Technická dokumentácia k nasadeniu služby Power BI Enterprise

Nasadenie služby Power BI vo veľkom podniku je zložitá úloha, ktorá si vyžaduje veľa premýšľania a plánovania. Získanie správnych pokynov a osvedčených postupov vám môže pomôcť pochopiť možnosti, ktoré urobíte, zhromaždiť požiadavky a naučiť sa osvedčené postupy, ktoré môžu urobiť vaše podnikové nasadenie služby Power BI úspešným. Na uľahčenie týchto krokov a ďalšieho programu spoločnosť Microsoft poskytuje whitepaper nasadenia služby Power BI Enterprise Deployment.

O whitepaper

Účelom nástroja Whitepaper Enterprise Deployment je pomôcť dosiahnuť úspech nasadenia služby Power BI: zahŕňa kľúčové aspekty, rozhodnutia, ktoré budú potrebné počas celého procesu, a potenciálne problémy, s ktorými sa môžete stretnúť. Najlepšie postupy a návrhy sa ponúkajú, ak je to možné.

Cieľovou skupinou pre tento whitepaper sú technologickí profesionáli. Predpokladá sa znalosť služby Power BI a všeobecných konceptov business intelligence.

Kompletný podnikový whitepaper nasadenia si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze:

Ďalšie kroky

Ďalšie informácie o službe Power BI nájdete v nasledujúcich zdrojoch: