Najvhodnejšie postupy pre toky údajov

Toky údajov Power BI sú podnikovo zameraným riešením na prípravu údajov, ktoré vytvára ekosystém údajov pripravených na spotrebu, opätovné použitie a integráciu. Tento článok prináša zoznam osvedčených postupov s prepojeniami na články a ďalšie informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť a naplno využívať potenciál tokov údajov.

Toky údajov v platforme Power Platform

Toky údajov možno použiť v rôznych technológiách Power Platform, ako sú napríklad Power Query, Microsoft Dynamics 365 a ďalšie ponuky spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie o tom, ako môžu toky údajov fungovať v rámci platformy Power Platform, nájdete v téme používanie tokov údajov v rámci produktov spoločnosti Microsoft.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zbierku prepojení na články popisujúce osvedčené postupy pri vytváraní tokov údajov alebo pri práci s nimi. Prepojenia obsahujú informácie o vývoji obchodnej logiky, vývoji komplexných tokov údajov, opätovnom použití tokov údajov a o tom, ako vaše toky údajov používať na úrovni celého podniku.

téma, Oblasť poradenstva Prepojenie na článok alebo obsah
Power Query Tipy a triky na čo najlepšie využitie zháňania údajov Najvhodnejšie postupy pre Power Query
Využitie vypočítaných tabuliek Používanie vypočítaných tabuliek v toku údajov má výhody z výkonu Scenáre vypočítaných tabuliek
Vývoj komplexných tokov údajov Vzory na vývoj vo veľkej mierke, výkonnejšie toky údajov Komplexné toky údajov
Opätovné použitie tokov údajov Vzory, pokyny a prípady použitia Opätovné použitie tokov údajov
Veľkoplošné implementácie Použitie vo veľkej mierke a poradenstvo ohľadom doplnenia podnikovej architektúry Skladovanie údajov pomocou tokov údajov
Využívanie vylepšeného výpočtu Potenciálne až 25-násobné zlepšenie výkonu toku údajov Rozšírené výpočtové zariadenie
Optimalizácia nastavení vyťaženia Vyťažte z infraštruktúry tokov údajov maximum vďaka tomu, že porozumiete nástrojom, ktoré môžete použiť na maximalizovanie výkonu Konfigurácia vyťaženia tokov údajov
Spájanie a rozširovanie tabuliek Vytváranie výkonnejších spojení Optimalizácia operácií rozširovania tabuľky
Sprievodný materiál k postupnému posúvaniu dotazov Urýchlenie transformácií pomocou zdrojového systému Postupné posúvanie dotazov
Používanie profilovania údajov Porozumenie kvalite, distribúcii a profilu stĺpcov Nástroje na profilovanie údajov
Implementácia spracovania chýb Vývoj robustných tokov údajov odolných proti chybám obnovenia (s návrhmi) Vzory bežných chýb
Komplexné spracovanie chýb
Použitie zobrazenia schémy Zlepšenie tvorby pri práci so širokou tabuľkou a vykonávaní operácií na úrovni schémy Zobrazenie schémy
Prepojené tabuľky Opakované používanie a odkazy na transformácie Prepojené tabuľky
Prírastkové obnovenie Načítanie najnovších a zmenených údajov namiesto plného načítania Prírastkové obnovenie

Ďalšie kroky

V nasledujúcich článkoch nájdete ďalšie informácie o tokoch údajov a službe Power BI: