Byte.GetTypeCode Метод

Определение

Возвращает TypeCode для типа значения Byte.Returns the TypeCode for value type Byte.

public:
 virtual TypeCode GetTypeCode();
public TypeCode GetTypeCode ();
abstract member GetTypeCode : unit -> TypeCode
override this.GetTypeCode : unit -> TypeCode
Public Function GetTypeCode () As TypeCode

Возвращаемое значение

TypeCode

Константа перечислимого типа, Byte.The enumerated constant, Byte.

Реализации

Применяется к