Príprava – Zistite, ako používať aplikáciu Sales

Pre predajcov a členov tímu predaja

Pripravte sa na používanie a zavedenie aplikácie Dynamics 365 Sales.

Príprava

Zaradenie aplikácie Dynamics 365 Sales

Zistite, ako sa pohybovať v aplikácii Dynamics 365 Sales:

Video: Zvládnutie aplikácie Sales

Zoznámte sa s kľúčovými prvkami aplikácie Dynamics 365 Sales:

Samostatne riadené vzdelávacie moduly

Zaraďte aplikáciu Dynamics 365 Sales vlastným tempom pomocou samostatne riadených modulov z portálu Microsoft Learn:

Poznámka