Rozdelenie stĺpcov podľa neciferného čísla na číslicu

V doplnku Power Query môžete stĺpec rozdeliť rôznymi metódami. V tomto prípade môže byť vybratý stĺpec (stĺpce) rozdelený podľa každej inštancie neciferného čísla, za ktorým nasleduje číslica.

Kde nájsť rozdelené stĺpce > podľa neciferného čísla na číslicu

Možnosť Rozdeliť stĺpce > podľa neciferného čísla na číslicu nájdete na troch miestach:

 • Karta — Domov v rozbaľovacej ponuke Rozdeliť stĺpec v skupine Transformácia.

  Obrázok zobrazuje podľa necimutnej položky Číslica pod záložkou Domov.

 • Karta Transformovať — v rozbaľovacej ponuke Rozdeliť stĺpec v skupine Textový stĺpec.

  Obrázok zobrazuje podľa neciferného čísla na číslicu pod záložkou Transformácia.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na stĺpec — v rámci možnosti Rozdeliť stĺpec.

  Obrázok zobrazuje podľa neciferného čísla na číslicu pri kliknutí pravým tlačidlom myši na stĺpec.

Rozdelenie stĺpcov podľa neciferného čísla na číslicu do stĺpcov

Úvodná tabuľka v tomto príklade bude tá, ktorá je zobrazená na obrázku nižšie, so stĺpcom pre domáce zvieratá a ďalšie stĺpce navyše. V tomto príklade sa zameriate len na stĺpec Domáce zvieratá.

Obrázok zobrazujúci tabuľku so zvieracími a inými stĺpcami so štyrmi riadkami so stĺpcom Domáce zvieratá obsahujúcim typ a číslo zvieraťa.

Tento stĺpec má v každom riadku dve hodnoty:

 • AnimalType — Prvá časť je typ zvieraťa.
 • Číslo — Číslo zvieraťa, ktoré vstúpilo do života človeka.

V tomto príklade chcete rozdeliť tento stĺpec na dva stĺpce popísané v zozname vyššie. Vyberte stĺpec a potom vyberte možnosť rozdeliť stĺpec podľa neciferného čísla na číslicu.

Tento jeden stĺpec sa rozdelí do viacerých stĺpcov, vzhľadom na každú inštanciu číslice, za ktorým nasleduje neciferné číslo. V tomto prípade sa rozdelí len na dva stĺpce.

Vaša konečná tabuľka bude vyzerať ako nasledujúci obrázok.

Obrázok zobrazujúci stĺpce Animal.1 a Animal.2, pričom typ zvieraťa a číslo sú rozdelené do dvoch stĺpcov.