Exportovanie zoznamov segmentov do Campaign Monitor (ukážka)

Exportujte segmenty zjednotených profilov zákazníkov do Campaign Monitor a použite ich na marketingové aktivity.

Predpoklady

 • Máte účet Campaign Monitor a zodpovedajúce poverenia správcu.
 • Máte konfigurované segmenty v prehľadoch cieľových skupín.
 • Zjednotené profily zákazníkov v exportovaných segmentoch obsahujú pole predstavujúce e-mailovú adresu.

Známe obmedzenia

 • Na jeden export do 1 miliónov profilov môžete exportovať až Campaign Monitor.
 • Exportovanie do Campaign Monitor je obmedzené na segmenty.
 • Exportovanie až 1 milión profilov do aplikácie Campaign Monitor môže trvať až 20 minút.
 • Počet profilov, ktoré môžete exportovať do Campaign Monitor, závisí a je obmedzený na vašu zmluvu so spoločnosťou Campaign Monitor.

Nastavenie pripojenia k Campaign Monitor

 1. Prejdite do časti Správca > Pripojenia.

 2. Stlačte možnosť Pridať pripojenie a stlačením možnosti Campaign Monitor nakonfigurujte pripojenie.

 3. Do poľa Zobrazovaný názov zadajte rozpoznateľný názov pripojenia. Zobrazovaný názov a typ spojenia, ktoré popisuje toto spojenie. Odporúčame zvoliť názov, ktorý vysvetľuje účel a cieľ tohto spojenia.

 4. Vyberte používateľov, ktorí môžu používať toto pripojenie. Ak neurobíte nič, predvolená hodnota bude Správcovia. Viac informácií nájdete v časti Umožnite prispievateľom použiť pripojenie na export.

 5. Vyberte Súhlasím na potvrdenie Ochrany osobných údajov a dodržiavanie súladu s nariadeniami.

 6. Stlačte možnosť Pripojiť na inicializáciu pripojenia k Campaign Monitor.

 7. Stlačte možnosť Overenie pomocou služby Campaign Monitor a zadajte svoje poverenia správcu pre Campaign Monitor.

 8. Vyberte položku Pridať samého seba ako používateľa exportu a uveďte svoje poverenia pre Customer Insights.

 9. Stlačte možnosť Uložiť a dokončite pripojenie.

Nakonfigurujte export

Tento export môžete nakonfigurovať, ak máte prístup k pripojeniu tohto typu. Viac informácií nájdete na stránke Na konfiguráciu exportu sú potrebné povolenia.

 1. Prejdite na Údaje > Exporty.

 2. Na vytvorenie nového exportu stlačte možnosť Pridať cieľ.

 3. V poli Pripojenie na export vyberte pripojenie v časti Campaign Monitor. Ak nevidíte názov tejto sekcie, nemáte k dispozícii žiadne spojenia tohto typu.

 4. Zadajte svoj Identifikátor zoznamu Campaign Monitor.
  Vygenerujte kľúč API od Nastavenia účtu najskôr v nástroji Campaign Monitor na zobrazenie ID zoznamu API.

 5. V sekcii Párovanie údajov v poli E-mail do svojho zjednoteného profilu zákazníka vyberte pole, ktoré predstavuje e-mailovú adresu zákazníka. Je potrebné exportovať segmenty do Campaign Monitor.

 6. Vyberte položku Uložiť.

Uloženie exportu nespustí export okamžite.

Export prebieha s každým plánovaným obnovením. Môžete tiež exportovať údaje na požiadanie.

Ochrana osobných údajov a dodržiavanie súladu s nariadeniami

Keď povolíte Dynamics 365 Customer Insights na prenos údajov do Campaign Monitor, povolíte prenos údajov mimo hranice súladu s Dynamics 365 Customer Insights, a to vrátane potenciálne citlivých údajov, ako sú napríklad osobné údaje. Spoločnosť Microsoft prenesie tieto údaje na váš pokyn, ale vy ste zodpovední za zabezpečenie toho, aby služba Campaign Monitor spĺňala všetky vaše povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov alebo bezpečnosti. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane súkromia spoločnosti Microsoft.

Váš správca služby Dynamics 365 Customer Insights môže túto funkciu kedykoľvek prestať používať odstránením tohto cieľového umiestnenia exportu.