Integrácia upozornení na údaje v službe Power BI pomocou služby Power Automate

Použite službu Power Automate na integráciu služby Power BI do svojich obľúbených aplikácií a služieb. So službou Power Automate môžete vytvoriť automatizované pracovné postupy na prijímanie oznámení, synchronizáciu súborov, zhromažďovanie údajov a ďalšie činnosti. V tomto článku sa naučíte automatizovať vytváranie e-mailu z upozornenia na údaje v službe Power BI.

Požiadavky

V tomto článku zistíte, ako vytvoriť dva rôzne postupy: jeden zo šablóny a jeden úplne od začiatku. Ak si chcete vyskúšať tieto kroky, vytvorte upozornenie na údaje v službe Power BI, a zaregistrujte sa do služby Power Automate. Je to bezplatné.

Vytvorenie postupu zo šablóny

V tejto úlohe vytvoríme pomocou šablóny jednoduchý postup, ktorý sa spúšťa upozornením na údaje (oznámením) v službe Power BI.

 1. Prihláste sa do služby Power Automate (flow.microsoft.com).

 2. Vyberte položku Templates (Šablóny) a vyhľadajte položky Power BI > Send an e-mail to any audience when a Power BI data alert is triggered (Odoslať e-mail ľubovoľnej cieľovej skupine pri spustení upozornenia na údaje v službe Power BI) .

  Snímka obrazovky znázorňujúca šablónu Send an e-mail to any audience when a Power BI data alert is triggered (Odoslanie e-mailu ľubovoľnej cieľovej skupine pri spustení upozornenia na údaje v službe Power BI) v službe Power Automate.

Vytvorenie postupu

Táto šablóna má jeden spúšťač, upozornenie na údaje v službe Power BI a jednu akciu na odoslanie e-mailu. Pri výbere poľa Power Automate zobrazí dynamický obsah, ktorý môžete zahrnúť. V tomto príklade zahrnieme do tela správy hodnotu dlaždice a URL adresu dlaždice.

 1. Vyberte položku Pokračovať.

  Snímka obrazovky prepojenia služby Power BI a pošty v službe Power Automate.

 2. V poli Alert ID (ID upozornenia) vyberte upozornenie na údaje v službe Power BI. Postup na vytvorenie upozornenia nájdete v téme Upozornenia na údaje v službe Power BI.

  Snímka obrazovky výberu upozornenia na údaje v poli ID upozornenia.

 3. Zadajte jednu alebo viac platných e-mailových adries.

 4. V službe Power Automate sa automaticky vygeneruje Subject (Predmet)Body (Základný text) , ktoré môžete ponechať alebo upraviť. Text je formátovaný v jazyku HTML.

  Snímka obrazovky automaticky vytvoreného textu e-mailu v službe Power Automate.

 5. Po dokončení práce so správou vyberte položku Next step (Ďalší krok) alebo Save (Uložiť) . Postup sa vytvorí a vyhodnotí. V prípade nájdenia chýb vás Power Automate upozorní.

 6. Ak sa nájdu chyby, vyberte položku Upraviť postup a opravte ich. V opačnom prípade spustite nový postup výberom položky Hotovo.

  Snímka obrazovky správy o úspešnom vykonaní v službe Power Automate.

 7. Pri spustení upozornenia na údaje odošle služba Power Automate e-mail na zadané adresy.

  Snímka obrazovky e-mailu s upozornením služby Power Automate.

Vytvorenie postupu úplne od začiatku

V tejto úlohe vytvoríme úplne od začiatku jednoduchý postup, ktorý sa spúšťa upozornením na údaje (oznámením) v službe Power BI.

 1. Prihláste sa do služby Power Automate (flow.microsoft.com).

 2. Vyberte položku Create (Vytvoriť) > Automated flow (Automatizovaný postup) .

  Snímka obrazovky služby Power Automate s položkami > Create Automated flow (Vytvoriť a Automatizovaný postup).

 3. Pomenujte svoj postup v dialógu Build an automated flow (Vytvorenie automatizovaného postupu) .

 4. V položke Choose your flow's trigger (Vyberte spúšťač postupu) vyhľadajte položku Power BI.

 5. Vyberte položky Power BI – When a data driven alert is triggered (Power BI – Pri spustení upozornenia riadeného údajmi) > Create (Vytvoriť) .

  Snímka obrazovky dialógu Build an automated flow (Vytvorenie automatizovaného postupu).

Vytvorenie postupu

 1. Vyberte názov upozornenia v poli Alert ID (ID upozornenia) . Postup na vytvorenie upozornenia nájdete v téme Upozornenia na údaje v službe Power BI.

  Snímka obrazovky výberu názvu upozornenia.

 2. Vyberte položku Nový krok.

 3. Vyhľadajte položky Outlook > Create event (Vytvoriť udalosť) v položke Choose an action (Výber akcie) .

  Snímka obrazovky položky Choose an action (Výber akcie) > Create an event (Vytvoriť udalosť).

 4. Vyplňte polia udalosti. Pri výbere poľa Power Automate zobrazí dynamický obsah, ktorý môžete zahrnúť.

  Snímka obrazovky pokračovania vytvárania postupu.

 5. Po dokončení vyberte položku Vytvoriť postup. Power Automate postup uloží a vyhodnotí. Ak sa nenájdu žiadne chyby, spustite tento postup výberom položky Hotovo. Nový postup sa pridá na stránku Moje postupy.

  Snímka obrazovky dokončenia postupu.

 6. Pri spustení postupu upozornením na údaje v službe Power BI dostanete oznámenie o udalosti v Outlooku, ktoré bude vyzerať približne takto:

  Snímka obrazovky služby Power Automate spúšťajúcej oznámenie v Outlooku.

Ďalšie kroky