Zdieľanie prístupu k množine údajov (ukážka)

Ak chcete ostatným používateľom umožniť využívať množinu údajov, môžete ju s nimi zdieľať. Zdieľanie množiny údajov znamená udelenie prístupu k nej. Tento dokument vám ukáže, ako udeliť prístup k množine údajov pomocou dialógového okna Zdieľať množinu údajov.

Zdieľanie množiny údajov

Zdieľanie množiny údajov

 1. Na stránke rozbočovača množin údajov alebo na stránke s informáciami množiny údajovvyberte položku Zdieľať takto:

  • Rozbočovač množín údajov: V zozname množín údajov kliknite na ikonu Zdieľať. Na odporúčanej dlaždici množiny údajov vyberte položku Zdieľať v ponuke Ďalšie možnosti (...).

   Snímka obrazovky s možnosťou zdieľania množiny údajov v rozbočovači množín údajov.

  • Informačná stránka množiny údajov: Kliknite na ikonu Zdieľať na paneli akcií v hornej časti stránky.

   Snímka obrazovky s ikonou zdieľania množiny údajov na stránke s informáciami o množine údajov.

 2. V zobrazenom dialógovom okne Zdieľať množinu údajov zadajte mená alebo e-mailové adresy konkrétnych ľudí alebo skupín (distribučných skupín alebo skupín zabezpečenia), ku ktorým chcete udeliť prístup, a potom vyberte typy prístupu, ktoré chcete udeliť. Môžete sa rozhodnúť poslať im e-mail s upozornením, že im bol udelený prístup.

  Snímka obrazovky dialógového okna Zdieľať množinu údajov.

  • Povoliť príjemcom zdieľať túto množinu údajov: Táto možnosť umožňuje príjemcom udeliť prístup iným používateľom prostredníctvom zdieľania.

  • Povoliť príjemcom vytvárať obsah s údajmi priradenými k tejto množine údajov: Táto možnosť udeľuje príjemcom povolenie na zostavenie množiny údajov, čo im umožňuje vytvárať nové zostavy a tabule na základe údajov, ktoré sú k nej priradené.

   Ak začiarknete toto políčko, používateľ získa povolenie iba na čítanie v množine údajov. Povolenie iba na čítanie im umožňuje preskúmať množinu údajov na informačnej stránke množiny údajov, ale neumožňuje im vytvárať nový obsah na základe množiny údajov.

  • Odoslanie e-mailového oznámenia: Keď je vybratá táto možnosť, príjemcom sa odošle e-mail, ktorý im oznámi, že im bol udelený prístup k množine údajov. Do e-mailovej správy môžete pridať voliteľnú správu.

 3. Kliknite na položku Udeliť prístup.

Poznámka

Keď stlačíte kláves Grantový prístup, prístup sa udelí automaticky. Nie je potrebné žiadne ďalšie schválenie.

Ak chcete monitorovať, meniť alebo odstraňovať prístup používateľov k množine údajov, pozrite si tému Správa povolení na prístup k množine údajov.

Ďalšie kroky