Získajte podporu pre produkt Dynamics 365

Pre svoj produkt Dynamics 365 môžete získať buď podporu fakturácie, alebo technickú podporu.

Podpora fakturácie

Podpora fakturácie pre produkty Dynamics 365 sa líši v závislosti od licencie, ktorú používate. Ak máte otázky o svojom predplatnom, pozrite si príslušnú príručku k licencovaniu.

Technická podpora a podpora od komunity

Spôsob, akým získať technickú podporu pre daný produkt Dynamics 365, môže byť rôzny. V nasledujúcej tabuľke nájdete príslušné možnosti.

Produkt Možnosti podpory Podpora od komunity
Sales
Customer Service
Field Service
Project Service Automation
Technická podpora Komunita pre Sales
Komunita pre Customer Service
Komunita pre Field Service
Komunita pre Project Service Automation
Business Central Technická podpora Komunita pre Business Central
Commerce
Finance
Fraud Protection
Human Resources
Project Operations
Supply Chain Management
Možnosti podpory Komunita pre Finance and Operations
Komunita pre Human Resources
Guides Možnosti podpory Komunita pre Guides
Marketing Možnosti podpory Komunita pre Marketing

Ďalšie informácie o výbere plánu podpory nájdete v plánoch podpory.