Tipy na optimalizáciu farieb vizuálov v zostavách Power BITips to optimize visual colors in Power BI reports

Tento článok je určený pre autorov zostáv, ktorí navrhujú zostavy Power BI a konfigurujú farby vizuálov.This article targets you as a report author designing Power BI reports, configuring visual colors.

Pozrite si video s ukážkou ôsmich najlepších tipov na optimalizáciu farieb vizuálov v zostavách Power BI.Watch the video demonstrating the top eight tips to optimize visual colors in your Power BI reports.

TipyTips

Osem najlepších tipov na optimalizáciu farieb vizuálov v zostavách Power BI:In summary, the top eight tips to optimize visual colors in Power BI reports include:

  1. Použite kontrast v rámci vizuálovApply contrast within visuals
  2. Implementujte optimálne farebné paletyImplement optimal color palettes
  3. Zvýraznite dôležité údaje pomocou farbyHighlight important data with color
  4. Zvážte poruchy vnímania fariebConsider color vision deficiencies
  5. Používajte farbu účelneUse color with purpose
  6. Vyberte vhodné farebné stupniceChoose appropriate color scales
  7. Použite farbu na odlíšenie kľúčových prvkovUse color to differentiate key elements
  8. Odlíšte farbu a údajeDistinguish color and data

Ďalší postupNext steps

Ďalšie informácie súvisiace s týmto článkom nájdete v nasledujúcich zdrojoch:For more information related to this article, check out the following resources: