Čo je lokálna brána údajov?

Poznámka

Dokumenty lokálnej brány údajov sme rozdelili na obsah špecifický pre službu Power BI a všeobecný obsah, ktorý sa vzťahuje na všetky služby, ktoré brána podporuje. Momentálne sa nachádzate v obsahu služby Power BI. Ak chcete poskytnúť pripomienky k tomuto článku alebo celkové skúsenosti s dokumentáciou brány, prejdite na koniec článku.

Lokálna brána údajov funguje ako most poskytujúci rýchly a zabezpečený prenos údajov medzi lokálnymi údajmi (údaje, ktoré sa nenachádzajú v cloude) a niektorými cloudovými službami Microsoft. Tieto cloudové služby zahŕňajú Power BI, PowerApps, Power Automate, Azure Analysis Services a Azure Logic Apps. Vďaka používaniu brány môžu organizácie uchovávať databázy a ďalšie zdroje údajov vo svojich lokálnych sieťach a zároveň tieto lokálne údaje bezpečne používať v cloudových službách.

Ako funguje brána

Prehľad brán

Ďalšie informácie o tom, ako brána funguje, nájdete v téme Architektúra lokálnej brány údajov.

Typy brán

Existujú tri rôzne typy brán, každý pre iný scenár:

  • Lokálna brána údajov: Umožňuje viacerým používateľom pripojiť sa k viacerým lokálnym zdrojom údajov. Na základe jedinej inštalácie brány môžete použiť lokálnu bránu údajov so všetkými podporovanými službami. Táto brána je funkčná pre zložité scenáre, v ktorých majú prístup viac osôb k viacerým zdrojom údajov.

  • Brána lokálnych údajov (osobný režim): Umožňuje používateľovi pripojiť sa k zdrojom a nedá sa zdieľať s ostatnými. Lokálna brána údajov (osobný režim) môže byť použitá len so službou Power BI. Táto brána je funkčná v prípade, že ste jediná osoba, ktorá vytvára zostavy, a nemusíte zdroje údajov zdieľať s ostatnými.

  • Brána údajov virtuálnej siete: Umožňuje viacerým používateľom pripojiť sa k viacerým zdrojom údajov, ktoré sú zabezpečené virtuálnymi sieťami. Nebude sa na to umiýliť žiadna inštalácia, pretože ide o spravovanú službu spoločnosti Microsoft. Táto brána je funkčná pre zložité scenáre, v ktorých majú prístup viac osôb k viacerým zdrojom údajov.

Použitie brány

Existuje päť hlavných krokov, ktoré je potrebné vykonať pred používaním brány:

  1. Stiahnite a nainštalujte bránu do lokálneho počítača.
  2. Nakonfigurujte bránu na základe brány firewall a ďalších požiadaviek siete.
  3. Pridajte správcov brány, ktorí môžu tiež spravovať a riadiť iné požiadavky siete.
  4. Použite bránu na obnovenie lokálneho zdroja údajov.
  5. Riešenie problémov s bránou

Ďalšie kroky

Máte ďalšie otázky? Skúste komunitu služby Power BI