Pripojenie k súborom PDF v aplikácii Power BI Desktop

V aplikácii Power BI Desktop sa môžete pripojiť k súboru PDF a využívať údaje zo súboru rovnako ako iné zdroje údajov v aplikácii Power BI Desktop.

Pripojenie k údajom v súboroch PDF

V nasledujúcich častiach sa opisuje, ako sa pripojiť k súboru PDF, vybrať údaje a priviesť tieto údaje do služby Power BI Desktop.

Vždy vám odporúčame vykonať inováciu na najnovšie vydanie aplikácie Power BI Desktop, ktoré môžete získať po kliknutí na prepojenie v téme získanie aplikácie Power BI Desktop.

Pripojenie k súboru PDF

Ak sa chcete pripojiť k súboru PDF, vyberte položku Získať údaje z pása s nástrojmi Domov v Power BI Desktop. Po výbere možnosti Súbor v zozname kategórií na ľavej strane sa zobrazí položka PDF.

Výber súboru PDF v okne Získať údaje

Zobrazí sa výzva na zadanie umiestnenia súboru PDF, ktorý chcete použiť. Po poskytnutí umiestnenia súboru a načítaní súboru PDF sa zobrazí okno Navigátora, kde sa zobrazujú údaje dostupné zo súbora a kde si môžete vybrať jeden alebo viac prvkov na import a používanie v aplikácii Power BI Desktop.

Pripojenie k údajom v súboroch PDF

Začiarknutím políčka vedľa zistených prvkov v súbore PDF sa tieto prvky zobrazia na pravej table. Keď budete pripravení na import, vyberte tlačidlo Načítať na načítanie údajov do aplikácie Power BI Desktop.

Domovskú stránku a koncovú stranu môžete zadať ako voliteľné parametre pre pripojenie PDF. Tieto parametre môžete nastaviť aj v jazyku vzorcov M pomocou nasledujúceho formátu:

Pdf.Tables(File.Contents("c:\sample.pdf"), [StartPage=10, EndPage=11])

Obmedzenia a informácie

Pri práci s PDF konektorom v množinách údajov, ktoré sú v kapacite Premium, PDF konektor nevytvorí pripojenie správne. Ak chcete povoliť fungovanie PDF konektora v množine údajov v kapacite Premium, nakonfigurujte túto množinu údajov tak, aby používala bránu, a následne potvrďte, že pripojenie k danej množine údajov ide cez bránu.

Ďalšie kroky

Pomocou aplikácie Power BI Desktop môžete pripojiť najrôznejšie údaje. Ďalšie informácie o zdrojoch údajov nájdete tu: