Zjednodušenie ovládania pre aplikácie interakcie so zákazníkmi v systéme Dynamics 365

Pomocou nasledujúcich prepojení môžete nájsť informácie o zjednodušení ovládania pre aplikácie interakcie so zákazníkmi v systéme Dynamics 365, ako sú napríklad Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Project Service Automation a súvisiace služby.

Aplikácie interakcie so zákazníkmi

Unified Service Desk

Zdroje pre prispôsobovačov a vývojárov