Prehľad: Rámec zavedenia pre Dynamics 365 Sales –
manažéri zavedenia vo firme a predaja

Vitajte na lokalite zavedenia aplikácie Dynamics 365 Sales. Táto lokalita slúži ako centrum zdrojov. Naším cieľom je poskytnúť vám potrebné nástroje a zdroje slúžiace na ľahký prechod na používanie aplikácie Dynamics 365 Sales. Nižšie sú uvedené tri fázy, ktoré predstavujú typickú cestu k zavedeniu aplikácie Dynamics 365 Sales. Rámec zavedenia vám môže pomôcť začať niekoľkými spôsobmi, a to v závislosti od fázy, v ktorej sa momentálne nachádzate.

Predstavivosť, príprava a prehlbovanie

Manažér zavedenia vo firme, predaja Zoznámte sa s tým, čo môže vaša organizácia dosiahnuť pomocou systému Dynamics 365 Úspešne riaďte zavedenie systému Dynamics 365 Preskúmajte nevyužité oblasti a rozšírte využívanie systému Dynamics 365 vo svojej organizácii