Predstavivosť – Vizualizujte možnosti

Pre predajcov a členov tímu predaja

Preskúmajte, čo môžete dosiahnuť pomocou aplikácie Dynamics 365 Sales:

Predstavivosť

Zistite, čo umožňuje aplikácia Dynamics 365 Sales

Získajte prehľad o aplikácii Dynamics 365 for Sales.

Video: Inteligentnejší predaj vďaka systému Microsoft Dynamics 365

Video: Začnite pracovať v podnikových aplikáciách systému Dynamics 365

Video: Pestujte vzťahy so zákazníkmi kdekoľvek vďaka systému Dynamics 365 v mobile

Samostatne riadené vzdelávacie moduly

Spoznajte aplikáciu Dynamics 365 Sales vlastným tempom pomocou samostatne riadených modulov služby Microsoft Learn:

Poznámka