Vloženie obsahu služby Power BI do služby Microsoft Teams

Interaktívne zostavy služby Power BI môžete jednoducho vložiť do kanálov a chatov cez Microsoft Teams.

Požiadavky

Ak chcete používať kartu Power BI v službe Microsoft Teams, musia byť splnené tieto podmienky:

 • Microsoft Teams obsahuje kartu Power BI.
 • Ak chcete pridať zostavu v službe Microsoft Teams s kartou Power BI, v pracovnom priestore hosťujúcom zostavu máte aspoň rolu Čitateľ. Informácie o iných rolách nájdete v téme Roly v nových pracovných priestoroch.
 • Ak si chcú používatelia zobraziť v službe Microsoft Teams kartu Power BI, musia mať povolenie na zobrazenie zostavy.
 • Používatelia musia byť používateľmi služby Microsoft Teams s prístupom ku kanálom a chatom.

V téme Spolupráca v službe Microsoft Teams v Power BI nájdete informácie o tom, ako služby Power BI a Microsoft Teams navzájom spolupracujú, ako aj ďalšie odporúčania.

Vloženie zostavy do služby Microsoft Teams

Zostavu môžete do kanála alebo chatu v službe Microsoft Teams vložiť pomocou týchto krokov.

 1. Otvorte kanál alebo chat cez Microsoft Teams a vyberte ikonu + .

  Snímka obrazovky znázorňujúca pridanie karty do kanála alebo chatu.

 2. Vyberte kartu Power BI.

  Snímka obrazovky zo zoznamom kariet služby Microsoft Teams zobrazujúcim službu Power B I.

 3. Pomocou poskytnutých možností vyberte zostavu v pracovnom priestore alebo v aplikácii Power BI.

  Snímka obrazovky znázorňujúca kartu Power B I pre nastavenia služby Microsoft Teams.

 4. Názov karty sa automaticky aktualizuje tak, aby zodpovedal názvu zostavy, ale môžete ho zmeniť.

 5. Vyberte položku Uložiť.

Zostavy, ktoré môžete vložiť na kartu Power BI

Na kartu Power BI môžete vložiť nasledujúce typy zostáv:

 • Interaktívne a stránkované zostavy.
 • Zostavy v časti Môj pracovný priestor, nové prostredie pracovného priestoru a klasické pracovné priestory.
 • Zostavy v aplikáciách Power BI.

Začatie konverzácie

Keď pridáte kartu zostavy Power BI do služby Microsoft Teams, v službe Microsoft Teams sa automaticky vytvorí konverzácia na karte pre túto zostavu.

 • V pravom hornom rohu vyberte ikonu Zobraziť konverzáciu na karte.

  Snímka obrazovky s ikonou Zobraziť konverzáciu na karte.

  Prvý komentár je prepojenie na zostavu. Všetci používatelia v tomto kanáli služby Microsoft Teams si môžu zostavu zobraziť a diskutovať o nej v konverzácii.

  Snímka obrazovky s konverzáciou na karte.

Známe problémy a obmedzenia

 • Keď v službe Microsoft Teams exportujete údaje z vizuálu prostredníctvom zostavy služby Power BI, automaticky sa uloží do vášho priečinka Downloads (Stiahnuté položky). Ide o excelový súbor s názvom „údaje (n).xlsx“, v rámci ktorého n predstavuje, koľkokrát ste exportovali rovnaké údaje do toho istého priečinka.
 • Tabule služby Power BI nie je možné vložiť na kartu Power BI pre Microsoft Teams.
 • Filtre URL adries nie sú podporované s kartou Power BI pre Microsoft Teams.
 • V národných cloudoch nie je karta Power BI k dispozícii. Môže byť k dispozícii staršia verzia, ktorá nepodporuje nové prostredie pracovného priestoru alebo zostavy v aplikáciách Power BI.
 • Po uložení karty nie je možné zmeniť názov karty v nastaveniach karty. Ak ju chcete zmeniť, použite možnosť Premenovať.
 • Ďalšie problémy nájdete v časti Známe problémy a obmedzenia v článku Spolupráca v službe Microsoft Teams.

Ďalšie kroky

Máte ďalšie otázky? Skúste sa spýtať v komunite Power BI.