Zdroje zavedenia pre digitálnu transformáciu so systémom Dynamics 365

Moderné podnikové aplikácie podporujú zlepšenia v oblasti celistvosti a úplnosti údajov, čo umožňuje prijímať rýchlejšie, lepšie rozhodnutia a vykonávať efektívnejšie činnosti. Organizáciám, ktoré v rámci obchodnej stratégie zavádzajú digitálnu transformáciu, prinášajú výsledky ako diferenciácia trhu a konkurenčná výhoda. Systém Dynamics 365 sme vytvorili tak, aby vyhovoval týmto vyvíjajúcim sa obchodným potrebám.

Mnohé organizácie znepokojuje vyhliadka na prijatie digitálnej transformácie. Spotrebitelia v posledných rokoch zaznamenali obrovské zlepšenia v oblasti digitálnych produktov a technológií obohacujúcich životný štýl, ale väčšina firiem zavádza zmeny len pomaly. Preto sme vytvorili nasledujúce zdroje, ktoré vás prevedú po ceste digitálnej transformácie vašej organizácie:

V príručke zavedenia sme napríklad zostavili sprievodcu jednoduchými postupmi, ktorý krok za krokom prevedie vás aj váš tím cez ten najlepší spôsob, ako uviesť Dynamics 365 do vašej organizácie. Táto príručka sa zameriava na potrebu vytvoriť komplexný plán zavedenia a riadenia zmien (ACM). Ak chcete zistiť, prečo je riadenie zmien kriticky dôležité pre úspech digitálnej transformácie systému Dynamics 365, odporúčame vám pozrieť si užitočné video Podporujeme zmenu v podobe digitálnej transformácie.

Pamätajte, nie ste v tom sami. Existuje mnoho organizácií, ktoré v súčasnosti zavádzajú technológie systému Dynamics 365. Môžete sa s nimi spojiť v komunite odborníkov a partnerov systému Microsoft Dynamics.