Pridanie spotlights do zostáv Power BI

VZŤAHUJE SA NA:  Vzťahuje sa na. Služba Power BI pre firemných používateľov  Vzťahuje sa na. Služba Power BI pre návrhárov & vývojárov  Nevzťahuje sa na. Power BI Desktop Vzťahuje sa na. Vyžaduje Pro alebo Premium licenciu

Pomocou funkcie Spotlight môžete upriamiť pozornosť na konkrétny vizuál na strane zostavy. Ak je pri pridávaní záložky vybratý režim vybraného, tento režim sa zachová v záložke.

Pridanie funkcie Spotlight

  1. Otvorte zostavu v služba Power BI.

  2. Rozhodnite sa, ktorý vizuál chcete zvýrazniť na strane zostavy. Vyberte rozbaľovací zoznam Ďalšie akcie (...).

    Porovnanie režimu stredobodu a zamerania

  3. Vyberte možnosť v časti Spotlight.com. Vybratý vizuál je zvýraznený, čo spôsobí, že všetky ostatné vizuály na strane zosmejú na takmer priehľadnosť.

    Zostava so značkou Spotlight je v režime on.

Ďalšie kroky