Power Automate Šablóny konektora tokov údajov

Toky údajov Power Automate konektor môžu:

  • spustí tok po dokončení obnovenia toku údajov alebo
  • vykonajte opatrenia na začatie obnovenia toku údajov.

V tomto článku diskutujeme o niektorých prípadoch použitia s poskytnutými návodmi, ktoré vám pomôžu urýchliť používanie tohto konektora:

Odosielanie oznámení:

  • Keď sa zmení stav obnovenia toku údajov, odošlite e-mailové upozornenie.
  • Ak tok údajov uspeje alebo zlyhá, odošlite e-mailové upozornenie.
  • Keď sa zmení stav obnovenia toku údajov, odošlite Teams upozornenie.

Otvorte lístky na podporu:

  • Ak obnovenie toku údajov zlyhá, odošlite správu do frontu služby Azure Service Bus a otvorte lístok podpory.

Obnovte toky údajov a množiny údajov postupne:

  • Keď kliknete na tlačidlo, spustite obnovenie toku údajov.
  • Keď sa obnoví analytického toku údajov, spustite štandardné obnovenie toku údajov.
  • Keď obnovenie toku údajov uspeje, spustite obnovenie množiny údajov služby Power BI.
  • Keď sa súbor v SharePoint aktualizuje, spustite obnovenie toku údajov.

Uložte metaúdaje obnovenia toku údajov a vytvorte tabuľu monitorovania tokov údajov:

príklad tabule monitorovania toku údajov.