Prehľad zjednodušenia ovládania v službe Power BI

Pri práci so službou Power BI zohľadnite rozličné typy používateľov, ktorí môžu pracovať s vašimi zostavami. Môžete vytvoriť zostavy, v ktorých sa jednoducho orientujú a ktorým rozumejú používatelia klávesnice alebo čítačky obrazovky. S takýmito zostavami umožníte používateľom so zrakovým alebo fyzickým znevýhodnením využívať vaše zostavy.

Nastavenia vysokého kontrastu okien

Tento článok poskytuje prehľad o zjednodušenom ovládaní a službe Power BI. V ďalších článkoch nájdete pomoc a nástroje, vďaka ktorým môžete vytvárať skvelé zostavy založené na zjednodušení ovládania.

Univerzálny návrh

Univerzálny dizajn je dizajn výrobkov, ktoré je použiteľných čo najviac ľudí, bez potreby špeciálnej adaptácie alebo špecializovaného dizajnu. Pri tvorbe zostáv alebo obsahu v službe Power BI je dôležité zvážiť potreby vašich používateľov. Navrhnutie dostupného riešenia bude prospešné nielen pre vašich koncových používateľov, ktorí môžu byť sluchovo, motoricky, kognitívne či zrakovo znevýhodnení. Dokáže pomôcť všetkým koncovým používateľom vo vašej organizácii. Služba Power BI vám poskytuje nástroje umožňujúce vytváranie a využívanie dostupných zostáv. Je na vás ako tvorcovi zostavy, aby ste tieto nástroje využili na zlepšenie používateľskej skúsenosti všetkých používateľov.

Normy zjednodušenia ovládania

Služba Power BI je zaviazaná dodržiavať nasledujúce normy zjednodušenia ovládania. Normy pomáhajú zabezpečiť, že prostredie služby Power BI bude prístupné čo najväčšiemu počtu ľudí. Keď vytvoríte zostavy alebo tabule so zjednodušeným ovládaním, obsah bude prístupný pre každého, kto si ich zobrazí pomocou platformy Power BI Mobile.

WCAG 2.1

Pravidlá WCAG pomáhajú sprístupniť webový obsah aj ľuďom so zdravotným postihnutím. Toto sú hlavné zásady usmernení:

  1. Vnímateľnosť. Informácie a súčasti používateľského rozhrania musia byť používateľom prezentované spôsobom, ktorý dokážu vnímať.
  2. Funkčnosť. Súčasti používateľské rozhrania a navigácie musia byť používateľsky funkčné.
  3. Zrozumiteľnosť. Informácie a operácie používateľského rozhrania musia byť zrozumiteľné.

US Section 508

US Section 508 je norma, ktorá od štátnej správy a federálnych agentúr vyžaduje, aby boli ich elektronické a informačné technológie dostupné pre ľudí s postihnutím.

EN 301 549

EN 301 549 je harmonizovaná európska norma zameraná na požiadavky zjednodušenia ovládania pre produkty a služby ICT.

Ďalšie kroky

Ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v službe Power BI nájdete v týchto zdrojoch: