Najčastejšie otázky o programe

Na tejto stránke nájdete odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa programu migrácie systému Dynamics 365.

Otázka: Čo je program migrácie systému Dynamics 365?

Odpoveď: Program migrácie systému Dynamics 365 umožňuje zákazníkom používajúcim lokálne riešenie zjednodušiť a urýchliť prechod do cloudu. Ponúka úplnú podporu migrácie v priamej spolupráci s poradcami spoločnosti Microsoft a špecializovanými poskytovateľmi migrácie.

Program migrácie ponúka oprávneným zákazníkom prístup k špecializovanému tímu poradcov migrácie, bezplatné hodnotenia migrácie, cenové ponuky, nástroje a podporu migrácie. Program je k dispozícii pre zákazníkov používajúcich Dynamics AX a Dynamics CRM. Pozrite si tieto videá s príbehmi zákazníkov o migrácii systémov Dynamics AXDynamics CRM.

Otázka: Ako môžem začať využívať program migrácie systému Dynamics 365?

Odpoveď: Ďalšie informácie o programe migrácie systému Dynamics 365 sa dozviete na našej webovej stránke. Pozrite si tiež naše krátke video a vyplňte formulár žiadosti ešte dnes. Vašu žiadosť posúdime a v priebehu niekoľkých dní sa s vami spojí niektorý z našich poradcov.

Otázka: Čo ma bude stáť ponuka programu migrácie systému Dynamics 365?

Odpoveď: Zákazníkom zúčastňujúcim sa v samotnom programe migrácie systému Dynamics 365 nevznikajú žiadne ďalšie náklady. Keď sa rozhodnete migrovať do cloudu, môžu vám vzniknúť náklady na implementáciu. Štandardné hodnotenie migrácie (SMA – Standard Migration Assessment) financované spoločnosťou Microsoft je k dispozícii bezplatne, aby sme vám pomohli začať a plánovať daný postup. Ak sa chcete dozvedieť viac o hodnotení migrácie, obráťte sa na nás na adrese ask-dmp@microsoft.com.

Otázka: V ktorých geografických oblastiach sa bude ponúkať migrácia systému Dynamics 365?

Odpoveď: Program migrácie systému Dynamics 365 je dostupný pre zákazníkov používajúcich Dynamics AX a Dynamics CRM po celom svete.

Otázka: Ako funguje program migrácie systému Dynamics 365 s partnermi?

Odpoveď: Odborné znalosti partnerov sú kľúčom k dosiahnutiu cieľov programu migrácie systému Dynamics 365. Spoločnosť Microsoft dôrazne odporúča zákazníkom zapojiť do tohto procesu partnerov, aby z hodnotenia získali čo najviac.

Otázka: Aké naliehavé je vykonať migráciu? Lokálne riešenie funguje dobre, prečo by sme sa tým mali zaťažovať?

Odpoveď: Po aktualizácii nariadení môžete byť vystavení rizikám nedodržiavania súladu aj bezpečnostným rizikám. Čo je dôležitejšie, zákazníci, ktorí vykonali migráciu, získavajú výhody systému Dynamics 365. Z ekonomického hľadiska môžu prejsť z lokálneho riešenia do cloudu a získať tak potenciálne úspory vďaka tomu, že už nemusia spravovať servery a riadiť veľké IT tímy ani vykonávať pravidelné inovácie. Z hľadiska výkonu Dynamics 365 ponúka modernú webovú platformu a umožňuje integráciu so službami Microsoft 365, Microsoft Azure a Microsoft Power Platform (Power Apps, Power Automate a Power BI). Migrácia na Dynamics 365 vám prinesie flexibilitu a škálovateľnosť pri raste, prístup k zjednoteným údajom v reálnom čase a vyššie zabezpečenie, ochranu údajov a spoľahlivosť. Môžete si byť istí, že budete mať vždy najnovšiu verziu softvéru.

Otázka: Kedy nastane koniec podpory pre Dynamics AX a Dynamics CRM?

Odpoveď: Dátumy ukončenia podpory sa líšia v závislosti od produktu – podrobné informácie nájdete v životných cykloch produktov Dynamics AXDynamics CRM. Po dátume ukončenia rozšírenej podpory už nebudú dostupné žiadne ďalšie záplaty ani aktualizácie zabezpečenia.

Otázka: Nie je koniec podpory iba zámienkou, ako predať zákazníkom niečo nové?

Odpoveď: Pokračujúca podpora viacerých verzií softvéru si vyžaduje značné náklady a novšie verzie obsahujú pokročilejšie vstavané funkcie. Zákazníkom odporúčame, aby po 10 rokoch okrem pravidelných aktualizácií zabezpečenia prešli na aktuálne verzie v záujme získania najpokročilejších výhod v oblasti zabezpečenia, nákladov a výkonu.

Otázka: Čo je to štandardné hodnotenie migrácie (SMA) spoločnosti Microsoft? Je bezplatné cloudové hodnotenie skrytým predajným záväzkom?

Odpoveď: Hodnotenie je prvým krokom na vašej ceste do cloudu. Pomôže zosúladiť vaše obchodné ciele s návrhom hodnoty platformy Dynamics 365 a definovať proces inovácie, rozpočet a časový harmonogram.

S naším štandardným hodnotením migrácie spoločnosti Microsoft nie sú spojené žiadne poplatky ani žiadne záväzky. Chápeme, že migrácia je náročná, a našim súčasným lojálnym zákazníkom chceme na tejto ceste pomôcť tým, že im ponúkame možnosť rýchlo začať s celým procesom. Na konci hodnotenia sa rozhodnete, či vykonáte migráciu, či budete pokračovať v podrobnejšej analýze alebo či počkáte, kým nebudete pripravení.

Otázka: Keďže sa blíži koniec podpory pre AX a nevykonávajú sa žiadne nové inovácie verzií, prečo by sme mali naďalej platiť za plán vylepšení?

Odpoveď: Plán vylepšení pripravený pre firmy (BREP – Business-Ready Enhancement Plan) je nevyhnutný pre váš pretrvávajúci úspech, zatiaľ čo plánujete, čo bude nasledovať v súvislosti s vaším systémom ERP. Na konci predĺženého obdobia podpory získate kriticky dôležité aktualizácie, ktoré pomôžu ochrániť vaše investície. Tieto aktualizácie zahŕňajú bezpečnostné, daňové a regulačné vydania, aby vaša organizácia naďalej zachovávala súlad a zostala v bezpečí. Okrem toho zákazníci získajú prístup k tisíckam hodín online školení a technickej podpory.

Aby sme vám s prechodom pomohli ešte viac, máme niekoľko ponúk. Informácie o najnovších ponukách prechodu do cloudu získate od svojej kontaktnej osoby alebo partnera spoločnosti Microsoft.

Máte ďalšie otázky?

Pripojte sa ku komunite migrácie systému Dynamics 365 a spojte sa tak s odborníkmi, partnermi, ďalšími zákazníkmi a pracovníkmi, vďaka čomu získate včasné odpovede na svoje otázky týkajúce sa migrácie, prípadne napíšte e-mail na adresu ask-dmp@microsoft.com.

Pozrite si tiež:

Prehľad programu migrácie lokálnych riešení
Štandardné hodnotenie migrácie
Plán vylepšení pripravený pre firmy
Prechod zo systému Dynamics AX na Dynamics 365 v cloude
Porovnanie funkcií systémov Dynamics AX a Dynamics 365
Nástroj na hodnotenie platformy CRM
Video: Program migrácie systému Dynamics 365