Oprava zlyhaní komunikácie v mobilných aplikáciách systému iOS – Power BI

iPhone iPad
iPhony iPady

Zistili sa chyby komunikácie

Zistili sa chyby komunikácie. Tieto chyby môžu súvisieť s nastavením servera proxy vo vašom Wi-Fi pripojení. Prepnutím na iné Wi-Fi pripojenie by sa problém môže vyriešiť.

Toto hlásenie sa môže zobraziť, ak internetové pripojenie v iPhone alebo iPade vyžaduje povinnú manuálnu alebo automatickú explicitnú konfiguráciu servera HTTP proxy. V tomto prípade aplikácia služby Power BI nebude v zariadení so systémom iOS fungovať.

Alternatívne riešenie

Prepnite súbor iPhone iPad na iné pripojenie, ktoré nevyžaduje explicitné nastavenie servera HTTP proxy (t. j. server nastavený ako server HTTP proxy je vypnutý).

Máte iné problémy?

Skúste sa spýtať v komunite Power BI.