Získavanie údajov zo súborov pre Power BI

Excel, Power B I Desktop a ikona C S V

V službe Power BI sa môžete pripojiť k údajom a zostavám z troch typov súborov alebo ich importovať.

  • Microsoft Excel (.xlsx alebo .xlsm)
  • Power BI Desktop (.pbix)
  • Súbor s položkami oddelenými čiarkou (.csv)

Čo získavanie údajov zo súboru skutočne znamená?

V službe Power BI pochádzajú všetky skúmané údaje z množiny údajov. Ak však chcete mať množinu údajov, potrebujete najskôr získať údaje. V tomto článku sa zameriame na získavanie údajov zo súborov.

Dôležitosti množín údajov a spôsobu získavania údajov z nich lepšie porozumieme na príklade auta. Posaďte sa do auta a pozrite sa na prístrojovú dosku. Je to veľmi podobné, ako keď sedíte za počítačom a pozeráte sa na tabuľu v službe Power BI. Prístrojová doska zobrazuje všetky informácie o tom, čo sa deje v aute – koľko otáčok má motor, teplota, prevodový stupeň, rýchlosť atď.

V službe Power BI je množina údajov niečo ako motor v aute. Množina údajov poskytuje údaje, metriky a informácie, ktoré sa zobrazujú na tabuli služby Power BI. Podobne ako motor potrebuje palivo, aj množina údajov potrebuje palivo a v službe Power BI sú palivom údaje. V aute je palivo uchovávané v palivovej nádrži. Podobne aj v službe Power BI potrebujete „nádrž“, ktorá obsahuje údaje na zásobovanie množiny údajov. V našom prípade je palivovou nádržou súbor aplikácie Power BI Desktop, excelový zošit alebo súbor .CSV.

Náš príklad auta môžeme použiť opäť. Palivová nádrž v aute musí obsahovať palivo. Palivom pre aplikáciu Power BI Desktop, Excel alebo súbor .CSV sú údaje z iného zdroja údajov. Získame údaje z iného zdroja údajov a vložíme ich do Excelu, aplikácie Power BI Desktop alebo súboru .CSV. Ak ide o excelový zošit alebo súbor .CSV, riadky s údajmi môžeme vkladať manuálne. Prípadne sa môžeme pripojiť k externému zdroju údajov a dotazovať a načítať údaje do nášho súboru. Keď máme súbor s údajmi, môžeme ho vložiť do aplikácie Power BI Desktop ako množinu údajov.

Poznámka

Ak chcete importovať údaje z excelových zošitov prostredníctvom služby Power BI, musia byť v tabuľke alebo v údajových modeloch.

Miesto uloženia súboru je dôležité

Lokálne – Ak súbor uložíte na lokálnu jednotku v počítači alebo na iné miesto vo vašej organizácii, zo služby Power BI môžete tento súbor importovať do služby Power BI. Súbor v skutočnosti zostane na lokálnej jednotke, teda celý súbor sa v skutočnosti neimportuje do služby Power BI. Prakticky sa na lokalite Power BI vytvorí nová množina údajov a údaje, a v niektorých prípadoch údajový model, sa načítajú do množiny údajov. Ak sú v súbore zostavy, zobrazia sa v Power BI v časti Zostavy.

OneDrive – Business – ak máte OneDrive for Business a prihlásite sa do neho s rovnakým kontom, s akým sa prihlasovate do služby Power BI, je to zďaleka najúčinnejší spôsob, ako udržať vašu prácu v súboroch Excel, Power BI Desktop alebo .CSV a množine údajov, zostáv a tabúľ v službe Power BI v synchronizácii. Keďže power BI aj OneDrive nachádzajú v cloude, Power BI sa k súboru pripojí OneDrive každú hodinu. Ak nájde zmeny, automaticky aktualizuje množinu údajov, zostavy a tabule v Power BI.

OneDrive – Personal: Ak súbory ukladáte do vlastného konta OneDrive, získate mnohé z výhod ako pri používaní služby OneDrive for Business. Najväčší rozdiel je však v tom, že keď sa prvýkrát pripojíte k súboru (pomocou ponuky Získať údaje > Súbory > OneDrive – Personal), budete musieť na prihlásenie do služby OneDrive použiť konto Microsoft, ktoré je zvyčajne iné ako konto, ktoré používate na prihlásenie do služby Power BI. Pri prihlasovaní do služby OneDrive pomocou konta Microsoft nezabudnite vybrať možnosť Neodhlasovať ma. Služba Power BI sa tak bude môcť k súboru pripojiť približne raz za hodinu a množina údajov v Power BI zostane synchronizovaná.

SharePoint – tímové lokality: Ukladanie súborov aplikácie Power BI Desktop do služby SharePoint – tímové lokality je takmer rovnaké ako ukladanie do služby OneDrive for Business. Najväčším rozdielom je spôsob pripojenia k súboru v službe Power BI. Môžete zadať URL adresu alebo sa pripojiť ku koreňovému priečinku.

Poznámka

Množiny údajov importované z OneDrive for Business alebo OneDrive Personal nie je možné aktualizovať z lokálnych súborov. Ak chcete aktualizovať množinu údajov, OneDrive for Business musíte OneDrive v službe Personal for Power BI. Prípadne odstráňte množinu údajov a súvisiace artefakty a potom importujte z lokálneho súboru.

Ste pripravení začať?

V nasledujúcich článkoch sa dozviete viac o presunutí súborov do služby Power BI.