Server správ SAP Business Warehouse

Poznámka

Konektor SAP Business Warehouse správy (BW) je teraz od júna 2020 certifikovaný pre SAP BW/4HANA.

Súhrn

Položka Description
Stav vydania Všeobecná dostupnosť
Produkty Power BI (množiny údajov)
Power BI (toky údajov)
Power Apps (toky údajov)
Podporované typy overovania Windows (pracovná plocha)
Databáza (pracovná plocha)
Základné (online)
Referenčná dokumentácia k funkcii SapBusinessWarehouse.Cubes
sapbusinesswarehouseexecutionmode.datastream
SapBusinessWarehouseExecutionMode.BasXml
SapBusinessWarehouseExecutionMode.BasXmlGzip

Poznámka

Niektoré možnosti môžu byť prítomné v jednom produkte, ale nie v iných z dôvodu plánov nasadenia a možností špecifických pre hostiteľa.

Požiadavky

Ak sa chcete prihlásiť na webovú lokalitu a stiahnuť si ovládače, budete potrebovať konto SAP. Ak si nie ste istí, obráťte sa na správcu SAP vo vašej organizácii.

V aplikácii SAP Business Warehouse Desktop môžete použiť verziu 1.0 konektora servera správ služby SAP Business Warehouse (BW) alebo aplikáciu SAP Connector Power Query Implementácia 2.0. Nasledujúce časti popisujú inštaláciu jednotlivých verzií. Pri pripájaní k serveru správ SAP BW si môžete vybrať jeden z konektorov, a to priamo Power BI Desktop. Kedykoľvek to bude možné, odporúčame používať Implementáciu 2.0 aplikácie SAP Connector.

Poznámka

Implementáciu 2.0 aplikácie SAP Connector odporúčame používať vždy, keď je to možné, pretože poskytuje významné vylepšenia výkonu, funkcií a spoľahlivosti nad 1,0.

Poznámka

Power Query Online používa predvolene verziu 2.0 konektor servera správ SAP BW. Verzia 1.0 konektora správ SAP BW však funguje na úrovni nástroja M, ak ho naozaj potrebujete použiť.

Požiadavky na verziu 1.0

Ak chcete používať verziu 1.0 konektora servera správ SAP BW, musíte si nainštalovať knižnicu SAP NetWeaver v lokálnom počítači. Knižnicu SAP NetWeaver môžete získať od správcu systému SAP alebo priamo z centra sťahovania softvéru SAP. Konkrétnejšie pokyny na navigáciu v centre sťahovania softvéru SAP nie sú k dispozícii, pretože štruktúra tejto lokality sa často mení. Knižnica SAP NetWeaver je zvyčajne súčasťou inštalácie klientskych nástrojov od spoločnosti SAP.

Môžete vyhľadať poznámku 1025361 v systéme SAP a získať umiestnenie najnovšej verzie súborov na stiahnutie. Uistite sa, že architektúra pre knižnicu SAP NetWeaver (32-bitovej alebo 64-bitovej verzie) zodpovedá vašej inštalácii aplikácie Power BI Desktop. Nainštalujte všetky súbory, ktoré sú súčasťou nástroja SAP NetWeaver RFC SDK, ako je to uvedené v poznámke systému SAP.

Požiadavky na verziu 2.0

Ak chcete používať konektor servera správ SAP BW verzie 2.0 v aplikácii Power BI Desktop alebo Power Query Online, musíte si nainštalovať SAP .NET Connector 3.0. Na prístup k sťahovaniu potrebujete platné S-user ID. Obráťte sa na tím SAP Basis a získajte SAP .NET Connector 3.0. SAP .NET Connector 3.0 si môžete stiahnuť zo servera SAP. Konektor je dodávaný v 32-bitovej a 64-bitovej verzii. Vyberte si verziu, ktorá zodpovedá vašej inštalácii aplikácie Power BI Desktop. Pre Power Query Online vyberte 64-bitovú verziu. V súčasnosti sú na webovej lokalite uvedené dve verzie (pre architektúru .NET 4.0):

 • SAP Connector pre Microsoft .NET 3.0.23.0 pre Windows 32-bitovú verziu (x86) ako súbor zip (6 928 kB), 28. mája 2020
 • SAP Connector pre Microsoft .NET 3.0.23.0 pre Windows 64-bitovú verziu (x64) ako súbor zip (7 225 kB), 28. mája 2020

Pri inštalácii sa v časti Voliteľné kroky nastavenia uistite, že ste vybrali možnosť Nainštalovať zostavy do GAC.

Vyberte, ak chcete nainštalovať zostavy do GAC.

Poznámka

Ak chcete používať verziu 1.0 konektora servera správ SAP BW, musíte použiť knižnicu SAP NetWeaver. Ďalšie informácie o inštalácii verzie 1.0 nájdete v téme Požiadavky pre verziu 1.0. Kedykoľvek to bude možné, odporúčame používať Implementáciu 2.0 konektor servera správ SAP BW.

Podporované možnosti

 • Importovať
 • Direct Query
 • Implementácia
  • 2.0 (vyžaduje SAP .NET Connector 3.0)
  • 1.0 (vyžaduje protokol NetWeaver RFC)
 • Pokročilí
  • Kód jazyka
  • Režim spúšťania
  • Veľkosť dávky
  • Príkaz MDX
  • Povoliť charakteristické štruktúry

Pripojenie aplikácie Power Query Desktop na server správ SAP BW

Pripojenie k serveru správ SAP BW:

 1. Na karte Domov v Power BI Desktop na položky Získať údaje > SAP Business Warehouse Server správ.

 2. Zadajte server, číslo systému, ID klienta a prihlasovaciu skupinu servera správ SAP BW, ku ktorej sa chcete pripojiť. Tento príklad SAPBWTestServer používa ako názov servera, číslo systému , ID klienta a 100 837 prihlasovaciu skupinu PURCHASING .

  Zvyšok tohto príkladu popisuje spôsob importovania údajov do aplikácie Power Query Desktop, čo je predvolené nastavenie pre režim pripojenia údajov. Ak chcete na načítanie údajov použiť directQuery, pozrite si časť Pripojenie, ako SAP Business Warehouse directquery pomocou režimu DirectQuery v službe Power BI.

  V tomto príklade sa používa aj predvolená Implementácia 2.0 (vyžaduje SAP .NET Connector 3.0). Ak chcete použiť verziu 1 konektora servera správ SAP BW, vyberte možnosť 1.0 (vyžaduje protokol NetWeaver RFC).

  Ak chcete použiť niektorú z rozšírených možností pre tento konektor na doladenie dotazu, prejdite na položku Použiť rozšírené možnosti.

  Keď dokončíte vypĺňanie relevantných informácií, vyberte tlačidlo OK.

  Zadajte SAP Business Warehouse servera správ.

 3. Pri prvom prístupe k databáze vyžaduje server správ SAP BW poverenia používateľa databázy. Power Query Desktop ponúka dva režimy overovania pre pripojenia SAP BW na overenie — používateľa/hesla (databáza) a overenie Windows (jediné prihlásenie). Overovanie SAML v súčasnosti nie je podporované. Vyberte položku Windows alebo Databázu. Ak vyberiete možnosť Overenie databázy, zadajte svoje používateľské meno a heslo. Ak vyberiete Windows overenie, prejdite na položku Windows Overenie a jediné prihlásenie, kde nájdete ďalšie informácie o požiadavkách na overenie Windows overenie.

  Zadajte poverenia servera správ.

  Potom vyberte položku Pripojenie.

  Ďalšie informácie o overní nájdete v článku Overovanie so zdrojom údajov.

 4. V dialógovom okne Navigátor vyberte položky, ktoré chcete použiť. Keď na serveri vyberiete jednu alebo viac položiek, dialógové okno Navigátor vytvorí ukážku výstupnej tabuľky. Ďalšie informácie o navigácii objektov dotazu servera správ SAP BW v aplikácii Power Query prejdite na navigáciu medzi objektmi dotazu.

  Zobrazenie Navigátor servera správ z aplikácie Power Query Desktop.

 5. V dialógovom okne Navigátor môžete transformovať údaje v editore Power Query Editor výberom položky Transformovať údaje alebo načítať údaje výberom položky Načítať.

Pripojenie na server správ SAP BW z lokality Power Query Online

Pripojenie k serveru správ SAP BW z Power Query Online:

 1. Na stránke Zdroje údajov vyberte položku Server správ SAP BW.

 2. Zadajte server, číslo systému, ID klienta a skupinu loga servera správ SAP BW, ku ktorej sa chcete pripojiť. Tento príklad SAPBWTestServer používa ako názov servera, číslo systému , ID klienta a 100 837 prihlasovaciu skupinu PURCHASING .

 3. Vyberte lokálnu bránu údajov, ktorú chcete použiť na pripojenie k údajom.

 4. Nastavte typ overenia na základné. Zadajte svoje používateľské meno a heslo.

  Online prihlásenie na server správ SAP BW.

 5. Môžete tiež vybrať z množiny rozšírených možností a vyladiť dotaz.

 6. Pripojte sa výberom položky Ďalej.

 7. V dialógovom okne Navigátor vyberte položky, ktoré chcete použiť. Keď na serveri vyberiete jednu alebo viac položiek, dialógové okno Navigátor vytvorí ukážku výstupnej tabuľky. Ďalšie informácie o navigácii objektov dotazu servera správ SAP BW v aplikácii Power Query prejdite na navigáciu medzi objektmi dotazu.

 8. V dialógovom okne Navigátor môžete transformovať údaje v editore Power Query výberom položky Transformovať údaje.

  Zobrazenie Navigátor servera správ SAP BW z Power Query Online.

Pozri tiež