Tipy optimalizácie farieb vizuálu v zostavách Power BI

Tento článok je zameraný na autorov zostáv, ktorí navrhovanie zostáv Power BI a konfiguráciu farieb vizuálu.

Pozrite si video s ukážkou ôsmich tipov na optimalizáciu farieb vizuálu v zostavách služby Power BI.

Poznámka

Toto video môže používať staršie verzie služby Power BI Desktop alebo iné služba Power BI.

Tipy

V súhrne obsahuje osem tipov na optimalizáciu farieb vizuálu v zostavách Power BI:

  1. Použitie kontrastu vo vizuáloch
  2. Implementácia optimálnych farebných palet
  3. Zvýraznenie dôležitých údajov pomocou farby
  4. Zvážte poruchy farebného videnia
  5. Použitie farby s cieľom
  6. Výber vhodných farebných škál
  7. Použitie farby na odlíšenie kľúčových prvkov
  8. Rozlišovanie farieb a údajov

Ďalšie kroky

Ďalšie informácie súvisiace s týmto článkom nájdete v nasledujúcich zdrojoch: