Rýchly začiatok – Oboznámenie sa so službou Power BI

Teraz, keď už ovládate základy služby Power BI, pozrime sa na službu Power BI podrobnejšie. Ako bolo spomenuté v predchádzajúcej téme, kolegovia vo vašom tíme môžu tráviť celý čas v aplikácii Power BI Desktop a kombinovať v nej údaje či vytvárať zostavy, tabule a aplikácie pre druhých. Sú to návrhári. Vy zasa môžete tráviť všetok čas v službe Power BI prezeraním obsahu, ktorý vytvoril niekto iný, a interakciou s ním (prostredie na používanie). Ste podnikový používateľ. Tento rýchly začiatok je určený pre podnikových používateľov.

Požiadavky

 • Ak nemáte konto v službe Power BI, pred začatím sa zaregistrujte a získate bezplatnú skúšobnú verziu.

 • Prečítajte služba Power BI základné pojmy.

 • Zobrazenie obsahu služby Power BI (zostavy, tabule, aplikácie) vytvoreného návrhármi vyžaduje splnenie jednej z dvoch podmienok:

  • licencia Power BI Pro alebo Premium na používateľa (PPU),
  • vaša organizácia musí mať predplatné služby Power BI Premium a obsah, ktorý sa má s vami zdieľať, musí byť z kapacity Premium.
   Informácie o licenciách a predplatnom.

  V prípade tohto rýchleho začiatku nie je potrebné splniť ani jednu z týchto podmienok. Spoločnosť Microsoft poskytuje vzorový obsah priamo z rozhrania služby Power BI. Tento vzorový obsah použijeme na podrobnejšie oboznámenie sa so službou Power BI.

Spustite službu Power BI

Začnite otvorením služby Power BI (app.powerbi.com).

Snímka obrazovky zobrazuje domovskú stránku nového používateľa.

 1. Ak je ľavá navigačná tabla zbalená, vyberte ikonu navigačnej tably ikona s 3 vodorovnými čiarami a rozbaľte ju.

 2. Posuňte sa nadol na položku Začíname s ukážková zostavou služby Power BI. > Teraz si vyberieme nejaké vzorové údaje, ktoré nám poslúžia pri našej prehliadke služby Power BI. Môžete preskúmať všetky typy vzorových údajov. Tentokrát použijeme údaje o analýze príležitostí.

  Snímka obrazovky znázorňuje tlačidlo Vyskúšať ukážku pre zostavu Analýza príležitostí.

 3. Vyberte položky Vyskúšať > ukážku Otvoriť. V ukážke analýzy príležitostí sa otvorí zostava služba Power BI.

  Snímka obrazovky znázorňujúa otvorenú ukážku analýzy príležitostí.

 4. Služba Power BI nainštaluje ukážku do položky Môj pracovný priestor. Môj pracovný priestor predstavuje vaše osobné testovacie prostredie (sandbox), v ktorom sa môžete učiť a experimentovať. Obsah v položke Môj pracovný priestor môžete vidieť iba vy. Výberom položky Môj pracovný priestor zobrazíte podrobnosti o tejto ukážkovej zostave.

  Snímka obrazovky zobrazuje obrazovku služby Power BI s červeným orámovaním v oblasti Môj pracovný priestor.

  Ukážka obsahuje jednu zostavu a jednu množinu údajov. Vo väčšine prípadov podnikoví používatelia nedostávajú množiny údajov. Táto ukážka je však určená pre všetkých používateľov a zahŕňa aj jednu množinu údajov.

  Snímka obrazovky znázorňujúa obrazovku Môj pracovný priestor s jednou zostavou a jednou množinou údajov v zozname.

  Podnikoví používatelia nemajú priamy prístup k základným množinám údajov pri väčšine obsahu, ktorý s nimi niekto zdieľa. Keďže ukážky služby Power BI sa vytvárajú pre všetkých zákazníkov so službou Power BI, ich súčasťou sú aj množiny údajov.

Zobrazenie obsahu (tabule a zostavy)

Obsah je usporiadaný v rámci pracovného priestoru. Každý podnikový používateľ má aspoň jeden pracovný priestor s názvom Môj pracovný priestor. Prístup k ďalším pracovným priestorom môžete získať, keď s vami návrhári zdieľajú obsah. Ak vám návrhár udelí napríklad povolenie na prístup k jednému zo svojich pracovných priestorov, tento pracovný priestor sa zobrazí na vašej lokalite služby Power BI.

V časti Môj pracovný priestor je uchovávaný všetok obsah, ktorý vlastníte a ktorý vytvoríte. Môžete sa naň pozerať ako na osobný izolovaný priestor alebo ako na pracovný priestor pre vlastný obsah. Pre mnohých podnikových používateľov služby Power BI zostane položka Môj pracovný priestor prázdna, pretože pri svojej práci nevytvárajú nový obsah. Podnikoví používatelia väčšinou pracujú len s obsahom, ktorý vytvoril niekto iný, a tieto údaje používajú na prijímanie obchodných rozhodnutí. Ak zistíte, že vytvárate obsah, prečítajte si radšej články o službe Power BI pre návrhárov zostáv.

Pracovný priestor predstavuje omnoho viac ako len zoznam obsahu. Na tejto stránke môžete získať veľa informácií o tabuliach a zostavách pracovných priestorov. V tejto časti rýchleho štartu odložíme ukážku analýzy príležitostí nabok a pozrieme sa na pracovný priestor, ktorý obsahuje tabuľu aj zostavu.

Ak chcete zobraziť zoznam akcií pre tabuľu alebo zostavu, vyberte položku Ďalšie akcie (...).

Ďalšie informácie nájdete v téme Pracovné priestory.

Obrazovka Pracovný priestor aplikácie so zobrazenou ponukou Ďalšie akcie pre zostavu

Pracovný priestor je tiež jednou z ciest k vašim údajom. Z pracovného priestoru môžete otvoriť tabuľu alebo zostavu tak, že ju vyberiete v zozname. Tabuľu alebo zostavu môžete označiť ako obľúbenú tak, že na ňu ukážete kurzorom myši a vyberiete ikonu hviezdičky. Ak vám návrhár udelil povolenia na zdieľanie, môžete ich zdieľať aj z tohto miesta.

Ponuka, ktorá sa zobrazí po ukázaní kurzorom myši

 1. Vyberte názov tabule a otvorte ju. Tabuľami sa služba Power BI odlišuje od aplikácie Power BI Desktop. Informácie o tabuliach

  Tabule otvorené

 2. Akcie, ktoré môžete vykonať na tabuli, sa zobrazujú na hornom paneli s ponukami. Výberom položky Ďalšie akcie (...) zobrazíte úplný zoznam.

  Snímka obrazovky hornej časti služba Power BI.

 3. Ukážte myšou na dlaždicu tabule a vyberte položku Ďalšie možnosti (...) , čím sa zobrazia možnosti interakcie s touto dlaždicou.

  Snímka obrazovky zobrazujúca rozbaľovaciu ponuku dlaždice tabule.

 4. Vyberte dlaždicu tabule a otvorte zostavu, pomocou ktorej sa táto dlaždica vytvorila. Zostava sa otvorí na stránke, ktorá obsahuje vizuál zobrazený na dlaždici. V tomto prípade je vybratá dlaždica tabule so stromovou mapou. Služba Power BI otvorí stránku zostavy YTD Category (Kategória Od začiatku roka).

  Otvorí sa zostava.

  Zostavy majú niekoľko častí. Na ľavej strane je zoznam stránok zostavy, na ktoré je možné kliknúť. V hornej časti sa nachádza panel s ponukami obsahujúci akcie, ktoré môžete v zostave vykonať. Možnosti, ktoré sú k dispozícii, závisia od roly a povolení, ktoré vám udelil návrhár zostavy. Na pravej strane sa nachádza tabla Filtre. Plátno uprostred obsahuje samotnú zostavu. Podobne ako na tabuli, aj tu sú akcie, ktoré môžete vykonať pre celú zostavu, jednotlivé vizuály alebo len pre jednu stranu zostavy.

  Informácie o zostavách služby Power BI.

Používanie ľavej navigačnej tably

Navigačná tabla je užitočná, keď s vami kolegovia zdieľajú obsah. V tejto časti rýchleho štartu sa pozrieme na tabuľu a zostavu, ktoré patria podnikovému používateľovi služby Power BI, ktorý má veľa zdieľaného obsahu.

 1. Domov je predvolená stránka prvého kontaktu, ktorá sa zobrazí po prihlásení do služby Power BI. Stránka Domov je skvelý štartovací bod a poskytuje ďalší spôsob, ako navigovať v rámci obsahu. Obsah na domovskej stránke je usporiadaný niekoľkými rôznymi spôsobmi: podľa odporúčaných, obľúbených položiek, nedávnych položiek a aplikácií. V prípade nových používateľov je časť Začíname užitočná najmä pre karty obsahujúce ukážky, dokumentáciu a obsah školenia. Stačí vybrať položku a otvoriť ju.

  Stránka Domov obsahuje všetky nástroje na vyhľadávanie a zoraďovanie, navigačnú tablu a plátno s kartami, ktoré môžete vybrať a otvoriť tak tabule, zostavy a aplikácie. Zo začiatku sa na plátne Domov nemusí nachádzať veľa kariet, ale to sa zmení, keď začnete používať službu Power BI s kolegami. Plátno Domov sa tiež aktualizuje s odporúčaným obsahom a študijnými materiálmi.

  Snímka obrazovky plnej stránky Domov.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Power BI Domov

 2. Položky Obľúbené a Nedávne majú šípky. Výberom šípky si môžete rýchlo zobraziť päť najobľúbenejších položiek alebo päť položiek naposledy navštíveného obsahu. Otvorte obsah výberom v rozbaľovacej ponuke.

  Rozbaľovacia ponuka so zoznamom nedávneho obsahu.

  Ak si chcete zobraziť úplný zoznam obľúbených položiek alebo nedávneho obsahu, vyberte príslušné slovo alebo ikonu. Tieto zoznamy obsahu poskytujú ďalšie podrobnosti o zostavách, aplikáciách a tabuliach.

  Zoznam obsahu pre obľúbené položky.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Nedávny obsah v službe Power BI a Obľúbené položky v službe Power BI.

 3. Výberom položky Aplikácie si zobrazíte všetky aplikácie, ktoré s vami niekto zdieľal alebo ktoré ste nainštalovali. Ak si chcete zobraziť tabule a zostavy, ktoré s vami niekto zdieľal, vyberte položku Zdieľané so mnou. Keďže práve začínate používať službu Power BI, tieto oblasti obsahu budú prázdne.

  Informácie o položkách AplikácieZdieľané so mnou.

Vyhľadávanie a zoraďovanie obsahu

Pokiaľ ste novým používateľom služby Power BI, využívate len niekoľko druhov obsahu. Časom, keď s vami kolegovia začnú zdieľať obsah, a vy si začnete sťahovať aplikácie, môže sa vám nahromadiť dlhý zoznam obsahu. Práve vtedy oceníte vyhľadávanie a zoraďovanie informácií.

Možnosť vyhľadávania je k dispozícii z takmer každej časti služby Power BI. Stačí nájsť vyhľadávacie pole alebo ikonu lupy.
ikona lupy

Do vyhľadávacieho poľa zadajte celý názov alebo časť názvu tabule, zostavy, zošita, aplikácie alebo vlastníka. Služba Power BI prehľadáva všetok obsah.

vyhľadanie zostavy

K dispozícii je aj viacero spôsobov zoradenia obsahu. Ukážte kurzorom myši na hlavičky stĺpcov a pohľadajte šípky, ktoré označujú, že stĺpec možno zoradiť. Niektoré stĺpce sa zoradiť nedajú.

šípka vedľa položky Zadať hlavičku stĺpca

Prípadne pohľadajte položku Filtre vyhľadávania v pravom hornom rohu zoznamov obsahov. Rýchlo vyhľadajte obsah filtrovaním obsahu, napríklad typu obsahu alebo vlastníka.

zoradenie obsahu

Ďalšie informácie nájdete v téme Navigácia v službe Power BI: vyhľadávanie a zoradenie

Vyhľadanie vlastníka

Rýchly začiatok ukončíme užitočným tipom. Ak máte otázky týkajúce sa tabule, zostavy alebo aplikácie, môžete vyhľadať vlastníka. Otvorte obsah a zobrazte si vlastníka výberom rozbaľovacej ponuky názvu. Vlastníkom môže byť osoba alebo skupina.

Plátno Domov

Vyčistenie zdrojov

Ak chcete, po dokončení rýchleho štartu môžete vzorovú zostavu a množinu údajov odstrániť.

 1. Otvorte službu Power BI (app.powerbi.com) a prihláste sa.

 2. Otvorte položku Power BI Domov, posuňte sa nadol a vyberte položku Môj pracovný priestor.

 3. Ukážte kurzorom myši na zostavu alebo množinu údajov a vyberte položku Ďalšie možnosti (...) > Odstrániť . Opakujte tento postup, kým neodstránite obe.

  odstránenie zostavy a množiny údajov

Ďalšie kroky