Aplikácie v Power BI

VZŤAHUJE SA NA:  Vzťahuje sa na. Služba Power BI pre firemných používateľov  Sa nevzťahuje na. Služba Power BI pre návrhárov & vývojárov  Nevzťahuje sa na. Power BI Desktop Vzťahuje sa na. Vyžaduje Pro alebo Premium licenciu

Čo je aplikácia Power BI?

Návrhári služby Power BI môžu vytvárať oficiálny balený obsah a potom ho distribuovať širokému publiku ako aplikáciu. Aplikácie sa vytvárajú v pracovných priestoroch, kde môžu členovia spolupracovať na obsahu služby Power BI so svojimi kolegami pred zverejnením hotovej aplikácie jednotlivcom, veľkým skupinám ľudí v organizácii alebo celej organizácii. Pomocou aplikácie je pre dizajnérov jednoduchšie správcovi povolení pre tieto kolekcie, pretože aplikácia môže mať povolenia, ktoré sa líšia od povolení nastavených v pracovnom priestore.

Aplikácia kombinuje súvisiaci obsah – tabule, tabuľky, množiny údajov a zostavy – to všetko na jednom mieste. Aplikácia môže mať jeden alebo viac typov obsahu, všetky zviazané dohromady. Návrhár môže zdieľať obsah mnohými rôznymi spôsobmi. Ďalšie informácie nájdete v časti Získanie novej aplikácie nižšie.

Existuje špeciálny typ aplikácie s názvom aplikácia šablóny. Ak chcete nainštalovať, prispôsobiť a distribuovať aplikáciu šablóny, vyžaduje Power BI Pro alebo Premium licencie na používateľa. Aplikácie šablón služby Power BI používajú partneri služby Power BI na vytváranie a balenie analytického obsahu do aplikácie. Potom túto aplikáciu nasadia do iných nájomníkov služby Power BI prostredníctvom ľubovoľnej dostupnej platformy vrátane AppSource alebo vlastnej webovej služby.

Návrhári a používatelia aplikácií

V závislosti od roly môžete vytvárať aplikácie (návrhár) na vlastné použitie či na zdieľanie s kolegami. Alebo môžete aplikácie vytvorené ostatnými prijímať a sťahovať (podnikový používateľ). Tento článok je určený pre podnikových používateľov.

Zobrazovanie a otváranie aplikácie vyžaduje určité povolenia. Príjemca musí mať buď licenciu Power BI Pro alebo Premium na používateľa (PPU), alebo musí byť aplikácia zdieľaná s príjemcom v špeciálnom type cloudového úložiska nazývaného Premium kapacita. Ďalšie informácie o licenciách a kapacite Premium nájdete v téme Licencie pre službu Power BI.

Výhody aplikácií

Aplikácie sú jednoduchým riešením pre návrhárov, ako naraz zdieľať rôzne typy obsahu. Návrhári aplikácií vytvárajú tabule a zostavy a spájajú ich spoločne do aplikácie. Návrhári potom zdieľajú alebo publikujú aplikáciu v umiestnení, kam má podnikový používateľ prístup. Vzhľadom na to, že súvisiace tabule a zostavy sú zoskupené spolu, je jednoduchšie ich vyhľadať a nainštalovať v službe Power BI (https://powerbi.com) aj v mobilnom zariadení. Po nainštalovaní aplikácie si nemusíte pamätať názvy mnohých rôznych tabúľ či zostáv, pretože ich máte všetky pokope v jednej aplikácii, v prehliadači alebo v mobilnom zariadení.

Keď autor aplikácie vydá aktualizáciu, dostanete buď upozornenie alebo sa zmeny prejavia automaticky. Autor tiež určuje, ako často je naplánované obnovenie údajov, takže sa nemusíte obávať o ich aktuálnosť.

Získanie novej aplikácie

Novú aplikáciu môžete získať viacerými spôsobmi. Môžete vyhľadávať, nájsť a nainštalovať aplikácie a návrhári aplikácií môžu zdieľať aplikácie s vami.

Aplikácie môžete vyhľadať a inštalovať z lokality Power BI Apps Marketplace.

Jedným zo spôsobov, ako nájsť aplikácie, je vybrať možnosť Získať aplikáciu na obrazovke Aplikácie Power BI.

Snímka obrazovky s aplikáciami, ktorá zobrazuje ikonu Získať aplikácie

Prehľadávajte na lokalite Power BI Apps Marketplace zoznam aplikácií, až kým nenájdete aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať. Vyberte si zo zoznamu aplikácií organizácie, ktoré sú k dispozícii len pre ľudí vo vašej spoločnosti alebo zoznamu šablónových aplikácií, ktoré publikuje spoločnosť Microsoft a komunita a sú k dispozícii na inštaláciu pre všetkých používateľov služby Power BI.

Power BI Apps Marketplace

Aplikácie možno získať ešte niekoľkými ďalšími spôsobmi. Niektoré z týchto spôsobov sú uvedené nižšie. Podrobné pokyny na získanie a skúmanie aplikácie nájdete v téme Otvorenie aplikácie a práca s ňou.

  • Návrhár aplikácie môže aplikáciu automaticky nainštalovať do vášho konta Power BI a pri nasledujúcom otvorení služby Power BI sa nová aplikácia zobrazí v zozname obsahu Aplikácie.
  • Návrhár aplikácie vám môže odoslať e-mail s priamym prepojením na aplikáciu. Výberom prepojenia sa aplikácia otvorí v službe Power BI.
  • V službe Power BI v mobilnom zariadení môžete aplikáciu nainštalovať iba prostredníctvom priameho prepojenia a nie z lokality Apps Marketplace. Ak autor aplikáciu nainštaluje automaticky, zobrazí sa vo vašom zozname aplikácií.

Vaše aplikácie sú usporiadané v zozname obsahu aplikácií. Ak chcete svoje aplikácie zobraziť, stačí vybrať položku aplikácie. Podržaním ukazovateľa myši nad aplikáciou zobrazíte dátum poslednej aktualizácie a vlastníka.

Aplikácie v Power BI

Ďalšie kroky