Ukážky aplikácií šablón

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť šablóny, ktoré môžete prispôsobiť a vytvoriť si tak vlastné aplikácie.
Použite tieto šablóny na osobnú potrebu alebo ich publikujte ako aplikácie šablón v službe Microsoft AppSource. Ukážky sa poskytujú ako súbory aplikácie Power BI Desktop (. pbix).

Požiadavky

Ukážky môžu vyžadovať ďalšie používateľské kontá s príslušným vlastníkom služby. Použitie nasledujúcich šablón je možné v súlade s licenčnými podmienkami.

Ukážky aplikácií šablón na stiahnutie

Ďalšie kroky

Čo sú aplikácie šablón Power BI?