10 tipov na získanie pomoci pri používaní služby Power BI10 tips for getting help with your Power BI questions

Nefunguje Power BI vždy tak, ako by ste chceli? Alebo neviete ako ďalej, pretože nemôžete rýchlo nájsť odpovede na svoje otázky o službe Power BI?Do you ever get frustrated using Power BI, or struggle because you can't get answers to your Power BI questions when you need them -- i.e. "just-in-time"?

Tu nájdete 10 tipov, ktoré sa osvedčili odborníkom (vrátane ľudí, ktorí v spoločnosti Microsoft pracujú na tomto produkte) pri hľadaní odpovedí na otázky o službe Power BI.Here are 10 tips that Power BI experts (including people who work on the product at Microsoft) commonly follow to find answers to their Power BI questions.

1. Použite vyhľadávací nástroj1 Use a search engine

Odborníci, ktorí potrebujú nájsť odpovede týkajúce sa služby Power BI, často používajú vyhľadávanie.Experts who need answers for Power BI often use search. Chceli by ste nájsť vzorec DAX pre bežné obchodné výpočty?Want to find a DAX formula for a common business calculation? Nájdete ho na internete.You can find this on the internet. Stránku, na ktorej nájdete najlepšie odpovede, si označte záložkou.Bookmark where you find the best answers. Vytvorte si priečinok na tipy a odpovede, ktoré nájdete.Create a folder for yourself on tips and answers you find.

2. Pozrite si dokumentáciu k službe Power BI2 Check the Power BI documentation

Tím služby Power BI neustále aktualizuje a vylepšuje dokumentáciu a školenie k službe Power BI.The Power BI team is continually updating and improving the Power BI documentation and training. Nájdete v nej zaujímavý obsah, napríklad záznamy webinárov, technické dokumentácie, interaktívne vzdelávanie a prepojenia na blogové príspevky k všetkým najnovším funkciám.You can find great content including recordings of webinars, white papers, guided learning, and links to blog posts on all the latest features.

3. Prečítajte si v blogu najnovšie správy o službe Power BI3 Read the Power BI blog for the latest news

O nových funkciách sa môžete dozvedieť viac od tímu služby Power BI v jeho pravidelných príspevkoch na blogu o službe Power BI.The Power BI team explains all the new features in their regular Power BI blog posts. Zistite, čo všetko je nové v produktoch Power BI, od aplikácie Power BI Desktop až po mobilné aplikácie Power BI.Find out what's new in everything from Power BI Desktop to the Power BI mobile apps. Pravidelne sa na blog vracajte, aby ste si udržali prehľad o novinkách. Nájdite si každý týždeň chvíľu času a prejdite si blogy.Make a habit of returning often to see what's new: Take a few minutes each week to scan the blogs. Nikdy neviete, kedy sa vám môžu zísť informácie, ktoré ste našli pred niekoľkými mesiacmi.You never know when you'll benefit from that bit of information you noticed months ago.

4. Vyskúšajte Twitter4 Try Twitter

Na Twitteri nájdete mnohých odborníkov na službu Power BI a zákazníkov, ktorí ho používajú.Lots of Power BI customers and experts are on Twitter. Sformulujte otázku do tweetu.Ask your question in a tweet. Pridajte hashtagy #powerbi a #powerbihelp, aby si váš tweet všimli ľudia, ktorí vám môžu pomôcť.Add the hashtags #powerbi and #powerbihelp so the people who know will see your tweet.

5. Sledujte videá na YouTube5 Watch videos on YouTube

Dokážete sa najviac naučiť z videí?Do videos fit your learning style better? Služba Power BI má pre vás dve kategórie videí, ktoré vás budú zaujímať:Power BI has two sets you'll be interested in:

6. Absolvujte školenie6 Attend training

Máte na výber takmer nekonečné možnosti, od osobných školení v učebni až po školenia vo forme krátkych videí.The training options available to you are nearly endless, from in-person lab training to short videos.

*Microsoft Learn pre Power BI*Microsoft Learn for Power BI

Môžete nájsť aj ďalšie online možnosti, ako napríklad:You can find additional options online, such as:

7. Opýtajte sa v komunite Power BI alebo v nej vyhľadávajte7 Ask or search in the Power BI community

Opýtajte sa a nájdite odpovede v komunite Power BI.Ask questions and find answers in the Power BI community. V komunite sú aktívni mnohí odborníci na službu BI z celého sveta.BI experts around the world are active in the community. Načerpajte z ich skúseností, ktoré sa tu nachádzajú.Make sure to benefit from their knowledge by using this resource.

8. Pripojte sa k skupine používateľov služby Power BI alebo si ju vytvorte8 Join or create a Power BI user group

Pripojte sa k skupine používateľov služby Power BI a požiadajte o pomoc pri hľadaní odpovedí na svoje otázky.Join a Power BI user group and ask your group for help in answering your questions. Alebo si môžete vytvoriť vlastnú skupinu používateľov a mať tak komunitu ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú. Zamerajte sa pritom na svoje potreby, ktoré môžu súvisieť s vašou oblasťou, s vašimi údajmi alebo s vašim časovým pásmom.Or you start your own user group and create a community of people who help each other out, focused on your needs: in your area, for your data, in your time zone.

9. Skontrolujte stav služby9 Check the service status

Ak máte pri používaní služby problémy, je to možno preto, že niečo nie je v poriadku so samotnou službou.If you're having an issue with the service, it may be that the service itself is having issues. Pozrite sa na stránku podpory, či sa tam nenachádzajú nejaké informácie.Check the Support page for any reports.

10. Vyskúšajte si to10 Just try it

Toto je posledný tip, ak zlyhá všetko ostatné – pozrite sa do systému.If all else fails, the final tip is to observe the system. Ľudia sa často pýtajú, aké možnosti služba Power BI ponúka.Often, people ask what capabilities Power BI has. Na otázku tohto typu dokážete často odpovedať tak, že prejdete do služby Power BI alebo do aplikácie Power BI Desktop, pozriete si možnosti používateľského rozhrania a vyskúšate ich.You can often answer this type of question by going into the Power BI service or Power BI Desktop, looking at the options in the user interface, and then trying to use them.

Povedzme napríklad, že by vás zaujímalo, či môžete tabule zdieľať so skupinou zabezpečenia.For example, say you're wondering if you can share dashboards with a security group. Odpoveď na túto otázku zistíte tak, že prejdete do dialógového okna zdieľania a pokúsite sa pridať skupinu zabezpečenia.To answer that question, go to the sharing dialog box and try adding a security group. Keď to vyskúšate, zistíte, aká je odpoveď na vašu otázku.Either way, you'll have your answer after this test.

Ďalšie krokyNext steps