Excel

Súhrn

Položka Description
Stav uvoľnenia Všeobecná dostupnosť
Produkty Power BI (množiny údajov)
Power BI (toky údajov)
Power Apps (toky údajov)
Excel
Dynamics 365 Customer Insights
Analysis Services
Podporované typy overovania Anonymné (online)
Základné (online)
Organizačný účet (online)
Referenčná dokumentácia funkcie Excel.Workbook
Excel.CurrentWorkbook

Poznámka

Niektoré možnosti môžu byť prítomné v jednom produkte, ale nie iné z dôvodu plánov nasadenia a možností špecifických pre hostiteľa.

Požiadavky

Na pripojenie k staršiemu zošitu (napríklad .xls alebo .xlsb) sa vyžaduje poskytovateľ OLEDB (alebo ACE) access database engine. Ak chcete nainštalovať tohto poskytovateľa, prejdite na stránku na prevzatie a nainštalujte príslušnú (32-bitovú alebo 64-bitovú) verziu. Ak ho nemáte nainštalovaný, pri pripájaní k starším zošitom sa zobrazí nasledujúca chyba:

The 'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0' provider is not registered on the local machine. The 32-bit (or 64-bit) version of the Access Database Engine OLEDB provider may be required to read this type of file. To download the client software, visit the following site: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=285987.

ACE nie je možné nainštalovať v prostrediach cloudových služieb. Ak sa teda táto chyba zobrazuje v cloudovom hostiteľovi (napríklad Power Query Online), budete musieť použiť bránu, ktorá má nainštalovaný ace na pripojenie k starším Excel súborov.

Podporované možnosti

 • Importovať

Pripojenie do zošita Excel z pracovnej plochy doplnku Power Query Desktop

Vytvorenie pripojenia z pracovnej plochy doplnku Power Query:

 1. Vyberte možnosť Excel vo výbere konektora.

 2. Vyhľadajte a vyberte Excel zošit, ktorý chcete načítať. Potom vyberte položku Otvoriť.

  Vyberte Excel zošit z Prieskumníka.

  Ak je Excel zošit online, pripojte sa k zošitu pomocou webového konektora.

 3. V navigátore vyberte požadované informácie o zošite a potom vyberte položku Načítať na načítanie údajov alebo Transformovať údaje, aby ste mohli pokračovať v transformácii údajov v editore power query.

  Excel zošit importovaný do programu Power Query Desktop Navigator.

Pripojenie do zošita Excel z Doplnku Power Query Online

Vytvorenie pripojenia z Doplnku Power Query Online:

 1. Vyberte možnosť Excel vo výbere konektora.

 2. V zobrazenom dialógovom okne Excel zadajte cestu k Excel zošitu.

  Informácie o pripojení na prístup k Excel zošitu.

 3. V prípade potreby vyberte lokálnu bránu údajov na prístup k Excel zošitu.

 4. Ak ste prvýkrát získali prístup k tomuto Excel zošita, vyberte typ overovania a prihláste sa do svojho konta (ak je to potrebné).

 5. V navigátore vyberte požadované informácie o zošite a potom transformujte údaje a pokračujte v transformácii údajov v editore power query.

  Excel zošit importovaný do programu Power Query online Navigator.

<a name="troubleshooting">Riešenie problémov

Číselná presnosť (alebo "Prečo sa moje čísla zmenili?")

Pri importe Excel údajov si môžete všimnúť, že určité číselné hodnoty sa pri importe do doplnku Power Query mierne menia. Ak napríklad vyberiete bunku obsahujúcu 0,049 v Excel, toto číslo sa zobrazí v riadku vzorcov ako 0,049. Ak však do doplnku Power Query importujete rovnakú bunku a vyberiete ju, podrobnosti o ukážke ju zobrazia ako 0,049000000000000000002 (aj keď v tabuľke s ukážkou je naformátovaná ako 0,049). Čo sa tu deje?

Odpoveď je trochu komplikovaná a súvisí s tým, ako Excel ukladá čísla pomocou niečoho, čo sa nazýva notácia binárnej čiary. Pointa je, že existujú určité čísla, ktoré Excel nemôžu predstavovať so 100% presnosťou. Ak otvoríte .xlsx súbor a pozriete sa na skutočnú hodnotu uloženú, uvidíte, že v súbore .xlsx je 0,049 skutočne uložený ako 0,04900000000000000000000002. Toto je hodnota, ktorú Power Query číta z .xlsx, a teda hodnota, ktorá sa zobrazí pri výbere bunky v doplnku Power Query. (Ďalšie informácie o číselnej presnosti v doplnku Power Query nájdete v časti "Desatinné číslo" a "Pevné desatinné číslo" typov údajov v doplnku Power Query.)

Pripojenie k online Excel zošitu

Ak sa chcete pripojiť k Excel dokumentu hosťovanému v SharePointe, môžete tak urobiť prostredníctvom webového konektora v Power BI Desktop, Excel a toku údajov a tiež s konektorom Excel v toku údajov. Ak chcete získať prepojenie na súbor:

 1. Otvorte dokument v Excel pracovnej ploche.
 2. Otvorte ponuku Súbor, vyberte kartu Informácie a potom vyberte položku Kopírovať cestu.
 3. Skopírujte adresu do poľa Cesta k súboru alebo URL a odstráňte ?web=1 z konca adresy.

Starší ACE konektor

Power Query číta staršie zošity (napríklad .xls alebo .xlsb) používajú poskytovateľa OLEDB access database engine (alebo ACE). Z tohto dôvodu sa pri importe starších zošitov, ktoré sa nevyskytujú pri importe zošitov OpenXML (napríklad .xlsx), môžete vyskytnúť neočakávané správanie. Tu je niekoľko bežných príkladov.

Neočakávané formátovanie hodnoty

Z dôvodu ACE môžu byť hodnoty zo staršieho Excel zošita importované s menšou presnosťou alebo vernosťou, ako očakávate. Predstavte si napríklad, že váš Excel súbor obsahuje číslo 1024.231, ktoré ste naformátovali na zobrazenie ako "1 024,23". Pri importe do doplnku Power Query je táto hodnota reprezentovaná ako textová hodnota "1 024,23" namiesto ako základné číslo plnej vernosti (1024.231). Je to preto, že v tomto prípade ACE nevylodí základnú hodnotu power query, ale iba hodnotu, ako je zobrazená v Excel.

Neočakávané nulové hodnoty

Keď ACE načíta hárok, na určenie typov údajov stĺpcov sa pozrie na prvých osem riadkov. Ak prvých osem riadkov nie je reprezentatívnych pre neskoršie riadky, ACE môže použiť nesprávny typ na tento stĺpec a vrátiť nuly pre akúkoľvek hodnotu, ktorá nezodpovedá typu. Ak napríklad stĺpec obsahuje čísla v prvých ôsmich riadkoch (napríklad 1000, 1001 atď.), ale má nečíselné údaje v neskorších riadkoch (napríklad "100Y" a "100Z"), ACE dospeje k záveru, že stĺpec obsahuje čísla a všetky nečíselné hodnoty sa vrátia ako null.

Nekonzistentné formátovanie hodnôt

V niektorých prípadoch ace vráti úplne odlišné výsledky v rámci obnovení. Pomocou príkladu popísaného v časti formátovaniesa môže náhle zobraziť hodnota 1024.231 namiesto "1 024,23". Tento rozdiel môže byť spôsobený otvorením staršieho zošita v Excel pri importe do doplnku Power Query. Ak chcete vyriešiť tento problém, zatvorte zošit.

Chýbajúce alebo neúplné údaje Excel

Niekedy power query nedokáže extrahovať všetky údaje z Excel hárka. Táto chyba je často spôsobená tým, že hárok má nesprávne dimenzie (napríklad má rozmery, A1:C200 keď skutočné údaje zaberajú viac ako tri stĺpce alebo 200 riadkov).

Ako diagnostikovať nesprávne rozmery

Zobrazenie dimenzií hárka:

 1. Premenujte súbor xlsx pomocou prípony .zip.
 2. Otvorte súbor v Prieskumníkovi.
 3. Prejdite do hárkov xl.
 4. Skopírujte súbor XML pre problematický hárok (napríklad Sheet1.xml) zo súboru zip na iné miesto.
 5. Skontrolujte prvých pár riadkov súboru. Ak je súbor dostatočne malý, otvorte ho v textovom editore. Ak je súbor príliš veľký na to, aby sa otvoril v textovom editore, spustite nasledujúci príkaz z príkazového riadka: viac Sheet1.xml.
 6. Vyhľadajte <dimension .../> značku <dimension ref="A1:C200" /> (napríklad).

Ak má súbor atribút dimenzie, ktorý ukazuje na jednu bunku <dimension ref="A1" /> (napríklad), Power Query použije tento atribút na vyhľadanie počiatočného riadka a stĺpca údajov v hárku.

Ak má však súbor atribút dimenzie, ktorý ukazuje na viaceré bunky <dimension ref="A1:AJ45000"/> (napríklad), Power Query použije tento rozsah na vyhľadanie počiatočného riadka a stĺpca, ako aj koncového riadka a stĺpca. Ak tento rozsah neobsahuje všetky údaje v hárku, niektoré údaje sa nenačítajú.

Ako opraviť nesprávne rozmery

Problémy spôsobené nesprávnymi dimenziami môžete vyriešiť vykonaním jednej z nasledujúcich akcií:

 • Otvorte a znova otvorte dokument v Excel. Táto akcia prepíše nesprávne dimenzie uložené v súbore so správnou hodnotou.

 • Uistite sa, že nástroj, ktorý vygeneroval súbor Excel, je pevný tak, aby správne výstupy dimenzií.

 • Aktualizujte M dotaz ignorovať nesprávne dimenzie. Od vydania doplnku Power Query v decembri 2020 Excel.Workbook teraz podporuje InferSheetDimensions možnosť. Ak je táto možnosť pravdivá, táto možnosť spôsobí, že funkcia bude ignorovať dimenzie uložené v zošite a namiesto toho ich určí kontrolovať údaje.

  Tu je príklad, ako poskytnúť túto možnosť:

  Excel.Workbook(File.Contents("C:\MyExcelFile.xlsx"), [DelayTypes = true, InferSheetDimensions = true])

Pomalý alebo pomalý výkon pri načítaní údajov Excel

Pomalé načítanie Excel údajov môže byť spôsobené aj nesprávnymi rozmermi. V tomto prípade je však pomalosť spôsobená tým, že rozmery sú oveľa väčšie, než musia byť, a nie príliš malé. Príliš veľké dimenzie spôsobia, že power query prečíta oveľa väčšie množstvo údajov zo zošita, než je v skutočnosti potrebné.

Ak chcete vyriešiť tento problém, podrobné pokyny nájdete v téme Vyhľadanie a obnovenie poslednej bunky v hárku.

Slabý výkon pri načítavaní údajov z SharePoint

Pri získavaní údajov z Excel v počítači alebo z SharePoint zvážte objem príslušných údajov, ako aj zložitosť zošita.

Pri načítaní veľmi veľkých súborov z SharePoint si všimnete degradáciu výkonu. To je však len jedna časť problému. Ak máte významnú obchodnú logiku v Excel súbore, ktorý sa načíta z SharePoint, táto obchodná logika sa môže vykonať pri obnovení údajov, čo môže spôsobiť zložité výpočty. Zvážte agregáciu a predbežnú výpočet údajov alebo presun viacerých obchodných logik z Excel vrstvy do vrstvy doplnku Power Query.