Zdroje údajov služby Power BI

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zdroje údajov podporované službou Power BI pre množiny údajov vrátane informácií o režime DirectQuery a lokálnej bráne údajov. Informácie o tokoch údajov nájdete v téme Pripojenie k zdrojom údajov pre toky údajov v službe Power BI.

Poznámka

Keďže je táto tabuľka tak dlhá, rozdelili sme ju podľa abecedy, aby sa hlavičky zachovali.

Zdroje údajov A – B

Zdroj údajov Pripojenie z aplikácie Desktop Pripojenie a obnovenie zo služby Režim DirectQuery/dynamické pripojenie Brána (podporovaná) Brána (povinná) Toky údajov služby Power BI
Databáza programu Access Áno Áno Nie Áno 1 Áno Áno
ActiveDirectory Áno Áno Nie Áno Áno Áno
Adobe Analytics Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Amazon Redshift Áno Áno Áno Áno Nie Áno
appFigures Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Kocky AtScale Áno Áno Áno Áno Nie Nie
Azure Analysis Services Áno Áno Áno Nie Nie Nie
Ukladací priestor objektu BLOB platformy Azure Áno Áno Nie Áno Nie Áno
Azure Cosmos DB Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Azure Cost Management Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Azure Data Explorer (Kusto) Áno Áno Áno Áno Nie Áno
Azure Data Lake Storage Gen1 Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Azure Data Lake Storage Gen2 Áno Áno Nie Áno Nie Áno
Azure Databricks Áno Áno Áno Áno Nie Nie
Azure DevOps Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Azure DevOps Server Áno Áno Nie Áno Áno Nie
Azure HDInsight (HDFS) Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Azure HDInsight Spark Áno Áno Áno Nie Nie Áno
Databáza Azure SQL Áno Áno Áno Áno Nie Áno
Azure Synapse Áno Áno Áno Áno Nie Áno
Úložisko tabuliek platformy Azure Áno Áno Nie Áno Nie Áno
BI Connector Áno Áno Áno Áno Áno Nie
BI360 – vedenie rozpočtu a finančného výkazníctva Áno Áno Nie Nie Nie Nie

Zdroje údajov C-D

Zdroj údajov Pripojenie z aplikácie Desktop Pripojenie a obnovenie zo služby Režim DirectQuery/dynamické pripojenie Brána (podporovaná) Brána (povinná) Toky údajov služby Power BI
Data Virtuality LDW Áno Áno Áno Áno Áno Nie
Data.World – získať množinu údajov Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Microsoft Dataverse Áno Áno Áno Nie Nie Áno
Denodo Áno Áno Áno Áno Áno Nie
Dremio Áno Áno Áno Áno Áno Nie
Dynamics 365 (online) Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Dynamics 365 Business Central Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Dynamics 365 Business Central (lokálna verzia) Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Dynamics 365 Customer Insights Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Dynamics NAV Áno Áno Nie Nie Nie Nie

Zdroje údajov E-G

Zdroj údajov Pripojenie z aplikácie Desktop Pripojenie a obnovenie zo služby Režim DirectQuery/dynamické pripojenie Brána (podporovaná) Brána (povinná) Toky údajov služby Power BI
Zdroj údajov Emigo Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Entersoft Business Suite Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Essbase Áno Áno Áno Áno Áno Nie
Exasol Áno Áno Áno Áno Áno Nie
Excel Áno 2 Áno 2 Nie Áno 2 č. 3 Yes
Súbor Áno Áno Nie Áno Áno Áno
Priečinok Áno Áno Nie Áno Áno Áno
GitHub Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Google Analytics Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Google BigQuery Áno Áno Áno Áno Nie Áno

Zdroje údajov H – K

Zdroj údajov Pripojenie z aplikácie Desktop Pripojenie a obnovenie zo služby Režim DirectQuery/dynamické pripojenie Brána (podporovaná) Brána (povinná) Toky údajov služby Power BI
Súbor servera Hadoop (HDFS) Áno Nie Nie Nie Nie Nie
Hive LLAP Áno Áno Áno Áno Nie Nie
HDInsight Interactive Query Áno Áno Áno Nie Nie Nie
IBM DB2 Áno Áno Áno 7 Áno Nie Áno
Databáza Informix spoločnosti IBM Áno Áno Nie Áno Nie Nie
IBM Netezza Áno Áno Áno Áno Áno Nie
Impala Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Indexima Áno Áno Áno Áno Áno Nie
Industrial App Store Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Informačná mriežka Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Intersystems IRIS Áno Áno Áno Áno Áno Nie
Sklad údajov služby Intune Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Jethro ODBC Áno Áno Áno Áno Áno Nie
JSON Áno Áno Nie Áno** Nie je k dispozícii 3 Áno
Kyligence Enterprise Áno Áno Áno Áno Áno Nie

Zdroje údajov M-O

Zdroj údajov Pripojenie z aplikácie Desktop Pripojenie a obnovenie zo služby Režim DirectQuery/dynamické pripojenie Brána (podporovaná) Brána (povinná) Toky údajov služby Power BI
MailChimp Áno Áno Nie Nie Nie Nie
MariaDB Áno Áno Áno Áno Áno Nie
Marketo. Áno Áno Nie Nie Nie Nie
MarkLogic ODBC Áno Áno Áno Áno Áno Nie
Microsoft Azure Consumption Insights Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Microsoft Exchange Áno Áno Nie Áno Nie Nie
Microsoft Exchange Online jednotlivých kont 8 Áno Áno Nie Nie Nie Áno
Microsoft Graph Security Áno Áno Nie Áno Nie Nie
Mixpanel Áno Áno Nie Nie Nie Nie
MySQL Áno Áno Nie Áno Áno Áno
OData Áno Áno Nie Áno Nie Áno
ODBC Áno Áno Nie Áno Áno Áno
OleDb Áno Áno Nie Áno Áno Nie
Oracle Áno Áno Áno Áno Áno Yes

Zdroje údajov P-R

Zdroj údajov Pripojenie z aplikácie Desktop Pripojenie a obnovenie zo služby Režim DirectQuery/dynamické pripojenie Brána (podporovaná) Brána (povinná) Toky údajov služby Power BI
Paxata 6 Áno Áno Nie Áno Nie Nie
PDF Áno Áno Nie Áno č. 3 Yes
Planview Enterprise One – CTM Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Planview Enterprise One – PRM Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Planview Projectplace Áno Áno Nie Nie Nie Nie
PostgreSQL Áno Áno Áno Áno Nie Áno
Toky údajov služby Power BI Áno Áno Nie Nie Nie Áno
Množiny údajov služby Power BI Áno Áno Áno Nie Nie Nie
Toky údajov Power Platformy Áno Áno Nie Nie Nie Áno
Skript v jazyku Python Áno Áno 4 No Áno 4 Áno Nie
QubolePresto Áno Áno Áno Áno Áno Nie
Quick Base Áno Áno Nie Áno Áno Nie
QuickBooks Online Áno Áno Nie Nie Nie Nie
R skript Áno Áno 4 No Áno 4 Nie Nie
Roamler Áno Áno Nie Áno Nie Nie

Zdroje údajov S

Zdroj údajov Pripojenie z aplikácie Desktop Pripojenie a obnovenie zo služby Režim DirectQuery/dynamické pripojenie Brána (podporovaná) Brána (povinná) Toky údajov služby Power BI
Objekty lokality Salesforce Áno Áno Nie Nie Nie Áno
Zostavy lokality Salesforce Áno Áno Nie Nie Nie Áno
Server správ SAP Business Warehouse Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Server SAP Business Warehouse Áno Áno Áno Áno Áno Áno
SAP Hana Áno Áno Áno Áno Áno Yes
Priečinok SharePoint Áno Áno Nie Áno Nie 4 Yes
Zoznam SharePoint Áno Áno Nie Áno Nie 4 Áno
Zoznam služby SharePoint Online Áno Áno Nie Áno Nie Áno
Smartsheet Áno Áno Nie Nie Nie Áno
Snowflake Áno Áno Áno Áno Nie Áno
Spark Áno Áno Áno Áno Nie Áno
SparkPost Áno Áno Nie Nie Nie Nie
SQL Server Áno Áno Áno Áno Áno Áno
SQL Server Analysis Services Áno Nie Áno Áno Áno Nie
Stripe Áno Áno Nie Nie Nie Nie
SurveyMonkey Áno Áno Nie Áno Nie Nie
SweetIQ Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Sybase Áno Áno Nie Áno Áno Yes

Zdroje údajov T – Z

Zdroj údajov Pripojenie z aplikácie Desktop Pripojenie a obnovenie zo služby Režim DirectQuery/dynamické pripojenie Brána (podporovaná) Brána (povinná) Toky údajov služby Power BI
TeamDesk Áno Áno Nie Áno Nie Nie
TenForce Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Teradata Áno Áno Áno Áno Áno Yes
Text/CSV Áno Áno Nie Áno Nie je k dispozícii 3 Yes
Twilio Áno Áno Nie Nie Nie Nie
tyGraph Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Vertica Áno Áno Áno Áno Áno Yes
Web Áno Áno Nie Áno Áno 6 Yes
Webtrends Áno Áno Nie Nie Nie Nie
Workforce Dimensions Áno Áno Nie Áno Nie Nie
XML Áno Áno Nie Áno Nie 4 Yes
Zendesk Áno Áno Nie Nie Nie Nie

1 Podporované s poskytovateľom ACE OLEDB, nainštalovaným v rovnakom počítači ako brána.

2 Excel súbory 1997 – 2003 (.xls) vyžadujú poskytovateľa ACE OLEDB.

3 Vyžaduje sa pre lokálnu verziu technológie.

4 Podporované len s osobnou bránou.

5 Vyžaduje sa pre .html, .xls a databáz programu Access

6 Paxata sa podporuje vo verzii aplikácie Power BI Desktop optimalizovanej pre Power BI Report Server. Nepodporuje sa v zostavách aplikácie Power BI publikovaných na serveri Power BI Report Server. Zoznam podporovaných zdrojov údajov nájdete v téme Zdroje údajov zostáv Power BI na Power BI Report Serveri.

7 DirectQuery funguje správne s konektorom IBM DB2 v službe Power BI Desktop, ale directQuery nefunguje so spoločnosťou IBM DB2, ak sa na pripojenie k IBM DB2 používa ovládač IBM DB2.

8 Opakované schôdze sa nedajú zobraziť po importovaní pomocou konektora Exchange Online aplikácie.

Dôležité informácie a obmedzenia

 • Množstvo konektorov údajov pre aplikáciu Power BI Desktop vyžaduje na overenie Internet Explorer 10 (alebo novšiu verziu).
 • Niektoré zdroje údajov sú dostupné v aplikácii Power BI Desktop optimalizovanej pre riešenie Power BI Report Server, ale ich publikovanie nie je v Power BI Report Serveri podporované. Zoznam podporovaných zdrojov údajov nájdete v téme Zdroje údajov zostáv Power BI na Power BI Report Serveri.
 • Power BI Desktop and služba Power BI môže odoslať viacero dotazov pre ľubovoľný dotaz, na získanie informácií o schéme alebo samotných údajov, s časti na základe toho, či sú údaje uložené vo vyrovnávacej pamäti. Toto správanie je predvolene.

Jediné prihlásenie (SSO) pre zdroje DirectQuery

Keď je povolená možnosť jediného prihlásenia a vaši používatelia pristupujú k zostavám vytvoreným na základe zdroja údajov, služba Power BI odošle ich overené prihlasovacie údaje do služby Azure AD v dotazoch do základného zdroja údajov. Týmto môže služby Power BI rešpektovať nastavenia zabezpečenia, ktoré sú nakonfigurované na úrovni zdroja údajov. Možnosť jediného prihlásenia platí v rámci všetkých množín údajov, ktoré používajú tento zdroj údajov. Neovplyvňuje spôsob overenia používaný pre scenáre importu. Nasledujúce zdroje údajov podporujú jediné prihlásenie pre pripojenia cez DirectQuery:

 • Databáza Azure SQL
 • Azure Synapse
 • Impala
 • SAP HANA
 • SAP BW
 • Server správ SAP BW
 • Snowflake
 • Spark
 • SQL Server
 • Teradata

Ďalší postup

Pripojenie k údajom v aplikácii Power BI Desktop
Používanie režimu DirectQuery v službe Power BI
Čo je lokálna brána údajov?
Zdroje údajov zostáv Power BI na Power BI Report Serveri