Paging

ROZHRANIA REST API majú zvyčajne nejaký mechanizmus na prenos veľkých zväzkov záznamov rozdelených na strany výsledkov. Power Query má flexibilitu na podporu mnohých rôznych stránkovacích mechanizmov. Keďže však každý stránkovanie mechanizmus je iný, určité množstvo modifikácie stránkovanie príklady je pravdepodobné, že bude potrebné, aby vyhovovali vašej situácii.

Typické vzory

Ťažké zdvíhanie kompilácie všetkých výsledkov stránky do jednej tabuľky vykonáva Table.GenerateByPage() funkcia pomocníka, ktorá sa vo všeobecnosti môže používať bez zmeny. Úryvky kódu uvedené v Table.GenerateByPage() sekcii funkcie pomocníka popisujú, ako implementovať niektoré bežné stránkovacie vzory. Bez ohľadu na vzorec budete musieť pochopiť:

  1. Ako požadujete ďalšiu stránku údajov?
  2. Zahŕňa stránkovanie mechanizmus výpočet hodnôt, alebo extrahujete URL adresu pre ďalšiu stránku z odpovede?
  3. Ako viete, kedy prestať stránkovať?
  4. Existujú parametre týkajúce sa stránkovania (napríklad "veľkosť stránky"), o ktorých by ste si mali byť vedomí?