Dokumentácia správcu súborov Microsoft Forms Pro

Forms Pro je jednoduché, ale komplexné riešenie prieskumu, ktoré stavia na súčasných skúsenostiach s vytváraním prieskumov v aplikácii Microsoft Forms v Office 365. Ponúka nové možnosti, ktoré uľahčujú zachytávanie a analýzu spätnej väzby od zákazníkov a zamestnancov. Vaši zákazníci môžu reagovať na prieskumy pomocou akéhokoľvek webového prehliadača alebo mobilného zariadenia. Po predložení odpovedí ich analyzujte pomocou zostáv Power BI a prijímajte rozhodnutia v reálnom čase.