for 7 through 13, etc.). Prima comunicare către server ar trebui să utilizeze o valoare specială de „-1”.The first communication to the server should use a special value of '-1'. O valoare de „-2” indică faptul că această valoare nu este cunoscută.A value of '-2' indicates that this value is not known. Consultați wiki pentru informații suplimentare.Please see the wiki for additional information. Valoare implicită: „-2”.Default: '-2'.
 • appExperiments O listă de chei/valori cu identificatorii de experiment.appExperiments A key/value list of experiment identifiers. Etichetele de experiment sunt utilizate pentru a urmări apartenența la grupuri experimentale diferite și pot fi setate la instalare sau actualizare.Experiment labels are used to track membership in different experimental groups, and may be set at install or update time. Șirul de experimente este formatat ca concatenare delimitată prin punct și virgulă a șirurilor de etichete de experiment.The experiments string is formatted as a semicolon-delimited concatenation of experiment label strings. Un șir de etichete de experiment este un nume de experiment, urmat de caracterul „=”, urmat de o valoare de etichetă experimentală.An experiment label string is an experiment Name, followed by the '=' character, followed by an experimental label value. De exemplu: „crdiff=got_bsdiff;optimized=O3”.For example: 'crdiff=got_bsdiff;optimized=O3'. Clientul nu trebuie să transmită data de expirare a oricăror experimente pe care le are, chiar dacă serverul a specificat anterior o dată de expirare specifică.The client should not transmit the expiration date of any experiments it has, even if the server previously specified a specific expiration date. Valoare implicită: ''.Default: ''.
 • appIid Un GUID care identifică un anumit flux de instalare.appIid A GUID that identifies a particular installation flow. De exemplu, fiecare descărcare a unui program de instalare de produs este etichetată cu un GUID unic.For example, each download of a product installer is tagged with a unique GUID. Încercările de instalare utilizând acel program de instalare pot fi apoi grupate.Attempts to install using that installer can then be grouped. Un client NU AR TREBUI să persiste în GUID-ul IID după ce se termină fluxul de instalare pentru un produs.A client SHOULD NOT persist the IID GUID after the installation flow of a product is complete.
 • appInstallTimeDiffSec Diferența dintre ora curentă și data instalării, în secunde.appInstallTimeDiffSec The difference between the current time and the install date in seconds. „0” dacă este necunoscută.'0' if unknown. Valoare implicită: „-1”.Default: '-1'.
 • appLang Limba instalării produsului, în reprezentarea IETF BCP 47.appLang The language of the product install, in IETF BCP 47 representation. Valoare implicită: ''.Default: ''.
 • appNextVersion Versiunea aplicației la care a încercat să ajungă fluxul de actualizare de care aparține acest eveniment, indiferent de succesul sau eroarea operațiunii de actualizare.appNextVersion The version of the app that the update flow to which this event belongs attempted to reach, regardless of the success or failure of the update operation. Consultați wiki pentru informații suplimentare.Please see the wiki for additional information. Valoare implicită: „0.0.0.0”.Default: '0.0.0.0'.
 • appPingEventAppSize Numărul total de byți din toate pachetele descărcate.appPingEventAppSize The total number of bytes of all downloaded packages. Valoare implicită: „0”.Default: '0'.
 • appPingEventDownloadMetricsCdnCCC Codul de țară cu caractere ISO 2 care se potrivește cu țara din care au fost trimise fișierele binare actualizate.appPingEventDownloadMetricsCdnCCC ISO 2 character country code that matches to the country updated binaries are delivered from. De ex.: SUA.E.g.: US.
 • appPingEventDownloadMetricsCdnCID Valoarea numerică utilizată pentru a urmări intern originile fișierelor binare actualizate.appPingEventDownloadMetricsCdnCID Numeric value used to internally track the origins of the updated binaries. De exemplu, 2.For example, 2.
 • appPingEventDownloadMetricsDownloadedBytes Pentru evenimentele care reprezintă o descărcare, numărul de byți estimați pentru descărcare.appPingEventDownloadMetricsDownloadedBytes For events representing a download, the number of bytes expected to be downloaded. Pentru evenimentele care reprezintă un întreg flux de actualizare, suma tuturor byților estimați pe parcursul fluxului de actualizări.For events representing an entire update flow, the sum of all such expected bytes over the course of the update flow. Valoare implicită: „0”.Default: '0'.
 • appPingEventDownloadMetricsDownloader Un șir care identifică algoritmul de descărcare și/sau stiva.appPingEventDownloadMetricsDownloader A string identifying the download algorithm and/or stack. Exemple de valori: „biți”, „direct”, „winhttp”, „p2p”.Example values include: 'bits', 'direct', 'winhttp', 'p2p'. Trimise în evenimente care au doar un tip de eveniment „14”.Sent in events that have an event type of '14' only. Valoare implicită: ''.Default: ''.
 • appPingEventDownloadMetricsDownloadTimeMs Pentru evenimente care reprezintă o descărcare, timpul scurs între începutul descărcării și sfârșitul descărcării, în milisecunde.appPingEventDownloadMetricsDownloadTimeMs For events representing a download, the time elapsed between the start of the download and the end of the download, in milliseconds. Pentru evenimentele care reprezintă un întreg flux de actualizare, suma tuturor descărcărilor pe parcursul fluxului de actualizări.For events representing an entire update flow, the sum of all such download times over the course of the update flow. Trimise în evenimente care au doar un tip de eveniment „1”, „2”, „3” și „14”.Sent in events that have an event type of '1', '2', '3', and '14' only. Valoare implicită: „0”.Default: '0'.
 • appPingEventDownloadMetricsError Codul de eroare (dacă există) al operațiunii, codificat ca număr întreg în baza 10 semnat.appPingEventDownloadMetricsError The error code (if any) of the operation, encoded as a signed base-10 integer. Valoare implicită: „0”.Default: '0'.
 • appPingEventDownloadMetricsServerIpHint Pentru evenimente reprezentând o descărcare, adresa IP a gazdei CDN ce corespunde serverului fișierului de actualizare.appPingEventDownloadMetricsServerIpHint For events representing a download, the CDN Host IP address that corresponds to the update file server. Gazda CDN este controlată de serverele Microsoft și se mapează întotdeauna la adresele IP care găzduiesc *.delivery.mp.microsoft.com or msedgesetup.azureedge.net.The CDN host is controlled by Microsoft servers and always maps to IP addresses hosting *.delivery.mp.microsoft.com or msedgesetup.azureedge.net. Valoare implicită: ''.Default: ''.
 • appPingEventDownloadMetricsTotalBytes Pentru evenimentele care reprezintă o descărcare, numărul de byți estimați pentru descărcare.appPingEventDownloadMetricsTotalBytes For events representing a download, the number of bytes expected to be downloaded. Pentru evenimentele care reprezintă un întreg flux de actualizare, suma tuturor byților estimați pe parcursul fluxului de actualizări.For events representing an entire update flow, the sum of all such expected bytes over the course of the update flow. Valoare implicită: „0”.Default: '0'.
 • appPingEventDownloadMetricsUrl Pentru evenimentele care reprezintă o descărcare, adresa URL CDN furnizată de serverul de actualizare care îi permite clientului să descarce actualizarea; adresa URL este controlată de serverele Microsoft și se mapează întotdeauna la *.delivery.mp.microsoft.com or msedgesetup.azureedge.net.appPingEventDownloadMetricsUrl For events representing a download, the CDN URL provided by the update server for the client to download the update, the URL is controlled by Microsoft servers and always maps back to either *.delivery.mp.microsoft.com or msedgesetup.azureedge.net. Valoare implicită: ''.Default: ''.
 • appPingEventDownloadTimeMs Pentru evenimente care reprezintă o descărcare, timpul scurs între începutul descărcării și sfârșitul descărcării, în milisecunde.appPingEventDownloadTimeMs For events representing a download, the time elapsed between the start of the download and the end of the download, in milliseconds. Pentru evenimentele care reprezintă un întreg flux de actualizare, suma tuturor descărcărilor pe parcursul fluxului de actualizări.For events representing an entire update flow, the sum of all such download times over the course of the update flow. Trimise în evenimente care au doar un tip de eveniment „1”, „2”, „3” și „14”.Sent in events that have an event type of '1', '2', '3', and '14' only. Valoare implicită: „0”.Default: '0'.
 • appPingEventErrorCode Codul de eroare (dacă există) al operațiunii, codificat ca număr întreg în baza 10 semnat.appPingEventErrorCode The error code (if any) of the operation, encoded as a signed, base-10 integer. Valoare implicită: „0”.Default: '0'.
 • appPingEventEventResult O enumerare care indică rezultatul evenimentului.appPingEventEventResult An enum indicating the result of the event. Consultați wiki pentru informații suplimentare.Please see the wiki for additional information. Valoare implicită: „0”.Default: '0'.
 • appPingEventEventType O enumerare care indică tipul evenimentului.appPingEventEventType An enum indicating the type of the event. Clienții compatibili TREBUIE să transmită acest atribut.Compatible clients MUST transmit this attribute. Consultați wiki pentru informații suplimentare.Please see the wiki for additional information.
 • appPingEventExtraCode1 Informații numerice suplimentare despre rezultatul operațiunii, codificate ca număr întreg semnat, în baza 10.appPingEventExtraCode1 Additional numeric information about the operation's result, encoded as a signed, base-10 integer. Valoare implicită: „0”.Default: '0'.
 • appPingEventInstallTimeMs Pentru evenimente care reprezintă o instalare, timpul scurs între începutul instalării și sfârșitul instalării, în milisecunde.appPingEventInstallTimeMs For events representing an install, the time elapsed between the start of the install and the end of the install, in milliseconds. Pentru evenimentele care reprezintă un întreg flux de actualizare, suma tuturor acestor perioade.For events representing an entire update flow, the sum of all such durations. Trimise în evenimente care au doar un tip de eveniment „2” și „3”.Sent in events that have an event type of '2' and '3' only. Valoare implicită: „0”.Default: '0'.
 • appPingEventNumBytesDownloaded Numărul de byți descărcați pentru aplicația specificată.appPingEventNumBytesDownloaded The number of bytes downloaded for the specified application. Valoare implicită: „0”.Default: '0'.
 • appPingEventSequenceId Un ID care identifică în mod unic anumite evenimente dintr-un singur requestId.appPingEventSequenceId An id that uniquely identifies particular events within one requestId. Deoarece o solicitare poate conține mai multe evenimente de metodă ping, acest câmp este necesar pentru a identifica în mod unic fiecare eveniment posibil.Since a request can contain multiple ping events, this field is necessary to uniquely identify each possible event.
 • appPingEventSourceUrlIndex Pentru evenimente care reprezintă o descărcare, poziția adresei URL de descărcare din lista de adrese URL furnizate de server într-o etichetă „urls”.appPingEventSourceUrlIndex For events representing a download, the position of the download URL in the list of URLs supplied by the server in a "urls" tag.
 • appPingEventUpdateCheckTimeMs Pentru evenimente care reprezintă un întreg flux de actualizare, perioada scursă între începutul verificării actualizărilor și încheierea verificării actualizărilor, în milisecunde.appPingEventUpdateCheckTimeMs For events representing an entire update flow, the time elapsed between the start of the update check and the end of the update check, in milliseconds. Trimise în evenimente care au doar un tip de eveniment „2” și „3”.Sent in events that have an event type of '2' and '3' only. Valoare implicită: „0”.Default: '0'.
 • appUpdateCheckIsUpdateDisabled Starea ce indică dacă actualizările de aplicații sunt restricționate de Politica de grup.appUpdateCheckIsUpdateDisabled The state of whether app updates are restricted by group policy. Adevărat dacă actualizările au fost restricționate de Politica de grup sau fals, în caz contrar.True if updates have been restricted by group policy or false if they have not.
 • appUpdateCheckTargetVersionPrefix Un prefix bazat pe componente al unui număr de versiune sau un număr complet de versiune sufixat cu caracterul $.appUpdateCheckTargetVersionPrefix A component-wise prefix of a version number, or a complete version number suffixed with the $ character. Serverul nu trebuie să returneze o instrucțiune de actualizare la un număr de versiune care nu corespunde cu prefixul sau cu numărul complet de versiune.The server should not return an update instruction to a version number that does not match the prefix or complete version number. Prefixul este interpretat ca o secvență prin puncte ce specifică elementele care se potrivesc exact; acesta nu este un prefix lexical (de exemplu, „1.2.3” trebuie să corespundă cu „1.2.3.4”, dar nu trebuie să corespundă cu „1.2.34”).The prefix is interpreted a dotted-tuple that specifies the exactly-matching elements; it is not a lexical prefix (for example, '1.2.3' must match '1.2.3.4' but must not match '1.2.34'). Valoare implicită: ''.Default: ''.
 • appUpdateCheckTtToken Un token de acces opac ce poate fi utilizat pentru a identifica clientul solicitant ca membru al unui grup de testere de încredere.appUpdateCheckTtToken An opaque access token that can be used to identify the requesting client as a member of a trusted-tester group. Dacă nu este gol, solicitarea trebuie trimisă prin SSL sau printr-un alt protocol securizat.If non-empty, the request should be sent over SSL or another secure protocol. Valoare implicită: ''.Default: ''.
 • appVersion Versiunea de instalare a produsului.appVersion The version of the product install. Consultați wiki pentru informații suplimentare.Please see the wiki for additional information. Valoare implicită: „0.0.0.0”.Default: '0.0.0.0'.
 • eventType Un șir care indică tipul evenimentului.eventType A string indicating the type of the event. Consultați wiki pentru informații suplimentare.Please see the wiki for additional information.
 • hwHasAvx „1” dacă hardware-ul clientului acceptă setul de instrucțiuni AVX.hwHasAvx '1' if the client's hardware supports the AVX instruction set. „0” dacă hardware-ul clientului nu acceptă setul de instrucțiuni AVX.'0' if the client's hardware does not support the AVX instruction set. „-1” dacă este necunoscută.'-1' if unknown. Valoare implicită: „-1”.Default: '-1'.
 • hwHasSse „1” dacă hardware-ul clientului acceptă setul de instrucțiuni SSE.hwHasSse '1' if the client's hardware supports the SSE instruction set. „0” dacă hardware-ul clientului nu acceptă setul de instrucțiuni SSE.'0' if the client's hardware does not support the SSE instruction set. „-1” dacă este necunoscută.'-1' if unknown. Valoare implicită: „-1”.Default: '-1'.
 • hwHasSse2 „1” dacă hardware-ul clientului acceptă setul de instrucțiuni SSE2.hwHasSse2 '1' if the client's hardware supports the SSE2 instruction set. „0” dacă hardware-ul clientului nu acceptă setul de instrucțiuni SSE2.'0' if the client's hardware does not support the SSE2 instruction set. „-1” dacă este necunoscută.'-1' if unknown. Valoare implicită: „-1”.Default: '-1'.
 • hwHasSse3 „1” dacă hardware-ul clientului acceptă setul de instrucțiuni SSE3.hwHasSse3 '1' if the client's hardware supports the SSE3 instruction set. „0” dacă hardware-ul clientului nu acceptă setul de instrucțiuni SSE3.'0' if the client's hardware does not support the SSE3 instruction set. „-1” dacă este necunoscută.'-1' if unknown. Valoare implicită: „-1”.Default: '-1'.
 • hwHasSse41 „1” dacă hardware-ul clientului acceptă setul de instrucțiuni SSE4.1.hwHasSse41 '1' if the client's hardware supports the SSE4.1 instruction set. „0” dacă hardware-ul clientului nu acceptă setul de instrucțiuni SSE4.1.'0' if the client's hardware does not support the SSE4.1 instruction set. „-1” dacă este necunoscută.'-1' if unknown. Valoare implicită: „-1”.Default: '-1'.
 • hwHasSse42 „1” dacă hardware-ul clientului acceptă setul de instrucțiuni SSE4.2.hwHasSse42 '1' if the client's hardware supports the SSE4.2 instruction set. „0” dacă hardware-ul clientului nu acceptă setul de instrucțiuni SSE4.2.'0' if the client's hardware does not support the SSE4.2 instruction set. „-1” dacă este necunoscută.'-1' if unknown. Valoare implicită: „-1”.Default: '-1'.
 • hwHasSsse3 „1” dacă hardware-ul clientului acceptă setul de instrucțiuni SSSE3.hwHasSsse3 '1' if the client's hardware supports the SSSE3 instruction set. „0” dacă hardware-ul clientului nu acceptă setul de instrucțiuni SSSE3.'0' if the client's hardware does not support the SSSE3 instruction set. „-1” dacă este necunoscută.'-1' if unknown. Valoare implicită: „-1”.Default: '-1'.
 • hwPhysmemory Memoria fizică disponibilă clientului, trunchiată în jos până la cea mai apropiată valoare în gibibyte.hwPhysmemory The physical memory available to the client, truncated down to the nearest gibibyte. „-1” dacă este necunoscută.'-1' if unknown. Această valoare urmărește să reflecte capacitatea maximă de stocare teoretică a clientului, fără a include vreo unitate de hard disk sau vreo paginare de pe o unitate de hard disk sau de pe un periferic.This value is intended to reflect the maximum theoretical storage capacity of the client, not including any hard drive or paging to a hard drive or peripheral. Valoare implicită: „-1”.Default: '-1'.
 • isMsftDomainJoined „1” în cazul în care clientul este membru al unui domeniu Microsoft.isMsftDomainJoined '1' if the client is a member of a Microsoft domain. În caz contrar, „0”.'0' otherwise. Valoare implicită: „0”.Default: '0'.
 • osArch Arhitectura sistemului de operare (de exemplu, „x86”, „x64”, „arm”).osArch The architecture of the operating system (e.g. 'x86', 'x64', 'arm'). '' dacă este necunoscută.'' if unknown. Valoare implicită: ''.Default: ''.
 • osPlatform Familia sistemului de operare în care rulează clientul Omaha (de exemplu, „win”, „mac”, „linux”, „ios”, „android”).osPlatform The operating system family that the within which the Omaha client is running (e.g. 'win', 'mac', 'linux', 'ios', 'android'). '' dacă este necunoscută.'' if unknown. Numele sistemului de operare ar trebui să fie transmis cu litere mici și formatare minimală.The operating system Name should be transmitted in lowercase with minimal formatting. Valoare implicită: ''.Default: ''.
 • osServicePack Versiunea secundară a sistemului de operare.osServicePack The secondary version of the operating system. '' dacă este necunoscută.'' if unknown. Valoare implicită: ''.Default: ''.
 • osVersion Versiunea primară a sistemului de operare.osVersion The primary version of the operating system. '' dacă este necunoscută.'' if unknown. Valoare implicită: ''.Default: ''.
 • requestCheckPeriodSec Intervalul de actualizare, în secunde.requestCheckPeriodSec The update interval in seconds. Valoarea este citită din registry.The value is read from the registry. Valoare implicită: „-1”.Default: '-1'.
 • requestDlpref O listă de valori separate prin virgulă care menționează comportamentul preferat al adresei URL de descărcare.requestDlpref A comma-separated list of values specifying the preferred download URL behavior. Prima valoare indică prioritatea cea mai mare, valorile celelalte reflectă prioritățile secundare, terțiare etc.The first value is the highest priority, further values reflect secondary, tertiary, et cetera priorities. Valorile legale sunt '' (caz în care întreaga listă trebuie să fie goală, indicând valoarea necunoscut sau lipsa preferințelor) sau „în cache” (serverul ar trebui să stabilească prioritățile pentru trimiterea adreselor URL care pot fi trecute ușor în cache).Legal values are '' (in which case the entire list must be empty, indicating unknown or no-preference) or 'cacheable' (the server should prioritize sending URLs that are easily cacheable). Valoare implicită: ''.Default: ''.
 • requestDomainJoined „1” dacă mașina face parte dintr-un domeniu de întreprindere gestionat.requestDomainJoined '1' if the machine is part of a managed enterprise domain. În caz contrar, „0”.Otherwise '0'.
 • requestInstallSource Un șir care specifică cauza fluxului de actualizări.requestInstallSource A string specifying the cause of the update flow. De exemplu: „ondemand” sau „scheduledtask”.For example: 'ondemand', or 'scheduledtask'. Valoare implicită: ''.Default: ''.
 • requestIsMachine „1” în cazul în care clientul este cunoscut ca fiind instalat cu privilegii de nivel de sistem sau de administrator.requestIsMachine '1' if the client is known to be installed with system-level or administrator privileges. În caz contrar, „0”.'0' otherwise. Valoare implicită: „0”.Default: '0'.
 • requestOmahaShellVersion Versiunea folderului de instalare Omaha.requestOmahaShellVersion The version of the Omaha installation folder. Valoare implicită: ''.Default: ''.
 • requestOmahaVersion Versiunea programului de actualizare Omaha propriu-zis (entitatea care trimite această solicitare).requestOmahaVersion The version of the Omaha updater itself (the entity sending this request). Valoare implicită: „0.0.0.0”.Default: '0.0.0.0'.
 • requestProtocolVersion Versiunea protocolului Omaha.requestProtocolVersion The version of the Omaha protocol. Clienții compatibili TREBUIE să furnizeze valoarea „3.0”.Compatible clients MUST provide a value of '3.0'. Clienții compatibili trebuie să transmită întotdeauna acest atribut.Compatible clients must always transmit this attribute. Valoare implicită: nedefinit.Default: undefined.
 • requestRequestId Un GUID generat aleatoriu (distribuit uniform), corespunzător solicitării Omaha.requestRequestId A randomly-generated (uniformly distributed) GUID, corresponding to the Omaha request. Fiecare încercare de solicitare ar trebui să aibă (cu mare probabilitate) un ID de solicitare unic. Valoare implicită: ''.Each request attempt should have (with high probability) a unique request id. Default: ''.
 • requestSessionCorrelationVectorBase Un cod de bază al vectorului de corelare MS aleatoriu generat de client, utilizat pentru a corela sesiunea de actualizare cu serverele de actualizare și CDN.requestSessionCorrelationVectorBase A client generated random MS Correlation Vector base code used to correlate the update session with update and CDN servers. Valoare implicită: ''.Default: ''.
 • requestSessionId Un GUID generat aleatoriu (distribuit uniform).requestSessionId A randomly-generated (uniformly distributed) GUID. Fiecare flux de actualizare unic (de exemplu, verificarea actualizărilor, aplicația de actualizare, secvența de metodă ping pentru eveniment) ar trebui să aibă (cu mare probabilitate) un ID de sesiune unic.Each single update flow (e.g. update check, update application, event ping sequence) should have (with high probability) a single unique session ID. Valoare implicită: ''.Default: ''.
 • requestTestSource '', „dev”, „qa”, „prober”, „auto” sau „ossdev”.requestTestSource Either '', 'dev', 'qa', 'prober', 'auto', or 'ossdev'. Orice valoare, cu excepția '', indică faptul că solicitarea este un test și nu ar trebui să fie contorizată în măsurătorile normale.Any value except '' indicates that the request is a test and should not be counted toward normal metrics.