Klávesové skratky v aplikácii Power BI Desktop

Klávesové skratky sú užitočné pri navigácii v zostavách Power BI pomocou klávesnice. Tabuľky v tomto článku popisujú skratky, ktoré sú k dispozícii v zostave služby Power BI.

Pri používaní aplikácie Power BI Desktop môžete stlačením kombinácie klávesov Shift + ? zobraziť klávesové skratky tak, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Stlačte kombináciu klávesov Shift + ? v aplikácii Power BI Desktop a zobrazia sa klávesové skratky na zjednodušenie ovládania

Okrem používania týchto klávesových skratiek v aplikácii Power BI Desktop tieto klávesové skratky fungujú v aj nasledujúcich situáciách:

 • Dialógové okno Prieskumníka s otázkami a odpoveďami
 • Dialógové okno Začíname
 • Ponuka Súbor a dialógové okno Čo je
 • Panel Upozornenie
 • Dialógové okno Obnovenie súborov
 • Dialógové okno Frowns

V našom nepretržitom úsilí o vylepšovanie prístupnosti, predchádzajúci zoznam situácií podporuje aj čítačky obrazovky a nastavenia vysokého kontrastu.

Najpoužívanejšie klávesové skratky

Ak chcete vykonať túto akciu Klávesy
Presunúť zameranie medzi sekciami Ctrl + F6
Presunúť zameranie v sekcii dopredu Tab
Presunúť zameranie v sekcii dozadu Shift + Tab
Vybrať alebo vymazať výber objektu Enter alebo medzerník
Výber viacerých objektov Ctrl + medzerník

Vo vizuáli

Ak chcete vykonať túto akciu Klávesy
Presunúť zameranie na ponuku vizuálu Alt + Shift + F10
Zobraziť údaje Alt + Shift + F11
Zadať vizuál Ctrl + šípka doprava
Zadať vrstvu Enter
Odísť z vrstvy alebo vizuálu Esc
Vybrať alebo vymazať výber údajového bodu Enter alebo medzerník
Viacnásobný výber Ctrl + Enter alebo Ctrl + medzerník
Kliknúť pravým tlačidlom
 • Klávesnica vo Windowse: Kontextový kláves s logom Windows + F10. Kontextový kláves s logom Windows sa nachádza medzi ľavým klávesom Alt a šípkou doľava
 • Iná klávesnica: Shift + F10
Vymazať výber Ctrl + Shift + C
Zobraziť alebo skryť popis Ctrl + H
Presunutie vizuálu na plátno (malé presuny)* Klávesy so šípkami (nahor, nadol, doprava, doľava)
Presunutie vizuálu na plátno (väčšie presuny)* Shift + klávesy so šípkami
Zmena veľkosti vizuálu* Klávesy so šípkami
Zachovať pomer strán* Shift + presunutie rukovätí na zmenu veľkosti
Skupinové vizuály* Výber vizuálov + Ctrl + G

* Musí byť v režime úprav

Navigácia v tabuľke a matici

Ak chcete vykonať túto akciu Klávesy
Presunúť zameranie nahor/nadol o jednu bunku (vo všetkých bunkách vo všetkých oblastiach) Kláves so šípkou nahor / Kláves so šípkou nadol
Presunúť zameranie doľava/doprava o jednu bunku (vo všetkých bunkách vo všetkých oblastiach) Kláves so šípkou doľava / Kláves so šípkou doprava

Navigácia tably

Ak chcete vykonať túto akciu Klávesy
Viacnásobný výber Ctrl + medzerník
Zbaliť jednu tabuľku Kláves so šípkou doľava
Rozbaliť jednu tabuľku Kláves so šípkou doprava
Zbaliť všetky tabuľky Alt + Shift + 1
Rozbaliť všetky tabuľky Alt + Shift + 9
Otvoriť kontextovú ponuku
 • Klávesnica vo Windowse: Kontextový kláves s logom Windows + F10. Kontextový kláves s logom Windows sa nachádza medzi ľavým klávesom Alt a šípkou doľava
 • Iná klávesnica: Shift + F10

Rýchly filter

Ak chcete vykonať túto akciu Klávesy
Pracovať s rýchlym filtrom Ctrl + kláves so šípkou doprava

Tabla výberu

Ak chcete vykonať túto akciu Klávesy
Aktivovať tablu výberu F6
Premiestniť objekt vo vrstvení vyššie Ctrl + Shift + F
Premiestniť objekt vo vrstvení nižšie Ctrl + Shift + B
Skryť alebo zobraziť (prepnúť) objekt Ctrl + Shift + S

Editor DAX

Ak chcete vykonať túto akciu Klávesy
Prejsť na číslo riadka Ctrl + G
Premiestniť riadok vyššie alebo nižšie Alt + kláves so šípkou nahor / kláves so šípkou nadol
Skopírovať riadok vyššie alebo nižšie Shift + Alt + kláves so šípkou nahor / kláves so šípkou nadol
Vložiť riadok pod Shift + Enter
Vložiť riadok nad Ctrl + Shift + Enter
Odstránenie vybratého slova Ctrl + Del
Odstrániť všetky vybraté riadky Ctrl + Shift + K
Prejsť na zodpovedajúcu zátvorku Ctrl + Shift + \
Prejsť na začiatok riadka kódu Ctrl + Home
Prejsť na koniec riadka kódu Ctrl + End
Odsadiť čiaru/Potiahnuť čiaru na okraj Ctrl + ] / [
Vložiť kurzor Alt + kliknutie
Vybrať aktuálny riadok Ctrl + I
Vybrať všetky výskyty aktuálneho výberu Ctrl + Shift + L
Vybrať všetky výskyty aktuálneho slova Ctrl + F2
Vybrať ďalšie výskyty aktuálneho výberu Ctrl + D
Vyberte riadok nad Shift + kláves so šípkou nahor
Vyberte nižšie uvedený riadok Shift + kláves so šípkou nadol
Zadanie viacerých riadkov kódu nahor alebo nadol Ctrl + Alt + kláves so šípkou nahor / Kláves so šípkou nadol
Komentovať riadok Ctrl + / alebo Ctrl + K + C
Zrušiť komentovanie riadka Ctrl + / alebo Ctrl + K + U
Zväčšiť veľkosť písma CTRL + + alebo posunutie nahor
Zmenšiť veľkosť písma CTRL + - alebo posunutie nadol

Zadať údaje

Ak chcete vykonať túto akciu Klávesy
Ukončiť upraviteľné mriežky Ctrl + Tab

Dôležité informácie a obmedzenia

Niekoľko známych problémov a obmedzení funkcií zjednodušenia ovládania. Popisy týchto problémov a obmedzení sú uvedené v nasledujúcom zozname:

 • Najlepšie výsledky pri použití čítačiek obrazovky s aplikáciou Power BI Desktop dosiahnete, ak otvoríte čítačku obrazovky ešte pred otvorením akýchkoľvek iných súborov v aplikácii Power BI Desktop.
 • Ak používate Moderátora, pri navigácii vo funkcii Zobraziť údaje ako v HTML tabuľke existuje niekoľko obmedzení.

Ďalšie kroky

Nasledujúce články popisujú zjednodušenie ovládania v službe Power BI:

Mohli by vás zaujímať aj tieto informácie: