Rámec zavedenia – aplikácia Microsoft Dynamics 365 Sales

Vitajte v centre zavedenia aplikácie Dynamics 365 Sales. Táto lokalita slúži ako centrum zdrojov – naším cieľom je poskytnúť vám potrebné nástroje a zdroje slúžiace na ľahký prechod na používanie aplikácie Dynamics 365 Sales. Tešíme sa, že ste tu!

Vydajte sa na cestu na tomto mieste. Vyberte si svoju rolu a vyhľadajte obsah, ktorý vám pomôže začať používať Dynamics 365.

Predajca a člen tímu predaja

Predajca alebo každodenný používateľ aplikácie Dynamics 365 Sales.

Manažér predaja a zavádzania systému vo firme

Zodpovedá za úspešné zavedenie aplikácie Dynamics 365 Sales v tímoch predaja.

Správca aplikácií a architekt systému

Implementuje a spravuje aplikáciu Dynamics 365 Sales.

Vývojár

Prispôsobuje a konfiguruje aplikáciu Dynamics 365 Sales tak, aby vytvoril riešenia zamerané na konkrétne obchodné potreby.