Funkcie služby Power BI podľa typu licencie

Existujú tri typy licencií služby Power BI na používateľa: bezplatné, Pro a Premium na používateľa. Typ licencie, ktorú používateľ potrebuje, závisí od toho, kde je obsah uložený, ako bude používateľ s týmto obsahom interagovať a od toho, či tento obsah využíva funkcie verzie Premium. To, kde je možné uložiť obsah, je určené typom licencie vašej organizácie.

Licencie a typy licencií

Jeden z typov licencie, licencia založená na kapacite služby Power BI Premium, umožňuje používateľom s bezplatnou licenciou pracovať s obsahom v pracovných priestoroch, ktoré sú priradené ku kapacite Premium. Okrem kapacity Premium môže používateľ s bezplatnou licenciou používať službu Power BI iba na pripojenie k údajom a vytváranie zostáv a tabúľ v časti Môj pracovný priestor. Nemôže zdieľať obsah s ostatnými ani publikovať obsah do ďalších pracovných priestorov. Ďalšie informácie o typoch pracovných priestorov nájdete v téme Typy pracovných priestorov. Ďalšie informácie o službe Power BI Premium nájdete v časti Čo je Power BI Premium?

Licencia na Power BI s bezplatnou licenciou Pro na používateľa používa na spracovanie obsahu iba zdieľanú a obmedzenú kapacitu. Keď je obsah uložený v zdieľanej kapacite, používatelia, ktorí majú priradenú licenciu na Power BI Pro, môžu spolupracovať iba s ostatnými používateľmi služby Power BI Pro. Môžu využívať obsah zdieľaný inými používateľmi, publikovať obsah do pracovných priestorov aplikácií, zdieľať tabule a prihlasovať sa na odber tabúľ a zostáv. Keď sú pracovné priestory v kapacite Premium, používatelia verzie Pro môžu distribuovať obsah používateľom, ktorí nemajú licenciu na Power BI Pro.

Pri používaní licencií Premium na používateľa sa obsah vytvorený používateľom s licenciou Premium na používateľa môže zdieľať iba s ostatnými používateľmi, ktorí majú licenciu Premium, pokiaľ tento obsah nie je špecificky umiestnený v pracovnom priestore hosťovanom v kapacite Premium. Nižšie uvedená tabuľka sumarizuje základné možnosti jednotlivých typov licencií.

Typ licencie Možnosti, keď je pracovný priestor v zdieľanej kapacite Ďalšie možnosti, keď je pracovný priestor v kapacite Premium
Power BI (zdarma) Prístup k obsahu v položke Môj pracovný priestor Zobrazenie obsahu zdieľaného so mnou
Power BI Pro Publikovať obsah do ďalších pracovných priestorov, zdieľať tabule, prihlasovať sa na odber tabúľ a zostáv, zdieľať s používateľmi, ktorí majú licenciu na verziu Pro Distribuovať obsah používateľom, ktorí majú bezplatné licencie
Premium služby Power BI na používateľa Publikovanie obsahu do iných pracovných priestorov, zdieľanie tabúľ, prihlásenie na odber tabúľ a zostáv, zdieľanie s používateľmi, ktorí majú licenciu Premium na používateľa Distribúcia obsahu používateľom, ktorí majú bezplatné a Pro licencie

Porovnanie služieb Power BI Pro a Power BI Premium nájdete v časti Porovnanie funkcií služby Power BI v téme Ceny služby Power BI.

Poznámka

Power BI vydala power BI Premium Gen2, ktorá zlepšuje Premium skúsenosti služby Power BI s vylepšeniami v nasledujúcich častiach:

Ďalšie informácie o službe Power BI Premium Gen2 nájdete v téme Čo je power BI Premium Gen2?.

Ďalšie informácie o možnostiach poskytovaných Vašou licenciou nájdete v téme Dostupnosť funkcií pre používateľov s bezplatnými licenciamiTypy licencií pre zákazníkov služby Power BI.

Ďalší postup