Katalóg vzdelávania pre dátových analytikov

Používate vo vašej organizácii službu Power BI na pomoc s analýzou údajov a vytváraním zostáv a tabúľ?

Nasledujúci katalóg obsahuje kľúčové zdroje informácií aj konkrétne domény a je usporiadaný od základných vedomostí po najpokročilejšie. Ak obsah existuje vo viacerých formátoch, upozorníme vás, aby ste mohli vybrať ten formát školenia, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Začíname

Obsah Description Formát Dĺžka
Začíname s analýzou údajov od spoločnosti Microsoft Podniky dnes potrebujú analýzu údajov viac než kedykoľvek predtým. V tomto študijnom programe získate predstavu o práci a kompetenciách dátového analytika, o jeho zručnostiach, úlohách a procesoch, pomocou ktorých transformuje údaje na príbeh, aby bolo možné prijímať dôveryhodné obchodné rozhodnutia. Zistíte, ako dátový analytik používa balík nástrojov a služieb Power BI, aby prostredníctvom zostáv a tabúľ vyrozprával pútavý príbeh, a spoznáte, prečo sú nástroje BI pre podnik dôležité. Ide o bezplatný študijný program, ktorým môžete prechádzať vlastným tempom 1 h 10 min
Príprava údajov na analýzu Preskúmate doplnok Power Query a naučíte sa extrahovať údaje z rôznych zdrojov údajov či vybrať režim úložiska a typ pripojenia. Naučíte sa profilovať, vyčistiť a načítať údaje do služby Power BI v rámci prípady na modelovanie údajov. Ide o bezplatný študijný program, ktorým môžete prechádzať vlastným tempom 3 h 26 min
Modelovanie údajov v službe Power BI Úspešné používanie služby Power BI začína skvelým dátovým modelom. V tomto module sa naučíte, ako navrhnúť dátový model, ktorý je intuitívny, vysoko výkonný a jednoducho sa udržiava. Získate informácie o vytváraní mierok pomocou jazyka DAX. Tieto mierky vám pomôžu vytvoriť širokú škálu analytických riešení. Okrem toho sa dozviete, ako zlepšiť výkon pomocou úloh načítavania údajov v doplnku Power Query. Ide o bezplatný študijný program, ktorým môžete prechádzať vlastným tempom 5 h 31 min
Vizualizácia údajov v službe Power BI Služba Power BI disponuje jedinečnými vizuálmi, ktoré možno použiť v zostavách a na tabuliach služby Power BI. V tomto module sa naučíte, ktorý vizuál je vhodný na riešenie ktorého problému. Naučíte sa tiež navrhovať a formátovať zostavy. Okrem toho zistíte, ako používať navigáciu v zostave a vyrozprávať pomocou Power BI pútavý príbeh založený na údajoch. Tabule pomôžu vašim používateľom zacieliť vizuály zostavy tak, aby spĺňali ich konkrétne potreby. Stránkované zostavy vám pomôžu vytvoriť dokonalé artefakty zostavy, ako napríklad obchodné faktúry, nákupné objednávky, zdravotné záznamy, výpisy transakcií a mnohé ďalšie. Ide o bezplatný študijný program, ktorým môžete prechádzať vlastným tempom 5 h 5 min
Analýza údajov v službe Power BI Autori zostáv môžu použiť ďalšie funkcie, ako napríklad Q&A a exportovanie, a vylepšiť svoje zostavy, aby z údajov vytvorili analytické prehľady. V tomto module podrobne preskúmate svoje údaje a zostavy služby Power BI, následne extrahujete hodnotu na hlbšiu analýzu. Okrem toho sa naučíte zoradiť údaje a vhodným spôsobom zostavu prezentovať. Dozviete sa, ako získať štatistický súhrn údajov a exportovať údaje zo služby Power BI. V zostave tiež použijete a vykonáte pokročilú analýzu, aby ste získali podrobnejšie a zmysluplnejšie prehľady o údajoch. Ide o bezplatný študijný program, ktorým môžete prechádzať vlastným tempom 1 h 52 min
Spravovanie pracovných priestorov a množín údajov v službe Power BI Po vytvorení množín údajov a zostáv služba Power BI je čas nasadiť ich používateľom, aby mohli využiť plody vašej ťažkej práce. V tomto študijnom programe sa naučíte vytvoriť pracovné priestory v službe Power BI. Nasadíte artefakty služby Power BI a zdieľate ich s používateľmi. Naučíte sa tiež, ako pripojiť zostavy služby Power BI k lokálnym zdrojom údajov. Používatelia oceňujú, keď môžu v zostavách vidieť najnovšie údaje, preto nakonfigurujete automatické obnovovanie množín údajov v službe Power BI. Zabezpečenie na úrovni riadkov umožňuje vytvoriť jednu zostavu, ale obmedziť, aby sa používateľom zobrazovali len údaje, ktoré sú pre nich relevantné. Takýmto spôsobom sa údaje zacieľujú na používateľov bez toho, aby bolo potrebné vytvárať viacero zostáv. Ide o bezplatný študijný program, ktorým môžete prechádzať vlastným tempom 1 h 2 min
Deväť trendov, ktoré formujú budúcnosť analýzy Big Data Zaregistrujte sa na tento webinár a oboznámte sa s deviatimi dôležitými trendmi a výzvami, ktoré sa podľa riaditeľov pre informačné systémy a iných lídrov v oblasti IT týkajú veľkých objemov údajov. Využite ich prehľady na riešenie problémov s veľkými objemami údajov vo vašej organizácii. Webinár
Kanál YouTube o službe Microsoft Power BI Kanál YouTube s obsahom, ktorý vytvoril produktový tím služby Microsoft Power BI Videá
Ako v podniku využívať prehľady Pre podniky a veľké organizácie je dôležité, aby analyzovali svoje údaje a používali ich na vytváranie prehľadov s akciami. Podľa spoločnosti Forrester Research sú tieto možnosti kľúčom k tomu, aby podnik dokázal efektívne využívať prehľady. Pozrite si tento webinár a zistite, prečo by sa podnikové výsledky mali riadiť podľa prehľadov. Webinár
Tri spôsoby, ako umelá inteligencia mení BI Je dôležité, aby analytici skúmali a vizualizovali údaje, a tým pomáhali zainteresovaným stranám rýchlo a efektívne nájsť prehľady. Podnikové požiadavky sa vyvinuli z otázok vedúcich pracovníkov o tom, čo a kedy sa stalo, na otázky o tom, prečo sa to stalo a čo sa stane v budúcnosti. Zaregistrujte sa na tento webinár a oboznámte sa s troma príležitosťami na získanie prehľadov údajov, ktoré spájajú umelú inteligenciu s analytickými nástrojmi (BI). Webinár
Power BI a budúcnosť moderného a podnikového nástroja BI Pozrite si tento webinár a spoznajte najnovšie možnosti služby Power BI. Arun Ulagaratchagan, generálny manažér technického tímu služby Power BI, a Amir Netz, technologický riaditeľ pre službu Power BI, predstavia tieto funkcie a budú diskutovať o tom, čo sa pripravuje. Dozviete sa tiež o vízii zjednotenia moderných a podnikových nástrojov BI v službe Power BI a rozšírení samoobslužných nástrojov BI na veľké objemy údajov. Zistite, ako vám služba Power BI prostredníctvom podpory analytikov a dostupnosti agilných podnikových nástrojov BI umožňuje vytvárať kultúru údajov vo vašej organizácii. Webinár
Použitie jazyka DAX v aplikácii Power BI Desktop V tomto študijnom programe sa dozviete základné informácie o jazyku DAX (Data Analysis Expressions) a tiež získate základné zručnosti potrebné na vylepšenie dátových modelov pomocou výpočtov. Ide o bezplatný študijný program, ktorým môžete prechádzať vlastným tempom 4 h 30 min

Najvhodnejšie postupy

Obsah Description Formát Dĺžka
Zlepšite sa v modelovaní údajov so službou Power BI Zaregistrujte sa na webinár, vďaka ktorému posuniete svoje zručnosti modelovania v Power BI na vyššiu úroveň. Získate informácie o nástroji na vnútropamäťovú analýzu v Power BI, spoznáte stratégie na vytváranie a spravovanie vzťahov medzi údajmi a zistíte, ako používať filter Data Analysis Expressions (DAX). Naučíte sa zvládnuť akúkoľvek výzvu týkajúcu sa modelovania údajov pomocou Power BI a Azure Analysis Services. Webinár
Ako zmeniť zostavu z dobrej na SKVELÚ... Neschopnosť vytvoriť dobre navrhnutú zostavu Power BI je pravdepodobne najbežnejším úskalím pri vytváraní zostáv. Na čo sú dobré kvalitné údaje, ak nie sú prezentované zmysluplným alebo ľahko pochopiteľným spôsobom? Osoba bez akýchkoľvek predchádzajúcich vedomostí by mala vedieť rýchlo porozumieť zostave bez vysvetľovania a rýchlo sa zamerať na kľúčové prvky, na ktoré ju chcete upriamiť. Tento webinár vás prostredníctvom jednoduchých techník na oživenie údajov prevedie krokmi, ktoré treba robiť a ktorým sa vyhýbať pri vytváraní zostáv. Webinár
Účinné triky, tipy a nástroje od vlastníkov lokality PowerBI.Tips Vlastníci lokality PowerBI.Tips a MVP služby Power Seth Bauer a Mike Carlo sa s vami na tejto schôdzi špeciálnej skupiny používateľov podelia o kopu účinných trikov, tipov a nástrojov, ktoré publikovali na lokalite http://PowerBI.Tips za posledných 18 mesiacov. Videá na YouTube 1 h 7 min. 40 s
Účinné triky, tipy a nástroje od vlastníkov lokality PowerBI.Tips Účinné triky, tipy a nástroje od vlastníkov lokality PowerBI.Tips: Vlastníci lokality PowerBI.Tips a MVP služby Power Seth Bauer a Mike Carlo sa s vami na tejto schôdzi špeciálnej skupiny používateľov podelia o veľkú kopu účinných trikov, tipov a nástrojov, ktoré publikovali na lokalite http://PowerBI.Tips za posledných 18 mesiacov. Predvedú vám napríklad ich generátor motívov, pridávanie typov údajov v rámci editora dotazov a ich najnovšiu ponuku rozložení v službe Power BI vrátane prehliadky ich najnovšieho rozloženia s názvom Cool Blue. Webinár 1 h 7 min. 40 s

Prípadové štúdie

Obsah Description Formát Dĺžka
Microsoft beží na službe Power BI: Jednoduché finančné plánovanie a analýza Zaregistrujte sa na tento webinár a zistite, ako vám Power BI pomáha jednoduchšie a účinnejšie spravovať finančné plánovanie a analýzu. Využite rýchle pripojenie k svojim údajom a spravujte a prispôsobte ich pomocou obsahu prispôsobeného vášmu publiku – to všetko bez akéhokoľvek kódovania. Webinár
Microsoft beží na službe Power BI: používanie služby Power BI v modernej pokladnici Zaregistrujte sa na tento webinár a zistite, ako skupina Microsoft Treasury premiestnením svojich aplikácií do cloudu a na základe analýzy a vizualizácie pomocou služby Power BI zmenila spôsob, akým analyzuje svoju obchodnú činnosť, ktorá zahŕňa spravovanie aktív v hodnote 150 miliárd USD a podporu prevádzok vo vyše 190 krajinách. Webinár
Dosiahnutie vzájomnej spokojnosti výrobcov a predajcov baleného spotrebného tovaru Vzhľadom na exponenciálny rast objemov údajov technológia zásadným spôsobom pomáha výrobcom pochopiť a reagovať na potreby spotrebiteľov. Pomáha im tiež vytvárať efektívnejšie vzťahy s ich zákazníkmi – maloobchodníkmi a distribútormi. Zaregistrujte sa na tento webinár s nezávislou poradenskou spoločnosťou Thorogood, ktorá sa špecializuje na analytické nástroje a analýzu. Zistite, ako spoločnosť v spolupráci s globálnymi výrobcami vyvinula riešenie založené na službe Power BI, ktoré využíva údaje na zlepšenie strategických rozhodnutí. Webinár
Transformovanie zákazníckych údajov do maloobchodného úspechu Zaregistrujte sa na tento webinár a začnite nasadzovať pri práci analýzu. Podnikový architekt zo spoločnosti Hitachi Solutions Angad Soni vám ukáže, ako maloobchodní zákazníci používajú analýzu na dosiahnutie lepšieho celkového výsledku spoločnosti a zároveň vyššej spokojnosti zákazníkov. Zistite, ako zlepšiť cenovú stratégiu, optimalizáciu zásob a používanie sociálnych údajov. Webinár
Webinár o vyrozprávaní príbehu: Vyrozprávanie príbehu o ropnom a plynárenskom priemysle pomocou služby Power BI Môže byť ťažké vyrozprávať dôležité príbehy o zložitých odvetviach, ako je napríklad ropný a plynárenský priemysel. Tieto príbehy sú našťastie často veľmi bohaté na údaje, ktoré možno použiť na interaktívne znázornenie príbehu pre čitateľov tak, aby bol pútavejší a zmysluplnejší. Vypočujte si, ako odborník na vizualizáciu údajov a priemyselné odvetvia Dallas Salazar v spolupráci s MVP služby Power BI Gregom Decklerom nedávno s použitím údajov a služby Power BI vtiahli čitateľov do zložitého príbehu a vzbudili v nich záujem o jeho ďalšie pokračovanie. Webinár 37 min. 20 s
Časová inteligencia v službe Power BI pre maloobchod a veľkoobchod s Mattom Allingtonom Informácie zamerané na možnosti použitia časovej inteligencie na analýzu v týchto odvetviach. Webinár 59 min.

Tabule

Obsah Description Formát Dĺžka
Vývoj v službe Power BI so streamovanými množinami údajov a tabuľami v reálnom čase Tento webinár, ktorého autorom je MVP služby Power BI Ted Pattision, skúma tri rôzne typy množín údajov v reálnom čase vrátane streamovaných množín údajov, množín údajov na zobrazovanie a hybridných množín údajov. Ukáže vám, ako vytvoriť všetky tri typy množín údajov v reálnom čase pomocou rozhrania API služby Power BI a ako navrhnúť tabule v reálnom čase s použitím dlaždíc streamovaných údajov. Webinár vás tiež prevedie procesom vytvorenia centra udalostí Azure a úlohy v službe Azure Streaming Analytics a ich nakonfigurovaním tak, aby zobrazovali riadky v hybridnej množine údajov vnútri pracovného priestoru aplikácie v službe Power BI. Webinár 1 h 14 s
Z nuly na tabuľu za hodinu Počas tejto relácie vás prevedieme procesom vytvorenia dátového modelu v aplikácii Power BI Desktop a jeho publikovania do služieb Power BI a SharePoint Online. Webinár 1 h 20 min. 11 s

Vizualizácie

Obsah Description Formát Dĺžka
Jednoducho pútavé – tipy pre lepší návrh vizualizácie Ľudský vizuálny systém má svoje vlastné pravidlá – dokážeme jednoducho vidieť vzory, ktoré sú nám prezentované určitými spôsobmi, no pri prezentovaní inými spôsobmi sú pre nás neviditeľné. Preto môžeme uplatniť pravidlá na zobrazenie informácií tak, aby vynikli dôležité a informatívne vzory. Táto relácia vás prevedie sériou prípadových štúdií typu pred a po a naučí vás, ako v rámci návrhu vizualizácie údajov zamerať pozornosť publika s využitím vizuálneho vnímania. Webinár
Vizualizácia vašich údajov v Power BI: Základné typy grafov a ich použitie Typ grafu je jedným z najzákladnejších stavebných kameňov vizuálnej analýzy. Správnym používaním grafov dokážeme vytvoriť správne vzory, dosiahnuť zrozumiteľnosť a poskytnúť našim používateľom správne odpovede. Webinár
Tvorba vizualizácií z verejných a súkromných množín údajov vďaka novej službe Power BI a konektoru data.world Spoločnosť Microsoft v spolupráci so spoločnosťou data.world vydala nový konektor údajov, ktorý umožňuje importovať množiny údajov data.world do aplikácie Power BI Desktop. Sme radi, že spolu so spoločnosťou data.world pomôžeme dátovým nadšencom jednoduchšie zhromažďovať, spravovať, skúmať a vizualizovať prehľady a zdieľať ich s ostatnými. Webinár
Získanie prehľadov s akciami pomocou reálnych vizualizácií na tabuli služby Power BI Pripojte sa ku Charlesovi Sterlingovi a Shakunovi Groverovi, ktorí vás oboznámia s používaním reálnych vizualizácií na tabuli služby Power BI. Microsoft Visio ponúka ideálne plátno na vizuálne uvedenie údajov do kontextu a zobrazenie postupov procesu. Pomocou nového vizuálu Visia pre Power BI môžete jednoducho preniesť živé a výkonné možnosti vizualizácie Visia priamo do tabúľ služby Power BI, a tým obohatiť prehľady a akcie. Webinár 34 min. 19 s

Riadenie a nasadenie

Obsah Description Formát Dĺžka
Vzory analýzy scenárov v službe Power BI s využitím jazyka DAX – bezplatný vzdelávací workshop Pozrieme sa na niekoľko špeciálnych techník týkajúcich sa analýzy scenárov v službe Power BI. Power BI nemožno považovať len za pomôcku na vizualizáciu. Je to výkonný analytický nástroj, ktorý dokáže vytvárať úžasné prehľady vrátane spúšťania vlastných scenárov s nespracovanými údajmi. Webinár 42 min. 34 s
Webinár architektúry prijatia služby Power BI, 1. časť: Prijatie kultúry postavenej na údajoch Nastavte svoju organizáciu na kultúru postavenú na údajoch a zaregistrujte sa do série webinárov, ktoré vám ponúknu rámec na osvojenie služby Power BI od spoločnosti Microsoft. Osvojenie samoobslužných funkcií BI je náročný proces a získanie tých správnych nástrojov je iba prvým krokom. Úspešné osvojenie vyžaduje zmenu myslenia, procesov aj technológií. Toto je prvý zo série piatich webinárov, ktoré vašej organizácii predstavia plný potenciál služby Power BI. V 1. časti sa dozviete, ako vytvoriť štruktúrovaný prístup na podporu prijatia služby Power BI a prechodu vašej organizácie na model postavený na údajoch. Webinár
Webinár architektúry prijatia služby Power BI, 2. časť: Riadenie Zaveďte úspešné prijatie samoobslužných analytických nástrojov (BI) služby Microsoft Power BI. Zúčastnite sa na webinári, ktorý vymedzuje rolu riadenia v rámci prijatia služby Power BI. Oboznámte sa s rôznymi prístupmi k riadeniu pre rôzne typy riešení BI a rolami a zodpovednosťami potrebnými na účinné postupy týkajúce sa samoobslužných nástrojov BI. Webinár
Webinár architektúry prijatia služby Power BI, 3. časť: Správa služby Naplánujte efektívne zavedenie služby Power BI pre svoju organizáciu a preskúmajte nuansy účinnej správy softvéru ako služby (SaaS). Toto je tretí zo série piatich webinárov, ktoré vašej organizácii predstavia plný potenciál služby Power BI. V 3. časti sa dozviete, ako spravovať prvky správy nájomníka a správy brány a ako naplánovať plynulé a úspešné zavedenie služby Power BI. Webinár
Rozšírené možnosti prípravy údajov s tokmi údajov v službe Power BI Pripojte sa ku Charlesovi Sterlingovi a Antonovi Fritzovi a oboznámte sa s tokom údajov v službe Power BI, ktorý bude už čoskoro k dispozícii vo verzii Public Preview. V tejto relácii vám produktový tím predstaví nové a rozšírené možnosti prípravy údajov v službe Power BI. Webinár 56 min. 2 s

Integrácia

Obsah Description Formát Dĺžka
Automatizácia každodenných obchodných procesov so službami Power BI, PowerApps a Microsoft Flow Power BI umožňuje miliónom ľudí v priebehu niekoľkých minút konvertovať údaje na cenné podnikové prehľady. Zaregistrujte sa na tento webinár a zistite, ako vám Power BI v kombinácii so službami PowerApps a Microsoft Flow – ostatnými súčasťami platformy Microsoft Power – umožňuje dosiahnuť ešte vyššiu produktivitu. Zistite, ako vytvoriť vlastné podnikové aplikácie a automatizovať každodenné obchodné procesy, a tým zjednodušiť podnikanie a urýchliť inovácie. Webinár
Používanie služby Power BI s Dynamics 365 Finance and Operations Zaregistrujte sa na tento webinár a zistite, ako možno riešenia vytvárania zostáv v službe Power BI vložiť a spravovať v rámci Dynamics 365 Finance and Operations pomocou služby Azure Data Lake. Zistite, ako môžete rýchlo vytvoriť prehľady s akciami bez prerušení poskytovania služieb a zdieľať analytické riešenia v podniku pomocou služby Power BI. Webinár
Power BI, Excel a Microsoft 365: Optimalizujte svoje podnikové údaje V tejto relácii s množstvom ukážok sa dozviete, ako využiť jedinečné prednosti Microsoft Excelu na zefektívnenie obchodnej analýzy a prehľadov v službe Power BI. Webinár
Viac hláv, viac rozumu: 5 výhod, ktoré používateľom Excelu ponúka služba Power BI Excel je jedným z najpopulárnejších programov na svete. Milióny jednotlivcov a podnikov ho používajú na všetko od jednoduchého zadávania údajov a účtovníctva až po pokročilejšie štatistické a dátové analýzy. Mnohí ľudia si však neuvedomujú, že funkčnosť Excelu môžu výrazne rozšíriť a zároveň ušetriť čas a zvýšiť svoju efektivitu tým, že ho spoja s iným programom spoločnosti Microsoft: Power BI. V tomto webinári preskúmame päť rôznych dôvodov, prečo môže byť pre vás a váš podnik prínosné používať Excel spolu so službou Power BI. Po jeho absolvovaní by ste mali mať všetky potrebné vedomosti na to, aby ste pustili do rozvoja schopnosti vašej organizácie analyzovať, interpretovať a využívať vaše údaje. Webinár
Nad rámec tabuľky Výzva pre všetkých používateľov Excelu a analytikov: pracujte inteligentnejšie, vytvárajte väčšiu hodnotu a sústreďte sa na to, čo je dôležité. Zistite, ako vytvárať nádherné zostavy, ktoré budú ľudia radi používať, ako vizuálne zdieľať údaje tak, aby boli zrozumiteľné pre kolegov bez vysvetľovania, a ako vytvárať prehľady prístupné pre všetkých používateľov, ktorí sa potrebujú zorientovať v informáciách, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Pozrite sa na službu Microsoft Power BI v akcii v tejto online relácii. Webinár
Kreslenie správnych prehľadov pomocou služby Power BI a programu Visio Pripojte sa k nám na tomto webinári a zistite, ako vďaka kombinácii tabúľ Power BI a diagramov Microsoft Visio vytvárať pôsobivé vizuálne prehľady. Visio a Power BI sú mimoriadne vizuálne a navzájom sa prirodzene dopĺňajú. Visio umožňuje vytvárať ilustratívne diagramy, ako sú napríklad navzájom prepojené pracovné postupy a reálne rozloženia. Power BI uľahčuje vytváranie intuitívnych tabúľ pomocou grafov a máp na meranie kľúčových ukazovateľov výkonu a sledovanie cieľov. Webinár
Pokročilé analýzy s Excelom a Power BI Pripojte sa k nám na tomto webinári a zistite, ako Microsoft Excel a Power BI prinášajú do každodenného procesu obchodného rozhodovania pokročilú analýzu a umožňujú používateľom extrahovať z údajov užitočné poznatky, ktoré im pomôžu pri riešení problémov. Webinár

Zabezpečenie

Obsah Description Formát Dĺžka
Ako spoločnosť Microsoft mení ochranu údajov BI Zaregistrujte sa na tento webinár a zistite, ako zabezpečiť ochranu vašich údajov BI dokonca aj pri ich exportovaní. Definujte povolenia na prístup zapnutím klasifikácií citlivosti a analýzy rizík v reálnom čase. Webinár 18 min. 49 s