Dokumentácia k automatizácii služby Power BI

Vďaka automatizácii služby Power BI môžete v objektoch, akými sú napríklad zostavy, množiny údajov a pracovné priestory, vykonávať úlohy spravovania.