Microsoft Azure Consumption Prehľady (Beta) (zastarané)

Súhrn

Položka Description
Stav vydania Zastarané
Produkty -
Podporované typy overovania Konto organizácie
Referenčná dokumentácia k funkcii -

Deprecation (Zapisovanie)

Poznámka

Tento konektor je zastaraný, pretože podporuje služby Microsoft Azure Consumption Prehľady služby. Odporúčame, aby používatelia premieli existujúce pripojenia pomocou tohto konektora a nepoužívali tento konektor pre nové pripojenia.

Pokyny na prechod

Používatelia sú pokyn, aby ako náhradu používať certifikovaný konektor Microsoft Azure Cost Management. Názvy tabuliek a polí sú podobné a mali by ponúkať rovnaké funkcie.

Časová os

Služba Microsoft Azure Consumption Prehľady prestane fungovať v decembri 2021. Používatelia by mali konektor Microsoft Azure Consumption Prehľady k konektoru Microsoft Azure Cost Management od decembra 2021 vypnúť.