Publikovanie stránkovanej zostavy v službe Power BI

VZŤAHUJE SA NA: ✔️   Aplikácie Power BI Report Builder ✔️ Power BI             Desktop ❌      

V tomto článku sa dozviete informácie o publikovaní stránkovanej zostavy v službe Power BI nahratím z lokálneho počítača. Stránkované zostavy môžete nahrať do svojho pracovného priestoru alebo akéhokoľvek iného pracovného priestoru, pokiaľ je pracovný priestor v Premium kapacite alebo máte licenciu Premium na používateľa (PPU). Hľadajte ikonu diamantu Ikona diamantu kapacity Power BI Premium vedľa názvu pracovného priestoru.

Požiadavky

 • Licencia Power BI Pro alebo Premium na používateľa (PPU) a na zápis prístupu do pracovného priestoru v kapacite Premium služby Power BI.
 • Ak je zdroj údajov zostavy lokálny, musíte nainštalovať bránu. Prečítajte si viac o lokálnych bránach. Po nahratí zostavy sa pomocou brány pripojíte k lokálnemu zdroju údajov.

Pridanie pracovného priestoru ku kapacite Premium

Ak pracovný priestor nemá ikonu diamantu Ikona diamantu kapacity Power BI Premium vedľa svojho názvu, najskôr musíte pracovný priestor pridať ku kapacite Premium.

 1. Vyberte položku Pracovné priestory, vyberte tri bodky (...) vedľa názvu pracovného priestoru a potom vyberte položku Úprava pracovného priestoru.

  Vyberte položku Úprava pracovného priestoru

 2. V dialógovom okne Úprava pracovného priestoru rozbaľte položku Rozšírené a potom prepnite položku Vyhradená kapacita do polohy Zapnuté.

  Vyberte položku Vyhradená kapacita

  Je možné, že ju nebudete môcť prepnúť. Ak ju nemôžete prepnúť, kontaktujte svojho správcu kapacity Premium služby Power BI, aby vám udelil práva na priradenie pracovného priestoru ku kapacite Premium.

Od Zostavovač zostáv publikujte stránkovanú zostavu do služby Power BI

 1. Vytvorte novú stránkovanú zostavu alebo otvorte existujúcu stránkovanú zostavu zo služby Power BI v Zostavovač zostáv. Ak zo služby otvoríte existujúcu stránkovanú zostavu, možnosť Uložiť je vypnutá, pretože aktualizujete zostavu, ktorá je živá v službe Power BI.

 2. V ponuke Zostavovač zostáv Súbor vyberte položku Publikovať.

  Vyberte ponuku Súbor a potom publikovať.

  Ak ste sa ešte neprihlásili do Power BI, musíte sa teraz prihlásiť alebo si vytvoriť konto. V pravom hornom rohu Zostavovača zostáv vyberte položku Prihlásiť sa a dokončite kroky.

 3. V zozname pracovných priestorov na ľavej strane vyberte pracovný priestor s ikonou diamantu ikona diamantu kapacity Premium služby Power BI vedľa jeho názvu. Zadajte do poľa Názov súboru > kliknite na položku Uložiť.

  Výber pracovného priestoru Premium

 4. V prehliadači otvorte službu Power BI a nájdite pracovný priestor Premium, v ktorom ste publikovali stránkovanú zostavu. Na karte Zostavy sa zobrazí vaša zostava.

  Stránkovaná zostava v zozname zostáv

 5. Vyberte stránkovanú zostavu, ktorú chcete otvoriť v službe Power BI. Ak má parametre, musíte ich vybrať pred zobrazením zostavy.

  Vyberte parametre

 6. Ak je zdroj údajov zostavy lokálne, prečítajte si, ako sa pripojiť k bráne v tomto článku a získať prístup k zdroju údajov.

V službe Power BI nahrajte stránkovanú zostavu

Môžete tiež začať od služby Power BI a nahrať stránkovanú zostavu.

 1. V Zostavovači zostáv vytvorte svoju stránkovanú zostavu a uložte ju do lokálneho počítača.

 2. V prehliadači otvorte službu Power BI a nájdite pracovný priestor Premium, v ktorom chcete svoju zostavu publikovať. Všimnite si ikonu diamantu Ikona diamantu kapacity Power BI Premium vedľa názvu.

 3. Vyberte položku Získať údaje v dolnej časti navigačnej tably.

  Vyberte položku Získať údaje.

 4. V poli Súbory začiarknite políčko Získať.

  Power BI – Získať súbory

 5. Vyberte položky Lokálny súbor > nájdite danú stránkovanú zostavu > Otvoriť.

  Vyberte položku Lokálny súbor

 6. Vyberte položky Pokračovať > Upraviť poverenia.

  Vyberte položku Upraviť poverenia

 7. Nakonfigurujte svoje poverenia > Prihlásiť sa.

  Upraviť poverenia

  Na karte Zostavy sa zobrazí vaša zostava.

  Stránkovaná zostava v zozname zostáv

 8. Vybratím ju otvoríte v službe Power BI. Ak má parametre, musíte ich vybrať pred zobrazením zostavy.

  Vyberte parametre

 9. Ak je zdroj údajov zostavy lokálne, prečítajte si, ako sa pripojiť k bráne v tomto článku a získať prístup k zdroju údajov.

Pripojenie do brány

Rovnako ako v prípade akejkoľvek inej zostavy služby Power BI, ak je stránkovaný zdroj údajov zostavy lokálne, musíte vytvoriť alebo pripojiť bránu na prístup k údajom.

 1. Vedľa názvu zostavy vyberte položku Spravovať.

  Správa stránkovanej zostavy

 2. Podrobnosti a ďalšie kroky nájdete v článku služby Power BI: Čo je lokálna brána údajov?.

Ďalšie kroky