Ukážka analýzy výdavkov na IT pre Power BI: prehliadka

Vstavaná vzorka analýzy výdavkov it obsahuje tabuľu, zostavu a množinu údajov, ktorá analyzuje plánované vs. skutočné náklady IT oddelenia. Na základe tohto porovnania pochopíme, ako sa spoločnosti podarilo naplánovať rok, a zistíme, v ktorých oblastiach sa najviac odchýlila od plánu. Spoločnosť v tomto príklade využíva ročné plánovacie cykly a štvrťročne pripravuje najnovšie odhady, na základe ktorých sa analyzujú zmeny vo výdavkoch na IT v priebehu fiškálneho roka.

Vzorová tabuľa analýzy výdavkov na IT

Táto ukážka je súčasťou série, ktorá zobrazuje spôsob používania služby Power BI s podnikovými údajmi, zostavami a tabuľami. Bola vytvorená spoločnosťou obviEnce zo skutočných údajov, ktoré sa anonymizovali. Údaje sú k dispozícii v niekoľkých formátoch: vstavaná vzorka v službe Power BI, súbor .pbix Power BI Desktop alebo Excel zošit. Pozri časť Ukážky pre Power BI.

Tento návod skúma vstavanú vzorku analýzy výdavkov na IT v službe Power BI. Keďže práca so zostavou je podobná v aplikácii Power BI Desktop aj v službe, môžete počas kurzu používať aj vzorový súbor .pbix v aplikácii Power BI Desktop.

Ak chcete preskúmať ukážky v aplikácii Power BI Desktop, nepotrebujete licenciu na Power BI. Ak nemáte licenciu Power BI Pro alebo Premium na používateľa (PPU), vzorku môžete uložiť do svojho pracovného priestoru v službe Power BI.

Získanie ukážky

Pred použitím vzorky ju musíte najprv stiahnuť v službealebo ako súbor .pbix alebo Excel zošit.

Získanie vstavanej vzorky

 1. Otvorte službu Power BI (app.powerbi.com), prihláste sa a otvorte pracovný priestor, v ktorom chcete uložiť ukážku.

  Ak nemáte licenciu Power BI Pro alebo Premium na používateľa (PPU), vzorku môžete uložiť do svojho pracovného priestoru.

 2. V ľavom dolnom rohu vyberte položku Získať údaje.

  Vyberte položku Získať údaje.

 3. Na zobrazenej stránke Získať údaje vyberte položku Ukážky.

 4. Vyberte položku Ukážka analýzy výdavkov na IT a potom položku Pripojiť.

  Pripojenie sa k ukážke

 5. Power BI importuje vstavanú vzorku pridaním novej tabule, zostavy a množiny údajov do aktuálneho pracovného priestoru.

  Položka Ukážky analýzy výdavkov na IT

Získanie súboru .pbix s touto ukážkou

Prípadne si ukážku môžete stiahnuť aj ako súbor .pbix, ktorý je určený na použitie s aplikáciou Power BI Desktop.

Získanie excelového zošitu s touto ukážkou

Ak chcete zobraziť zdroj údajov pre túto ukážku, je k dispozícii aj ako excelový zošit. Zošit obsahuje hárky Power View, ktoré môžete zobraziť a upravovať. Ak chcete zobraziť nespracované údaje, povoľte doplnky analýzy údajov a potom vyberte položky Power Pivot > Spravovať. Ak chcete povoliť doplnky Power View a Power Pivot, podrobnosti nájdete v časti Preskúmanie ukážok z Excelu priamo v Exceli.

Vzorová tabuľa analýzy výdavkov na IT

Dve číselné dlaždice v ľavej časti tabuli, Odchýlka od plánu v %Najnovší odhad odchýlky v % – 3. štvrťrok, nám poskytujú prehľad o tom, ako sa nám darí plniť plán a najnovší štvrťročný odhad (za 3. štvrťrok – LE3). Celkovo zaostávame za plánom približne o 6 %. Pozrime sa na príčinu tejto odchýlky: kedy, kde a v akej kategórii.

Stránka Analýza trendu výdavkov IT od začiatku roka

Výberom dlaždice Odchýlka od plánu v % podľa oblasti predaja na tabuli sa dostanete na stránku Analýza trendu výdavkov na IT od začiatku roka v zostave Ukážka analýzy výdavkov na IT. Na prvý pohľad vidieť, že v USA a Európe je odchýlka kladná, zatiaľ čo v Kanade, Latinskej Amerike a Austrálii je záporná. V USA je odchýlka asi 6 %, v Austrálii je to asi –7 %.

Odchýlka od plánu v % podľa oblasti predaja

Vyvodenie záverov len z tohto grafu však môže byť zavádzajúce. Ak chceme získať správny obraz, je potrebné sa pozrieť na skutočné sumy v dolároch.

 1. V grafe Odchýlka od plánu v % podľa oblasti predaja vyberte položku Austrália a Nový Zéland a sledujte graf Odchýlka od plánu podľa oblasti IT.

  Stránka Analýza trendu výdavkov IT od začiatku roka

 2. Teraz vyberte USA. Všimnite si, že Austrália a Nový Zéland tvoria veľmi malú časť našich celkových výdavkov v porovnaní s USA.

  Ďalej sa pozrime, ktorá kategória v USA spôsobuje odchýlku.

Kladenie otázok o údajoch

 1. Na tabuli vyberte položku Položiť otázku týkajúcu sa údajov.

 2. Zo zoznamu Vyskúšať jeden z nich na ľavej strane vyberte skupiny hlavných nákladov podľa plánu.

  Snímka obrazovky, ktorá zobrazuje výber skupín prvkov s najvyššími nákladmi podľa plánu.

  Snímka obrazovky, ktorá zobrazuje výsledky výberu skupín prvkov s najvyššími nákladmi podľa plánu.

 3. V poli Q & A vymažte predchádzajúcu položku a zadajte text zobraziť pruhový graf s oblasťami IT, odchýlkou od plánu v % a odchýlkou le3%.

  Graf odchýlky od plánu v % a odchýlka LE3 v % podľa oblasti IT

  V prvej oblasti IT, ktorou je Infraštruktúra, sa percento medzi pôvodným plánom a najnovším odhadom odchýlky radikálne zmenilo.

Stránka Výdavky od začiatku roka podľa nákladových prvkov

 1. Vráťte sa k tabuli a prezrite si dlaždicu tabule Odchýlka od plánu v %, Najnovší odhad odchýlky v % – 3. štvrťrok.

  Dlaždica Odchýlka od plánu v %, Odchýlka LE3

  Všimnite si, že oblasť infraštruktúry vyniká na základe veľkej kladnej odchýlky voči plánu.

 2. Vyberte túto dlaždicu a otvorte tak zostavu a zobrazenie stránky Výdavkov od začiatku roka podľa nákladových prvkov.

 3. Vpravo dole v grafe Odchýlka od plánu v % a Odchýlka LE3 v % podľa oblasti IT kliknite na panel Infraštruktúra a sledujte odchýlku od plánu vľavo dole v časti Odchýlka od plánu v % podľa oblasti predaja.

  Stránka Výdavky od začiatku roka podľa nákladových prvkov

 4. Vyberte každý názov zasa v rýchlom filtri skupiny nákladových prvkov a nájdite nákladový prvok nákladov s najväčšou odchýlkou.

 5. Vyberte možnosť Iné, v časti Oblasť IT kliknite na položku Infraštruktúra, potom klikajte na jednotlivé podoblasti v rýchlom filtri Podoblasť IT a hľadajte podoblasť s najväčšou odchýlkou.

  Všimnite si veľkú odchýlku Sietí. Vidíme, že spoločnosť sa rozhodla poskytnúť svojim zamestnancom ako výhodu telefonické služby, ale tento krok nebol v pláne.

Stránka Analýza odchýlky od plánu

 1. Vyberte stránku Analýza odchýlky plánu.

 2. Vľavo v kombinovanom grafe Odchýlka od plánu a odchýlka od plánu v % podľa obchodných oblastí kliknite na stĺpec Infraštruktúra, čím sa na celej stránke zvýraznia hodnoty obchodných oblastí infraštruktúry.

  Stránka Analýza odchýlky od plánu

  Všimnite si, že v grafe Odchýlka od plánu v % podľa mesiacov a obchodných oblastí začala obchodná oblasť infraštruktúry s kladnou odchýlkou vo februári. Všimnite si tiež, ako sa odchýlka od plánovanej hodnoty pre túto obchodnú oblasť líši v jednotlivých krajinách v porovnaní s hodnotou za všetky obchodné oblasti.

 3. Pomocou rýchlych filtrov Oblasť ITPodoblasť IT vpravo môžete hodnoty na celej stránke filtrovať a preskúmavať údaje.

Úprava zostavy

Ak chcete preskúmať v zobrazení úprav, vyberte položku Upraviť na čiernom paneli hlavičiek služby Power BI:

 • Pozrite si, ako sú vytvorené stránky – polia v jednotlivých grafoch a filtre na stránkach.
 • Pridajte stránky a grafy vychádzajúce z tých istých údajov.
 • Zmeňte typ vizualizácie jednotlivých grafov.
 • Pripnite si grafy, ktoré vás zaujímajú, na tabuľu.

Ďalší postup: Pripojenie k vlastným údajom

Toto prostredie je bezpečné, pretože si môžete vybrať, že nechcete svoje zmeny uložiť. Ak ich však uložíte, vždy môžete vybrať položku Získať údaje pre novú kópiu tejto vzorky.

Veríme, že z tejto prehliadky ste sa dozvedeli, ako môžete pomocou tabúľ, funkcie Q&A a zostáv v Power BI získať prehľad o vzorových údajoch. Teraz je rad na vás – pripojte sa k vlastným zdrojom údajov. Pomocou služby Power BI sa môžete pripojiť k celému radu zdrojov údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si tému Začíname so službou Power BI.