Príbehy zákazníkov o migrácii systému Dynamics CRM do systému Dynamics 365

Mnoho organizácií dosahuje vyššiu prevádzkovú efektívnosť vďaka prechodu z lokálneho riešenia do cloudu. Spoločnosť Microsoft pomáha organizáciám na celom svete uskutočniť tento prechod. Preskúmajte príbehy zákazníkov používajúcich lokálnu verziu systému Dynamics CRM, ktorí migrovali do systému Dynamics 365 v cloude.

Travel Counsellors

Spoločnosť Travel Counsellors poskytujúca prémiové služby v oblasti cestovného ruchu so sídlom v Spojenom kráľovstve vykonala prechod do systému Dynamics 365 v záujme zníženia nákladov na IT, rýchleho škálovania s cieľom prispôsobiť sa rastu, poskytovania kvalitnejších služieb zákazníkom, podpory dynamických prehľadov a rýchlejšieho prijímania rozhodnutí. Prečítajte si tento príbeh.

Apollo

Prechod do cloudu priniesol spoločnosti Apollo transformáciu jej podnikania v oblasti organizovania zájazdov tým, že zvýšil produktivitu, zdokonalil dodržiavanie predpisov a znížil náklady. Prečítajte si tento príbeh.

Vydajte sa na cestu migrácie

Získajte ďalšie informácie o našom bezplatnom a nezáväznom hodnotení migrácie vykonávanom spoločnosťou Microsoft pre zákazníkov používajúcich Dynamics AX a Dynamics CRM. Ak chcete požiadať o toto hodnotenie, navštívte webovú lokalitu programu migrácie systému Dynamics 365.