Zakúpenie a priradenie používateľských licencií na Power BI Pro

Dôležité

Tento článok je určený pre správcov. Ste používateľom pripraveným inovovať na licenciu na Power BI Pro? Ak chcete nastaviť svoje konto, prejdite priamo na možnosť Začíname so službou Power BI Pro.

Power BI Pro je individuálna používateľská licencia, ktorá umožňuje používateľom čítať a používať zostavy a tabule publikované v službe Power BI inými používateľmi. Používatelia s týmto typom licencie môžu zdieľať obsah a spolupracovať s inými používateľmi služby Power BI Pro. Publikovať alebo zdieľať obsah s inými používateľmi alebo využívať obsah vytvorený inými používateľmi môžu len používatelia služby Power BI Pro, pokiaľ daný obsah nie je hosťovaný v kapacite Power BI Premium. Ďalšie informácie o dostupných typoch licencií a predplatných vrátane licencií Premium na používateľa (PPU) nájdete v téme Licencie na Power BI vo vašej organizácii.

Zakúpenie používateľských licencií na Power BI Pro

V tomto článku sa dozviete, ako nakupovať používateľské licencie na Power BI Pro v Centre spravovania služby Microsoft 365. Po zakúpení licencií ich môžete priradiť používateľom v Centre spravovania služby Microsoft 365 alebo na portáli Azure.

Poznámka

Možnosti samoobslužného nákupu, predplatného a správy licencií pre produkty Power Platform (Power BI, Power Apps a Power Automate) sú k dispozícii pre komerčných cloudových zákazníkov. Ďalšie informácie nájdete v téme Najčastejšie otázky o samoobslužnom nakupovaní. Ak chcete povoliť alebo zakázať možnosti samoobslužného nakupovania, pozrite si tému Povolenie alebo zakázanie samoobslužnej registrácie a nakupovania.

Predpoklady

Ak chcete zakúpiť a priradiť licencie v Centre spravovania služby Microsoft 365, musíte byť členom roly globálneho správcu alebo správcu fakturácie v službe Microsoft 365.

Ak chcete priradiť licencie na portáli Azure, musíte byť vlastníkom predplatného na Azure, ktoré Power BI používa na vyhľadávania v službe Azure Active Directory.

Zakúpenie licencií v službe Microsoft 365

Poznámka

Ak zvyčajne nakupujete licencie prostredníctvom hromadnej licenčnej zmluvy, ako je napríklad zmluva Enterprise, a chcete faktúru namiesto nákupu pomocou kreditnej karty alebo bankového konta, musíte objednávku odoslať inak. Ak chcete pridať alebo odstrániť licencie, poraďte sa s predajcom spoločnosti Microsoft alebo si prezrite Centrum služieb pre multilicencie. Ďalšie informácie nájdete v téme Spravovanie predplatných licencií.

Na zakúpenie licencií na Power BI Pro v Centre spravovania služby Microsoft 365 použite nasledujúci postup:

 1. Prihláste sa do Centra spravovania služby Microsoft 365.

 2. V navigačnej ponuke vyberte položky Fakturácia > Nákup služieb.

 3. Vyhľadajte predplatné, ktoré chcete zakúpiť, alebo sa naň posuňte. Power BI nájdete v časti Ďalšie kategórie, ktoré by vás mohli zaujímať v dolnej časti stránky. Vyberte prepojenie, čím zobrazíte predplatné na Power BI dostupné pre vašu organizáciu.

 4. Vyberte položku Power BI Pro.

 5. Na stránke Nákup služieb vyberte položku Kúpiť.

 6. Vyberte, ako chcete platiť: Platiť mesačne alebo Zaplatiť za celý rok.

 7. V časti Koľko chcete používateľov? zadajte počet licencií, ktoré chcete zakúpiť, a výberom položky Pokladňa dokončite transakciu.

 8. Ak chcete overiť nákup, prejdite na položky Fakturácia > Produkty a služby a nájdite službu Power BI Pro.

 9. Ak budete chcieť neskôr pridať ďalšie licencie, na stránke Produkty a služby nájdite službu Power BI Pro a potom vyberte položku Pridať alebo odstrániť licencie.

Priradenie licencií v Centre spravovania služby Microsoft 365

Informácie o priraďovaní licencií v Centre spravovania služby Microsoft 365 nájdete v téme Priraďovanie licencií používateľom.

Pokiaľ ide o hosťovských používateľov, informácie nájdete v časti Priraďovanie licencií používateľom na stránke Licencie. Pred priradením licencií Pro hosťovským používateľom kontaktujte zástupcu pre kontá Microsoft, aby ste sa uistili, že sú splnené podmienky vašej zmluvy s Microsoftom.

Priradenie licencií na portáli Azure

Nasledujúci postup použite na priradenie licencií Power BI Pro k individuálnym používateľským kontám:

 1. Prihláste sa na portál Azure.

 2. Vyhľadajte a vyberte položku Azure Active Directory.

 3. V časti Správa v ponuke zdrojov služby Azure Active Directory vyberte položku Licencie.

 4. V ponuke zdrojov Licencie – prehľad vyberte položku Všetky produkty a potom výberom položky Power BI Pro zobrazte zoznam používateľov s licenciami.

 5. Na paneli príkazov vyberte položku + Priradiť. Na stránke Priradenie používateľa najprv vyberte používateľa a potom výberom položky Možnosti priradenia zapnite licenciu na Power BI Pro pre vybraté používateľské konto.

Ďalší postup

Máte ďalšie otázky? Skúste sa spýtať v komunite Power BI