Navigácia pre podnikových používateľov služby Power BI: globálne vyhľadávanie

VZŤAHUJE SA NA:  Vzťahuje sa na. Služba Power BI pre firemných používateľov  Vzťahuje sa na. Služba Power BI pre návrhárov & vývojárov  Nevzťahuje sa na. Power BI Desktop Vzťahuje sa na. Vyžaduje Pro alebo Premium licenciu

Pokiaľ ste novým používateľom služby Power BI, využívate len niekoľko druhov obsahu (tabule, zostavy, aplikácie). Časom, keď s vami kolegovia začnú zdieľať obsah, a vy si začnete sťahovať aplikácie, môže sa vám nahromadiť dlhý zoznam obsahu. Práve vtedy oceníte vyhľadávanie a zoraďovanie informácií.

Vyhľadávanie obsahu

Možnosť vyhľadávania je k dispozícii z takmer každej časti služby Power BI. Stačí nájsť vyhľadávacie pole alebo ikonu vyhľadávania ikona lupy.

Do vyhľadávacieho poľa zadajte celý názov alebo časť názvu tabule, zostavy, zošita, pracovného priestoru, aplikácie alebo vlastníka. Služba Power BI prehľadáva všetok obsah.

Snímka obrazovky znázorňujúca vyhľadávacie pole so zadaným slovom Obstarávanie.

V niektorých oblastiach služby Power BI, ako sú napríklad pracovné priestory, nájdete dve rôzne vyhľadávacie polia. Vyhľadávacie pole na paneli s ponukami prehľadáva všetok obsah, zatiaľ čo vyhľadávacie pole na plátne pracovného priestoru prehľadáva iba daný pracovný priestor.

vyhľadávanie v rámci pracovného priestoru

Zoradenie zoznamov obsahu

Ak máte len niekoľko druhov obsahu, zoradenie možno nebude potrebné. Pokiaľ máte dlhé zoznamy tabúľ a zostáv, zoradenie vám pomôže nájsť to, čo potrebujete. Napríklad tento zoznam obsahu Zdieľané so mnou obsahuje 29 položiek.

zoznam obsahu Zdieľané so mnou

Aktuálne je zoznam obsahu zoradený v abecednom poradí podľa názvu, od Z po A. Ak chcete zmeniť kritériá zoradenia, vyberte šípku napravo od položky Názov (A – Z) .

Ponuka rozbaľovacieho zoznamu zoraďovania

Zoraďovanie je k dispozícii aj v pracovných priestoroch. V tomto príklade je obsah zoradený podľa dátumu Obnovenia. Ak chcete nastaviť kritériá zoradenia pre pracovné priestory, vyberte hlavičky stĺpcov a potom opätovným výberom zmeníte smer zoradenia.

vyhľadanie zostavy

Niektoré stĺpce sa zoradiť nedajú. Keď myšou ukážete na hlavičky stĺpcov, zistíte, ktoré sa dajú zoradiť.

Filtrovanie zoznamov obsahu

Ďalším spôsobom, ako rýchlo nájsť obsah, je použiť filtre zoznamu obsahu. Filtre zobrazíte výberom položky Filtre v pravom hornom rohu. Dostupné filtre budú závisieť od toho, kde v službe Power BI sa nachádzate. Nižšie uvedený príklad sa týka zoznamu obsahu Nedávne. Umožňuje vám filtrovať zoznam podľa typu obsahu. V zozname obsahu Zdieľané so mnou sú napríklad k dispozícii filtre vlastníka aj typu obsahu.

Snímka obrazovky s filtrom v zozname obsahu.

Ďalšie kroky

Zoraďovanie vizuálov v zostavách

Zoradenie údajov vo vizuáloch

Máte ďalšie otázky? Skúste komunitu služby Power BI