Obmedzenia služby vo funkcii prehľadov cieľových skupín v Dynamics 365 Customer Insights

Tento článok popisuje vstavané limity služby Customer Insights, ktoré sú navrhnuté tak, aby zabezpečili spoľahlivosť a stabilitu služby. Akékoľvek žiadosti o zmeny je možné podať prostredníctvom Fóra nápadov.

Plocha Limity Poznámky
Segmenty a miery 100 segmentov alebo mier. Celkový počet aktívnych segmentov a mier nemôže prekročiť 100.

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).