Zjednodušenie ovládania v systéme Dynamics 365

Systém Dynamics 365 vo svojej podstate poskytuje inkluzívny dizajn a dostupné produkty aj obsah, ktoré zvyšujú produktivitu každého používateľa. Pomocou tejto stránky môžete nájsť informácie o zjednodušení ovládania pre aplikácie, doplnky a ďalšie zdroje systému Dynamics 365. Oboznámite sa napríklad s klávesovými skratkami, čítačkami obrazovky a nastaveniami vysokého kontrastu.

Funkcie zjednodušenia ovládania

Pomocou nasledujúcich prepojení môžete nájsť informácie o funkciách zjednodušenia ovládania v aplikáciách systému Dynamics 365:

Ďalšie zdroje

Pomocou nasledujúcich prepojení môžete nájsť informácie o ďalších možnostiach a zdrojoch zjednodušenia ovládania od spoločnosti Microsoft: